Ce este auditul medical și cum să te pregătești pentru evaluarea periodică

Ce este auditul medical și cum să te pregătești pentru evaluarea periodică

Auditul medical reprezintă un proces esențial în domeniul sănătății, care urmărește evaluarea și revizuirea sistemică a îngrijirii medicale pentru identificarea oportunităților de îmbunătățire și furnizarea unor mecanisme pentru realizarea acestora. Este un concept larg utilizat și aplicat în sectorul medical, cu scopul de a asigura calitatea, siguranța și eficiența serviciilor medicale furnizate pacienților. 

Auditul medical se concentrează pe evaluarea procesului și rezultatelor îngrijirii medicale, cu accent pe practicile inițiate direct de către medici. Acesta acoperă toate aspectele îngrijirii clinice, inclusiv îngrijirea asistată de personalul medical și rolul personalului paramedical. Deși termenii „audit medical” și „audit clinic” sunt utilizați în mod interschimbabil, există diferențe subtile între ele. Auditul clinic se referă la evaluarea generală a îngrijirii clinicii, în timp ce auditul medical se concentrează mai specific pe practicile inițiate de medici. 

Auditul medical completează și se suprapune parțial cu auditul financiar și cu evaluarea utilizării resurselor, însă are în primul rând un caracter clinic. Scopul său principal este de a evalua și îmbunătăți calitatea îngrijirii pacienților, nu numai de a analizat utilizarea resurselor. Prin identificarea deficiențelor, discrepanțelor și neconformităților în practica medicală, auditul medical contribuie la promovarea unei îngrijiri mai bune, bazată pe dovezi și în conformitate cu standardele de calitate. 

Un audit medical eficient necesită o pregătire riguroasă și o abordare sistemică. Pentru a se realiza o evaluare periodică adecvată, este important ca autoritățile sanitare și personalul medical să-și asume responsabilitățile în ceea ce privește calitatea îngrijirii pacienților. Personalul medical poate să se organizeze și să se implice activ în auditul medical, contribuind la îmbunătățirea performanței clinice. 

Un aspect crucial în pregătirea evaluării periodice prin auditul medical este colectarea și analiza datelor relevante. Acest lucru poate fi realizat prin analiza dosarelor pacienților, evaluarea rezultatelor clinice și colectarea feedback-ului de la pacienți. Datele colectate trebuie apoi interpretate și comparate cu standardele și indicatorii de performanță prestabiliți, pentru a identifica deficiențele și oportunitățile de îmbunătățire. Aceste constatări ar trebui comunicate și discutate cu personalul medical implicat, pentru a dezvolta și implementa planuri de acțiune corective și pentru a aduce îmbunătățiri semnificative în sistemul de sănătate. 

Află mai multe și despre Formare continuă în cadrul clinicii. Cât de important este să oferi angajaților cursuri gratuite în cadrul clinicii tale?

Pentru a asigura eficiența și succesul auditului medical, fiecare spital și specializare ar trebui să stabilească un program regulat de audit, care să implice medicii de toate gradele. Prioritățile pentru un audit ar trebui să fie definite în funcție de nevoile și specificul fiecărui departament, iar diferitele specialități și mixul de cazuri ar trebui luate în considerare. Auditul medical poate evalua, de asmenea, eficiența și conformitatea cu ghidurile de practică clinică, siguranța pacientului și prevenirea erorilor.

Principii ale auditului medical

  1. Autoritățile sanitare și personalul medical ar trebui să definească în mod explicit responsabilitățile lor respective pentru calitatea îngrijirii pacienților

Rolul de a emite judecăți asupra calității tehnice a îngrijirii medicale nu poate fi atribuit autorităților sanitare sau managerilor, așa că aceștia trebuie să încredințeze această funcție personalului medical și să aibă un nivel de feedback convenit și o asigurare că auditul există și are un efect benefic asupra îmbunătățirii îngrijirii pacienților. Responsabilitatea colectivă pentru calitatea îngrijirii medicale, atât în cadrul propriei specializări, cât și în cadrul spitalului, revine personalului medical.

  1. Este de datoria personalului medical să se organizeze pentru a-și îmbunătăți responsabilitățile privind auditul și pentru a întreprinde acțiuni în vederea îmbunătățirii performanței clinice

La nivelul autorității sanitare regionale poate fi oportună constituirea unui comitet consultativ capabil să ofere sfaturi, să coordoneze activitățile la nivel regional și să stabilească mecanisme pentru auditul specializărilor regionale. Auditul medical în cadrul spitalului ar trebui coordonat de către un consultant desemnat, ca o angajare clinică recunoscută, cu sesiuni dedicate. Un grup de conducere (sau un comitet de audit) responsabil în fața personalului medical ar oferi sprijin cu scopul de a dezvolta un model consecvent și cuprinzător de audit. 

Auditul specializărilor este, de obicei, responsabilitatea departamentelor individuale, care raportează în mod regulat personalului medical. Monitorizarea anumitor politici la nivelul întregului spital rămâne responsabilitatea comitetelor separate. 

Iată Ce spune Codul Muncii despre Regulamentul Intern: tot ce trebuie să știi ca angajator

  1. Fiecare spital și specializarea ar trebui să stabilească un program regulat de audit la care să participe medicii de toate gradele

Toate programele de audit trebuie să definească prioritățile pentru revizuirea pacienților internați, a pacienților de zi și a pacienților externi în fiecare an. Diferitele specializări și mixul de cazuri necesită abordări diferite; în majoritatea cazurilor, eșantionarea sistematică este mai practică decât revizuirea fiecărui caz.

Auditul ar trebui să includă utilizarea procedurilor diagnostice și terapeutice, gestionarea unor condiții clinice selectate și, atunci când este posibil, măsurători ale rezultatelor. Atunci când responsabilitatea clinică este împărțită între specializări – de exemplu, internări în secția de urgență, îngrijire intensivă și evenimente perioperatorii – pot fi necesare întâlniri comune de audit. Acestea ar include și personalul non-medical, dar toți medicii ar trebui să participe la auditul propriei lor munci, precum și la cea a colegilor. Specializările mici pot colabora la nivel regional sau chiar supra-regional pentru a furniza comparații valabile. 

  1. Procesul de audit ar trebui să fie relevant, obiectiv, cuantificabil, repetabil și capabil să producă schimbări adecvate în organizarea serviciului și în practica clinică

Desfășurarea auditului și subiectele specifice alese ar trebui să fie relevante pentru îngrijirea pacienților și pentru formarea și educarea medicilor. Prioritățile ar putea include afecțiuni sau tratamente caracterizate prin volum mare, risc ridicat, costuri ridicate sau în care există o preocupare sau dezacord special în privința managementului clinic. Cazurile individuale ar trebui selectate fie aleatoriu, fie sistematic, în funcție de criteriile convenite anterior. 

Definirea criteriilor sau standardelor explicite reprezintă o parte esențială a procesului. Criteriile ar trebui să împăciuiască practica locală cu protocoalele care au fost deja definite, evaluate și publicate. Acestea ar trebui să poată fi adaptate în funcție de audit și dezvoltarea cunoștințelor medicale. 

Ar trebui examinate modelele generale de practică, nu cazurile individuale sau anecdote, astfel încât să se poată trage concluzii. Prin urmare, practica curentă și rezultatele ar trebui, dacă este posibil, cuantificate pentru a putea fi comparate cu alte rezultate și în timp.

Descoperă 10 practici în managementul pacienților pentru o experiență de îngrijire mai bună în clinica ta

  1. Medicii au nevoie să le fie alocate resurse pentru auditul medical

Auditul ar trebui să fie recunoscut ca parte integrantă a activității clinicienilor. Cel puțin jumătate de sesiune pe săptămână ar trebui alocată activităților educative, inclusiv auditului medical; acest lucru va varia în funcție de specializări și de sprijinul tehnic și administrativ disponibil. Pe lângă întâlnirile regulate de audit, va fi nevoie de timp pentru supervizarea colectării datelor, pregătirea pentru întâlniri, documentarea și urmărirea concluziilor, precum și pentru ajutorarea altor cadre medicale în dezvoltarea auditului. Alocarea timpului sesiunii ar trebui să fie separată de angajamentele privind planificarea, managementul și controlul bugetar.

Datele bazate pe pacienți, precise și actualizate ar trebui să fie disponibile în fiecare departament. Clinicienii ar trebui să supravegheze personal verificarea corectitudinii introducerii datelor clinice în sistemele de date ale spitalului. Materialele brute includ diagnosticul, operațiile și listele de mortalitate, precum și datele naționale pentru comparații.

Sprijinul administrativ și tehnic ar trebui să fie disponibil pentru a ajuta clinicienii în auditul medical. Acesta include abilități de prezentare și interpretare a datelor, precum și accesul la materiale relevante în bibliotecile medicale. 

  1. Procesul și rezultatele auditului medical ar trebui documentate

Analiza datelor și auditului pacienților și medicilor individuali trebuie să fie confidențiale. Cu toate acestea, trebuie păstrate înregistrări ale datelor întâlnirilor de audit și ale participării, aspectelor evaluate, elementelor identificate pentru îmbunătățire, acțiunilor întreprinse sau planificate și rezultatele acestor acțiuni. Personalului medical și autorităților din domeniul sănătății ar trebui să le fie prezentate în mod regulat rapoarte la un nivel de detaliu și frecvență convenite pentru a confirma eficacitatea auditului. 

Te-ar putea interesa și articolul despre: Ai o criză acută de… personal? Află când, cum și de ce să soliciți ajutorul MEDIjobs în recrutarea de cadre medicale!

  1. Auditul medical ar trebui să fie supus evaluării

Medicii, managerii și autoritățile din domeniul sănătății ar trebui să aibă suficiente informații pentru a evalua următoarele aspecte, fiecare necesitând un răspuns de tipul „da” sau „nu”:

  1. Structură

A.1. Există o înțelegere formală între autoritatea de sănătate, management și personalul medical consultant cu privire la responsabilitățile pentru audit?

A.2. Există un grup de conducere responsabil în fața personalului medical pentru coordonarea auditului în cadrul spitalului?

A.3. Există un consultant medical cu responsabilitatea auditului în spital?

A.4. Există suficiente resurse, inclusiv timp și personal, pentru a efectua auditul medical?

  1. Proces:

B.1. Există un program regulat de audit la care participă medicii de toate gradele?

B.2. Se desfășoară auditul într-un mod relevant, obiectiv, cuantificabil și repetabil?

B.3. Sunt utilizate criterii sau standarde explicite pentru audit?

B.4. Sunt identificate și formulate recomandări pentru acțiunea de gestionare sau schimbare a politicilor clinicii?

B.5. Există o responsabilitate clară pentru implementarea recomandărilor și urmărirea concluziilor auditului?

  1. Rezultate

C.1. Există înregistrări ale datelor și rezultatelor auditului?

C.2. Există rapoarte regulate prezentate personalului medical și autorității de sănătate?

C.3. Sunt efectuate evaluări periodice ale auditului?

Concluzie

Auditul medical reprezintă o modalitate esențială de a evalua și îmbunătăți calitatea îngrijirii medicale. Prin aplicarea principiilor de mai sus și implicarea activă a personalului medical se poate realiza o monitorizare sistematică a proceselor clinice și a rezultatelor, conducând la îmbunătățirea continuă a îngrijirii pacienților. Este important ca medicii să se implice în auditul medical și să fie pregătiți pentru evaluarea periodică, contribuind astfel la creșterea calității și siguranței îngrijirii medicale. 

Angajezi specialiști medicali? Creează un cont de companie, spune-ne ce posturi libere ai, iar noi te conectăm cu candidați calificați.

Despre Autor

Violeta Dan

Entuziastă, neobosită visătoare și cititoare avidă. Sunt o admiratoare a poveștilor bine spuse, a celor care inspiră, motivează, aduc plus valoare și o viziune nouă, dar care sunt bine documentate și splendid realizate.

Facebook Comment