Care sunt competențele și atestatele pe care le puteți dobândi în cadrul specialității Medicină de Familie

Care sunt competențele și atestatele pe care le puteți dobândi în cadrul specialității Medicină de Familie

Odată ce ai ajuns medic de familie specialist, poți, în sfârșit să deții propria listă de pacienți, să-ți conduci cabinetul personal și să oferi îngrijiri medicale de o calitate cât mai înaltă. 

Medicina de familie este o disciplină academică și științifică care deține propriul conținut educațional, activitate clinică și de cercetare bazată pe dovezi, dar și o specialitate clinică orientată către asistența medicală primară, constituind punctul de prim contact dintre pacient și sistemul medical și oferind totodată acces nelimitat și preocupare față de toate problemele de sănătate ale individului fără deosebire de vârstă, sex sau alte caracteristici ale persoanelor în cauză. 

Iată dar, că un medic de familie are responsabilitatea profesională față de comunitate, aparte față de alte specialități medicale, fiind punctul de start și de inițiere a contactului pacientului cu sistemul medical. 

Conștientizând rolul primordial pe care îl deținem în a iniția, întreține și continua o educație medicală în societate, fiind singura specialitate medicală capabilă să facă prevenția primară, constatăm că provocările sunt imense și uneori resursele noastre academice devin insuficiente în a ne îndeplini profesia la standarde înalte. 

Însă așa precum corpul uman, implicit patologia sa, sunt nesfârșite și infinite prin complexitatea și multitudinea formelor sale de manifestare, dar și de abordare medicală, constați că ai nevoie să dobândești noi cunoștințe teoretice, dar și abilități practice pentru a-ți crește performanțele profesionale individuale și calitatea serviciilor de sănătate acordate pacienților tăi. 

Citește și: Cariera de medic de familie: ce viitor are medicina familiei și care sunt beneficiile profesiei

Pe de altă parte, odată dobândită una sau mai multe competențe, nu numai că îți vei crește profesionalismul medical, dar, acestea pot reprezenta și o sursă de venit complementară practicii din cabinet, completând mijloacele disponibile spre o un diagnostic mai precis și o monitorizare mai atentă a pacienților tăi.

Conform Ordinului nr. 418 din 20 aprilie 2005 pentru aprobarea Catalogului naţional de programe de studii complementare în vederea obţinerii de atestate de către medici, medici dentişti şi farmacişti, precum şi a Normelor metodologice de organizare şi desfăşurare a acestora, ne sunt aduse la cunoștință următoarele:

Art. 81

(1) La programul de studii complementare pentru obţinerea atestatului în asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească au acces: a)medicii de medicină generală cu drept de liberă practică; b)medicii confirmaţi specialişti şi, respectiv, în specialităţile: anestezie şi terapie intensivă, pediatrie, medicină de familie. 

(2) Medicii prevăzuţi la alin. (1), încadraţi cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată în serviciile de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi în structurile de primire a urgenţelor, care nu au obţinut certificat de competenţă/atestat în urgenţe prespitaliceşti / urgenţe medico-chirurgicale, au acces cu prioritate la acest program. 

Art. 82

 1. Programul de studii complementare pentru obţinerea atestatului în asistenţă medicală din cadrul structurilor de primire a urgenţelor poate fi efectuat de către medicii care au obţinut certificat de competenţă/atestat în urgenţe prespitaliceşti / urgenţe medico – chirurgicale /asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească. 
 2. Înscrierea la programul prevăzut la alin. (1) se poate face în primii 3 ani de la finalizarea pregătirii în domeniul asistenţei medicale de urgenţă prespitalicească. După expirarea acestui termen, admiterea la program se face numai după promovarea probei de evaluare a cunoştinţelor teoretice şi practice, organizată în acest sens.

 Art. 83

 Absolvenţii facultăţilor de medicină promoţia 2005 şi promoţiile ulterioare, care nu au obţinut dreptul de liberă practică, nu au acces la programe de studii complementare.

Te-ar putea interesa și: Câți bani primește medicina de familie în 2022?

Iată așadar, competențele disponibile specialității Medicină de Familie:

 1. ACUPUNCTURA, cuprinde 3 module a câte 3 săptămâni, cu centrul de pregătire în București sub îndrumarea prof. Dr. Dumitru Constantin.
 1. APITERAPIE-FITOTERAPIE-AROMATERAPIE, 4 module a câte 2 săptămâni, cu centrul de pregătire în București, sub îndrumarea prof. dr. Viorica Istudor.
 1. HOMEOPATIE, 3 module a câte 3 săptămâni sau 2 ani (10 luni/an, curs de weekend) cu pregătire în București, Cluj, Constanța, Iași, Sibiu, Timișoara sub îndrumarea dr. Liliana Doina Pavlovschi. 

Pentru obținerea atestatelor enumerate mai sus, examenul va consta din două probe: o probă scrisă şi o probă practică, iar tematica de examen este cea aprobată de conducerea MSP sub nr. EN/1160/27.06.2006.

 1. ASISTENȚĂ MEDICALĂ DE URGENȚĂ PRESPITALICEASCĂ, cu centre de pregătire în București, Cluj, Craiova, Iași, Oradea, Tg. Mureș, Timișoara, Arad, Galați, sub îndrumarea dr. Cristian Boeriu și dr. Hadrian Borcea.
 1. ASISTENȚĂ MEDICALĂ DIN CADRUL STRUCTURILOR DE PRIMIRI URGENȚE, pregătire cu durată de 6 luni în centrele de pregătire din: București, Cluj, Craiova, Iași, Oradea, Tg. Mureș, Timișoara, Arad, Galați.

Examenul pentru obţinerea atestatului de studii complementare în Asistenţă medicală de urgenţă pentru structurile de primiri urgenţe, va consta din 3 probe:

 • O probă scrisă;
 • Două probe practice din domeniul specialităţilor medicale şi traumă;

Fiecare dintre cele 3 probe este considerată eliminatorie. Pentru a fi declarat admis, candidatul trebuie să obţină cel puţin nota 7.00 pentru fiecare probă în parte.

Acest examen se desfăşoară în centrele de pregătire care au în dotare echipamente de simulare avansată. Tematica programei de pregătire a fost aprobată de conducerea MSP sub nr. EN/12528/2008. 

Citește și: Peste 200 de localități din România nu au medic de familie

 1. BIOSTIMULARE CU JOASĂ RADIAȚIE LASER DE JOASĂ PUTERE, cu centru de pregătire în București, sub îndrumarea prof. dr. Adriana Sarah Nica.
 1. ECONOMIE SANITARĂ ȘI MANAGEMENT FINANCIAR, cu pregătire în București, sub îndrumarea ec. Cipriana Mihăiescu Pintia.
 1. FITOTERAPIE ȘI FITOFARMACOLOGIE PRACTICĂ, cu pregătire în Iași, sub îndrumarea dr. Monica Hancianu
 1. HOMEOPATIE CLINICĂ ȘI ETICĂ MEDICALĂ, cu centrul de pregătire în Iași, sub îndrumarea dr, Cristina Gavrilovici, lect. Univ. dr. Dumitru Gafițanu.
 1.  ÎNGRIJIRI PALIATIVE, pregătire de 12 module a acâte o săptămână, cu examen compus din două probe: proba scrisă și proba practică. Centrele de pregătire sunt în Brașov și București, sub îndrumarea dr. Rodica Anghel și dr. Daniela Mosoiu.
 1.  MANAGEMENTUL GENERAL, CLINIC ȘI TERAPEUTIC AL TULBURĂRILOR RESPIRATORII DIN TIMPUL SOMNULUI – SOMNOLOGIE POLIGRAFIE, cu pregătire în București, sub îndrumarea prof. dr. Florin Mihaltan.
 1.  MANAGEMENTUL CABINETULUI MEDICAL ȘI PROMOVAREA SĂNĂTĂȚII, cu pregătire în centrele din Iași, Cluj, București, Sibiu, Timișoara, sub îndrumarea conf. dr. Dana Galieta Minca și conf. dr. Georgeta Zanovschi.
 1.  MANAGEMENTUL SERVICIILOR DE SĂNĂTATE, cu pregătire în București, Cluj, Iași, Oradea, Sibiu, Tg. Mureș, Timișoara. Acest atestat cuprinde un program de pregătire de 12 module cu durata de câte o săptămână. Examenul va consta din două probe: probă scrisă şi probă orală (prezentarea unei lucrări personale), din tematica pregătirii efectuate. Tematica de examen însumează noţiunile teoretice şi baremele practice cuprinse în programa de pregătire.

Te-ar putea interesa și: Ghid pentru obținerea fondurilor de modernizare a cabinetelor medicilor de familie

 1.  MANAGEMENTUL MEDICAL AL ANTRENAMENTULUI SPORTIV, cu pregătire în București, sub îndrumarea prof. dr. Ioana Drăgan
 1.  MANAGEMENTUL MEDICAL AL DEZASTRELOR, cu centrul de pregătire în București, sub îndrumarea prof. dr Dan Mannastireanu.
 1.  MEDICINA HIPERBARĂ, cu pregătire în București, Constanța, Craiova, sub îndrumarea prof. dr. Marian Macri.
 1.  MEDICINA AEROSPAȚIALĂ, cu pregătire în București, sub îndrumarea prof. dr. Marian Macri. Pregătirea în cadrul acestei competențe este alcătuită dintr-o serie de cursuri și stagii lpractice cu durata de un an conform prevederilor OMS 418/2005. 
 1.  MEDICNA HIPERBARĂ, cu pregătire în București, Constanța și Craiova, sub îndrumarea prof. dr. Marian Macri.
 1.  MEDICINA DE ÎNTREPRINDERE, cu pregătire în centrele din București, Cluj, Craiova, Iași, Sibiu, Timișoara, sub îndrumarea prof. dr. Eugenia Naghi, prof. dr. Dorin Bardac.
 1.  MEDICINĂ ȘCOLARĂ, cu pregătire în București, Cluj, Craiova, Iași, Sibiu și Timișoara, sub îndrumarea conf. dr. Aurelia Cordeanu.
 1.  PLANIFICARE FAMILIALĂ, cu pregătire în București, Cluj, Craiova, Iași, Tg. Mureș, Timișoara, sub îndrumarea conf. dr. Blidaru Iolanda, Conf. dr. Manuela Russu. 
 1.  SEXOLOGIE, cuprinde pregătire teoretică şi practică de 4 module a câte 3 săptămâni, în centrele universitare medicale acreditate de ordinul MS cu centrul de pregătire în București, Cluj, Craiova, Iași și Timișoara, sub îndrumarea prof. dr. Voichița Mogoș, prof. dr. Cătălina Poiană. Examenul constă din două probe: proba scrisă și proba practică pe care le veți susține din tematica programei analitice de pregătire. 

Citește și: Ziua Internațională a Medicului de Familie: cum arată medicina familiei în diferite părți ale lumii

 1.  TERAPIA DURERII, cu pregătire în centrul din București, sub îndrumarea conf. dr. Florin Costandache.
 1.  TERMOGRAFIE, cu pregătire în centrul din București, sub îndrumarea prof. dr. Ioan Mogoș.
 1.  TOXICOLOGIE CLINICĂ, cu pregătire în centrul din București, sub îndrumarea prof. dr. Victor Voicu.
 1.  URGENȚE MEDICO-CHIRURGICALE, cu pregătire în centrle din București, Cluj, Constanța, Craiova, Iași, Oradea, Tg. Mureș și Timișoara, sub îndrumarea prof. dr. Florian Popa, dr. Raed Arafat.
 1.  ULTRASONOGRAFIE GENERALĂ, NIVELUL 1, cu pregătire în centrele  din București, Cluj, Constanța, Craiova, Iași, Oradea, Sibiu, Tg. Mureș și Timișoara, sub îndrumarea conf. dr. Adrian Costache, prof. dr. Radu Badea.
 1.  ULTRASONOGRAFIE GENERALĂ, NIVELUL 2, cu pregătire în București, Cluj, Constanța, Craiova, Iași, Oradea, Sibiu și Tg. Mureș, sub îndrumarea conf. dr. Adrian Costache, prof. dr. Radu Badea.

Durata de pregătire pentru obținerea acestei competențe este de 6 luni de pregătire, structurate pe două nivele, pot fi efectuate în două module a câte 3 luni (3 luni curs teoretic urmat de 3 luni de activitate practică individuală), pe durata cărora cursantul va efectua minimum 300 examinări, sub directa supervizare a unui medic desemnat pentru acest tip de activitate de către responsabilii naţionali sau pe centre universitare ai programului. Medicii rezidenţi confirmaţi în specialităţi în al căror curriculum de pregătire este prevăzut modulul de ultrasonografie generală cu durata de 3 luni (echivalent nivel I), vor putea susţine examenul pentru obţinerea atestatului în ultrasonografie generală după absolvirea programului de ultrasonografie generală nivel II (3 luni), urmat ulterior confirmării ca medic specialist, având durata totală de pregătire 6 luni;

Examenul constă din trei probe:

 • prima probă, practică la patul bolnavului (eliminatorie, nota minimă de promovare – 6,00);
 • proba teoretică, scrisă, sub formă de test grilă, cu 50 întrebări cu răspunsuri multiple, din tematică;
 • a doua probă practică de patologie ecografică pe videocasetă.

Tematica de examen este cea aprobată de conducerea MSP sub nr. EN/3355/23.08.2006.

Pentru înscriere aveți nevoie de următoarele documente, iar înscrierea se face la sediul Centrului Național de Perfecționare în Domeniul Sanitar București, str. Bodești nr. 1, sector 2, București:

 • Cerere Tip
 • Copie Diplomă Medic
 • Copie de pe cartea de identitate
 • Copie de pe Autorizația de Liberă Practică
 • Dovada de achitare a taxei de instruire (integral sau parțial în funcție de specificul respectivului program).

Dacă doiți să aflați informații suplimentare în legătură cu anumite competențe sau atestate, cu structura modulara sau plurimodulara, durata, cuantumul taxei de instruire pentru programul specific, site-ul web Formare Medicală vă pune la dispoziție urmatoarele telefoane:

Dacă sunteți rezidenți dornici de studiu, iar timpul vă permite să vă înscrieți în timpul rezidențiatului la anumite programe de master, nu uitați că sunt unele mastere pe care le puteți echivala cu competența care are aceeași tematică, după promovarea examenului de specialitate, fără a fi necesar să mai parcurgeți apoi din nou și competența respectivă. Un exemplu ar fi masterul de îngrijiri paliative, pe care dacă îl aveți disponibil în centrul universitar în care vă desfășurați pregătirea în cadrul rezidențiatului, vă puteți înscrie, iar după ce deveniți specialiști aveți deja cumulat în bagajul vostru de cunoștințe și această competență. 

Vă urez succes în lungul drum al cunoașterii medicale, responsabilitate în dezvoltarea și menținerea abilităților voastre, echilibru și nu uitați că puteți ”sfinți” locul prin implementarea și amprentarea valorilor personale pentru o îngrijire efectivă și sigură a pacienților voștri. 

Ești specialist medical și vrei un loc de muncă mai bine plătit? Înscrie-te gratuit pe MEDIjobs, iar noi îți vom aduce cele mai bune oferte de angajare de la clinici și spitale de top din România.

Despre Autor

Adriana Crăciun

De profesie medic rezident în cadrul specialității medicină de familie, iubesc domeniul sănătății și sunt entuziasmată de a-i inspira și pe alții. Fire creativă și curioasă, sunt pasionată de lectură, călătorii și natură.

Facebook Comment