Tot ce trebuie să știi despre rezidențiatul la farmacie

Tot ce trebuie să știi despre rezidențiatul la farmacie

Ce este rezidențiatul în domeniul farmaciei?

Potrivit legislației în vigoare, privitor la această formă de învățământ, aflăm următoarele detalii:

Art. 1:

1) Rezidenţiatul reprezintă forma specifică de învăţământ postuniversitar pentru absolvenţii licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie, care asigură pregătirea necesară obţinerii uneia dintre specialităţile cuprinse în Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală.

(2) Specialităţile şi durata pregătirii prin rezidenţiat se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii.

Art. 2:

1) Rezidenţiatul se organizează în următoarele forme: pe locuri, pe posturi.

(2) Pregătirea în rezidenţiat reprezintă un proces continuu de pregătire teoretică şi practică, fiind normată ca activitate didactică doar activitatea de pregătire în rezidenţiat efectuată de către cadrele didactice universitare, în conformitate cu numărul orelor de curs şi de aplicaţii din curriculumul aprobat.

(3) Cifra de şcolarizare a rezidenţilor se aprobă anual prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării.

Rolul farmacistului este o componentă cheie într-un sistem sanitar aflat într-o continuă dezvoltare și în mod special, se așteaptă din partea generațiilor de tineri farmaciști șă fie adevărați experți în sănătate, să creeze un mediu profesional sănătos, să producă schimbări pozitive și să ridice astfel la înălțime acuratețea actului medical pe care îl prestează. Iar unul din mijloacele de a evolua profesional este rezidențiatul.

Este obligatoriu să faci și rezidențiat după absolvirea facultății?

Așa precum deja știm cu toții, facultatea de farmacie durează 5 ani, după care ești licențiat în farmacie, deci farmacist cu acte în regulă, cu drept de liberă practică, având fie posibilitatea de te angaja într-o farmacie, fie de a-ți crea propria afacere. În domeniul farmaciei, ca și în stomatologie, rezidențiatul este o opțiune, nu condiționează în niciun fel statutul tău de liber practician specialist, pe când, în medicină generală, după cum probabil vă este deja bine cunoscut, rezidențiatul este obligatoriu pentru a deveni medic specialist.

Cine se poate înscrie pentru susținerea examenului de rezidențiat? Există anumite condiții speciale?

Pentru a parcurge această formă de studii postuniversitare, singura condiție este să fii licențiat în farmacie. În rest, nu există alte condiții. Așadar, fie dacă termini farmacia anul acesta, fie ai terminat-o acum un an sau zece ani, în momentul în care îți dorești să urmezi un rezidențiat în farmacie, ești liber să începi pregătirea și să te prezinți la examen. 

Citește și: Profesia de farmacist – avizul de liberă practică și apartenența la Colegiul Farmaciștilor din România

Care este tematica pentru examen?

La prima vedere tematica examenului pare destul de stufoasă, dar asta mai ales datorită faptului că sunt extrase capitole din mai multe referințe bibliografice, însă materia nu cuprinde nimic nou față de ceea ce ați studiat deja în timpul celor cinci ani de facultate. 

Mai jos voi enumera cele 10 referințe bibliografice valabile pentru sesiunea noiembrie 2022, urmând ca aici să consultați voi în detaliu capitolele selectate din fiecare carte:

1. Cristea AN. Farmacologie generală, Ed. Didactică și Pedagogică, București, ediția a II-a (revăzută și adăugită), 2009 (cu tiraj prelungit în 2011).

2. Manual de farmacoterapie / Barbara G. Wells, Terry L. Schwinghammer, Joseph T. DiPiro, Cecily V. DiPiro; Adina Popa (coord. ed. în lb. română) – București: Prior, 2019. ISBN 978-973-88039-3-0.

3. Tehnologie farmaceutică, Editura Polirom, Iași, Vol. 1 ediția IV, 2017; Tehnologie farmaceutică, Editura Polirom, Iași, Vol. 2 ediția II, 2017; Tehnologie farmaceutică, Editura Polirom, Iași, Vol. 3 ediția II, 2017. Autori: Popovici Iuliana, Lupulieasa Dumitru, UMF Grigore T. Popa Iași, UMF Carol Davila București.

4. *** Farmacopeea Română, Ed. X-a, Ed. Medicală, București, 1993; Farmacopeea Română, Ed. X-a, Supliment 2004, Ed. Medicală, București, 2004.

5. European Pharmacopoeia, ed.10 online.

6. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, Republicată, Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 652/2015, cu modificările și completările ulterioare, Titlul XIV: Exercitarea profesiei de farmacist. Organizarea și funcționarea Colegiului Farmaciștilor din România.

7. Decizia Colegiului Farmaciștilor din România nr. 2/2009 privind aprobarea Statutului Colegiului Farmaciștilor din România și a Codului deontologic al farmacistului, Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 490/2009.

8. Bojita M., Roman L., Săndulescu R., Oprean R. Analiza și controlul medicamentelor, vol. 2, Ed. Intelcredo, Cluj-Napoca, 2003.

9. Profire L., Tauser R.G., Lupșcu D. Aspecte chimico-farmaceutice în unele clase terapeutice: anestezice locale și medicamente cu acțiune asupra sistemului nervos vegetativ, Editura Junimea, Iași, 2006.

10. Stănescu U. (editor), Hăncianu M., Gîrd C. E. Farmacognozie. Produse vegetale cu substanțe bioactive, Editura Polirom, 2020.

Te-ar putea interesa și: Ghid pentru farmaciști: cum să sprijine pacienții în autoîngrijirea în mod responsabil

Când să te apuci de învățat?

Cât privește momentul în care să începi să înveți, cât să petreci în fiecare zi învățând sau cât timp ia pregătire per total, nu aș putea oferi o rețetă a succesului, acesta fiind un aspect particular fiecărei persoane în parte și adaptabil la ritmul de viață al fiecăruia. După cum am menționat deja mai sus, materia pentru admitere în rezidențiat nu cuprinde noțiuni noi față de cele învățate deja în facultate, deci nu e motiv de spaimă. În plus, e necesar să dezvoltați o atitudine pozitivă și de încredere în sine. Creierul nostru e capabil de a-și reaminti informații sedimentate acum mai mult timp în urmă, practic materia asta este deja învățată, tu doar o reîmprospătezi și o fixezi acum. 

Așadar având în spate cinci ani în care ați învățat aceste lucruri încercați să nu vă lăsați copleșiți de volumul materiei sau de timpul scurt rămas până la examen. Timpul scurt poate fi chiar și un avantaj, deoarece reușești să fii mai focusat pe învățat și nu te vei lăsat ușor distras de alte activități.

De unde să rezolv grile?

Fixarea și verificarea materiei se realizează cel mai simplu prin rezolvarea grilelor, sau cel puțin acest mijloc a funcționat eficient la mine și la mulți colegi cu care am discutat. Există și o carte de grile creată de catedra de Controlul Medicamentelor din carul Facultății de Farmacie din București din care vă puteți testa cunoștințele aferente acestei părți de materie. În plus, unii colegi farmaciști și rezidenți mai mari, au avut bunăvoința de a aduna grilele care s-au dat la examenul de admitere în rezidențiat la farmacie în ultimii zece ani , cumulând astfel un număr impresionant de 2000 de grile pe care le puteți avea la dispoziție adunate toate într-un singur loc, mulțumită lor. 

O altă sursă de grile o găsiți pe site-ul grilerezidențiat.ro, unde prin crearea unui cont și achiziționarea unui abonament aveți acces la un număr mare de grile, teste și simulări. 

Ce specializări există?

În cadrul rezidențiatului în domeniul farmacie există disponibile 4 specializări, dintre care voi puteți alege, în funcție de punctaj, pe cea pe care o doriți. 

Mai jos voi prezenta succint curricula de pregătire pentru fiecare, pentru a vă putea contura o idee în privința modulelor și stagiilor pe care le veți parcurge:

 1. FARMACIE GENERALĂ: farmacia generală este specialitatea farmaceutică în care se utilizează cunoștințele farmaceutice și biomedicale în vederea asigurării în condiții optime a asistenței cu medicamente prin farmacii publice și de spital. Durata studiilor este de 3 ani, iar structura stagiilor este următoarea:

1. Etapa de angajare, luare în evidență, rezolvare a problemelor social-administrative, prezentare la unitatea repartizată, alegerea îndrumătorului și fixarea planului de activitate –  ½ lună

2. Stagiul de tehnologie farmaceutică – 4 luni

3. Stagiul de fitoterapie – 1 lună

4. Stagiul de dispozitive medicale și suplimente nutritive – 1 lună

5. Stagiul de controlul medicamentului – 1 lună

6. Stagiul de management în farmacie – 1 lună

7. Stagiul de informatică aplicată – 1 lună

8. Stagiul de farmacoterapie și interacțiuni medicamentoase – 2 luni

9. Stagiul de farmacie clinică – 1 lună

10. Stagiul de biofarmacie – 1 lună

11. Stagiul de farmacie veterinară – 1 lună

12. Stagiul de homeopatie – 1 lună

13. Stagiul de marketing și piață farmaceutică – 1 lună

14. Stagiul de urgențe medicale – 1 lună

15. Stagiul de sănătate publică și politica medicamentului – 1 lună

16. Stagiul de practică de farmacie publică – 3 luni

17. Stagiul de afaceri reglementare farmaceutice – 1 lună

18. Stagiul de managementul calității, standardizare și logistică – 1 lună

19. Stagiul de farmacovigilență – 1 lună

20. Stagiul de comunicare și consiliere a pacientului – 1 lună

21. Stagiul de farmacoeconomie – ½ lună

22. Stagiul de nutriție enterală și parenterală – 1 lună

23. Stagiul de radiofarmacie – 1 lună

24. Stagiul de farmacie oncologică – 2 luni

25. Stagiul practic în farmacia de spital – 3 luni

Citește și: Ești farmacist? Iată ce taxe și cotizații trebuie să plătești

 1. INDUSTRIE FARMACEUTICĂ ȘI COSMETICĂ: rezidențiatul în industria farmaceutică și cosmetică are drept scop formarea și perfecționarea farmacistului în care se utilizează cunoștințele farmaceutice și biomedicale în vederea cercetării, dezvoltării, evaluării și fabricației industriale a produselor farmaceutice și cosmetice. Durata este de 3 ani și prezintă următoarea structură a stagiilor de pregătire: 

1. Etapa de angajare, luare în evidență, rezolvare a problemelor social administrative, prezentare la unitatea repartizată, alegerea îndrumătorului și fixarea planului de activitate: ½ lună

2. Stagiul de tehnologie farmaceutică: 4 luni

3. Stagiul de biotehnologie: 2 luni

4. Stagiul de biofarmacie: 2 luni

5. Stagiul de procese tehnologice și utilaje industriale utilizate în industria farmaceutică și cosmetică: 2 luni

6. Stagiul de cercetare și dezvoltare farmaceutică și cosmetică: 2 luni

7. Stagiul de informatică și biostatistică: 1 lună

8. Stagiul de proiectarea și planificarea activității de cercetare: 2 luni

9. Stagiul de transfer tehnologic și validare: 4 luni

10. Stagiul de fabricație și planificare industrială: 1 lună

11. Stagiul de afaceri reglementare farmaceutice: 2 luni

12. Stagiul de marketing și piața farmaceutică și a cosmeticelor: 1 lună

13. Stagiul de managementul și asigurarea calității (controlul medicamentului): 2 luni

     a) Controlul calității (CC)

     b)  Asigurarea calității (AC)

14. Stagiul de proprietate intelectuală în cercetare-dezvoltare în domeniul farmaceutic și cosmetic: 1 lună

 15. Stagiul de toxicologie industrială și ecotoxicologie: 1 lună

 16. Stagiul de farmacoeconomie: ½ lună

17. Stagiul practic într-o unitate farmaceutică sau cosmetică: 6 luni

Te-ar putea interesa și: Pacienții din România au încredere în farmaciști și consideră sfaturile la fel de sigure ca în cabinetul medicilor

 1. ANALIZE MEDICO-FARMACEUTICE DE LABORATOR: formarea de farmacişti specialişti capabili să îşi asume activităţile ce se derulează curent în laboratoarel de : controlul medicamentului, toxicologie chimico-legală, analize toxicologice chimico-clinice, ecotoxicologie şi toxicologia mediului, toxicologie industrială, analiză în clinicile de boli profesionale, igiena alimentaţiei, explorări biochimice, farmacodinamie şi farmacocinetică experimentală, control al abuzului şi substanţelor de abuz sau în procesul de evaluare toxicologică a medicamentelor. Durata studiilor se întinde pe durata a 3 ani, iar structura stagiilor este următoarea: 
 • Pregătire teoretică și practică:

1. Metodologia cercetării ştiinţifice medicale şi farmaceutice – 1 lună

2. Elemente de matematică în analiza de laborator. biostatistică – 1 lună

3. Legislaţie şi management în laboratorul farmaceutic – 1 lună

4. Biochimie – 1 lună

5. Evaluarea efectelor terapeutice, analiza şi controlul produselor vegetale – 1 lună

6. Farmacologie experimentală – 2 luni

7. Elemente de informatică în laboratorul farmaceutic – 1 lună

8. Igiena alimentaţiei – 1 lună

9. Toxicologie – 3 luni

10. Imunologie – microbiologie – 1 lună

11. Controlul medicamentului – 2 luni

12. Expertiza toxicologică – 1 lună

13. Laborator clinic – 2 luni

14. Biofarmacie – 2 luni

15. Analiza chimico-clinică în toxicologia de urgenţă – 1 lună

16. Analize de laborator – 3 luni

 • Practică de laborator îndrumată cu stagii desfăşurate în laboratoare de profil timp de 11 luni şi 2 săptămâni

1. Controlul medicamentului: 3 luni

2. Toxicologie: 3 luni

3. Farmacologie experimentală – 1 lună

4. Laborator clinic: 2 luni

5. Igiena alimentaţiei: 2 luni

6. Analize chimico-toxicologice în laboratoroarele de control al abuzului şi substanţelor de abuz – 1 lună

 1. FARMACIA CLINICĂ: este specialitatea farmaceutică care utilizează cunoştinţele farmaceutice şi biomedicale în scopul optimizării eficacităţii, securităţii, preciziei şi economiei tratamentului medicamentos, pentru pacient şi societate, farmacistul clinician având rolul de consilier al medicului şi pacientului, în acest domeniu. Scopul specialităţii: dezvoltarea şi asigurarea unei farmacoterapii ştiinţifice şi raţionale, la nivel de individ şi societate. Farmacistul clinician este orientat către pacient şi are rol de consilier în domeniul farmacoterapiei pentru medic şi pacient, în farmacia de spital şi comunitate. 

Scopul este formarea farmaciştilor specialişti având cunoştinţe teoretice şi aptitudini practice care să le permită furnizarea de servicii specializate de farmacie clinică şi asistenţă farmaceutică modernă de calitate, menite să asigure utilizarea ştiinţifică şi raţională a medicamentelor pentru pacient şi societate.

Citește și: Când doi colaborează, al treilea câștigă (sănătate): De ce este vital ca medicul și farmacistul să lucreze în echipă pentru binele pacientului?

Printre obiectivele pe care le veți urma în cadrul acestei acestei specializări, menționăm: colaborarea cu medicul, la instituirea farmacoterapiei individualizate şi la optimizarea farmacoterapiei fundamentată pe mecanismul de feed-back al supravegherii terapeutice, monitorizarea farmacoterapeutică, fundamentată pe criteriul farmacocinetic (dozarea concentraţiei plasmatice a medicamentului), activitate de farmacoeconomie și participarea în echipa de cercetare a medicamentului.  

Durata studiilor este de 3 ani, iar structura stagiilor cuprinde:

 1. Farmacia clinică în spital şi în farmacia de comunitate: 2 luni
 2. Laborator clinic: 1 lună
 3. Farmacoterapie şi farmacoepidemiologie – Partea I: 3 luni
 4.  Patologie generală : 2 luni
 5.  Farmacoterapie şi farmacoepidemiologie – Partea a II-a: 3 luni
 6.  Biochimie medicală: 1 lună
 7.  Toxicologia medicamentului: 1 lună
 8.  Metodologia cercetării ştiinţifice medicale: 1 lună
 9.  Biostatistică şi matematică aplicată: 1 lună
 10.  Studiul clinic al medicamentului (bioetică şi metodologie ): 1 lună
 11.  Biofarmacie şi farmacocinetică clinică: 2 luni
 12.  Patologie clinică II: 2 luni
 13.  Farmacoepidemiologie: 1 lună
 14.  Legislaţie, etică şi deontologie profesională: 1 lună
 15.  Farmacoeconomie: 1/2 lună
 16.  Farmacie de spital (3 luni)
 17.  Secţii clinice de diverse specialităţi (16 luni)
 18.  Farmacie de comunitate (3 luni)
 19.  Comunicarea cu pacientul: 2 luni
 20.  Bioetică: ½ lună
 21.  Farmacie clinică: 9 luni
 22. Practica de farmacie clinică
 23.  Farmacie de comunitate (3 luni),
 24.  Secţii clinice de diverse specialităţi, la alegere (4 luni),
 25. Farmacie de spital (4 luni).

Pregătirea practică prin asistenţă şi practică supravegheată, va fi desfăşurata în afara facultăţii, 4 zile/săptămână. Farmacistul rezident va desfăşura activitate practică zilnică, cu excepţia zilei în care se vor desfăşura cursuri şi seminarii la facultate. Acesta va avea responsabilităţi precise, stabilite în funcţie de locul de desfăşurare a stagiului practic. Îndeplinirea acestora va fi îndrumată de un farmacist clinician specialist instructor de practică (trainer) şi urmărită de către responsabilul (coordonatorul) de stagiu, cadru didactică disciplina de Farmacie clinică a centrului universitar.

Care este salariul?

Potrivit legislației aflată în vigoare în prezent. Farmaciștii rezidenți au următoarele salarii brute: 

 • Farmacist rezident anul III – 4388 ron;
 • Farmacist rezident anul II – 4345 ron; 
 • Farmacist rezident anul I – 4302 ron.

Ce beneficii poate aduce unui farmacist rezidențiatul?

Avantajele obținute în urma parcurgerii rezidențiatului la farmacie nu sunt deloc de neglijat: în primul rând după finalizare statutul tău se schimbă, devenind farmacist specialist, ceea ce presupune cunoștințe noi dobândite, posibilități noi de a profesa, dar și în plan economic va avea răsunet, un farmacist specialist având salariul brut de 5315 ron. 

De câte ori pot da la rezidențiat?

Rezidențiatul îl poți da ori de câte ori dorești. Poți parcurge toate rezidențiatele pe rând, cu mențiunea, că de al doilea rezidențiat înainte se percepe și o taxă.

În timpul rezidențiatului pot avea și un al doilea job?

Sigur că da, dar asta depinde doar de tine, de timpul de care dispui, de energia pe care o ai sau de prioritățile pe care ți le-ai stabilit. Sunt, desigur, multe persoane care sunt angajate la o farmacie privată și în paralel urmează și rezidențiatul, primind așadar 2 salarii. Sincer, părerea mea personală este că aici e și avantajul pentru cei care dispun de timp în privința asta. 

Și, întrucât anul universitar tocmai s-a încheiat, ne apropiem cu pași repezi de următoarea sesiune de admitere la rezidențiat, vă urez succes și putere pentru învățat. 

Ești farmacist și vrei un loc de muncă mai bine plătit? Înscrie-te gratuit pe MEDIjobs, iar noi îți vom aduce cele mai bune oferte de angajare de la clinici și spitale de top din România.

Despre Autor

Adriana Crăciun

De profesie medic rezident în cadrul specialității medicină de familie, iubesc domeniul sănătății și sunt entuziasmată de a-i inspira și pe alții. Fire creativă și curioasă, sunt pasionată de lectură, călătorii și natură.

Facebook Comment