Totul despre concedii: beneficii și drepturi pentru angajați

Totul despre concedii: beneficii și drepturi pentru angajați

Știai că există 14 tipuri de concedii de care poți beneficia ca angajat? Majoritatea salariaților le cunosc doar pe cele medicale și de odihnă. Însă cadrul legislativ reglementează oferirea perioadelor de repaus în funcție de mai multe criterii. În mod evident, timpul alocat pentru refacere diferă de la un caz la altul și implică diverse aspecte birocratice.

Despre modalitatea de acordare a concediilor, dar și despre drepturile angajaților, poți afla mai multe în rândurile de mai jos. 

Tipuri de concedii – cum se acordă și ce beneficii ai? 

Perioada concediilor de odihnă a început de ceva timp. Sezonul estival este preferat de majoritatea salariaților care își doresc să-și organizeze vacanțele alături de familie sau prieteni. Însă, nu este singurul moment de care poți profita pentru a-ți reîncărca bateriile sau pentru a spori nivelul de bunăstare.

Există 14 tipuri de concedii, iar în cele ce urmează poți descoperi informații utile despre fiecare în parte.

1. Concediu de odihnă

Conform Codului Muncii, concediul de odihnă se acordă anual fiecărui angajat. 

Perioada care poate fi solicitată este de cel puțin 20 de zile lucrătoare, dar durata efectivă este stabilită în contractul individual de muncă. În funcție de preferința individuală sau colectivă, salariatul poate beneficia de 10 zile consecutive de concediu. În situații excepționale (persoane cu handicap, care lucrează în condiții grele sau care au până în 18 ani) se pot oferi 3 zile suplimentare.

Orice intervenție din partea angajatorului cu privire la stabilirea datei pentru concediu este sancționată prin lege. Angajații sunt liberi să-și aleagă singuri perioada, dar trebuie să depună o cerere cu 60 de zile înainte de plecare.

În ceea ce privește indemnizația, compensația financiară nu poate fi mai mică decât valoarea salariului. Modalitatea de calcul pentru concediul de odihnă se face astfel: media zilnică a salariului din ultimele trei luni x numărul zilelor de concediu. 

Citește și: Cum să te pregătești pentru concediul de vară: Organizarea programului și delegarea responsabilităților

2. Concediu medical

Spre deosebire de concediul pentru odihnă, repausul din considerente medicale se acordă pentru refacerea stării de sănătate, tuturor salariaților care își desfășoară activitatea în baza unui contract de muncă/raport de serviciu/act de detașare. 

Concediul medical este reglementat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 și poate fi solicitat în caz de: 

 • Incapacitate temporară de muncă;
 • Accidente de muncă și boli profesionale;
 • Tratament balnear;
 • Îngrijirea copilului bolnav;
 • Risc maternal;
 • Concediu de maternitate.

Pentru a deveni valabil, trebuie depusă o dovadă a consultului din partea medicului avizat. Certificatul care atestă aplicabilitatea perioadei de refacere trebuie prezentat angajatorului până în data de 5 a lunii următoare emiterii actului

Indemnizația se calculează astfel: numărul de zile de concediu x media zilnică (prin împărțirea bazei ultimelor 6 luni la zilele de stagiu) x procentul de acordare (din salariul brut). Procentul de acordare este determinat în funcție de gravitatea bolii. Lagal, poți sta 183 de zile în medical, la care se mai pot adăuga 90 de zile, dacă e cazul.

3. Concediu pentru formare profesională

Educația continuă este esențială pentru dezvoltarea unei cariere de succes, mai ales în domeniul medical. Specialiștii trebuie să fie la curent cu noile tendințe de tratament, pentru a-și îmbunătăți expertiza și a facilita interacțiunea cu pacienții. 

Astfel, pentru a-și îmbunătăți abilitățile, angajații poți solicita acordarea concediului de formare profesională, care poate fi cu sau fără plată. Există și situații în care angajatorul poate refuza cererea, dar numai în cazul în care lipsa salariatului impactează direct productivitatea activităților de lucru.

Perioada poate fi realizată fracționat, în decursul unui an calendaristic. Cererea trebuie depusă cu o lună înainte de efectuarea stagiului profesional. Printre detaliile care trebuie menționate sunt: numele instituției unde se va derula formarea și durata. Conform legii, dar și a aspectelor menționate în contractul de muncă, ai dreptul la un concediu de formare profesională de până la 10 zile lucrătoare

4. Concediu pentru accident de muncă sau boală profesională

În situația în care angajatul este expus unui accident de muncă sau a unei boli cauzate de factorii de lucru, pot fi solicitate zile de concediu. 

Pentru acordarea concediului trebuie să se facă o anchetă, fie de angajator, fie de autoritățile competente. Durata admisă este de 180 de zile din momentul declarării accidentului sau apariției bolii. Cercetarea efectuată este mai apoi declarată într-un proces verbal, care este depus la Casa Națională de Pensii Publice, care stabilește caracterul accidentului. 

Compensația financiară oferită pentru incapacitate temporară de muncă reprezintă 100% din cuantumul salariului lunar.

5. Concediul de risc maternal

Ordonanța de Urgență nr. 96/2003 reglementează acordarea concediului de risc maternal, care are ca principal scop protejarea sănătății și bunăstării angajatei însărcinate. 

Se aplică numai în cazul în care salariata derulează activități care pot pune în pericol dezvoltarea fătului și implicit starea generală de sănătate. 

Perioada de aplicare este de 120 zile calendaristice, care pot fi distribuite fie egal, fie fracționat, la recomandarea medicului specialist. Indemnizația se calculează astfel: 75% din media veniturilor lunare încasate în ultimele 10 luni dinaintea solicitării concediului

6. Concediu de maternitate

Se acordă fiecărei femei însărcinate sau lăuze, care deține un contract individual de muncă. Mai este cunoscut sub denumirea de concediu postnatal sau prenatal

Durata de acordare este de 126 de zile. Totuși, salariata poate renunța la concediul prenatal (dinaintea nașterii), dar trebuie să rămână acasă după naștere minim 42 de zile. 

Indemnizația nu se impozitează și reprezintă 85% din valoarea medie a salariului încasat în ultimele 6 luni. 

Concediul de maternitate este oferit pentru luna în curs și este eliberat de medicul de familie, în baza recomandării de la medicul ginecolog.

Te-ar putea interesa și: Ce spune legea și Codul Muncii: Concediul de maternitate și reîntoarcerea la muncă

7. Concediu paternal

Chiar dacă este mai rar întâlnit, concediul paternal este cât se poate de normal. Se acordă taților care au un nou-născut, fie că este rezultat în urma căsătoriei sau nu.

În general, se oferă 5 zile lucrătoare. Însă, dacă se face dovada efectuării unui curs de puericultură, se mai pot acorda încă 10 zile lucrătoare. Dacă ești medic sau asistent și ai studii de specialitate, absolvirea cursului nu mai e necesară. Trebuie să prezinți doar atestatul, alături de certificatul de naștere al copilului.

Condițiile sunt reglementate de Legea nr. 210/1999. Indemnizația reprezintă valoarea salariului aferent perioadei de concediu. 

Vezi și: În ce condiții poate fi acordat concediul paternal. Suspendarea contractului de muncă

8. Concediu pentru creșterea copilului

Nu contează că ești pe punctul de a avea un copil sau doar îți proiectezi viitorul familial. Trebuie să cunoști îndeaproape condițiile în care se acordă concediul pentru creșterea copilului. 

În primul rând, este un drept al oricărui angajat și poate fi oferit pentru maximum 2 ani sau maximum 3 ani, dacă micuțul are un handicap. 

Formula de calcul a indemnizației este: 85% x valoarea salariului net în lei. În orice caz, suma minimă este 1495 lei. 

Pe lângă cererea tip și actul de identitate, va trebui să prezinți și:

 • Certificatul de naștere al copilului;
 • Certificatul de căsătorie;
 • Livretul de famille;
 • Adeverința eliberată de angajator. 

Te-ar putea interesa și: Cum să ții conexiunile cu lumea profesională, chiar și când ești în concediu de creștere a copilului

9. Concediu pentru îngrijirea copilului bolnav

În cazul situației neplăcute în care copilul se îmbolnăvește sau are parte de un accident, unul dintre părinți poate solicita concediu. Însă, trebuie să facă mai întâi dovada cotizării de minim 6 luni în ultimele 12 luni. 

Concediul se oferă în mod normal pentru îngrijirea unui copil în vârstă de până la 6 ani. Însă, există și cazuri în care cel mic poate avea până la 7 ani, dacă suferă de o boală severă. 

Durata este de maxim 45 de zile calendaristice anual. Părinții sau tutorii legali pot primi o compensație de: 85% din media veniturilor brute lunare din perioada de stagiu.

10. Concediu pentru îngrijirea copilului cu dizabilități

Părinții pot beneficia de un astfel de concediu până când copilul împlinește vârsta de 18 ani.

Condițiile de acordare se aseamănă cu cele pentru concediul de îngrijire a copilului bolnav, conform art. 10 din OUG 158/2005. 

Valoarea indemnizației este suportată integral de Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate.

11. Concediu pentru carantină

Chiar dacă perioada în care cazurile COVID-19 erau la ordinea zilei a trecut de ceva timp, nu înseamnă că riscurile au dispărut complet. În cazul medicilor, mai ales, care sunt cei mai expuși, situația este cât se poate reală.

Astfel, în cazul contactării virusului cu grad ridicat de răspândire, direcțiile de sănătate publică stabilesc perioada de carantină sau izolare. Certificatul medical este eliberat mai apoi de medicul curant sau cel de familie. 

Dacă ești salariat și ești diagnosticat cu COVID-19, poți primi 100% din baza de calcul a salariului mediu.

12. Concediu pentru acomodare

Dacă vrei să adopți un copil, legea vine în sprijinul tău și al familiei pe care îți dorești să o întemeiezi. 

Perioada de care poate beneficia unul dintre părinți este de până la doi ani, timp în care copilul poate fi integrat cu succes în mediul de acasă. Condiția este să fie salariat sau să își câștige existența din activități independente sau din agricultură. 

Valoarea indemnizației este de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii doi ani anteriori datei emiterii hotărârii judecătorești de adopție.

Concediul de acomodare este considerat și vechime în muncă. 

13. Concediu pentru evenimente deosebite

Dacă ai un eveniment special în familie sau te confrunți cu o situație neplăcută, legea este de partea ta. 

Astfel, poți solicita zile libere, fără a fi incluse în concediul de odihnă. Conform Codului Muncii, durata concediului este stabilită fie prin regulamentul intern, fie prin contractul colectiv de muncă. Iată câteva dintre cele mai întâlnite situații: 

 • Căsătoria angajatului – 5 zile;
 • Susținerea lucrării de diplomă – 30 de zile fără plată;
 • Donare de sânge – 1 zi;
 • Decesul unei rude – până la 3 zile;
 • Relocarea salariatului – 5 zile. 

În unele companii, se oferă inclusiv zile libere de 1 și 8 martie

14. Concediu de îngrijitor

Este reglementat de Legea nr. 283, publicată în Monitorul Oficial în data de 19 octombrie 2022. Vine în sprijinul celor care vor să fie alături de familie în momente grele. 

Astfel, angajatorii sunt obligați să ofere salariaților o perioadă de repaus în vederea îngrijirii unei persoane apropiate sau rude bolnave, care locuiește în aceeași gospodărie. 

Se oferă 5 zile calendaristice în decurs de un an. Concediul se acordă în baza unei cereri scrise solicitate către angajator. 

Concluzii

Vrei să accesezi unul dintre tipurile de concedii enumerate mai sus? Nu-ți rămâne decât să bifezi aspectele birocratice. În linii mari, trebuie să fii salariat și să faci dovada cotizării către stat. Durata variază în funcție de mai mulți factori – de la gravitatea situației până la vechimea în muncă. De asemenea, după îndeplinirea criteriilor legislative, concediul devine valabil în baza unei cereri sau a unui dosar depus de către angajat. 

Ține cont de reglementările cadrului legislativ și bucură-te de tipul de concediu de care ai nevoie!

Ești specialist medical și vrei un loc de muncă mai bine plătit? Înscrie-te gratuit pe MEDIjobs, iar noi îți vom aduce cele mai bune oferte de angajare de la clinici și spitale de top din România.

Despre Autor

REDSEM

Pasiunea pentru scris și modul în care am ales să mixez curiozitatea pentru domeniul medical și redactare sunt cele care mă fac să vă prezint articole elaborate. Îmbinarea dintre artă și știință este ceea ce definește stilul meu. Vă invit pe toți la lectură plăcută și sper să găsiți informații esențiale în textele mele.

Facebook Comment