Ești medic? Iată ce taxe și cotizații ai de plătit, în mod curent [2021]

Ești medic? Iată ce taxe și cotizații ai de plătit, în mod curent [2021]

Dacă, într-un articol trecut, v-am menționat ce taxe trebuie să plătească asistenții medicali (și membrii OAMGMAMR), astăzi ne orientăm atenția spre taxele și cotizațiile pe care medicii trebuie să le plătească, la momentul de față, pentru a profesa legal în țară (și în afara ei).

Lucrurile par să fie mai ușor de înțeles, pe de o parte, decât în cazul asistenților medicali, pentru că taxele și cotizațiile medicilor sunt mai puține la număr decât cele plătite de cei din OAMGMAMR. Pe de altă parte, însă, nu există o listă clară cu aceste taxe și cotizații ale medicilor, acestea fiind preponderent stabilite de fiecare colegiu teritorial în parte.

Toate sunt stabilite și actualizate în mod frecvent prin diferite Decizii luate de Consiliul Colegiului Medicilor din România sau de unitățile teritoriale – și adesea, se referă la majorări ale taxelor și cotizațiilor.

O parte bună este că, în cazul a tot mai multe colegii teritoriale din țară, medicii pot plăti online aceste taxe și cotizații lunare sau anuale, direct pe pagina colegiului de care aparțin.

În acest articol, trecem în revistă care sunt principalele taxe și cotizații pe care medicii le plătesc în mod curent, valabile în 2021, dar și cele relevante în diferite situații din cariera lor. 

Începem cu cele mai cunoscute cotizații ale medicilor, care trebuie plătite de la bun început. 

1. Taxa de înscriere în Colegiul Medicilor

Conform DECIZIEI nr. 4/2017 privind stabilirea cuantumului taxei de înscriere în Colegiul Medicilor din România, medicii trebuie să plătească o taxă de înscriere de 50 lei, la depunerea dosarului de înscriere în colegiul medicilor de care aparțin, pe baza dispoziției de încasare emisă de către personal, din cadrul departamentului Avizări-Acreditări.

După înscriere, medicul va obține certificatul de membru al CMR care trebuie avizat anual pe baza asigurării de malpraxis și punctajul EMC obținut. 

Citește și: Medic | acte necesare pentru angajare

2. Cotizația de membru al CMR

Există mai multe tipuri de cotizații de membru, în funcție de statutul profesional al medicilor – dacă au sau nu activitate medicală:

 • Cotizație medici cu activitate medicală – membri activi: 50 lei / lună;
 • Cotizație medici rezidenți, cu competențe limitate, specialiști, primari în activitate medicală – 50 lei / lună;
 • Cotizație medici inactivi (medici pensionari inactivi, care doresc să-și păstreze calitatea de membru, ori rezidenţi, stagiari și cei care au drept de liberă practică, dar care nu desfăşoară încă activitate medicală) – 5 lei / lună.

Aceste cuantumuri ale cotizației de membru sunt obligatorii și sunt reglementate prin  Decizia nr. 22/ 2016, respectiv Decizia nr. 2 /2019 pentru modificarea Deciziei Consiliului Național al Colegiului Medicilor din România nr. 5/2008 privind stabilirea cuantumului cotizației de membru al CMR.

Potrivit Art. 7 al Deciziei nr. 5/2008, cotizația trebuie plătită până cel târziu la data de 15 a lunii următoare celei pentru care se datorează. 

Pentru cotizațiile plătite ulterior acestei date, se datorează penalitățile prevăzute de lege. Neplata cotizației datorate pe o perioadă de 6 luni și după atenționarea scrisă a consiliului colegiului teritorial se sancționează cu suspendarea calității de membru până la plata cotizației datorate.

Există câteva cazuri speciale în care medicii sunt scutiți de plata cotizației, conform DECIZIEI nr. 5/2008, Art. 4:

 • medicii care au solicitat suspendarea calităţii de membru al Colegiului Medicilor din România, pe durata suspendării;
 • medicii cărora li s-a aplicat sancţiunea de suspendare a calităţii de membru, pe perioada suspendării;
 • medicii care au statutul de veteran de război;
 • medicii deţinuţi sau internaţi din motive politice, aflaţi în situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

Te-ar putea interesa și: Tu citești contractul de muncă? Iată ce clauze contractuale să urmărești cu atenție

3. Asigurarea de malpraxis (sau răspundere civilă profesională)

Adesea nu este trecută pe lista taxelor și cotizațiilor menționate de colegiile teritoriale ale medicilor, dar este necesară pentru a profesa ca medic. Asigurarea de malpraxis este obligatorie, prin lege, doar pentru personalul medical, și cumva este văzută ca o altă taxă scumpă și obligatorie pe care angajații din sistemul sanitar trebuie să o plătească. 

Prețul asigurării depinde de profesie, pentru că riscurile meseriei diferă de la un chirurg față de un farmacist, spre exemplu. Ea poate fi de la câțiva euro la câteva zeci de euro/an, dar în general asigurarea de răspundere civilă profesională costă în jur de 20 euro/an.

4. Taxă pentru certificat profesional curent 

Conform Deciziei nr. 14/2018 privind întocmirea și emiterea certificatului profesional curent, în vigoare de la 1 aprilie 2019, Certificatul profesional curent este un document eliberat la cererea medicului ori la cererea unei autorităţi competente şi cuprinde “datele personale relevante cu privire la onorabilitatea, moralitatea şi competenţa cu care îşi poate exercita profesia medicul care deţine sau a deţinut în trecut calitatea de membru CMR”.

Certificatul este necesar la: 

 • întocmirea dosarului de înscriere la examen de promovare profesională; 
 • concurs de ocupare a unui post vacant de medic;
 • înființarea unui cabinet medical;
 • exercitarea profesiei în afara granițelor țării.

Pentru a-l obține, medicul trebuie să depună la colegiul teritorial de care aparține documentele necesare, cât și “dovada achitării taxei în contul colegiului teritorial care eliberează documentul, cuantumul fiind stabilit la nivelul fiecărui colegiu teritorial prin decizie a Consiliului.”

Taxa depinde, așadar, de la colegiu teritorial la altul. Ea poate fi de la 20 lei/certificat în limba română și 40 lei / certificat în limba engleză la CMB, la 50 lei la CM Ilfov și Iași, ori 60 lei în limba română, respectiv 150 lei în engleză, la CM Bacău. CM Cluj percepe chiar 200, respectiv 300 lei / certificat în limba română, respectiv limbă străină.

5. Taxa de eliberare duplicat certificat de membru CMR

Există situații în care medicii, în funcție de calificare sau de situație, au nevoie de un nou certificat de membru (duplicat sau unul actualizat). 

Aceste situații sunt:

 • Când certificatul nu mai corespunde nivelului de pregătire și titlului de calificare profesională
 • Când medicul întrerupe activitatea sau se află într-o situație de incompatibilitate, pentru mai mult de 5 ani
 • Când medicul cere modificarea datelor sale personale.  
 • În caz de pierdere, furt sau deteriorare a certificatului.

Citește și: Cum să vă găsiți un loc de muncă dacă sunteți medic proaspăt specialist

Tot conform Deciziei nr. 16/2016, “Taxa pentru eliberarea duplicatului se stabileşte de consiliul colegiului teritorial emitent”, Adesea, taxa presupune un cuantum de câteva zeci – o sută de lei/certificat duplicat. 

6. Taxe pentru eliberare de diplome, acces la simpozioane, abonamente la publicații medicale sau alte activități de EMC

Există și taxe și cotizații pe care medicii trebuie să le plătească pentru accesul și certificarea la activitățile de educație medicală continuă – pe care sunt nevoiți să le urmeze pentru a-și atinge punctajul EMC necesar. 

Medicii activi trebuie să atingă un punctaj de minimum 200 de credite EMC în 5 ani, din momentul în care se înscriu în CMR. O regulă, aici, este obținerea a minimum 25 de credite/an. 

Din păcate, taxele de participare pentru diferite activități EMC diferă foarte mult și pot fi destul de scumpe – pe lângă faptul că unele trebuie plătite an de an. 

Ele diferă în funcție de încadrare (medic specialist/primar, medic rezident etc.) dar și de calitatea de membru al diferitor asociații care organizează activitățile de EMC, și ajung la câteva sute de lei per simpozion, conferințe, alte manifestări științifice, workshopuri șamd.   

De asemenea, medicii pot plăti taxe și pentru eliberarea diplomelor de participare la aceste activități EMC, care sunt de câțiva lei/diplomă (în general, 5 lei/diplomă). 

Totodată, există taxe pentru abonamentele la diferite reviste medicale, care oferă puncte EMC. Abonamentele sunt anuale și presupun plata unor taxe de câteva zeci până la sute de lei. 

De exemplu, CMB anunță o taxă de 175 lei pentru abonamentul la revista Medicina Modernă. Alte site-uri de profil oferă abonamente anuale la prețuri între 89 și 199 lei / abonament/revistă în 2021. Unele oferă prețuri diferite în funcție de ce pachet alege medicul – cu una sau mai multe publicații medicale – și în funcție de format – digital, tipărit sau ambele.

Te-ar putea interesa și: Codul Muncii: ce drepturi ai ca angajat

7. Taxe pentru avizarea cabinetelor și ale unităților medicale

Cu excepția cotizației de membru și a taxei de înscriere, care sunt taxe aplicabile la nivel național, restul de taxe aplicabile local costă diferit.

Așadar, și taxele de avizare a cabinetelor medicale (sau SRL) diferă de la un colegiu teritorial la altul, ele fiind cele care decid sumele și le publică pe site-urile oficiale.

Un cabinet medical individual poate fi înfiinţat doar de către medicul care îşi va desfăşura activitatea în acea unitate și funcționează ca persoană fizică. Există mai multe tipuri de cabinete medicale, în orice caz (individual, grupate, asociate, societate civilă), cât și SRL-uri 

Spre exemplu, CM Cluj percepe taxe de avizare de 200 lei / specialitate medicală în cadrul cabinetelor medicale cu personalitate juridică, 350 lei / cabinet medical fără personalitate juridică, 500 lei / SRL cu domeniu unic de activitate (max. 5 specialități medicale avizate la rândul lor). 

CM București, în schimb, anunță o taxă de avizare cabinet medical în cuantum de c/val 100 euro/specialitate, la depunerea dosarului, și o taxă de urgență de c/val 50 euro/cabinet. 

Iar CM Ilfov percepe o taxă de înființare de cabinet medical individual de 40 euro, o taxă de înființare CMI din SRL de 100 euro și o taxă de înființare unități medicale SRL cu 500 euro/specialitate.

Citește și: Acreditarea unităților sanitare, pe înțelesul tuturor

8. Taxe pentru eliberarea documentelor – medici care nu sunt membri ai Colegiului Medicilor

Conform Deciziei nr. 11/2019 privind aprobarea unor taxe pentru eliberarea documentelor solicitate de persoane care nu au calitatea de membru al Colegiului Medicilor, medicii care nu sunt parte din CMR trebuie să plătească:

 • 150 lei per document solicitat;
 • 50 lei pentru fiecare retrimitere prin servicii poștale sau curierat;
 • Taxă de urgență în valoare de 100 lei, pentru eliberarea documentelor în max. 15 zile calendaristice.

9. Taxă pentru reatestarea profesională a medicilor

În cazul în care un medic întrerupe activitatea profesională sau se află într-o situație de incompatibilitate pe o perioadă mai mare de 5 ani, dar dorește să profeseze din nou, are nevoie de reatestarea competențelor profesionale și redobândirea dreptului de practică.

Acest proces este dificil, dar necesar, iar taxa pe care medicul trebuie să o plătească colegiului teritorial de care aparține pentru reatestare poate fi de câteva sute sau mii de lei.

De exemplu, CM Bacău solicită o taxă de reatestare profesională de 500 lei, în timp ce CM Ilfov cere o taxă de 3000 lei. 

Concluzii și recomandări

Medicii care doresc să profeseze legal trebuie să plătească diferite cotizații și taxe către Colegiul Medicilor. 

Cu toate că taxa de înscriere în CMR și cotizația de membru sunt reglementate prin lege la nivel național, majoritatea celorlalte taxe sunt stabilite local și depind de colegiul teritorial din care medicii fac parte. 

De aceea, este mai bine să verifici pagina oficială a colegiului medicilor de care aparții pentru aceste informații – de obicei sunt listate la vedere. O altă soluție este să contactezi sediul colegiului teritorial pentru a afla cu exactitate tot ce ai nevoie să știi despre taxe și cotizații, cât și momentul în care trebuie să le achiți. 

Ești specialist medical și vrei să schimbi locul de muncă? Creează-ți acum un profil pe MEDIjobs, iar noi îți vom aduce cele mai bune oferte de angajare de la clinici și spitale de top din România.

Despre Autor

Andreea Enea

Content Specialist cu 10+ ani de experiență în jurnalism, content marketing și comunicare. Cred în puterea poveștilor cu sens care inspiră, educă, apropie și deschid inimi și comunități. Visez să aplic cât mai mult mixul de people skills și experiență cu o gândire analitică puternică și pasiune pentru conținut autentic, cu semnificație pentru oameni - așa cum au nevoie.

Facebook Comment