Când doi colaborează, al treilea câștigă (sănătate): De ce este vital ca medicul și farmacistul să lucreze în echipă pentru binele pacientului?

Când doi colaborează, al treilea câștigă (sănătate): De ce este vital ca medicul și farmacistul să lucreze în echipă pentru binele pacientului?

Colaborarea strânsă dintre medic și farmacist este pentru unii, utopie, pentru alții, realitate. Deși se constituie ca două entități profesionale distincte, este vital ca medicul și farmacistul să coexiste într-o echipă de suport pentru a asigura și promova sănătatea pacientului. Subiectul a interesat, de-a lungul timpului, nu doar autori și academicieni, ci și renumiți specialiști sau doctori români. Numeroase simpozioane și evenimente de amploare au fost dedicate, de asemenea, acestei teme, pentru a întări importanța colaborării eficiente dintre medic și farmacist în servirea aceluiași scop comun: binele pacientului.

Una dintre personalitățile vocale ce promovează de peste un deceniu rolul complementar al farmacistului în demersul medicului de a spori sănătatea pacientului este reputatul profesor emerit și diabetolog Nicolae Hâncu, ce subliniază poziția pe care o ocupă acest raport de forțe în beneficiul pacientului. O altă voce sonoră care s-a implicat în promovarea acestui subiect este și OAMGMAMR (Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România).

Ce declară Legea 95/2006 în privința practicii colaborative dintre medic și farmacist?

Niciodată nu a fost mai important ca farmacistul și medicul să colaboreze eficient în ceea ce privește pacienții. Modelul contemporan de asistență medicală continuă să se îndrepte către un stil de îngrijire a pacienților foarte colaborativ, care vede rolul farmacistului ca unul ce contribuie la o echipă de îngrijire medicală.

Însă această colaborare nu este privită doar din perspectiva spiritului de echipă. Colaborarea interdisciplinară este stipulată inclusiv la nivel legislativ, prin Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Aceasta ne furnizează două informații esențiale:

 1. Deși diferiți, medicul și farmacistul au în comun titlul de cadru medical: Conform art. 903, lit. f a Legii 95/2006, titlul de „cadru medical” îi revine atât medicului, cât și farmacistului, asistentului medical generalist, moașei etc. Așadar, se poate considera că acest detaliu clarifică originea colaborării, indicând o asemănare între cei doi specialiști. Bineînțeles, deși medicul și farmacistul au atribuții distincte, aceștia au în comun atât titlul oferit prin lege, cât și o serie de lucruri pe care le vom trata în cele ce urmează;
 2. Atribuții comune farmacistului și medicului: Prin dreptul conferit de lege, farmacistul poate realiza o serie de activități, printre care și:
 • furnizarea de informaţii şi consiliere cu privire la medicamente ca atare, inclusiv cu privire la utilizarea lor corespunzătoare;
 • asistenţă personalizată pacienţilor care îşi administrează singuri medicaţia. 

Discutăm, așadar, despre sarcini îndeplinite și de medici, pe care orice pacient le-a putut identifica indiferent de cauza pentru care s-a prezentat la un consult sau control de rutină. Putem menționa aici consilierea pacienților cu privire la medicamentele trecute pe rețeta, alături de explicații adiționale (în cazul în care aceștia întâmpină dificultăți în înțelegerea celor comunicate de medic).

Citește și: Pacienții din România au încredere în farmaciști și consideră sfaturile la fel de sigure ca în cabinetul medicilor

Ulterior, farmacistul contribuie cu un ultim pas la planul de tratament al pacientului, oferindu-i medicația recomandată de medic sau medicație la solicitarea pacientului (dacă aceasta nu este necesară cu rețeta de la medic), alături de asistență medicală personalizată pentru administrarea acesteia sau consiliere suplimentară. 

Medicul și farmacistul fac echipă bună împreună

Putem arunca o privire mai atentă asupra relației dintre farmacist și medic pentru a vedea de ce este important pentru ei să colaboreze într-un mod eficient.

Beneficiile colaborării medic – farmacist

Colaborarea dintre medic si farmacist vine la pachet cu o serie de beneficii care vizează atât pacientul, cât și eficientizarea deciziilor în privința tratamentului său. În cele din urmă, această colaborare va crește satisfacția cadrelor medicale privind succesul tratamentului:

 • Sprijin complementar 

Pentru pacienții cu boli cronice, cum ar fi diabetul zaharat și hipertensiunea arterială, farmaciștii joacă un rol cheie de advocacy, oferind contribuții directe pentru a optimiza farmacoterapia și Managementul Terapiei Medicamentoase (MTM). În cadrul modelului de îngrijire colaborativă, responsabilitățile farmacistului includ adesea, asigurarea că pacientul este bine educat cu privire la diagnosticul medicului și la medicamentele prescrise.

 • Managementul medicamentelor

Colaborarea dintre farmacist și medic permite farmaciștilor să îmbunătățească gestionarea medicamentelor, iar un sistem îmbunătățit de schimb de informații acordă prioritate siguranței pacientului. O mai bună gestionare a medicamentelor poate fi realizată prin controlul farmacistului înainte ca medicii sa prescrie rețete de opioide și antimicrobiene în afecțiuni precum diabetul sau hipertensiunea arterială. De exemplu, farmaciștii pot ajuta la gestionarea opioidelor prin evaluarea consumului anterior de opioide de către pacient. În SUA, farmacișii pot face acest lucru folosind Programul de monitorizare a medicamentelor pe bază de prescripție (PDMP) al statului, oferind educație pacientului și prin servicii de reducere a opiaceelor. Farmaciștii pot gestiona pacienții diabetici prin colaborarea cu medicii și pot îmbunătăți controlul glicemic al pacientului prin revizuirea istoricului medical, monitorizarea valorilor inițiale de laborator, respectarea tratamentului, monitorizarea glicemiei, ajustarea medicamentelor atunci când este necesar și consilierea individuală a persoanelor cu diabet. 

Te-ar putea interesa și: Profesia de farmacist – avizul de liberă practică și apartenența la Colegiul Farmaciștilor din România

 • Dezvoltare de politici și protocol

Implicarea farmaciștilor în elaborarea politicilor și a protocolului poate promova rezultate superioare pentru pacient și poate reduce erorile de medicație și reacțiile adverse la medicamente, contribuind, în același timp, la efortul medicului de a trata corespunzător pacientul. Farmaciştii sunt experţi care pot contribui la dezvoltarea şi implementarea ghidurilor de îngrijire a pacienţilor şi a altor politici de utilizare a medicamentelor. De asemenea, farmaciştii care participă la comitetele spitaliceşti au capacitatea de a ghida utilizarea medicamentelor bazată pe studii comparative și pe analiza costurilor și ulterior să conducă această utilizare prin integrarea substituțiilor terapeutice în politica spitalului.

 • Îmbunătățirea aderenței la medicamente

Îngrijirea pacientului poate crește semnificativ prin îmbunătățirea aderenței la medicamente. Farmaciştii pot asista medicii în timpul planificării externării evaluând accesul pacientului la o farmacie în ambulatoriu şi costurile aferente, precum şi oferind educaţie pacientului cu privire la medicamente înainte de externare. În sprijinul acestei idei vine și Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor, o agenție federală a Departamentului de Sănătate Publică al SUA, ce a susținut în numeroase rânduri că rezultatele legate de prevenirea sau gestionarea bolilor cronice și aderarea la medicamente se îmbunătățesc atunci când farmacistul face echipă bună alături de medic în procesul de tratament al pacientului.

 • Identificarea oportunităților de îmbunătățire

Oportunități mai valoroase de colaborare între medici și farmaciști pot fi identificate prin analiza rezultatelor actuale, acolo unde farmaciștii pot îmbunătăți rezultatul cu informații suplimentare sau o perspectivă diferită asupra spețelor pacienților. De exemplu, farmaciștii integrați în echipe multidisciplinare pot îmbunătăți calitatea îngrijirii pacienților.

De la diagnostic la tratament farmacologic

Scopul tratamentului farmacologic este de a îmbunătăți sănătatea și calitatea vieții pacienților. Tratamentul farmacologic optim ar trebui să fie sigur și eficient. În plus, ar trebui să existe acces echitabil la acest tip de tratament și o bază de informații precisă și actualizată, care să răspundă nevoilor pacienților și ale practicienilor.

Tratamentul farmacologic a devenit din ce în ce mai complex, necesitând adesea aportul unei echipe multidisciplinare pentru administrarea și monitorizarea terapiei alese. În mediul spitalicesc, includerea unui farmacist clinician într-o astfel de echipă este din ce în ce mai comună și utilă. Dreptul de a prescrie medicamente ar trebui să se bazeze pe competență și, în mod ideal, să fie responsabilitatea medicului.

Citește și: Profil de farmacist: sarcini, responsabilități și calități pe care orice profesionist trebuie să le aibă

Medicii și farmaciștii trebuie să ofere pacienților servicii de calitate și să asigure utilizarea în siguranță a medicamentelor. Prin urmare, colaborarea între aceste profesii este imperativă, inclusiv în ceea ce privește dezvoltarea formării și în ceea ce privește schimbul de informații între ele și în raport cu pacienții. 

Este necesar să se mențină un dialog deschis și continuu între organizațiile reprezentative ale medicilor și farmaciștilor pentru a defini funcțiile respective ale fiecărei profesii și pentru a promova utilizarea optimă a medicamentelor într-un cadru de transparență și cooperare, totul în interesul pacienților.

Liniile de start & finish în colaborarea medic – farmacist

Acum, după ce am parcurs o bună parte din articol, probabil că va întrebați și care sunt liniile în care se desfășoară raportul fiecărui specialist? Cu alte cuvinte, unde începe și unde se sfârșește implicarea fiecăruia atunci când prestează ceea ce numim ”muncă de echipă”?

Întrebarea este cât se poate de justificată, iar răspunsul cât se poate de pragmatic: medicii și farmaciștii au responsabilități complementare și de susținere în atingerea scopului de a oferi un tratament farmacologic optim. Acest lucru necesită comunicare, respect, încredere și recunoaștere reciprocă a competențelor profesionale ale celuilalt. Accesul atât al medicilor, cât și al farmaciștilor la aceeași bază de informații exacte și actualizate este important pentru a evita furnizarea de informații contradictorii pacienților.

Rolul farmacistului, subestimat

Există persoane care consideră că rolul farmacistului se rezumă la vânzarea de medicamente, deși, în practică, rolul său este cu mult mai amplu. Într-adevăr, se poate vorbi despre anumite bariere care împiedică farmaciștii din a colabora mai eficient cu medicii pentru a promova starea de sănătate a pacienților sau a anumitor procese și mecanisme în raport cu aceștia, însă despre toate acestea vom discuta pe larg în continuarea articolului.

Important de reținut este faptul că rolul principal al farmacistului evoluează de la eliberarea medicamentelor pe baza rețetei medicale la asumarea responsabilității sporite și facilitarea utilizării optime a medicamentelor prin consultanță, educare și colaborare cu pacientul. Complexitatea tot mai mare a terapiilor cu medicamente subliniază necesitatea unor relații de lucru puternice între farmaciști și medici pentru a optimiza îngrijirea pacientului. 

Managementul structurilor instituționale facilitează comunicarea și colaborarea dintre profesioniștii din domeniul sănătății. Farmaciştii din spitale şi-au demonstrat capacitatea de a îmbunătăţi îngrijirea prin scăderea mortalităţii şi morbidităţii, reducerea evenimentelor adverse ale medicamentelor şi reducerea costurilor de îngrijire a sănătăţii. Cu toate acestea, practica colaborativă este, în practică, mai greu de implementat.

Totuși, cea mai bună terapie pentru pacient se bazează pe munca în echipă

Declarația comună privind contrafacerea produselor medicale a Alianței Mondiale a Profesiunilor în Sănătate (WHPA) afirmă că medicii și farmaciștii au aceeași prioritate de identificare, investigare și eliminare a medicamentelor contrafăcute, în care atât medicii, cât și farmaciștii joacă un rol crucial.

Citește și: Sondaj Colegiul Farmaciștilor: Care sunt problemele și nemulțumirile farmaciștilor

În plus, un raport național de progres din 2016 sponsorizat de Surescripts subliniază importanța colaborării medic-farmacist atunci când vine vorba de datele de sănătate. În prezent, practica este activă la nivelul multor state, ceea ce face esențială menținerea calității și acurateței raportării datelor. Partajarea datelor în timp real între membrii echipei de asistență medicală este acum o realitate, iar colaborarea deschisă menține atât integritatea datelor, cât și permite pacientului să primească cea mai bună îngrijire posibilă.

Medicii și farmaciștii fac mici progrese spre obiective mari 

În ciuda acestei realități, în ultimul deceniu, practicile de colaborare medic-farmacist au câștigat acțiune în asistența primară ca modalitate de implementare a modelelor de îngrijire bazate pe echipă. Există și dovezi care arată eficacitatea acestei abordări multidisciplinare, în care farmaciștii sunt de obicei responsabili pentru lucruri precum:

 • ajustarea regimurilor de medicamente; 
 • obținerea și revizuirea istoricului medicamentelor;
 • identificarea provocărilor și barierelor în calea aderării.

Mai multe studii au arătat impactul semnificativ pe care managementul colaborativ medic-farmacist îl poate avea asupra controlului tensiunii arteriale în rândul pacienților vizați de această afecțiune. În plus, această echipă poate avea efecte pozitive asupra controlului diabetului, sugerând că beneficiile se pot extinde și asupra altor boli cronice.

Depășirea provocărilor pentru procesul colaborativ de îngrijire a pacientului, un deziderat?

O relație de lucru puternică între farmaciști și medici este necesară pentru a optimiza asistența medicală pentru fiecare pacient. Înțelegerea oricăror bariere în calea acestei colaborări poate îmbunătăți furnizarea de servicii de asistență medicală. Într-un mediu spitalicesc aglomerat, o bună comunicare poate fi dificil de realizat. În plus, lipsa accesului la informații, timpul limitat, concepțiile greșite cu privire la rolurile și responsabilitățile celorlalți membri ai echipei pot face dificilă colaborarea deschisă atât pentru farmacist, cât și pentru medic.

Citește și: Ești farmacist? Iată ce taxe și cotizații trebuie să plătești

Ce se poate face, concret, pentru o comunicare centralizată și eficientă?

Utilizarea sistemelor electronice de sănătate integrate și a platformelor software care oferă transparență datelor pacienților în rețeaua unui sistem de sănătate este cheia pentru comunicarea corectă și în timp util în cadrul unei echipe de asistență medicală. Atunci când medicii, farmaciștii și ceilalți membri ai echipei dedicate îngrijirii de specialitate a unui pacient au acces comun la istoricul pacientului, diagnosticele, regimurile actuale de medicamente și multe altele, ei pot eficientiza continuitatea îngrijirii care devine din ce în ce mai așteptată de pacienți.

De ce nu funcționează, încă, echipa medic – farmacist în România?

Derivând din cele expuse până acum, răspunsul este devine cât se poate de clar. Farmaciștii sunt esențiali în procesul de îngrijire a pacientului, însă rolul său este subestimat. Atribuțiile și responsabilitățile lor sunt limitate de o percepție eronată, cea conform căreia farmaciștii se ocupă doar cu vânzarea medicamentelor. 

Iată principalele provocări și piedici care se interpun colaborării optime dintre medic și farmacist:

 • Lipsa de compensare;
 • Lipsa de comunicare față în față cu medicii; 
 • Lipsa de timp este, de asemenea, un factor prohibitiv;
 • Imposibilitatea de a interacționa cu alți furnizori de servicii medicale;
 • Accesul limitat la informațiile medicale ale pacienților oferit farmaciștilor;
 • Încrederea redusă sau chiar inexistentă în competențele și abilitățile farmaciștilor;
 • Necesitatea de a colabora cu mai mulți medici/ farmaciști pentru a oferi îngrijirea terapeutică pacienților;
 • Îngrijorarea medicilor cu privire la vulnerabilizarea datelor confidențiale legate de sănătatea pacienților, care ar rezulta din practica colaborativă;
 • Rolul farmaciștilor este subestimat și privit dintr-o paradigmă care nu reflectă realitatea, ceea ce alimentează nevoia de a clarifica rolurile profesionale și de a identifica modalități eficiente de comunicare.

În ciuda conștientizării tot mai mari a beneficiilor care decurg din implicarea farmacistului, stabilirea de relații interprofesionale este încă provocată de conflicte și probleme de comunicare. Prin urmare, pare necesar să se examineze stadiul actual al colaborării medic-farmacist și tipurile de contact dintre aceștia pentru a identifica posibile soluții pentru dezvoltarea proceselor și mecanismelor de îngrijire terapeutică grație colaborării interprofesionale.

Te-ar putea interesa și: Industria farmaceutică din România, mai profitabilă ca niciodată

4 motive care susțin rolul indispensabil al farmacistului

 1. Farmacistul se poate ocupa pe termen lung de pacienții cu boli cronice ca diabetul zaharat, lucru care poate aduce beneficii pe două planuri: clinic – prin degrevarea medicului de sarcini care vizează acești pacienți – și economic – prin reducerea costurilor; 
 2. Farmacistul are pregătirea și expertiza necesare alegerii celui mai bun tratament farmacologic pentru pacient;
 3. Echipa medic – farmacist este indispensabilă pentru obținerea și menținerea succesului terapeutic al pacienților;
 4. Studiile au dovedit că atunci când medicul și farmacistul lucrează împreună, împărțindu-și responsabilitățile, terapia medicamentoasă oferă avantaje pe mai multe planuri: eficiența terapeutică (prin scăderea reacțiilor adverse) și eficientizarea costurilor, deoarece încrederea acordată farmacistului (atât de medic, cât și de pacienți) contribuie la reducerea numărului de vizite la medici.

Concluzii

”Separați, dar împreună”, ar putea fi happy ending-ul subiectului dezbătut în acest articol. Strânsa colaborare dintre medic și farmacist contribuie la promovarea sănătății pacientului prin eficientizarea proceselor de lucru și alegerea celui mai bun tratament. Totuși, în 2022 este (încă) prematur să vorbim la nivel pragmatic despre această colaborare. După cum am arătat mai sus, în România există anumite piedici care se interpun eficientizării muncii în echipă pentru cei doi specialiști.

Subiectul s-a aflat în centrul a numeroase studii și cercetări care au relevat că sunt necesare relații de lucru puternice între farmaciști și medici pentru a optimiza îngrijirea pacientului, dar și că înțelegerea atitudinilor și a barierelor în calea colaborării dintre farmaciști și medici poate ajuta la furnizarea unor servicii de asistență medicală primară vizibil îmbunătățite.

Pacienții sunt cel mai bine tratați atunci când farmaciștii și medicii colaborează, recunoscându-se și respectându-se reciproc rolurile, pentru a se asigura că medicamentele sunt utilizate în siguranță și în mod adecvat cu scopul de a obține cel mai bun rezultat pentru sănătatea pacientului.

Ești specialist medical și vrei un loc de muncă mai bine plătit? Înscrie-te gratuit pe MEDIjobs, iar noi îți vom aduce cele mai bune oferte de angajare de la clinici și spitale de top din România.

Despre Autor

Alexandra Georgescu

Scriu cu pasiune, ghidată de sens și viziune. Autentică în abordare, iubesc să creionez digital conținuturi actuale și relevante pentru cititori. Cred cu tărie că scrisul este o artă, creativitatea o virtute.

Facebook Comment