Ghid de carieră

Tot ce trebuie să știi despre profesia de farmacist

Profesia de farmacist este una nobilă, indispensabilă societății moderne și care contribuie la menținerea sănătoasă a populației ajungând la tratarea bolilor și afecțiunilor pacienților. 

Introducere în profesia de farmacist
Facultatea de farmacie. Cum devii farmacist?
Avansarea în profesia de farmacist: ce calificări există
Locuri de muncă farmacist: Care sunt opțiunile de carieră
Fișa postului farmacist
Salariu farmacist
Calitățile, abilitățile și riscurile în profesia de farmacist
Jurământul farmacistului


Tot ce trebuie să știi despre profesia de farmacist

Companiile medicale din toata Romania au apelat la MEDIjobs pentru a angaja cu succes specialisti medicali. Ești interesant de postul de farmacist?

Introducere în profesia de farmacist

Domeniul medical este unul care cuprinde numeroase specialități și subdomenii, fiecare cu rolul său specific și binedefinit. Profesia de farmacist este complementară domeniului medical, iar una fără cealaltă nu ar putea funcționa. Profesia de farmacist joacă un rol important în tratarea pacienților. Istoric, rolul fundamental al unui farmacist a fost de a se asigura că medicamentația prescrisă de medici este una corespunzătoare și că medicii sunt aprovizionați cu medicamente pe care să le prescrie pacienților. În perioada contemporană, rolul unui farmacist este acela de a sfătui pacienții și furnizorii de servicii medicale cu privire la selecția, dozele, modul de administrare și efectele secundare ale medicamentelor. Mai mult, un farmacist monitorizează starea de sănătate, progresul pacienților și utilizarea corespunzătoare a medicamentelor pentru un tratament adecvat pentru fiecare pacient în parte. 

Facultatea de farmacie. Cum devii farmacist?

Cum ajungi farmacist în România?

Dacă îți dorești și consideri că ai toate calitățile necesare pentru profesia de farmacist, atunci e momentul să începi să te pregătești. Toți cei care își doresc și aleg să profeseze ca farmaciști au opțiunea să urmeze Facultatea de Farmacie. În continuare îți vom prezenta actele de care ai nevoie pentru a te înscrie la Facultatea de Farmacie, în ce constă admiterea, dar și ce durată au cursurile unei astfel de facultăți.

Facultatea de farmacie admitere: acte necesare înscrierii

Pentru a începe o carieră de farmacist, în primul rând, trebuie să absolvi cursurile liceului și să obții diploma de bacalaureat. Fiecare facultate de farmacie în parte își stabilește un protocol în ceea ce privește actele necesare depunerii dosarului de înscriere de către candidați. Printre actele cerute de către anumite facultăți de farmacie se numără: 

 • Cererea tip de înscriere
 • Certificatul de naștere
 • Actul de identitate
 • Diploma de bacalaureat
 • Adeverință medicală tip eliberată de cabinetele medicale școlare/medicii de familie
 • Trei fotografii tip buletin de identitate

Facultatea de farmacie admitere: în ce constă examenul

Fiecare facultate de farmacie își stabilește propriile criterii de admitere, însă în general, admiterea constă într-o probă scrisă din următoarele discipline: 

 • Chimie (clasele a X-a și a XI-a)
 • Biologie (clasele a IX-a și a XI-a) 

Ce durată au cursurile unei facultăți de farmacie:

Studiile universitare în cadrul unei facultăți de farmacie se întind pe o perioadă de 5 ani. Pentru promovarea unui an universitar din cadrul unei facultăți de farmacie, vei fi nevoit să aduni la finalul fiecărui an 60 de credite de studiu obținute din promovarea examenelor atât pentru materiile obligatorii, cât și cele opționale.

Se spune că anii de liceu sunt cei mai frumoși, însă noi credem că și perioada studenției are farmecul ei. Așadar, am stabilit primul pas pe care trebuie să-l realizezi dacă îți dorești o carieră de farmacist: acela de a te înscrie la o facultate de farmacie.

În continuare îți vom prezenta o listă cu Universitățile de Medicină și Farmacie din România, dar și în ce constă programa de studii a unei facultăți de farmacie. 

Ce facultăți de farmacie există în România? 

În România există numeroase centre universitare unde poți urma cursurile pentru a deveni farmacist, atât private, cât și de stat. 

Facultăţi de farmacie de stat din România:

 1.   Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti
 2.   Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca
 3.   Universitatea de Medicină și Farmacie “George Emil Palade” Târgu Mureş
 4.   Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi
 5.   Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara
 6.   Universitatea “Transilvania” Braşov
 7.   Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu
 8.   Universitatea de Medicină și Farmacie Oradea
 9.   Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova

Facultăţi de farmacie private din România:

 1.   Universitatea “Titu Maiorescu” Bucureşti
 2.   Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad

Programa de studiu pentru studentul farmacist

Urmând cursurile unei facultăți de farmacie, titlul conferit după finalizarea studiilor este acela de farmacistDeși facultatea de farmacie are o structură individuală de parcurgere a informațiilor, materiile studiate sunt aproximativ aceleași pentru fiecare centru universitar. 

* informațiile utilizate pentru exemplificarea programei de studiu au fost luate din programa universitară de studiu a anului 2019-2020 din cadrul Universităților de Medicină și Farmacie ‘Iuliu Hațieganu’ din Cluj Napoca și ‘Carol Davila’ din București; Programa poate varia de la o facultate la alta. 

Odată admis la facultate, în primul an vei studia materii de bază, precum Chimia organică, anorganică și analitică sau Fizica farmaceutică și te vei familiariza cu primele noțiuni de Botanică farmaceutică și Dispozitivele medicale din laborator. De asemenea, în calitate de ca student farmacist vei parcurge și materii conexe, cum ar fi Limbile moderne, Informatica sau Educația fizică.

Anul II de studiu din drumul către profesia de farmacist este dominat de aprofundarea noțiunilor de Chimie organică și cea analitică din primul an, la care se adaugă Chimia fizică și coloidală. De asemenea, tot în această perioadă vei studia noțiuni suplimentare din sfera biologiei, cum ar fi Fiziologia sau Microbiologia celulară și farmaceutică.

Ca student farmacist vei parcurge în anul III de studiu una dintre cele mai importante materii din cadrul unei facultăți de farmacie, Farmacologia. Pe lângă alte materii de profil cum ar fi Industria medicamentului și Biotehnologii farmaceutice, în anul III de studiu vei începe și Stagiile de practică farmaceutică de specialitate. 

Programa pentru anul IV de studiu din viața unui student la  facultatea de farmacie își propune să se bazeze doar pe materii de profil cum ar fi Farmacologia, Toxicologia sau Biofarmacia, iar numărul de ore din cadrul Stagiilor de practică farmaceutică de specialitate se vor dubla față de anul precedent. 

Anii de studenție ai unui tânăr farmacist se încheie odată cu parcurgerea anului V de studiu, unde, majoritatea creditelor pentru promovare vor fi obținute din participarea la Stagiile de practică farmaceutică de specialitate. Anul V de studiu din cadrul unei facultăți de farmacie nu este deloc un an ușor deoarece pe lângă participarea la cursuri și laboratoare, va trebui să elaborezi și să susții lucrarea de licență, care necesită atenție și dedicare specială.

De ce documente ai nevoie pentru a profesa ca farmacist?

Odată absolvită Facultatea de Farmacie, cei mai mulți dintre tinerii farmaciști se gândesc deja să profeseze și pornesc în căutarea unui loc de muncă în domeniu. Numai că, pentru a putea profesa ca farmacist ai nevoie de o serie de avize pe care le vom menționa în cele ce urmează. 

Conform legislației în vigoare, profesia de farmacist pe teritoriul României se exercită de către un farmacist posesor al Certificatului de membru al Colegiului Farmaciștilor din România. Acest Certificat este eliberat de către Colegiul Farmaciștilor, iar până în anul 2004 era cunoscut sub denumirea de Autorizație de Liberă Practică

Ce este Colegiul Farmaciștilor din România și cum devii membru

Potrivit legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, Colegiul Farmaciștilor din România (C.F.R.) este o organizație profesională, neguvernamentală, cu personalitate juridică, apolitică și fără scop patrimonial, ce exercită un control de specialitate asupra activității ce se desfășoară în unitățile farmaceutice, monitorizează și apără prestigiul corpului farmaceutic. 

C.F.R. este prezent în toate județele din țară, prin cele 42 de colegii – vezi aici lista.

Conform cfbucuresti.ro pentru înscrierea în Colegiul Farmaciștilor și obținerea Certificatul de membru e necesar ca farmaciștii să îndeplinească următoarele condiţii:

 1. deţin un titlu oficial de calificare în farmacie;
 2. nu se găsesc în vreunul dintre cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate prevăzute de lege;
 3. sunt apţi din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de farmacist;
 4. nu au întrerupt exercitarea profesiei pe o perioadă mai mare de 5 ani sau au obţinut diploma de licenţă în ultimii 5 ani;
 5. au achitat taxa de înscriere în Colegiul Farmaciştilor din România.

Dovada îndeplinirii condiţiilor de mai sus şi emiterea certificatului de membru al Colegiului Farmaciştilor din România, se face pe baza unui dosar care conține următoarele documente:

 1. cerere de înscriere – vezi aici;
 2. titlul de calificare în profesia de farmacist;
 3. dovada exercitării profesiei de farmacist în ultimii 5 ani, respectiv adeverinţă de la locul de muncă, dacă este cazul;
 4. cazier judiciar;
 5. certificat de sănătate care să ateste starea de sănătate corespunzătoare exercitării profesiei de farmacist. Certificatul medical va fi vizat inclusiv de medicul psihiatru;
 6. declaraţie pe propria răspundere privind inexistenţa unei situaţii de incompatibilitate şi faptul că la absolvirea facultăţii a depus jurământul;
 7. copie a certificatului de căsătorie, dacă este cazul;
 8. chitanța privind achitarea taxei de înscriere în Colegiul Farmaciştilor din România;
 9. dovada efectuării a 40 ore de educație farmaceutică continuă (nu este cazul pt. absolvenții din anul în care se solicită obținerea Certificatului).

Odată dobândit Certificatul de membru al Colegiului Farmaciștilor din România, acesta trebuie avizat anual pentru a-ți putea exercita profesia de farmacist

Pentru obținerea acestei vize anuale, sunt necesare următoarele:

– asigurarea de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională, valabilă pentru anul respectiv;

– dovada efectuării a 40 ore de educație farmaceutică continuă (E.F.C).

– achitarea cotizației aferente anului respectiv.

Ce sunt punctele EFC și cum le poți obține

În fiecare an un farmacist trebuie să urmeze un anumit număr de ore de Educație Farmaceutică Continuă (E.F.C.) pentru a putea primi acordul de a profesa în următorul an de activitate. Punctele EFC se obțin ca urmare a participării persoanei respective la evenimente acreditate de C.F.R., iar un farmacist are nevoie de minim 40 de puncte EFC în fiecare an. De asemenea, se pot lua în calcul și punctajele obţinute în ultimii trei ani.

Educația farmaceutică continuă se referă la:

 • participarea la cursuri postuniversitare
 • participarea la manifestări științifice
 • participarea la conferințe, simpozioane
 • publicarea de materiale științifice
 • abonamente la reviste de specialitate
 • participarea la reuniunile Societății de Științe Farmaceutice din România sau din străinătate

În funcţie de participarea la diferite forme de EFC, acestea se echivalează cu creditele – poți citi mai multe aici.

Punctele EFC le poți obține prin participarea la evenimentele menționate anterior, însă și finalizarea anumitor forme de învățământ îți pot aduce credite. 

În conformitate cu legislaţia actuală, formele de învăţământ postuniversitar farmaceutic sunt:

 • rezidenţiatul
 • obţinerea titlului de farmacist specialist şi farmacist primar
 • obţinerea de competenţe şi supraspecializări
 • masteratul
 • doctoratul

Așadar, absolvirea unora dintre aceste forme de învăţământ postuniversitar îți vor aduce următoarele credite/puncte EFC:

 • obţinerea titlului de farmacist rezident – 50 credite
 • obţinerea titlului de farmacist specialist – 100 credite
 • obţinerea titlului de farmacist primar – 150 credite
 • obţinerea de competenţe – 50 credite
 • obţinerea masteratului – 100 credite
 • obţinerea doctoratului – 300 credite.

Avansarea în profesia de farmacist: ce calificări există

Absolvenții unei Facultăți de Farmacie, care vor să aprofundeze mai multe informații despre domeniul farmaceutic pot alege să urmeze următoarele cursuri:

 • Rezidențiat farmacie;
 • Masterat farmacie;
 • Doctorat farmacie.

Cei care își doresc să urmeze astfel de programe postuniversitare o fac pentru o pregătire suplimentară sau supraspecializare în profesia de farmacist, dar și pentru a-și spori oportunitățile profesionale. 

Masterat farmacie – durează de regulă 2 ani, în funcție de universitate sau instituție. De asemenea, în cadrul unui masterat ai ocazia să faci cercetări mai intensive în domeniu sau să urmezi cursuri de administrare și management în spitale. 

Iată o listă cu 87 Masterate de Top în Știință Farmaceutică 

Doctorat farmacie – aici se pot înscrie absolvenții unei Facultăți de Farmacie, imediat după ce au terminat studiile de licență, fără ca aceștia să fie nevoiți să urmeze mai întâi un masterat. Doctoratul presupune multă cercetare în domeniu. Un astfel de program îți oferă ocazia să lucrezi alături de profesioniști în domeniul academic, să elaborezi alături de aceștia programe științifice ample și să publici rezultatele cercetării în reviste de specialitate. 

Rezidențiat farmacie – această etapă postuniversitară îți asigură pregătirea necesară pentru obținerea titlului de farmacist specialist în două specializări: Farmacie clinică și Laborator Farmaceutic

Locuri de muncă farmacist: Care sunt opțiunile de carieră

Absolventul unei Facultăți de Farmacie are mai multe opțiuni de carieră la dispoziție. În continuare vom face o trecere în revistă a celor mai importante domenii de activitate:

În domeniul retail

În acest domeniu, un farmacist este cunoscut ca fiind profesionistul autorizat să elibereze medicamente prescrise de un medic – pacienților, iar cei mai mulți sunt întâlniți în farmacia de circuit deschis (comunitară) sau în farmacia de circuit închis (spitale). Lucrul într-o farmacie comunitară presupune interacțiunea directă cu pacientul care vine cu o rețetă sau care cere un sfat în privința unui medicament. 

Tot în farmacia de circuit deschis poți obține o poziție de management, fiind promovat ca farmacist șef sau diriginte. Un farmacist diriginte coordonează întreaga activitate a farmaciei pe care o conduce. Ce presupune acest lucru mai exact?

Farmacia de circuit închis

Farmacia cu circuit închis asigură asistenţa cu medicamente a bolnavilor internaţi în spitalele aflate în structura Ministerului Sănătăţii şi a altor instituţii şi asociaţii cu reţea sanitară proprie, potrivit lege5.ro

În cadrul unei farmacii cu circuit închis, farmacistul este autorizat să elibereze medicamente numai pentru secțiile spitalului. O carieră ca farmacist într-o farmacie cu circuit închis este interesantă pentru persoanele care sunt interesate să afle mai multe despre schemele de tratament folosite în spital, dar și informații despre cele mai noi medicamente.

Farmacia de circuit deschis

În cadrul unei farmacii cu circuit deschis (comunitară) se asigură asistența pacienților în ambulatoriu. Potrivit lege5.ro, farmacia comunitară este unitatea sanitară care asigură asistența populației cu produse medicamentoase, igienico-cosmetice, dispozitive medicale, produse parafarmaceutice, medicamente de uz veterinar și în care se execută prescripții magistrale și oficinale. 

După ce obții Certificatul de membru al Colegiului Farmaciștilor din România poți începe să îți cauți primul tău loc de muncă! După terminarea studiilor în cadrul unei facultăți de farmacie, un viitor farmacist se poate angaja în cadrul unităților sanitare publice, dar și unitățile sanitare private.

În depozite farmaceutice

Un farmacist este responsabil de recepționarea și monitorizarea medicamentelor, precum și de acuratețea și calitatea comenzilor. În acest mediu farmacistul nu are contact direct cu populația, însă un astfel de post necesită competențe de lucru cu calculatorul și abilități de planificare și organizare. 

Profesia de farmacist presupune multă responsabilitate deoarece, de multe ori, farmaciștii sunt angajați direct pe o poziție de management al unui depozit. Ceea ce vei avea de făcut implică, printre altele, instruirea personalului, coordonarea operațiunilor de retragere ale medicamentelor, asigurarea rezolvării reclamațiilor, dar și respectarea tuturor cerințelor impuse de lege cu privire la regulile de bună practică în distribuție.

În centre de fabricare a medicamentelor

E un loc de dezvoltare al carierei de farmacist dacă îți place să lucrezi printre “mașinării” și sticlărie de laborator. În sectorul de producție al medicamentului, poți opta pentru o poziție în controlul și asigurarea calității, secția de producție sau departamentul de cercetare și dezvoltare.

În laboratoare farmaceutice

Farmacistul este implicat în cercetare și organizare farmaceutică. De regulă, cei specializați în laborator farmaceutic lucrează în laboratoare pentru controlul și analiza medicamentului, în laboratoare de biochimie, chimie sanitară sau toxicologie, laboratoare de analize medicale, laboratoare galenice (unele preparate farmaceutice ce pot fi administrate direct bolnavilor sau pot servi la prepararea unor rețete) și de producție din industria medicamentului.

În farmacie clinică

Spre deosebire de farmacia generală clasică care este orientată către medicament, farmacie clinică este orientată spre pacient şi patologia lui medicală și modul de administrare a medicamentelor. Alături de medic, un farmacist clinician participă la procesul de stabilire a protocolului terapeutic medicamentos, „la patul pacientului”. 

Citește aici care sunt principalele responsabilități și obiectivele unui farmacist clinician

Farmaciștii pot lucra, la rândul lor, în mediul administrativ al sistemului sanitar:

Mediul academic

Absolvenții Facultății de Farmacie pot opta pentru o carieră în mediul universitar. Trebuie avut în vedere că un farmacist ajunge la catedră după o perioadă îndelungată de activitate științifică, documentare, studiere și cercetare.

Companiile farmaceutice

Industria acestor companii farmaceutice este tot mai înfloritoare, ceea ce înseamnă că au și nevoie de farmaciști bine pregătiți. Aceștia pot desfășura diferite activități precum: reprezentant medical, dezvoltarea de noi medicamente, crearea de strategii de marketing și de comunicare medicală, efectuarea de cercetări, sau responsabil de farmacovigilență (depistează și previne apariția de efecte adverse sau a oricăror probleme ce vizează medicamentele).

Regulatory affairs

Specialiștii au drept atribuție înregistrarea medicamentelor în România și relația cu autoritățile.

Studii clinice

Acestea sunt programe de cercetare pe voluntarii care se înscriu pentru a oferi informații cu privire la efectele unui medicament, vaccin sau alt tip de terapie. Prezența farmaciștilor este imperioasă.

Citește mai multe despre perspectivele unui proaspăt absolvent de Facultate de Farmacie aici.

De ce acte ai nevoie pentru a te angaja ca farmacist în unitățile sanitare publice și/sau private, potrivit ordinului Ministerului Sănătății 895/2019)

 • cererea în care se menționează postul pentru care persoana interesată dorește să concureze sau să se angajeze, după caz;
 • documente privind schimbarea numelui (certificat de căsătorie, certificat de divorț, hotărâre judecătorească etc.), în original și copie, ce va fi certificată de un reprezentant al angajatorului;
 • certificatul de membru al organizației profesionale sau avizul de practică temporară sau ocazională a profesiei valabil, din care să rezulte că profesionistul este avizat pe specialitățile și competențele în care urmează să își desfășoare activitatea în unitatea sanitară, în original și copie, ce va fi certificată de un reprezentant al angajatorului;
 • dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) și f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în original;
 • cazierul judiciar, în original;
 • certificat medical format A5 din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează sau dorește să se angajeze, în original;
 • actul de identitate în termen de valabilitate, în original și copie, ce va fi certificată de un reprezentant al angajatorului.

Documentele prevăzute la alin. (1) lit. e) și g) sunt valabile trei luni, iar cazierul judiciar are valabilitate șase luni; documentele se depun la dosar în termen de valabilitate.

În situația persoanelor fizice independente, pe lângă documentele menționate la alin. (1), este necesar să se solicite și certificatul de înregistrare de la administrația fiscală în care domiciliază farmacistul.

Fișa postului farmacist

Atribuțiile farmacistului din fișa postului, potrivit colegfarm.ro:

 1. Coordonează întreaga activitate profesională din farmacie cu respectarea RBPF. 
 2. Răspunde de activitatea farmaciei în ansamblu și o reprezintă în fața organelor de specialitate ale: MS, CNAS, ANMDM, CFR. 
 3. Întocmește și implementează procedurile de lucru referitoare la activitatea farmaciei. 
 4. Asigură aprovizionarea farmaciei cu medicamente și alte produse de sănătate numai de la distribuitori autorizați. 
 5. Efectuează și răspunde de recepția medicamentelor și a altor produse de sănătate, cantitativ și calitativ. 
 6. Stabilește și răspunde de depozitarea medicamentelor și a altor produse de sănătate, stabilind reguli și respectând regimul de conservabilitate și încadrarea acestora conform Legii medicamentului. 
 7. Răspunde direct de recepția, manipularea, depozitarea și eliberarea medicamentelor psihotrope și stupefiante cu respectarea legislației în vigoare. 
 8. Stabilește reguli privind înregistrarea temperaturii și umidității în cadrul farmaciei, în spațiile destinate depozitării medicamentelor și a altor produse de sănătate, a substanțelor, în locul de preparare. conform procedurii de lucru.
 9. Răspunde de activitatea care se desfășoară în receptură-laborator, în ce privește aprovizionarea, recepția, depozitarea, prepararea, normele de etichetare a substanțelor, a preparatelor magistrale și a elaboratelor din farmacie cu respectarea RBPF. 
 10.  Organizează și efectuează eliberarea medicamentelor pe bază de prescripție medicală și în regim de urgență, stabilind reguli și norme. 
 11.  Organizează și efectuează eliberarea OTC-urilor și a altor produse de sănătate. 
 12.  Asigură și stabilește norme privind alte servicii farmaceutice cere se efectuează în farmacie. 
 13.  Răspunde de blocare și retragerea medicamentelor neconforme de la eliberare. Neconformitățile sunt stabilite de producători, ANMDM, distribuitor, dar și de farmacie. 
 14.  Stabilește și execută norme de autoinspecție privind întreaga activitate din farmacie. 
 15.  Stabilește reguli privind relația cu profesioniștii din sănătate, în special cu medicul, în ce privește schema terapeutică în cazul asocierii de medicamente și a prescrierii rețetelor magistrale. 
 16.  Înregistrează și rezolvă reclamațiile primite privind activitatea din farmacie. 
 17.  Asigură și urmărește stagiile practice ale studenților. 
 18.  Participă la activitatea de farmacovigilență conform prevederilor legale. 
 19.  Participă la campaniile locale și naționale privind sănătatea publică.

Fișa postului farmacist șef:

 1. Un farmacist diriginte se ocupă cu tot ceea ce ține de aprovizionarea cu medicamentele corespunzătoare DCI prevăzute în lista, prioritate având medicamentele cu prețurile de referință. De asemenea, acesta trebuie să asigure acoperirea cererii de produse comerciale la prețurile cele mai mici, să practice o evidență de gestiune cantitativ-valorică. 
 2. Un farmacist șef verifică prescripțiile medicale, pentru ca acestea să conțină datele obligatorii necesare eliberării și decontării de către casele de asigurări de sănătate. În aceeași măsură, el este responsabil pentru verificarea respectării condițiilor prevăzute în normele privind eliberarea prescripțiilor medicale.
 3. Un farmacist trebuie să asigure conservarea și eliberarea medicamentelor, precum și a celorlalte produse pe care farmacia le poate deține. Tot el se ocupă de recepția calitativă și cantitativă a medicamentelor și a celorlalte produse la primirea lor în farmacie.
 4. Intra în responsabilitatea unui farmacist să participe la activitatea de farmacovigilență, ceea ce înseamnă „depistarea, evaluarea, înțelegerea și prevenirea apariției de efecte adverse sau a oricăror altor probleme aflate în legătură cu medicamentele”, conform Organizației Mondiale a Sănătății. În același registru, el trebuie să cunoască legislația sanitară și pe cea farmaceutică și să fie mereu conectat la modificări ale acestora.
 5. Un farmacist este mereu la zi cu noutățile terapeutice, în plan național, dar și internațional.
 6. Un farmacist diriginte este responsabil de activitatea asistenților medicali de farmacie, cât și a cursanților aflați în practică și urmărește evoluția acestora.
 7. Asigurarea educației farmaceutice și consilierea pacientului, inclusiv recomandările de a consulta un medic de specialitate, intra tot pe fișa postului a unui farmacist șef. Astfel, skill-urile de comunicare sunt necesare, ca în orice meserie ce ține de domeniul medical și se subordonează binelui pacientului.
 8. Un farmacist trebuie să urmărească termenele de valabilitate ale medicamentelor și să ia măsuri pentru evitarea depășirii acestor termene la toate produsele existente în farmacie.
 9. Un farmacist diriginte trebuie să aibă și cunoștințe de contabilitate primară, pentru ca el va trebui să introducă în calculator facturi, rețetele compensate și gratuite și să întocmească notele de recepție pentru mărfurile intrate.

Apoi, în funcție de farmacia în care alegi să îți desfășori activitatea –  fie farmacia de circuit deschis, fie farmacia de circuit închis – intervin și alte sarcini specifice. De exemplu, în cazul farmaciei de spital (circuit închis) intră în responsabilitatea ta să te consulți cu medicii în cazul anumitor rețete și să ții o legătură foarte strânsă cu aceștia.

Află cum manageriezi echipa în calitate de farmacist șef și despre avantajele acestui post

Salariu farmacist

Conform datelor din platforma MEDIjobs, iată ce salariu poate avea un farmacist în funcție de experiență:

Salariu farmacist începător ( experiență până în 2 ani) – 3000 lei

Salariu farmacist specialist ( 2 – 10 ani experiență) – 3500 – 4000 lei

Salariu farmacist primar – 4000-5000 lei 

Salariu farmacist diriginte/farmacist șef – 6000 lei 

La de salariu de bază majoritatea lanțurilor farmaceutice adaugă și un pachet de beneficii care includ: bonusuri de performanță, plata orelor suplimentare, prime de sărbători, tichete de masă etc.

Pentru mai multe informații consultă graficul cu salarii → link

Calitățile, abilitățile și riscurile în profesia de farmacist

Munca în profesia de farmacist presupune numeroase sarcini și deși acestea pot fi repetitive, fiecare zi vine cu provocările sale. Sunt mai multe responsabilități pe care un farmacist le are bine trasate în fișa postului și de care depinde buna funcționare a companiei. 

Prelucrarea rețetelor

Un farmacist verifică legalitatea, siguranța și caracterul adecvat al prescripției medicale, are în sarcină evidența medicamentelor pacientului înainte de eliberarea rețetei, se asigură că se distribuie cu exactitate cantitățile de medicamente. Orice eroare în cadrul acestui proces poate avea repercursiuni, mai ales că anumite tratamente pot fi administrate chiar și luni la rând.

Dialogul cu pacienții

În cadrul vizitei pacienților în farmacii, farmaciștii vor putea să discute cu aceștia despre istoricul tratamentelor, vor putea clarifica aspecte referitoare la dozajul substanțelor sau metoda cea mai potrivită de administrare. În anumite cazuri, farmaciștii pot să monitorizeze pacienții pentru a vedea cum evoluează și cum răspund din punct de vedere terapeutic.

De asemenea, farmaciștii pot să le recomande pacienților medicamente cu aceeași substanță activă care are efect asupra aceleiași afecțiuni, dar care este pusă pe piață de altă companie farmaceutică. 

Sfătuiește în legătură cu afecțiuni minore

Pacienții se pot adresa unui farmacist cu numeroase întrebări despre simptome sau afecțiuni. În cazul în care acestea nu necesită o consultare a medicului, farmacistul poate să le sugereze un tratament fără prescripție medicală. Cu toate acestea, farmacistul trebuie să îi îndrume pe pacienți să se adreseze medicilor dacă simptomele persistă.

Prepararea medicamentelor

Farmaciști din toate colțurile lumii continuă să producă în laboratoarele lor medicamente în farmacie. Acest lucru le permite să adapteze tratamentele la nevoile pacienților. Cu toate acestea, farmaciștii care prepară medicamente, loțiuni sau creme și dezinfectanți în farmaciile lor trebuie să se supună unor reguli riguroase de igienă și fabricație.

Sarcini administrative

Pe lângă responsabilitățile prezentate mai devreme, farmaciștii au în vedere și o evidență a substanțelor prezente în farmacie, controlează și elimină medicamentele depășite și fac regulat inventar. De asemenea, pot aranja diferite medicamente atunci când sunt livrate de distribuitori. Aceste sarcini se realizează prin rotație, pentru a nu îl solicita pe niciunul dintre membrii echipei.

Calități și abilități necesare unui farmacist

Pe lângă cunoștințele teoretice, un farmacist are nevoie de abilități interpersonale și de acele soft skills care să îl transforme într-un profesionist desăvârșit. Printre acestea regăsim abilitatea de a prioritiza, capacitatea de a comunica concis, multitasking-ul, dar și altele pe care le vom detalia.

Precizia

În industria farmaceutică se pune un accent foarte mare pe precizie și nici nu ar putea fi altfel. O greșeală poate face diferența dintre viață și moarte. Cu toții suntem supuși greșelilor, dar în farmacie acestea nu au consecințe doar asupra farmaciștilor, ci și asupra pacienților. 

Indiferent că este vorba despre citirea unei rețete prescrise de medic și introducerea ei în sistemul informatic sau măsurarea corectă a ingredientelor, precizia este cheia.

Integritatea

Pentru o aplicare corespunzătoare a tratamentului, un farmacist poate să îi pună pacientului întrebări suplimentare legate de afecțiune și de medicamentele prescrise, dar mai ales de dozaj. Dacă consideră că acesta nu este adecvat sau poate recomanda substanțe care tratează mai eficient afecțiunea, acesta trebuie să poarte o discuție atât cu pacientul, dar și cu specialistul care a hotărât administrarea tratamentului. El nu este un comerciant, ci are rolul de a se asigura că nu sunt făcute greșeli care pot pune viețile pacienților în pericol.

Abilități științifice și matematice

Deși poate părea evident, mulți subestimează importanța abilităților matematice de care trebuie să dea dovadă un farmacist. De la simplul calcul al pilulelor de care are nevoie un pacient, până la elaborarea unor tratamente personalizate, farmaciștii trebuie să fie atenți și să folosească formule complexe. 

În timpul facultății, farmaciștii deprind o mulțime de cunoștințe din domeniul chimiei și biologiei pe care le aplică apoi în laboratoarele companiilor unde lucrează în prepararea diferitelor medicamente sau a tratamentelor.

Aptitudini interpersonale

Un farmacist poate fi pus în multe situații în care trebuie să le gestioneze. De la negocierea unor contracte cu furnizorii, la clarificarea unor aspecte ce țin de tratamente cu medicii sau explicarea în detaliu pacienților, farmaciștii trebuie să dea dovadă de înțelegere pentru ceilalți, să manifeste empatie și să fie mereu gata să rezolve problemele, acolo unde ele apar. 

Dacă farmaciștii au și un simț dezvoltat al umorului, acesta îi va ajuta să treacă mai ușor peste provocările zilnice – și ele nu sunt puține!

Abilități de comunicare

Aceasta este unul dintre elementele cheie ale meseriei de farmacist. Este important ca profesioniștii din domeniul farmaceutic să comunice clar pacientului când și cum să administreze tratamentul și apoi să se asigure că instrucțiunile lor au fost înțelese. 

Această abilitate se va dovedi utilă atunci când trebuie să îi explice unui pacient de ce este nevoie de administrarea unui anumit medicament, dar și când trebuie să îl avertizeze despre potențiale reacții adverse și măsuri care se impun în acel caz.

Aptitudini de management

În funcție de locul de muncă și de structura companiei, farmaciștii pot fi responsabili cu supravegherea, dar pot avea grijă și de buna gestionare a bugetelor, monitorizarea stocurilor și păstrarea evidenței contabile.

Multitasking

Un farmacist trebuie să se ocupe de pacienți, să răspundă la apeluri, să se asigure că sunt respectate protocoalele și normele din companie, este responsabil de aprovizionare, dar și de acuratețea prescripțiilor medicale. Toate aceste sarcini pot avea loc uneori simultan, de aceea multitaskingul se va putea dovedi util în îndeplinirea cât mai bine a sarcinilor de serviciu.

Tact și diplomație

Nu de puține ori farmaciștii se pot lovi de situația în care pacienții le vor cere medicamente care nu poti fi procurate fără rețetă, care pot veni cu rețete expirate sau care au o atitudine nepotrivită. În toate aceste situații, pentru buna gestionare, farmaciștii trebuie să dea dovadă de calm, multă răbdare și să își folosească abilitățile diplomatice și de comunicare pentru a rezolva problema în favoarea tuturor părților implicate.

Abilitatea de a prioritiza

De-a lungul unei zile pot să apară numeroase situații, multe dintre ele chiar să se suprapună. Tocmai de aceea, farmaciștii trebuie să le poată evalua pe loc. De exemplu, dacă pacienții care așteaptă la rând au cazuri mai puțin complicate sau nu sunt urgențe, un farmacist poate să trateze cu prioritate cazul unui alt pacient care are nevoie de medicamente sau sfaturi în acel moment.

Consiliere

În ciuda faptului că profesia de farmacist pare una care necesită rezolvarea multor sarcini dar presupune și rapiditate, farmaciștii trebuie să își facă întotdeauna timp pentru a le explica pacienților cum să administreze tratamentul în mod corespunzător. În lipsa consilierii, pacienții pot să încurce tratamentul sau să îl administreze eronat, cu consecințe grave asupra sănătății. De asemenea, o întrebare standard este cea legată de alergia la anumite substanțe.

De exemplu, dacă un pacient uită frecvent să ia anumite pastile, un farmacist ar trebui să încerce să ofere o soluție de pe urma căreia acesta să beneficieze.

Aptitudini digitale

Majoritatea operațiunilor pe care le face un farmacist s-au mutat în domeniul digital de câțiva ani. De la menținerea unei baze de date a pacienților, la lucrul într-o bază de date cu medicamente și accesul la programe de consultare, un farmacist trebuie să poată să se descurce rapid și să cunoască mai multe platforme. 

Nu de puține ori companiile farmaceutice le cer candidaților la interviu să fie bine alfabetizați din punct de vedere digital, deci această abilitate este una în care fiecare profesionist trebuie să investească.

Mentorat

Pentru un farmacist cu experiență, mentoratul este doar un pas natural în cariera lor.  Pentru că nu totul se învață în facultate, tinerii profesioniști din domeniu vor avea nevoie de ghidare și de îndrumare. Aceasta este o abilitate cheie pentru farmacist care a avansat destul de mult și vrea să împărtășească cunoștințele și cu cei la început de drum.

Abilități de gestiune financiară

Un farmacist poate fi deseori pus în situația de a fi responsabil cu bugete, comenzi pentru stocuri, controlul cheltuielilor sau salarizare. Acest lucru înseamnă că trebuie să aibă calități organizaționale excelente, dar și noțiuni de bază din domeniul finanțelor, contabilității sau impozitare.

Pentru începători, cu siguranță nu vor fi necesare astfel de skill-uri, dar pentru un farmacist șef ele sunt incluse în fișa postului. 

Riscurile în profesia de farmacist:

Trebuie să te obișnuiești cu ideea că unele weekend-uri ți le vei petrece în farmacie, de asemenea și unele sărbători, însă acest aspect va fi stabilit în momentul semnării contractului de muncă. 

Răbdarea poate să îți fie pusă la încercare în momentul în care întâlnești persoane dificile, care nu vor să înțeleagă de ce nu poți să le oferi antibiotice fără rețetă. Respectul este necesar în absolut toate interacțiunile sociale, indiferent de abordarea pacientului.

Numărul farmaciştilor s-a dublat în ultimii 10 ani, iar aşteptările de la aceştia au crescut exponenţial (Colegiul Farmaciștilor din România, 20.01.2020). Aceste aspecte împreună cu schimbarea continuă a peisajului politico-economic din România și dinamica industriei farmaceutice, poate să devină un generator de stres pentru farmacist.

Primele simptome ale epuizării profesionale sunt:

 • scăderea entuziasmului la locul de muncă, 
 • senzaţia că sarcinile de serviciu devin imposibil de îndeplinit, 
 • scăderea puterii de concentrare şi a randamentului profesional.

Deși acestea sunt percepute inițial ca fiind o oboseală extremă, pe termen lung vor duce la epuizarea rezervelor de energie și se vor transforma într-o epuizare emoțională.

Concurența pentru ocuparea unui loc de muncă într-un lanț de farmacii din mediul urban este destul de mare, ceea ce va afecta și salariul oferit angajaților. 

Nu este un secret pentru nimeni faptul că un farmacist trebuie să stea mult în picioare. Studiile arată că menținerea acestei poziții pentru mai multe ore repetat și pe o perioadă îndelungată, poate fi un factor de risc pentru sănătatea unui farmacist. Acest obicei a fost semnalat de-a lungul timpului ca fiind un factor de risc pentru durerile musculare, apariția venelor varicoase sau solicitarea articulațiilor. 

De asemenea, trebuie să îți asumi responsabilitatea că este posibil să fii expus pericolului și că vei face parte din personalul din linia întâi în cazul în care vor apărea dezastre naturale, precum epidemiile sau pandemiile. În condițiile în care populația va fi sfătuită să stea cât de mult acasă și mulți pacienți vor evita spitalele, aceștia vor ajunge să apeleze la sfatul unui farmacist pentru afecțiuni care nu necesită obligatoriu un consult medical.

Jurământul farmacistului

Profesioniștii din domeniul farmaceutic au nevoie de numeroase abilități și competențe pentru a își face meseria la cele mai înalte standarde. Acestea se dobândesc prin practică, cu ajutorul voinței și implicarea în cât mai multe activități de-a lungul timpului. 

Potrivit Colegiului Farmaciștilor la absolvirea instituției de învățământ din România, absolventul farmacist depune următorul jurământ. De aici, profesia de farmacist își începe cursul.

“În întreaga mea activitate de farmacist voi da dovadă de o atitudine profund umană față de om și colectivitate. 

Voi respecta demnitatea și personalitatea bolnavului, exercitând profesiunea cu conștiinciozitate, respectând normele de etică și de deontologie farmaceutică.

Voi fi corect cu mine însumi și cu confrații mei, cărora le voi cere colaborarea, și nu voi refuza să le acord sprijinul, când mi se va cere, în interesul bolnavului.

Voi păstra secretele încredințate de pacienți, chiar și după decesul acestora.

Nu voi accepta sub nici un motiv ca activitatea mea de farmacist să fie utilizată 

împotriva sănătății și vieții omului.

Voi fi răbdător și înțelegător față de cel care, datorită bolii, nu-mi acordă respectul cuvenit.

Jur, pe onoare, în mod solemn și liber!”