Cum poți obține concediu fără plată în timpul rezidențiatului | Care sunt beneficiile și minusurile acestuia?

Cum poți obține concediu fără plată în timpul rezidențiatului | Care sunt beneficiile și minusurile acestuia?

Odată cu începerea rezidențiatului devenim angajați ai unui spital de stat, ceea ce implică faptul că vom avea drepturi și obligații față de acesta.

Unul din drepturile rezidentului este concediul, care este de trei tipuri: primele două, concediul de odihnă și concediul de creștere al copilului sunt bine cunoscute în rândul tuturor angajaților, pe când al treilea tip, concediul fără plată este un subiect mai puțin abordat și implicit necunoscut de mulți angajați.

Poate că ți se va părea o ”afacere” nefastă și lipsită de beneficii, care nu îți oferă un venit imediat, însă poate fi o soluție optimă pentru diverse situații neașteptate care ne pot surprinde pe oricare dintre noi. În plus, poate fi o cale de a obține câteva zile libere când nu mai ai zile de concediu de odihnă disponibile sau când nu vrei să le folosești pe acestea.

Există două tipuri de concediu fără plată pe care le poți lua:

 1. Pentru rezolvarea unor situații personale, altele decât evenimentele familiale, conform articolului 153 din Codul Muncii.
 2. Concediu fără plată pentru formare profesională, drept oferit de Codul Muncii prin articolul 154
 • ”salariații au dreptul să beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare profesională.
 • Concediile pentru formare profesională se pot acorda cu sau fără plată.”

Există și o situație în care în calitate de rezident poți beneficia de 10 zile de concediu EMC (educație medicală continuă) pentru a putea participa la diferite activități medicale, conferințe, congrese acreditate EMC care au drept scop formarea ta profesională. 

În privința concediului pentru formare profesională, privitor la stagiile de pregătire efectuate în afara României și recunoscute, acestea nu atrag după sine prelungirea rezidențiatului cu perioada respectivă. Însă pentru alte motive, va rămâne în responsabilitatea ta ca rezident să soliciți Ministerului Sănătății prelungirea stagiului de rezidențiat cu perioada întreruptă, la reluarea activității. 

Citește și: Totul despre punctajul EMC. Ce este, cum se calculează și cum se obțin punctele

Orice întrerupere nejustificată a rezidențiatului pe o perioadă mai mare de 6 luni, atrage măsura încetării calității de rezident, conform Articolului 18 al Ordinului nr. 833/4446/2020 din 18 mai 2020 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat, în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală

În calitate de rezident, va trebui să soliciți concediul fără plată angajatorului, adică vei depune o cerere, avizul unității angajatoare (copie) și avizul coordonatorului de rezidențiat (în copie) atât la unitatea de încadrare, cât și la Direcția de Sănătate Publică și/sau la Prorectoratul de Studii Postuniversitare și Rezidențiat al UMF-ului de care aparțineți. Totuși aceste detalii pot fi diferite de la un centru universitar la altul. 

Care este durata maximă a concediului fără plată? 

Durata concediului fără plată se stabilește prin contractul colectiv de muncă sau prin Regulamentul intern, după cum menționează articolul 153 din Codul Muncii: 

 1. Pentru rezolvarea unor situații personale salariații au dreptul la concedii fără plată
 2.  Durata concediului fără plată se stabilește prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern. ”

Ce se întâmplă cu vechimea în muncă pe durata concediului fără plată?

Concediul fără plată pare a fi un exemplu clasic de suspendare a raporturilor de muncă, ceea ce nu constituie vechime în muncă, iar explicația este câte se poate de logică: nu se prestează muncă, nu se primește salariu. 

Excepțiile sunt exprese și au de a face cu perioadele de formare profesională care se realizează pe durata concediului fără plată, aprobat de angajator, situație în care se aplică prevederile articolului 158 din Codul Muncii care precizează că această perioadă se asimilează unei perioade efective de muncă, în ceea ce privește drepturile salariatului, altele decât salariul. Aceasta înseamnă că perioada de concediu fără plată pentru formare profesională este generatoare de vechime în muncă. 

O altă excepție se regăsește în situația în care se face referire la concediul de creștere a copilului fără indemnizație. Concediul fără plata indemnizației se acordă de către angajator în baza cererii înregistrate de salariat, fiind necesară și prezentarea livretului de familie sa a certificatului de naștere a copilului. Solicitarea de poate face după primele 3 nașteri și nu poate fi extinsă și la celelalte nașteri care nu fac obiectul drepturilor reglementate de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr 148/2005.

Te-ar putea interesa și: Carieră sau viața personală? Sau, cum să le împaci pe amândouă

Ce prevăd contractele de muncă?

Cazurile în care, în calitate de salariat, ți se poate oferi concediu fără plată sunt prevăzute în contractul de muncă colectiv aplicabil, iar potrivit articolului 153 din Codul Muncii, pentru rezolvarea unor probleme personale, ai dreptul să primești concediu fără salariu. 

Cât privește durata concediului fără plată, acest aspect este negociabil între angajat și salariat și poate depăși durata prevăzută în contractul colectiv, deoarece libertatea de negociere se negociază atât la nivel colectiv cât și individual, conform Legislația Muncii

Dacă există situații în care angajatorul consideră că are nevoie de un nou angajat care să te înlocuiască pe durata concediului fără plată, conform articolului 82 lit. a) din Codul Muncii, acesta poate încadra o altă persoană cu care are posibilitatea de a încheia un contract de muncă pe o perioadă determinată: ” Prin derogare de la regula prevăzută la art. 12 alin. (1), angajatorii au posibilitatea de a angaja, în cazurile și în condițiile prezentului cod, personal salariat cu contract individual de muncă pe durată determinată.”

Pe lângă concediile fără plată pentru rezolvarea unor situații personale, toții salariații beneficiază și de concedii fără plată pentru studii, conform articolului 54 din Codul Muncii: ” “salariaţii au dreptul să beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare profesională, iar ele se pot acorda cu sau fără plată. Acordarea acestor concedii este posibilă doar în situaţia în care cursurile de pregătire profesională se desfăşoară la iniţiativa salariaţilor, nu şi atunci când ele au loc la solicitarea angajatorului.  Într-adevăr, în situaţia în care salariatul urmează formarea profesională la iniţiativa angajatorului, nu se pune problema concediului, deoarece stagiul sau cursul de formare profesională este inclus în programul de muncă, inclusiv timpul necesar pregătirii teoretice şi susţinerii examenelor de parcurs sau la sfârşitul perioadei respective. Nu se pune problema unui atare concediu, nici atunci când participarea la stagiu sau cursurile de formare profesională iniţiată de angajator presupune scoaterea integrală din activitate a salariatului şi nici în situaţia în care o persoană încheie un contract de calificare profesională, prin care se obligă să urmeze formarea profesională organizată de angajator, precum şi în cazul contractului de adaptare profesională.”

Astfel, în timpul rezidențiatului, dacă dorești să urmezi alt curs sau stagiu de pregătire decât cele recunoscute de ministerul sănătății în cadrul curriculei specialității tale, poți beneficia de acest tip de concediu fără plată. 

Citește și: Cum să te angajezi ca medic rezident | condiții de angajare și acte necesare

Ce beneficii pot avea dacă îmi iau concediu fără plată?

Deși la prima vedere nu pare a fi o alegere cu avantaje prea mari, totuși concediul fără plată îți poate aduce câteva beneficii, dacă ești nevoit să îl ceri. Iată câteva dintre ele: 

 • Poți investi în formarea ta profesională, ai ocazia să participi la unele stagii sau cursuri sau să obții diverse atestate, care te-ar interesa și consideri că îți pot aduce un plus în pregătirea ta profesională, dar care nu sunt incluse în curricula ta de pregătire din timpul rezidențiatului. 
 • Concediul fără salariu nu este nicidecum, o obligație, ci un drept al salariatului. Angajatorul tău nu va putea niciodată să te trimită în concediu fără plată fără acordul tău, întrucât în această privință nu există nicio prevedere legală.
 • Concediul fără plată poate constitui vechime în muncă dacă îl ceri și folosești pentru formare profesională. Potrivit articolului 153 din Codul Muncii, durata concediului fără plată pentru formare profesională nu poate fi dedusă din durata concediului de odihnă anual și asimilată unei perioade de muncă efectivă în ceea ce privește drepturile cuvenite salariatului, altele decât salariul. 
 • Ai ocazia de a-ți lua zile libere fără plată pentru rezolvarea unor situații personale, dar fără a-ți afecta zilele de concediu, pe care e posibil să le fi rezervat să pleci în vacanță.
 • Poți obține un concediu fără plată planificare anterioară, printr-o simplă discuție cu angajatorul.
 • Pe durata concediului fără plată pentru formare profesională, angajatorul nu poate angaja altă persoană pe postul tău, sarcinile fiind redistribuite. Însă este important ca durata concediului fără plată să nu depășească 30 de zile lucrătoare, astfel angajatorul poate încadra alte persoane cu contract de muncă pe o perioadă determinată.
 • În cazul ești în concediu de crește copil, însă ultima lună revine celuilalt părinte, îți poți lua concediu fără plată în luna respectivă. Un aspect important de reținut este faptul că acest concediu fără plată constituie perioadă asimilată în cele 12 luni necesare pentru cotizație în situația în care mai apare un copil, conform articolului 11 din OUG 111/2010: 

” (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b) (n.r. luna celuilalt părinte) persoana care a solicitat iniţial concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului poate opta pentru concediu fără plată sau, după caz, pentru realizarea de venituri supuse impozitului.

 1. În cazul în care persoana care a solicitat iniţial concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului optează pentru concediu fără plată, acesta constituie perioadă asimilată în sensul art. 2 alin. (5) lit. i).”
 • Poți solicita revenirea la muncă anterior expirării perioadei de concediu pe care ai solicitat-o inițial, iar pe baza noii cereri angajatorul va înregistra în registrul general de evidență a salariaților încetarea concediului fără plată anterior primei zile în care vei efectua prima zi de muncă la revenirea din concediu. 
 • Ai dreptul să ceri concediu fără plată după ce ai fost în concediu de creștere copil, iar acesta a împlinit vârsta de 2 ani. Conform articolului 54 din Codul Muncii contractul individual de muncă poate fi suspendat, prin acordul părţilor, în cazul concediilor fără plată pentru studii sau pentru interese personale. Având în vedere că ai un contract de muncă suspendat, angajatorul nu te poate concedia, potrivit portalului codulmuncii.ro.

Te-ar putea interesa și: Programe de masterat pe care le poți urma după ce ai terminat licența într-o facultate de medicină

Care sunt minusurile pe care ar trebui să le pun în balanță?

Ca în orice situații, este firesc să abordăm lucrurile atât din prisma avantajelor cât și a dezavantajelor, să fim realiști și să cântărim bine decizia pe care o luăm. Mai jos vom arunca o privire și asupra aspectelor negative legate de subiectul nostru:

 • Suspendarea contractului de muncă. Conform articolului 54 din Codul Muncii, contractul individual de munca poate fi suspendat, prin acordul părților, în cazul concediilor fără plată pentru studii sau pentru interese personale. Suspendarea contractului individual de muncă are ca efect suspendarea prestării muncii de către salariat și a plății drepturilor de natură salarială de către angajator.
 • Suspendarea plății contribuțiilor sociale și de sănătate: În condițiile în care contractul tău de muncă, precum și plata salariului sunt suspendate, angajatorul nu mai plătește pentru tine contribuțiile sociale și de sănătate, în consecință această perioadă nu poate fi considerat stagiu de cotizare pentru alte concedii sau pentru șomaj. 
 • Dacă concediul fără plată are o durată mai mare de 3 luni, o să îți pierzi asigurarea de sănătate.
 • Nu se consideră vechime în muncă dacă îți iei concediu fără plată pentru motive personale. Potrivit art. 16 alin. (3) din Codul muncii: (6) Absenţele nemotivate şi concediile fără plată se scad din vechimea în muncă.
 • Concediul fără plată pentru motive personale va scădea stagiul de cotizare pentru sistemul social de pensii publice și nu poate fi calculat la stabilirea pensiei.
 • Dacă ești deja în concediu fără plată și te gândești să îl anulezi la jumătatea duratei sale, din păcate nu vei putea face acest lucru deoarece perioada acestuia a fost deja menționată de angajator în registrul general de evidență a salariaților. 

Așadar, concediul fără plată vine ca o ultimă soluție salvatoare care te poate ajuta să rezolvi situații personale neașteptate sau pentru care nu poți cere un concediu plătit, și în același timp să-ți păstrezi statutul de angajat. Este foarte important să ai o atitudine de abordare corectă față de angajatorul tău, respectând perioada de concediu comunicată, iar în situația în care aceasta devine insuficientă, comunică din nou cu angajatorul tău pentru a găsi împreună posibilitatea extinderii perioadei de concediu fără plată.

Ești specialist medical și vrei un loc de muncă mai bine plătit? Înscrie-te gratuit pe MEDIjobs, iar noi îți vom aduce cele mai bune oferte de angajare de la clinici și spitale de top din România.

Despre Autor

Adriana Crăciun

De profesie medic rezident în cadrul specialității medicină de familie, iubesc domeniul sănătății și sunt entuziasmată de a-i inspira și pe alții. Fire creativă și curioasă, sunt pasionată de lectură, călătorii și natură.

Facebook Comment