Totul despre punctajul EMC. Ce este, cum se calculează și cum se obțin punctele

Totul despre punctajul EMC. Ce este, cum se calculează și cum se obțin punctele

Ca să poți profesa legal în domeniul medical – ca medic, asistent medical sau biolog – ai nevoie nu doar să fi absolvit o școală în domeniu, dar și să te perfecționezi permanent. Acest lucru este un drept și o obligație, și sigur deja o cunoști sub numele de educație medicală continuă (EMC)

Conform legislației, ai nevoie de un anumit număr de credite EMC (puncte) pentru a atinge un punctaj EMC minim, stabilit în funcție de fiecare categorie profesională în parte. 

Aceasta este o condiție care îți permite să ai – și să continui să ai – drept de practică medicală.

Cei care trebuie să facă dovada punctajului EMC sunt profesioniștii care fac parte din:

 • Colegiul Medicilor 
 • Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali (OAMGMAMR) 
 • Ordinul Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în Sistemul Sanitar (OBBCSSR)

Aceste instituții sunt și cele care realizează managementul activităților de educație medicală continuă, prin Programul național de EMC, în conformitate cu prevederile legale actuale. 

În acest ghid MEDIjobs, descoperă tot ce trebuie să știi despre punctajul EMC în 2023. Află ce este și cum se calculează punctajul, dar și cum anume poți obține creditele EMC de care ai nevoie ca să profesezi.

Mai întâi, ce este educația medicală continuă?

Indiferent de breaslă (dintre cele menționate mai sus), educația medicală continuă reprezintă totalitatea activităților de pregătire teoretică și/sau practică planificate în vederea menținerii și îmbunătățirii nivelului de cunoștințe, de abilități și aptitudini necesare creșterii calității serviciilor medicale prestate și a nivelului de performanță.

Vorbim de un sector dinamic, în continuă transformare, care cere o pregătire temeinică permanentă pentru a fi în folosul pacienților. Cu atât mai mult cu cât pandemia a arătat, într-un mod nefericit, importanța (sau mai bine spus nevoia acută a) studiului medical, alături de dezvoltarea acelor abilități esențiale pentru viitor.  

De aceea, Educația Medicală Continuă (EMC) este o obligație legală a tuturor profesioniștilor din sănătate (medici, biologi, chimiști, biochimiști, asistenți medicali ș.a.).

Din fericire, există o multitudine de cursuri de pregătire și alte forme de educație, de la cursuri online și fizice, la conferințe, simpozioane, congrese științifice, reviste și publicații care asigură aceste credite EMC. Aceste oportunități se îmbogățesc de la an la an.

Există, de asemenea, și activități de Educație Farmaceutică Continuă (EFC) în cazul farmaciștilor și al asistenților de farmacie. Aceștia au nevoie de minimum 40, respectiv 30 de puncte EFC. Află aici mai multe despre punctele EFC

Citește și: Care sunt obligațiile OAMGMAMR față de asistentul medical și care sunt beneficiile reale ale calității de membru

Ce este punctajul EMC

Cum spuneam, lucrătorii medicali trebuie să respecte principiul continuității educației medicale chiar și după ce au absolvit formele de învățământ necesare în domeniul ales. 

Acest lucru presupune atât curiozitate, pasiune pentru meseria aleasă și grijă pentru siguranța pacienților, dar și eforturi considerabile din partea lucrătorilor medicali. 

Educația medicală continuă presupune implicarea în diferite activități pe tot parcursul vieții. Acestea pot avea loc în afara programului de lucru și vin și ele la pachet cu îndeplinirea anumitor condiții pentru a obține creditele de care ai nevoie. 

Acestea sunt necesare pentru a atinge punctajul minim EMC care îți garantează dreptul de practică medicală. 

Iată care sunt punctajele EMC în 2023 pentru fiecare breaslă medicală în parte:

Punctajul EMC pentru medici

În urma Deciziei Colegiului Medicilor din România din 2018, toți medicii care profesează trebuie să acumuleze un punctaj minim de 200 de credite EMC în 5 ani, din momentul în care se înscriu în CMR (Art. 4, alin. 1). 

Pentru a asigura continuitatea, se cere totuși obținerea a minimum 25 de credite EMC/an

Excepție sunt medicii aflați la vârsta legală a pensionării, pentru care procedura evaluării se face anual, în baza cererii de prelungire a activității. Aceștia trebuie să dovedească obținerea a minimum 40 de credite/an (dobândite în anul anterior).

Pe lângă faptul că medicii au obligația de a ține evidența propriilor punctaje EMC, există și alte câteva condiții pe care trebuie să le îndeplinească (tot pe baza normelor CMR):

 1. Participarea la activităţile de EMC formale sau nonformale trebuie să fie preponderent în domeniul de specialitate. 
 2. Maximum o treime din punctajul minim poate proveni din activităţi educaţionale din alte domenii medicale decât specialitatea de bază.
 3. Minimum o treime din creditele EMC necesare trebuie să fie reprezentată de participări la cursuri.

Citește și: Cum obții certificatul de membru al Colegiului Medicilor: acte necesare

Punctajul EMC pentru asistenți medicali și moașe

Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali din țară care sunt angajați în sistemul sanitar trebuie să întrunească un punctaj EMC de minimum 30 de credite în anul anterior celui pentru care se eliberează avizul de exercitare a profesiei. 

Excepție sunt membrii OAMGMAMR care au profesat pentru mai puțin de 6 luni în anul respectiv și asistenții nevăzători.

Din 15 iulie 2020, Consiliul Național al OAMGMAMR a decis că nu mai este obligatoriu ca asistenții medicali și moașele să participe la cursuri de resuscitare cardio-respiratorie și nici la cursuri în specialitatea profesiei. 

Punctajul EMC pentru chimiști, biologi și biochimiști

Membrii OBBCSSR au nevoie, de asemenea, să realizeze un punctaj EMC de minimum 40 de credite anuale obligatorii

Creditele pot proveni, pentru această breaslă medicală, din participarea la diferite manifestări științifice naționale, europene sau internaționale, dar și cursuri.

Creditele EMC

Activităţile de educaţie medicală continuă sunt cuantificate prin unităţi de creditare, pe scurt, credite sau puncte EMC. Fiecare eveniment educaţional, curs, manifestare ştiinţifică este evaluat cu un anumit număr de credite, în funcţie de numărul de ore de educaţie medicală continuă. 

Aceste lucruri sunt precizate atât pe oamr.ro (Programul Național de EMC), cât și prin Art. 3 din Decizia nr. 1 din 18.01/2013 a Colegiului Medicilor din România.

Creditele EMC pentru medici

Așa cum prevede Decizia nr. 12/2018, Art. 4, alin. (3), creditele EMC se acordă prin raportare la timpul efectiv de participare la activitate. 

 • Pentru o oră integrală de activitate, se acordă 1 credit EMC în limita a maximum 6 credite/zi, indiferent de numărul total de ore al programului. 
 • Echivalența cu creditele europene de educație medicală continuă (ECMEC), emise de EACCME, este de 1/1, în limita a 6 ore/zi.

Conform Art. 4, alin. (5), creditele acordate de CMR nu se pot echivala cu creditele acordate de alte organizații profesionale, cu excepția creditelor europene ECMEC emise de EACCME.

Condiții pentru obținerea creditelor: 

 • Cel mult o treime din punctajul minim (max. 66 credite/200) e permisă din activităţi din alte domenii decât specialitatea de bază. 
 • Cel puţin o treime din credite (min. 66 credite/200) trebuie să provină de la participări la cursuri.

Este important de menționat aici că, din cauza situației epidemiologice, în anul 2020 a fost suspendată obligativitatea prezentării de cel puțin 25 credite EMC anuale ale medicilor aflați în activitate, respectiv de 40 de credite EMC anuale ale medicilor pensionari.

Creditele EMC pentru asistenți și moașe

Pentru cei care lucrează ca asistenți și moașe, se pot oferi credite doar pentru activitățile de EMC care îndeplinesc următoarele:

 • au un conţinut profesional sau ştiinţific relevant pentru profesie;
 • folosesc mijloace de formare care asigură o pregătire teoretică dezvoltată şi abilități practice îmbunătățite, necesare asigurării calităţii îngrijirilor şi a siguranţei pacienţilor.

Evidenţa creditelor membrilor OAMGMAMR este ţinută de filialele judeţene şi de Departamentul de Educaţie Medicală Continuă din cadrul OAMGMAMR.

Condiții pentru obținerea creditelor: 

 • Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali vor face obligatoriu dovada obținerii a minimum 50% din totalul creditelor EMC, din participarea la cursuri. 

Excepţie de la această prevedere fac cei care au obţinut punctajul necesar anual de credite în baza obţinerii diplomei de masterat, doctorat, a certificatului de specializări, competenţe şi autorii de cărţi/capitole de cărţi.

Te-ar putea interesa și: Procedura de eliberare a avizului de liberă practică 2021 a fost modificată

Creditele EMC pentru chimiști, biologi și biochimiști

Din păcate, nu există foarte multe informații despre creditele oferite membrilor OBBCSSR. 

Cele minimum 40 de credite EMC anuale, necesare pentru biologi, biochimiști și chimiștii care profesează, pot fi asigurate prin participarea la cursuri postuniversitare și manifestări științifice naționale, europene sau internaționale. 

Pe site-ul OBBCSSR se precizează doar că: “Membrii OBBCSSR pot efectua pregătire profesională continuă și pot obține puncte EMC prin manifestări științifice (inclusiv cursuri) organizate de membri în specialitatea/specialitățile în care sunt confirmate de Ministerul Sănătății, prin forma juridică legală ONG, ca furnizori recunoscuți de OBBCSSR”.  

Cum se obțin creditele EMC

Există numeroase forme de educație medicală continuă care pot oferi fiecare un număr diferit de puncte EMC. 

Aceste metode de obținere a creditelor EMC necesare anual (sau la 5 ani, în cazul medicilor) diferă de la o profesie la alta. 

Cum obții creditele EMC ca medic

Pentru a atinge punctajul EMC necesar, medicii (inclusiv medicii stomatologi) trebuie să publice articole de specialitate sau volume, să se aboneze la publicații de specialitate, dar și să participe la sesiuni, conferințe, simpozioane și congrese.

Punctele de EMC pot fi obţinute prin participarea la activități:

 • Formale (cursuri de învățământ postuniversitar la zi și la distanță, organizate de instituțiile de învățământ superior medical sau alte instituții cu rol de învățământ acreditate în acest sens),
 • Nonformale (congrese, conferințe, simpozioane, mese rotunde, webinarii, workshopuri, programe de creditare ca formator sau formator de formatori),
 • La distanță (cursuri și programe EMCD, prin internet sau poștă)

Numărul de credite EMC acordate pentru un program de EMC este de maximum 30, indiferent de numărul de zile și ore prevăzut.

Citește și: Exercitarea profesiei de către medicii pensionari. Ce pași trebuie urmați

Surse de obținere a creditelor EMC conform Deciziei nr. 12 / 2018:

 • participarea la manifestări științifice naționale, regionale sau locale;
 • participarea și absolvirea de cursuri postuniversitare;
 • participarea la manifestări științifice internaționale (doar creditele EACCME sau cele conferite de AMA);
 • participarea la manifestări științifice online (se acceptă una la 30 de zile);
 • pentru activitatea îndrumătorilor de stagii practice de instruire care nu sunt cadre didactice, dar care sunt cooptaţi pentru susţinerea pregătirii studenţilor, medicilor rezidenţi sau a celor cu competenţe limitate, ori pentru programele de pregătire în vederea obţinerii doctoratului, masteratului, a atestatelor de studii complementare şi a stagiilor de readaptare sau reconversie profesională, se acordă un număr de 40 de credite /an, în baza unei dovezi care atestă o activitate de cel puţin 40 de ore efective pe parcursul a minimum 2 luni/an calendaristic;
 • publicarea de articole medicale în publicații catalogate:
  • ISI (40 credite/articol), 
  • BDI+ (30 credite/articol), 
  • BDI tipărit sau electronic (15 credite). Existența mai multor autori duce la împărțirea procentuală a creditelor acordate pentru fiecare dintre ele;
 • publicarea de carte sau monografie medicală – 40 de credite. Existența mai multor autori duce la împărțirea procentuală a creditelor acordate.
 • traducere de carte medicală – 30 de credite. Existența a mai multor traducători duce la împărțirea procentuală a creditelor acordate.
 • studii de farmacovigilență confirmate oficial de Agenția Națională a Medicamentului
 • abonamente la reviste științifice medicale (cel mult 2 abonamente anual)

Doar formele de EMC publicate pe site-urile cmdr.ro și site-urile oficiale ale colegiilor teritoriale ale medicilor sunt acreditate pentru a oferi credite EMC. 

Mai multe resurse:

Cum obții creditele EMC ca asistent/moașă

Punctajul EMC în 2021 pentru asistenți și moașe se poate obține prin asumarea diferitor forme de educație medicală continuă. 

Formele educaționale care pot fi creditate pentru membrii OAMGMAMR sunt următoarele, potrivit Programului Național de EMC:

 1. Cursuri

Pentru 1 oră de curs se acordă 1 credit (numărul maxim de ore de curs/zi este de 6). Pentru cursurile fără aplicații practice se acordă max. 15 credite EMC; cele cu aplicații practice, max. 18 credite EMC. Mai mult de 10% absenţe nemotivate sau 25% absenţe motivate din durata totală a programului duce la pierderea dreptului de a susţine testul de evaluare finală. Iar nota minimă de promovare a cursurilor EMC este 7 (şapte).

 1. Ateliere de lucru/practică (workshop)

Pentru 1 oră de atelier, se acordă 1 credit. Numărul maxim de ore acceptate / zi este 4, iar creditarea atelierelor se poate face cu max. 12 credite.

 1. Stagii practice

Se pot acorda max 10 credite EMC / lună de stagiu efectuată. Se pot obţine maximum 20 de credite EMC/an. Pentru stagii care durează mai puțin de o lună, se oferă 2,5 credite EMC/săptămână.

 1. Școli de vară/iarnă (team buildinguri)

Pentru 1 zi de şcoală de vară/iarnă (team-building) se acordă maximum 4 credite EMC.

 1. Cursuri online

Pentru cursurile online se pot acorda maximum 15 credite EMC. Le poți accesa aici, pe platforma națională a OAMGMAMR

 1. Manifestări ştiinţifice 

Mese rotunde: pentru o oră de dezbatere se acordă 0,5 credite EMC. Numărul maxim de ore de manifestare ştiinţifică acceptate este de 6 ore.

Simpozioane și conferințe: Pentru o oră de participare se acordă 0,75 credite EMC. Cele naţionale și internaţionale pot fi creditate cu 1 credit EMC/oră. Autorii lucrărilor ştiinţifice prezentate în cadrul lor vor primi creditele acordate manifestării x 1,5 credite. Coautorul va primi creditele acordate manifestării x 1,25 credite.

Congrese științifice: la fel ca pentru simpozioane și conferințe; singura diferență este că o oră de participare garantează 1 credit EMC. 

Te-ar putea interesa și: 10 moduri în care relocarea îți poate duce cariera medicală la un alt nivel

 1. Manifestări online (webinarii, conferinţe, congrese)

Pentru o oră de manifestare online se acordă 0,75 credite. Creditarea se poate face cu maximum 10 credite EMC.Pentru a obţine aceste credite, participanţii trebuie să fie prezenţi la min. 75% din program.

 1. Publicare de materiale ştiinţifice medicale
 • Pentru calitatea de autor de articole publicate în revistele OAMGMAMR şi articole publicate pe site-urile filialelor se acordă 15 credite EMC/articol.
 • Pentru calitatea de autor de articole ştiinţifice cu teme de specialitate publicate în reviste de specialitate din ţară sau din străinătate, cotate/indexate, se acordă 20 de credite EMC.
 • Pentru calitatea de autor de capitole în cărţi de specialitate se acordă 30 de credite EMC. 
 • Pentru calitatea de autor/coordonator de carte se acordă 60 de credite EMC.
 • Pentru calitatea de autor de traduceri de carte medicală se acordă 30 de credite EMC (coautorii primesc jumătate din numărul de credite acordate autorilor).
 • Pentru calitatea de redactor-şef de revistă medicală se acordă 30 de credite EMC/an.
 1. Abonamente la publicaţii ştiinţifice de specialitate creditate de CNEPC

Publicaţiile care vor fi creditate se stabilesc de către Comisia Naţională de Educaţie Profesională Continuă a OAMGMAMR.

Numărul de credite pentru abonamente la publicaţiile medicale:

 • „ARS MEDICA”, creditată cu 9 credite EMC/abonament anual;
 • revistele ştiinţifice editate de OAMGMAMR, cu 5 credite/abonament anual;
 • revistele ştiinţifice editate de OAMGMAMR, care conţin şi teste pentru evaluarea cunoştinţelor, creditate cu 7 credite/abonament anual;
 • alte reviste naţionale/internaţionale de specialitate şi/sau alte publicaţii se creditează cu 5 credite EMC.
 1. Cercetare şi elaborare de proiecte ştiinţifice

Se stabilește de către CNEPC pentru fiecare caz în parte.

Citește și: Asistenții medicali: pilonul sistemelor de sănătate

 1. Programe de formare învăţământ postuniversitar 

Masterat: Obţinerea titlului de master se creditează cu 40 de credite EMC. 

Doctorat: Obţinerea titlului ştiinţific de doctor se creditează cu 50 de credite EMC.

 1. Programe de formare învăţământ/perfecţionare postbază

Obţinerea unei specializări – 30 de credite EMC. 

Obţinerea unei competenţe – 20 de credite EMC.

Obţinerea titlului de formator sau de formare de formatori – 20 de credite EMC.

Absolvirea Programului special de revalorizare a formării iniţiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1.01.2007, se creditează cu 20 de credite EMC.

Cum obții creditele EMC ca biolog/biochimist/chimist

Biologii, biochimiștii și chimiștii care lucrează în laboratoare medicale au la dispoziție surse similare pentru a obține creditele de care au nevoie, inclusiv pentru punctele EMC în 2021: de la cursuri, seminarii și simpozioane, la diferite conferințe și congrese.

Aceștia se pot informa online, de pe paginile oficiale ale asociațiilor profesionale naționale, europene, internaționale (și nu numai), precizate pe obbcsrr.ro:

Publicații avizate pentru credite EMC

Pentru medici:

Publicațiile creditate de Colegiul Medicilor se menționează în Nomenclatorul publicațiilor medicale acreditate de CMR. 

De exemplu, câteva reviste medicale la care medicii se pot abona sunt: 

Este indicat să urmărești paginile web ale Colegiului Medicilor de care aparții, pentru a afla noutățile privind ce publicații avizate pentru EMC există.

Câteva surse online în care poți alege abonamente la publicații medicale, pentru a obține credite EMC în 2021: abonamente.medica.ro, medichub.ro, viata-medicala.ro

Citește și: Clinică sau spital? Află ce tip de unitate sanitară ți se potrivește mai bine

Pentru asistenți / moașe:

Conform OAMGMAMR, numărul maxim de credite acumulate din abonamentele la publicații ce poate fi luat în calcul pentru punctajul total de credite anual este de 14 credite EMC.  

Totodată, numărul de credite se acordă doar pentru abonamentele aferente întregului an calendaristic. 

Câteva exemple de publicații acreditate (din 01.01.2020): 

 • Health (Medfarm) – 5 credite revista + 4 credite chestionarele de evaluare; 
 • Viață + Sănătate – 5 credite; 
 • Medica Academica – 5 credite; Galenus – 5 credite; 
 • Medic.ro – 5 credite; 
 • Farmacist.ro – 5 credite; 
 • Ginecologia.ro – 5 credite; 
 • Viața Medicală – 5 credite; 
 • Paliația – 5 credite; 
 • Medicina Școlară și Universitară – 5 credite; 
 • Pharma Points – 5 credite.

Cum se calculează punctajul EMC

Pentru medici

Verificarea punctajului EMC obținut de medici se face de către personalul contractual al Colegiului Medicilor din unitatea teritorială de care aparțin aceștia, odată cu avizarea anuală a certificatului de membru. 

Tot Decizia nr. 12 din 29.06.2018 precizează că CMR, prin structurile colegiilor teritoriale, va verifica punctajul acumulat urmărind respectarea obligațiilor, în următoarele situații:

 • cu ocazia judecării abaterilor disciplinare;
 • la cererea medicului;
 • la transferul dintr-un colegiu teritorial în altul;
 • ori de câte ori consiliul județean al colegiului teritorial consideră justificat necesar.

Calcularea punctajului se face prin adunarea creditelor obținute pentru formele de EMC prezentate de membrii CMR. Pentru acest lucru, ai nevoie să deții: 

 • diplomele de participare la diferite cursuri, manifestări, congrese etc.
 • extras din volumul de abstracte (coperta și pagina unde este menționată lucrarea sau posterul) dacă au fost prezentate lucrări sau postere la manifestări
 • dovada abonării la reviste de specialitate (durata minimă a abonării este de un an)
 • coperta și sumarul – pentru articole publicate în reviste
 • paginile din care să rezulte: titlul cărții, subtitlul cărții, număr ISBN, editura, an apariție, numărul de pagini, numărul total de autori – pentru autor/coautor la cărți.

Pentru evaluarea activităților de EMC, fiecare medic va completa o fișă de evidență (model preluat de pe site-ul oficial al filialei teritoriale CM), însoțită de copii după dovezile de mai sus, și le va transmite Colegiului în perioada martie –septembrie, pentru anul precedent.

La punctajul EMC, se vor adăuga (dacă au fost obținute în cei 5 ani) credite pentru:

 • obținerea titlului de medic rezident confirmat de MS – 50 de credite EMC;
 • obținerea titlului de medic specialist, inclusiv dobândirea unei alte specialități – 200 de credite EMC;
 • obținerea unui atestat de studii complementare – 75 de credite EMC;
 • obținerea titlului de medic primar, inclusiv a doua specialitate – 250 de credite EMC;
 • obținerea titlului de doctor în medicină – 300 de credite EMC;
 • obținerea titlului de master – 100 de credite EMC pentru cele în domeniul medical;
 • obținerea titlului de formator acreditat de MS – 75 de credite EMC;
 • obținerea titlului de formator de formatori, acreditat de MS – 100 de credite EMC;
 • statutul de cadru didactic universitar, șef de lucrări, conferențiar sau profesor, inclusiv profesor asociat ori corespondent (îndrumător de doctorat sau asociat), cu activitate confirmată de instituția universitară – 40 de credite EMC pe an.

De asemenea, nu pot fi introduse în calcul punctajului EMC creditele obținute pentru participarea la mai multe programe desfășurate în aceeași perioadă și în aceeași locație.

Pentru asistenți medicali și moașe

Calculul punctajului EMC pe baza numărului de credite obţinut se face la sfârşitul fiecărui an, când asistentul medical generalist, moaşa, asistentul medical trebuie să prezinte dovada punctajului minim de 30 de credite pentru a obține avizul de liberă practică (min. 15 credite pentru participarea la cursuri).

Te-ar putea interesa și: Posturile de asistent-șef în spitale – rolul-cheie în evoluția profesiei de asistent

Pentru biologi, biochimiști și chimiști

Este recomandat ca fiecare membru OBBCSSR să păstreze orice diplomă sau certificat de participare la orice manifestare științifică din anii 2021-2022, până va solicita viza OBBCSSR pentru anul 2022.

Nu există surse detaliate privind calculul punctajului EMC, în afara informațiilor descrise la secțiunea de Credite EMC și Obținerea creditelor pentru chimiști, biochimiști și biologi

Unde se înregistrează punctajul EMC

Punctajul EMC se înregistrează la instituțiile responsabile de managementul activităților de educație medicală continuă, în conformitate cu prevederile legale actuale. 

Acestea sunt:

 • Filialele teritoriale ale Colegiilor Medicilor, de care aparțin medicii din țară
 • Oamr.ro și filialele OAMGMAMR de care aparțin asistenții și moașele din țară
 • https://www.obbcssr.ro/  

Ce se întâmplă dacă nu obții numărul minim de puncte EMC

Toți profesioniștii în sănătate care nu obțin punctajul EMC minim pentru perioada respectivă nu vor putea să își păstreze dreptul de liberă practică, fie că vorbim de medici, asistenți sau cei care lucrează în laboratoare medicale.

În cazul medicilor: 

Cei care nu reușesc să obțină numărul minim de credite de educație medicală continuă, stabilit de Consiliul național al Colegiului Medicilor din România, pe parcursul a 5 ani, vor fi suspendați din funcție potrivit legii, până la realizarea numărului de credite necesar. 

Constatarea și comunicarea intră în atribuția biroului executiv al colegiului teritorial.

Există, totuși, niște precizări legale relevante în acest calcul. 

Spre exemplu, dacă în perioada de 5 ani apare o suspendare a drepturilor și obligațiilor aferente calității de membru al CMR, în condițiile legii, respectivul ciclu de 5 ani se prelungește cu perioada alocată suspendării.

De asemenea, la fiecare avizare anuală la care se calculează numărul total de puncte EMC realizat și se cumulează în cei 5 ani, minimul de 25 credite EMC / an se menține chiar dacă în anul anterior s-a obținut un punctaj mare. Pe scurt, punctele EMC nu se reportează.

În cazul asistenților și moașelor: 

Programul național de EMC menționează: “Asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali care nu realizează anual numărul minim de credite stabilit de Consiliul naţional al OAMGMAMR li se poate suspenda dreptul de liberă practică până la realizarea numărului de credite respectiv.

Punctajul EMC: o cale tot mai accesibilă de-a te perfecționa

Obținerea punctelor EMC poate fi, uneori, un efort copleșitor pentru un profesionist medical. Sunt activități suplimentare pe lângă un job deja destul de solicitant. 

Dar importanța lor nu poate fi negată. Profesiile medicale cer o deschidere și o asimilare continuă a informațiilor din domeniul medical. Trebuie să fii la curent cu noile tehnologii, terapii și protocoale, cu noi cercetări asupra nevoilor pacienților. 

Din fericire, ai la dispoziție o varietate de activități educaționale online și offline din care să alegi ceea ce îți stârnește interesul. Și e tot mai ușor să obții și punctajul EMC de care ai nevoie pentru a-ți face meseria, an de an.

Ești specialist medical și vrei să schimbi locul de muncă? Creează-ți acum un profil pe MEDIjobs, iar noi îți vom aduce cele mai bune oferte de angajare de la clinici și spitale de top din România.

Despre Autor

Andreea Enea

Content Specialist cu 10+ ani de experiență în jurnalism, content marketing și comunicare. Cred în puterea poveștilor cu sens care inspiră, educă, apropie și deschid inimi și comunități. Visez să aplic cât mai mult mixul de people skills și experiență cu o gândire analitică puternică și pasiune pentru conținut autentic, cu semnificație pentru oameni - așa cum au nevoie.

Facebook Comment