Ce merită să știi despre contractul de muncă pe perioadă determinată

Ce merită să știi despre contractul de muncă pe perioadă determinată

Ai reușit să primești jobul în sănătate pe care îl doreai: ai trecut cu brio de interviul de angajare, ai acceptat oferta salarială și aștepți să semnezi contractul individual de muncă pentru a avea totul asigurat și legal. 

Dar ce se întâmplă dacă primești un contract de muncă pe perioadă determinată? Ce trebuie să știi despre clauzele contractuale în acest caz? Și care sunt diferențele față de un contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată?

Ca să te asiguri că jobul tău în sănătate este exact așa cum a fost discutat cu angajatorul și totul este în ordine nu doar în privința așteptărilor salariale, ci și privind aspectele legale, drepturile și obligațiile, ți-am pregătit un ghid care îți răspunde la toate aceste întrebări.

Află mai jos tot ce trebuie să știi despre contractul de muncă pe perioadă determinată, înainte de a-l semna.

Mai întâi, ce este un contract individual de muncă?

Dacă ai primit de la angajatorul medical un contract cu durată determinată, nu te îngrijora. 

Poate că primul gând care îți poate trece prin minte este că nu vei avea siguranța jobului, că angajatorul nu are încredere în tine sau că nu te vei bucura de aceleași drepturi ca și salariații cu contract pe perioadă nedeterminată. Dar nu este cazul.

Totuși, mai întâi să clarificăm ce este contractul individual de muncă, conform legislației românești:

“Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru și sub autoritatea unui angajator, persoana fizică sau juridică, în schimbul unei remunerații denumite salariu” – conform art. 10 din Codul Muncii (reglementat prin Legea nr. 53/2003).

Așadar, este documentul legal cel mai important pentru tine ca angajat, dar și pentru angajator, pentru că precizează toate condițiile în care vei desfășura jobul. Toate aspectele colaborării profesionale sunt trecute în contract (denumit CIM, pe scurt). 

Prin urmare, odată semnat, ambele părți (angajatul medical și angajatorul) trebuie să respecte clauzele contractuale menționate în CIM – în caz contrar, se poate ajunge la contravenții și sancțiuni. 

Toate aceste lucruri sunt valabile pentru orice tip de contract individual de muncă, fie că este pe perioadă determinată sau nedeterminată, așadar ești protejat în orice caz. 

Citește și: Codul Muncii: ce drepturi ai ca angajat

Codul Muncii este cel care reglementează majoritatea aspectelor privind contractele de muncă. Este sursa cea mai bună către care să te îndrepți pentru a te informa corect despre locul tău de muncă, drepturi și obligații.

Spre exemplu, în Codul Muncii vei găsi toate informațiile despre timpul de muncă și tipuri de concedii, despre salarizare, sănătate și siguranța la locul de muncă, conflictele de muncă, preaviz și concediere etc., și inclusiv despre fiecare tip de contract de muncă în parte:

 • Contractul colectiv de muncă,
 • Contractul individual de muncă pe perioadă nedeterminată
 • Contractul individual de muncă pe perioadă determinată 

Codul Muncii precizează faptul că un contract individual de muncă se încheie pe baza consimțământului ambelor părți, bineînțeles, fiind un document valabil doar dacă există în formă scrisă, în limba română. 

El trebuie semnat “cel târziu în ziua anterioară începerii activității de către salariat. Obligația de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă revine angajatorului.” – Art. 16. 

Ce presupune un contract de muncă pe perioadă determinată?

Tot conform Codului Muncii, aflăm că semnarea unui CIM pe durată nedeterminată este o excepție (cazul standard este încheierea unui CIM pe durată nedeterminată) și trebuie să respecte condițiile expres prevăzute de lege. 

Aceste condiții, sau mai bine spus situații în care poți primi un contract cu durată determinată sunt prezentate în Art. 83:

 • a) înlocuirea unui salariat în cazul suspendării contractului său de muncă (dar până acesta revine la lucru), cu excepția situației în care acel salariat participă la grevă;
 • b) creșterea și/sau modificarea temporară a structurii activității angajatorului;
 • c) desfășurarea unor activități cu caracter sezonier;
 • d) în situația în care este încheiat în temeiul unor dispoziții legale emise cu scopul de a favoriza temporar anumite categorii de persoane fără loc de muncă;
 • e) angajarea unei persoane care, în termen de 5 ani de la data angajării, îndeplinește condițiile de pensionare pentru limita de vârstă;
 • f) ocuparea unei funcții eligibile în cadrul organizațiilor sindicale, patronale sau al organizațiilor neguvernamentale, pe perioada mandatului;
 • g) angajarea pensionarilor care, în condițiile legii, pot cumula pensia cu salariul;
 • h) în alte cazuri prevăzute expres de legi speciale ori pentru desfășurarea unor lucrări, proiecte sau programe.

De exemplu, astfel de contracte de muncă cu durată determinată au fost încheiate în starea de urgență pentru personalul medical implicat în asistența oferită pacienților cu COVID-19 (din 2020). 

Ce clauze conține un CIM cu durată determinată?

Clauzele contractuale sunt aceleași ca cele prevăzute într-un CIM pe perioadă nedeterminată. 

Acestea se referă la cel puțin următoarele clauze obligatorii, precizate în Art. 17 din Codul Muncii, pe care trebuie să le vezi în contractul tău:

 • a) identitatea părților;
 • b) locul de muncă sau, în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca salariatul să muncească în diverse locuri;
 • c) sediul sau, după caz, domiciliul angajatorului;
 • d) funcția/ocupația conform specificației Clasificării ocupațiilor din România sau altor acte normative, precum și fișa postului, cu specificarea atribuțiilor postului;
 • e) criteriile de evaluare a activității profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului;
 • f) riscurile specifice postului (o clauză esențială pentru personalul medical, care adesea lucrează în condiții de risc)
 • g) data de la care contractul urmează să-și producă efectele;
 • h) în cazul unui contract de muncă pe durată determinată sau al unui contract de muncă temporară, durata acestora;
 • i) durata concediului de odihnă la care salariatul are dreptul;
 • j) condițiile de acordare a preavizului de către părțile contractante și durata acestuia;
 • k) salariul de bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum și periodicitatea plății salariului la care salariatul are dreptul;
 • l) durata normală a muncii, exprimată în ore/zi și ore/săptămână;
 • m) indicarea contractului colectiv de muncă ce reglementează condițiile de muncă ale salariatului;
 • n) durata perioadei de probă.
 • o) procedurile privind utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate însoțite de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată și sigiliul electronic calificat al angajatorului.

Te-ar putea interesa și: Ce spune legea și Codul Muncii: Concediul de maternitate și reîntoarcerea la muncă

Așadar, singura mare diferență între clauzele dintr-un CIM pe perioadă nedeterminată și una determinată este precizarea datei de început și de sfârșit a jobului (durata pentru care este valabil contractul tău)

Orice muncă prestată în afara acestor date stipulate în contract se referă la muncă nelegală (la negru) și este extrem de riscantă. 

La fel de important, ca diferență față de contractele pe perioadă nedeterminată, este faptul că data de încheiere a raporturilor de muncă (precizată în contractul cu durată determinată) este prioritară, în cazurile de șomaj tehnic, în caz de sarcină și concedii (contractul va înceta la data precizată, nu va fi amânată).

Dacă vrei să afli mai multe despre clauzele contractuale importante, cât și drepturile și obligațiile tale ca angajat și ale angajatorului, citește ghidul nostru privind contractul individual de muncă

Totodată, contractul de muncă poate conține și clauze speciale, cum ar fi cele cu privire la formarea profesională, clauza de neconcurență, de mobilitate, de confidențialitate șamd.

Înainte de a semna un contract, urmărește și clauzele care pot fi nelegale, interzise în CIM – precum clauza de renunțare la drepturi recunoscute prin lege, de interzicere a activității sindicale sau a grevei, a demisiei etc. 

Contractele individuale de muncă, inclusiv cele pe perioadă determinată, pot fi stabilite:

 • Cu normă întreagă/full-time (8 ore/zi, 40/săptămână)
 • Cu normă parțială/part-time (cel puțin 2 ore/zi, 10 ore/săptămână)

Așadar, poți lucra part-time cu contract pe perioadă determinată. 

Durata unui contract de muncă pe perioadă determinată

Probabil cele mai multe informații și reglementări despre acest tip de contract se referă la durata posibilă a acestuia.

Cea mai importantă prevedere este faptul că un CIM pe perioadă determinată nu poate fi încheiat pe o durată mai mare de 36 de luni – Art. 84 din Codul Muncii.  

Și, așa cum spuneam mai sus, în cazul în care preiei postul unui salariat al cărui CIM este suspendat, durata contractului tău va expira atunci când motivele care au dus la suspendarea acestuia încetează.  

Citește și: Conflictele de muncă în sectorul medical. Ce spune Codul Muncii și cum sunt reglementate

Condiții de prelungire a unui contract pe perioadă determinată 

Contractul tău nu poate avea durata mai mare de 3 ani, însă există posibilitatea unor contracte succesive, dacă se dorește, în cazul cărora există următoarele reguli:

 • Între aceleași părți se pot încheia succesiv cel mult 3 contracte individuale de muncă pe durată determinată – Art. 82, (4)
 • Contractele individuale de muncă pe durată determinată încheiate în termen de 3 luni de la încetarea unui contract de muncă pe durată determinată sunt considerate contracte succesive și nu pot avea o durată mai mare de 12 luni fiecare. – Art. 82, (5)

De asemenea, Art. 82 (3) menționează despre prelungire: 

 • “Contractul individual de muncă pe durată determinată poate fi prelungit, în condițiile prevăzute la art. 83, și după expirarea termenului inițial, cu acordul scris al părților, pentru perioada realizării unui proiect, program sau unei lucrări.

Se poate trece la contract cu durată nedeterminată?

Acest lucru se întâmplă de cele mai multe ori, în cazul contractelor pe perioadă determinată.

Dacă, la finalul perioadei pentru care a fost semnat CIM, angajatorul și angajatul cad de comun acord să continue colaborarea și respectă una dintre situațiile prevăzute de lege, se poate alege una dintre următoarele opțiuni:

 • Încheierea unui act adițional pentru a trece la contract cu perioadă nedeterminată, 
 • Semnarea unui contract de muncă nou, pe perioadă nedeterminată – după încetarea celui pe perioadă determinată.  

Te-ar putea interesa și: Concediul în Codul Muncii: Tot ce trebuie să știi când vrei să ceri concediu fără plată

Există perioadă de probă la un contract pe perioadă determinată?

Da, există posibilitatea ca angajatorul medical să propună o perioadă de probă pentru tine ca angajat. 

În cazul în care ești de acord cu această perioadă de probă, contractul de muncă cu durată determinată trebuie să menționeze condițiile acesteia. 

Tot la Art. 85 din Codul Penal, aflăm că un salariat încadrat cu acest tip de contract poate urma o perioadă de probă nu mai mare de:

 • a) 5 zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă mai mică de 3 luni;
 • b) 15 zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă cuprinsă între 3 și 6 luni;
 • c) 30 de zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă mai mare de 6 luni;
 • d) 45 de zile lucrătoare în cazul salariaților încadrați în funcții de conducere, pentru o durată a contractului individual de muncă mai mare de 6 luni.

Citește și: Ce spune Codul Muncii despre concediere, demisie și dreptul la preaviz: ce trebuie să știi ca angajat

Indiferent de tipul de contract pe care alegi să îl semnezi, ține minte faptul că, pe durata sau la finalul perioadei de probă, CIM poate înceta exclusiv printr-o notificare scrisă, fără preaviz, la inițiativa oricăreia dintre părți, fără a fi nevoie de motivarea deciziei.

Așadar, dacă postul primit nu te mulțumește cu adevărat și nu ți se pare o alegere bună pentru cariera ta în sănătate, poți notifica angajatorul și contractul se va încheia. 

De asemenea:

 • în cazul în care este vorba despre încheierea unui act adițional pentru a trece de la CIM cu durată determinată la durată nedeterminată, nu se mai poate insera clauza unei noi perioade de probă. 
 • În cazul încetării contactului pe perioadă determinată și semnarea unuia nou cu durată nedeterminată, se poate adăuga o clauză privind o nouă perioadă de probă – dar este o situație atipică și rar întâlnită. 

Alte reglementări din Codul Muncii, de care să ții cont:

Codul Muncii menționează și posibilitatea de a trece la angajarea pe durată nedeterminată, prin Art. 86:

 • (1) Angajatorii sunt obligaţi să informeze salariaţii angajaţi cu contract individual de muncă pe durată determinată despre locurile de muncă vacante sau care vor deveni vacante, corespunzătoare pregătirii lor profesionale, şi să le asigure accesul la aceste locuri de muncă în condiţii egale cu cele ale salariaţilor angajaţi cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată. Această informare se face printr-un anunţ afişat la sediul angajatorului.
 • (2) O copie a anunţului prevăzut la alin. (1) se transmite de îndată sindicatului sau reprezentanţilor salariaţilor.

Întotdeauna, ca salariat cu contract individual de muncă, vei avea aceleași drepturi și aceleași obligații ca oricare alt salariat, indiferent că există un contract pe perioadă determinată sau nedeterminată.

Mai exact, nu e permisă nicio formă de discriminare a angajaților, așa cum explică și Art. 87 din Codul Muncii:

 • (1) Referitor la condițiile de angajare și de munca, salariații cu contract individual de muncă pe durată determinată nu vor fi tratați mai puțin favorabil decât salariații permanenți comparabili, numai pe motivul duratei contractului individual de muncă – cu excepția cazurilor în care tratamentul diferit este justificat de motive obiective.
 • (2) În sensul alin. (1), salariatul permanent comparabil reprezintă salariatul al cărui contract individual de muncă este încheiat pe durată nedeterminată și care desfășoară aceeași activitate sau una similară, în aceeași unitate, avându-se în vedere calificarea/aptitudinile profesionale.
 • (3) Atunci când nu există un salariat cu contract individual de muncă încheiat pe durată nedeterminată comparabil în aceeași unitate, se au în vedere dispozițiile din contractul colectiv de muncă aplicabil sau, în lipsa acestuia, reglementările legale în domeniu.

Citește și: Ce să faci dacă te simți discriminat la locul de muncă: ce spune Codul Muncii

Acum, cu toate aceste date disponibile, poți să decizi mult mai informat dacă e pasul potrivit să semnezi contractul de muncă pe perioadă determinată. 

Poate fi șansa unui job pe termen lung, chiar dacă momentan nu pare astfel. De asemenea, vei câștiga experiență valoroasă în domeniul medical și te vei bucura de aceleași drepturi și obligații precum orice alt salariat. Mult succes!

Ești specialist medical și vrei un loc de muncă mai bine plătit? Înscrie-te gratuit pe MEDIjobs, iar noi îți vom aduce cele mai bune oferte de angajare de la clinici și spitale de top din România.

Despre Autor

Andreea Enea

Content Specialist cu 10+ ani de experiență în jurnalism, content marketing și comunicare. Cred în puterea poveștilor cu sens care inspiră, educă, apropie și deschid inimi și comunități. Visez să aplic cât mai mult mixul de people skills și experiență cu o gândire analitică puternică și pasiune pentru conținut autentic, cu semnificație pentru oameni - așa cum au nevoie.

Facebook Comment