Ce este certificatul medical tip A5?

Ce este certificatul medical tip A5?

Certificatul medical A5 (Certificat de sănătate fizică și psihică) este un document tipizat, eliberat în vederea obținerii autorizației de liberă practică, atât pentru medici cât și pentru asistenți medicali, fiind necesar pentru practicarea legală a meseriei alese,  așadar, depunerea acestui document în dosar este obligatorie.

De unde se poate obține certificatul medical tip A5?

Documentul se eliberează la cerere, doar într-un singur exemplar, de către medicii din unitățile publice sau private, în a căror evidență se află persoana care solicită eliberarea acestuia. În acest document tipizat trebuie să se treacă diagnosticul complet, boala principală, afecțiunile asociate, dar și alte afecțiuni evidențiind starea de sănătate a pacientului. Astfel, în funcție de problema de sănătate, evaluarea medicală se face de către medicul specializat pentru acel tip de afecțiune.
Atunci când solicitantul este trecut în evidența unității medicale cu mai multe diagnostice, se va emite doar un singur document tip A5, însă, dacă solicitantul are mai multe diagnostice în evidența mai multor unități medicale diferite, fiecare dintre acestea va emite câte un certificat A5, pentru fiecare diagnostic în parte. După evaluare, certificatul va fi semnat de către conducătorul unității sanitare unde s-a făcut evaluarea.

Ce examene medicale sunt necesare pentru eliberarea certificatului medical A5?

Pentru obținerea acestui certificat trebuie susținute două examene: unul psihiatric și unul medical (boli interne). După efectuarea acestor examene medicale, în funcție de rezultate, se va elibera certificatul medical tip A5, la care se va adăuga și timbrul fiscal. În acest document se va specifica dacă persoana respectivă este sau nu aptă din punct de vedere psihic și fizic pentru a exercita profesia de medic sau de asistent medical. În cazul în care persoana care solicită un certificat medical tip A5 este sănătoasă atât din punct de vedere fizic cât și psihic, în document se va completa cu „Clinic sănătos. Apt din punct de vedere fizic și neuro- psihic.”

Care sunt categoriile de persoane pentru care certificatul medical tip A5 este obligatoriu?

Persoanele pentru care certificatul medical tip A5 este obligatoriu sunt reprezentate atât de personalul medical cu pregătire superioară de scurtă durată, postliceală și medie precum cei ce practică profesia în unități sanitare publice sau private, sunt obligați prin lege să se înscrie în Registrul unic al asistenților medicali (este un sistem informatizat complex care cuprinde toate datele personale ale fiecărui asistent medical) dar și să posede o autorizație de liberă practică medicală care să conțină avizul Ordinului Asistenților Medicali din România.

Citește și: Asigurarea de malpraxis – De ce este importantă și cine este obliga să o încheie

Care este valabilitatea certificatului?

Valabilitatea acestui certificat medical A5 este de 3 luni.

Care este prețul pentru obținerea certificatului medical tip A5?

Prețul pentru un certificat medical tip A5 este de 60 de lei pentru o singură specialitate (apt psihic, cu viza medicului psihiatru) sau 80 de lei pentru certificatul medical A5 cu două specialități ( apt psihic și fizic, cu viza psihiatrului și a medicului de medicină internă).

Acte necesare pentru eliberarea unei autorizații de liberă practică medicală:

Autorizația de liberă practică pentru medici și alte categorii de persoane cu studii superioare (cu excepția farmaciștilor care obțin acest drept de la Colegiul Farmaciștilor) se eliberează la sediile Direcțiilor de Sănătate publică. De asemenea, pentru a obține această autorizație vei avea nevoie de următoarele documente:
– copie legalizată a diplomei de absolvire
– certificat de cazier judiciar
– certificat de sănătate ( tip A5 )
– certificat de naștere
– certificat de căsătorie ( unde este cazul )
– copie după certificatul de competență
– copie ordin confirmare medic rezident, specialist sau primar
– adeverință de la locul de muncă sau copie după cartea de muncă
– aviz de liberă practică eliberat de colegiul Medicilor
– chitanță pentru avizul de liberă practică eliberat de Colegiul Medicilor
– autorizația veche în original
– cerere tip

Citește și: Cum obtii Avizul de Libera Practica si toate actele necesare pentru exercitarea profesiei de asistent medical

Despre Autor

Daniela Eremia

Pasionată de anatomie și de tot ceea ce înseamnă corpul uman, sunt mereu în căutare de informații și de subiecte interesante pe care le scriu cu mare drag pentru toată lumea.

Facebook Comment