Este obligatorie înscrierea medicilor rezidenți în Colegiul Medicilor din România?

Este obligatorie înscrierea medicilor rezidenți în Colegiul Medicilor din România?

Iată o situație destul de confuză care a creat în anul 2019 un conflict între Colegiul Medicilor din România și medicii rezidenți. Problema majoră care a declanșat valul de nemulțumiri din partea rezidenților nu a fost aderarea în sine la o organizație, cât majorarea cuantumului cotizației și obligația de a plăti asigurări de malpraxis la același preț ca și medicii specialiști

Decizia a fost adoptată de Consiliul Național al Colegiului Medicilor din România (CMR) la finele lunii martie 2019 și a intrat în vigoare din luna mai 2019, în ciuda faptului că a fost contestată tot atunci de către Societatea Multidisciplinară a medicilor Rezidenți din România și de Biroul Executiv al Colegiului Medicilor din Municipiul București. 

Motivul care a ridicat nemulțumiri este majorarea cotizației de membru percepută pentru medicii rezidenți, sumă care a crescut de 10 ori mai mult, de la 5 lei la 50 de lei, lunar, pe lângă care se adaugă și asigurarea de malpraxis, anual, măsuri care afectează rezidenții pe plan financiar. 

Ce spune legislația?

În baza legislației în vigoare înscrierea în Colegiul Medicilor din România este obligatorie pentru toți medicii, inclusiv medicii rezidenți. Conform Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 390, alin. 1, se precizează că „Medicii care întrunesc condiţiile prevăzute la art. 376 exercită profesia pe baza certificatului de membru al CMR, avizat anual pe baza asigurării de răspundere civilă, pentru greşeli în activitatea profesională, valabilă pentru anul respectiv.”

ART. 376

 (1) Profesia de medic se exercită, pe teritoriul României, în condiţiile prezentei legi, de către persoanele fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare în medicină. Acestea pot fi:

 a) cetăţeni ai statului român; 

b) cetăţeni ai unui stat membru al UE, ai unui stat aparţinând SEE sau ai Confederaţiei Elveţiene; 

c) soţul unui cetăţean român, precum şi descendenţii şi ascendenţii în linie directă, aflaţi în întreţinerea unui cetăţean român, indiferent de cetăţenia acestora; 

d) membrii de familie ai unui cetăţean al unuia dintre statele prevăzute la lit. b), aşa cum sunt definiţi la art. 2 alin. (1) pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European, republicată, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 260/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

 e) cetăţenii statelor terţe beneficiari ai statutului de rezident permanent în România; 

f) beneficiari ai statutului de rezident pe termen lung acordat de către unul dintre statele prevăzute la lit. b);

 g) cetăţeni ai statelor terţe, titulari ai Cărţii Albastre a UE eliberată în România sau de un alt stat membru al UE. 

 (2) Prin excepţie de la prevederile art. 377 alin. (1), alin. (3) lit. e) şi art. 378, medicii cetăţeni ai unui stat terţ pot exercita activităţile profesionale în România în scop didactic şi ocazional cu avizul CMR. Durata de exercitare a activităţilor profesionale în aceste cazuri este de 3 luni, cu posibilitatea de prelungire pentru o durată de încă maximum 3 luni, pe an. Metodologia de avizare se aprobă prin decizie a Consiliului naţional al CMR şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Citește și: Ești medic? Iată ce taxe și cotizații ai de plătit, în mod curent [2021]

ART. 390

 (1) Medicii care întrunesc condiţiile prevăzute la art. 376 exercită profesia pe baza certificatului de membru al CMR, avizat anual pe baza asigurării de răspundere civilă, pentru greşeli în activitatea profesională, valabilă pentru anul respectiv.

 (2) În caz de prestare temporară sau ocazională de servicii pe teritoriul României, medicii cetăţeni ai unui stat membru al UE, ai unui stat aparţinând SEE sau ai Confederaţiei Elveţiene, stabiliţi în unul dintre aceste state, sunt exceptaţi de la obligativitatea înscrierii în CMR. Accesul la activităţile de medic pe durata prestării serviciilor se face conform prevederilor art. 402.  

(4) Certificatul de membru devine operativ numai după încheierea asigurării de răspundere civilă.

Ce este CMR și ce rol poate avea pentru medicii rezidenți?

Art. 1.
(1) Colegiul Medicilor din România se organizează şi funcţionează, în baza legii şi a prezentului statut, ca organizaţie profesională naţională a medicilor, fiind o instituţie de drept public, neguvernamentală, apolitică şi fără scop patrimonial.
(2) Colegiul Medicilor din România are personalitate juridică şi este autonom în raport cu orice autoritate publică, exercitându-şi atribuţiile fără posibilitatea vreunei imixtiuni.
Art. 2. –
(1) Ca organizaţie profesională, Colegiul Medicilor din România apără demnitatea şi promovează drepturile şi interesele membrilor săi în toate sferele de activitate, apără onoarea, libertatea şi independenţa profesională a medicului în exercitarea profesiei, asigură respectarea de către medici a obligaţiilor ce le revin faţă de pacient şi de sănătatea publică.
(2) În vederea realizării obiectivelor prevăzute la alin. (1), Colegiul Medicilor din România colaborează, în condiţiile legii, cu toate instituţiile competente.
Art. 3. –
(1) Colegiul Medicilor din România, prin organismele sale, este reprezentant al corpului profesional din România în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale, interne şi internaţionale.
(2) Pentru îndeplinirea obiectivelor şi atribuţiilor conferite de lege şi de prezentul statut, organele reprezentative ale Colegiului Medicilor din România pot intra în relaţii cu diferite organisme similare din alte state.

Te-ar putea interesa și: Diferențe între parafa medicului rezident și cea a medicului specialist

Din ce an de pregătire în cadrul rezidențiatului este necesară înscrierea în CMR?

Conform legilor mai sus menționate, dacă sunteți sau urmează să deveniți rezidenți, sunteți obligați să vă înscrieți în CMR încă de la începutul carierei voastre medicale sub supraveghere în cadrul unei unități medicale, respectiv primul an de rezidențiat. 

Care este procedura înscrierii în CMR?

În calitate de medici rezidenți, vă puteți înscrie în colegiul medicilor din cadrul județului în care aveți domiciliul sau în județul în care vă urmați pregătirea pentru rezidențiat. Pot exista mici diferențe care sunt aplicate de la un județ la altul, prin urmare este indicat să consultați paginile web ale colegiului medicilor din județul în care intenționați să vă înscrieți. 

Conform legii privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România, acesta se eliberează în baza următoarelor documente: 

 1. formular de înscriere;
 2. copie de pe documentul de identitate;
 3. copie legalizată a diplomei de absolvire a facultății;*
 4. carnetul de medic rezident, completat și ștampilat anual;**
 5. cazierul judiciar sau certificatul de probitate profesională eliberat de statul membru de origine sau de proveniență;
 6. certificatul de sănătate tip A5, cu viza medicului psihiatru;
 7. declarația pe propria răspundere privind inexistența unei situații de incompatibilitate sau nedemnitate prevăzute de lege;
 8. copia certificatului de căsătorie, dacă este cazul
 9. copie ordin de confirmare medic specialist/primar (dacă este cazul)
 10. copie ordin de confirmare în a doua specialitate (dacă este cazul)
 11. copie după certificat de competență/ supraspecializare/ doctor în medicină (dacă este cazul)
 12. adeverință de la unitatea medicală – spitalul plătitor, cu mențiunea reținerii cotizației către CMR
 13. adeverință UMF de post î n grad didactic (asistent, profesor etc.) (dacă este cazul)
 14. adeverință de post în cercetare (asistent cercetare, cercetător) (dacă este cazul)
 15. adeverință UMF care să ateste calitatea de doctorand a solicitantului (dacă este cazul)
 16. copie după asigurarea de malpraxis și după chitanța plății Asigurării de Malpraxis
 17. 25 ore E.M.C. in ultimul an sau 200 ultimii 5 ani – copii diplome (daca este cazul) (excepție medicii rezidenți)
 18. atestatul de echivalare a studiilor eliberate de Ministerul Educației (dacă este cazul)
 19. taxa înscriere – 50 ron pentru medicii cetățeni români, 150 ron pentru medicii cetățeni străini. 

(* În cazul medicilor rezidenți anul I, care nu au primit diploma de absolvire, se poate depune adeverința înlocuitoare sau o copie legalizată a acesteia.

** În cazul medicilor rezidenți anul I, care nu au primit carnetul de medic rezident, se poate depune ordinul de intrare în rezidențiat (primit în momentul repartiției coordonatorilor de rezidențiat).

Citește și: Totul despre punctajul EMC. Ce este, cum se calculează și cum se obțin punctele

Formularul de înscriere îl puteți descărca de pe pagina web a colegiului în care doriți să vă depuneți documentele.

Cazierul judiciar îl obțineți de la unitatea de poliție din orașul în care aveți domiciliul sau reședința și în majoritatea orașelor se eliberează imediat după completare unei cereri, este gratuit, iar valabilitatea este pentru 6 luni. 

Certificatul de sănătate de tip A5,  este un document tipizat, eliberat la cerere într-un singur exemplar de către medici din unități publice sau private și pe care se va specifica dacă persoana în cauză este aptă sau nu din punct de vedere psihic și fizic pentru a exercita profesia de medic. Pentru întocmirea acestui certificat va trebui să plătiți o taxă la casieria unității medicale cărei vă adresați. 

Asigurarea de malpraxis. Conform criteriilor necesare înscrierii în CMR, medicii rezidenți trebuie să aibă asigurare de răspundere civilă la momentul înscrierii. Având în vedere obligativitatea legală de înscriere în CMR începând cu anul I de rezidențiat, deducem faptul că asigurarea de răspundere civilă este necesară medicilor rezidenți începând cu intrarea în programul de rezidențiat.  Asigurarea de Răspundere Civilă Malpraxis acoperă:

 • cazuri de imprudență, neglijență, eroare și omisiune care au drept urmare vătămarea corporală sau decesul pacientului;
 • cheltuieli de judecată făcute de tine în procesul civil dacă ai fost obligat la dezdăunare;
 • cheltuielile de judecată făcute de reclamant, dacă ai fost obligat prin hotărâre judecătorească la plata lor;
 • daune morale (prin plata unei prime suplimentare). Despăgubirile pentru acestea se stabilesc și se plătesc numai în baza unei hotărâri judecătorești executorii.

Care este cuantumul cotizației lunare?

Începând cu data de 1 mai 2019, conform Deciziei nr. 2 din 28 martie 2019 a Consiliului Național al Colegiului Medicilor din România, cotizația este 50 lei/lună pentru medici rezidenți, cu competențe limitate, specialiști sau primari.

Ești specialist medical și să fii la curent cu cele mai bune joburi din domeniul medical? Înscrie-te gratuit pe MEDIjobs, iar noi îți vom aduce cele mai bune oferte de angajare de la clinici și spitale de top din România.

Despre Autor

Adriana Crăciun

De profesie medic rezident în cadrul specialității medicină de familie, iubesc domeniul sănătății și sunt entuziasmată de a-i inspira și pe alții. Fire creativă și curioasă, sunt pasionată de lectură, călătorii și natură.

Facebook Comment