Pregătirea ca medic rezident în mediul sanitar privat

Pregătirea ca medic rezident în mediul sanitar privat

În decembrie 2019, guvernul a adoptat o ordonanță de urgență care permite ca pregătirea în rezidențiat să fie desfășurată în spitale județene, militare și private. Este o măsură nouă luată în contextul în care mulți rezidenți care au absolvit examenul de rezidențiat nu aveau un loc de muncă într-un spital de stat. Astfel, Ministerul Sănătății împreună cu Guvernul au reușit să găsească această soluție de a lărgi baza de formare pentru acești tineri care au terminat o facultate de medicină, medicină dentară sau farmacie. Începând cu anul 2020, tinerii rezidenți au ocazia de a-și efectua stagiile de formare atât în spitalele militare din România, în spitalele județene mari, cât și în spitalele private

Președintele Federației Asociațiilor Studenților în Medicină din România (FASMR), Teodor Cristian Blidaru își susține de partea sa, opinia privitoare la aceste schimbări: ,,Noi am militat ca toți cei care promovează examenul de rezidențiat să aibă șansa să-și poată selecta ulterior un loc, s-o poată face în mod real și nu doar pe hârtie. Suntem conștienți că este o măsură făcută într-un termen scurt, care va necesita calibrări pe parcursul implementării și ne bucură că se recunoaște din partea Ministerului acest lucru și că vom fi într-un grup de lucru în care vom putea calibra măsura pe termen lung.”

Ce suține legea și care sunt modificările aduse?

Conform Portalului Legislativ, avându-se în vedere că în prezent Ministerul Sănătății organizează admiterea în rezidențiatul pe posturi și pe locuri, prin concurs național, cu tematică și bibliografie unică, în sesiune unică, în trimestrul IV al fiecărui an, în mod descentralizat, regional, doar la nivelul centrelor universitare cu facultăți de medicină, medicină dentară și farmacie acreditate, prin departamentele de învățământ postuniversitar medical, medico-dentar și farmaceutic și cunoscându-se faptul că pregătirea în rezidențiat reprezintă un proces continuu de pregătire teoretică și practică, se impune asigurarea unui cadru coerent instituțional, unitar și necesar pentru asigurarea formării acestei categorii profesionale în toate activitățile medicale necesare unui sistem sanitar adecvat. 

Citește mai multe aici: Rezidenții vor putea fi pregătiți și în unitățile medico-militare

Dat fiind faptul că în data de 8 decembrie 2019 a fost organizat concursul național de intrare în rezidențiat în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie, iar în urma acestei sesiuni, un număr estimativ de 500-600 de candidați, suplimentar cifrei de școlarizare alocate în număr de 4.710, deși aveau punctaj minim de promovare, nu ar fi putut fi încadrați în sistemul de formare aferent medicilor rezidenți, s-a ținut cont de voința expres precizată de către 92% dintre viitori medici rezidenți, în sensul că își doresc să efectueze pregătirea și în spitale private din România, conform datelor publicate de către Federația Asociațiilor Studenților în Medicină din România – FASMR. 

De asemenea s-a impus și eliminarea inechităților existente la acel moment, având în vedere că un număr semnificativ de cadre medicale încadrate în unitățile medico-militare nu sunt recunoscute ca și coordonatori de rezidențiat, deși sunt cadre universitare în cadrul instituțiilor de învățământ superior particulare acreditate și totodată s-a accentuat și necesitatea de a forma un număr suficient de specialiști atât în sistemul sanitar public, inclusiv în unități medico-militare, cât și în cel privat, respectiv în unități sanitare private și instituții de învățământ superior particulare acrediate. 

În baza necesităților mai sus menționate, statul și-a asumat obligația respectării Constituției României, republicată, ca garant al dreptului la ocrotirea sănătății, și prin Ministerul Sănătății, a luat măsurile ce s-au impus, astfel încât să se asigure cadrul legal necesar rezidenților pentru a efectua pregătirea în întreg sistemul medical românesc, public sau privat. 

Ținând cont de faptul că în ultimii ani au plecat din România peste 20.000 de medici, migrație ce a condus la serioase deficiențe de resursă umană în sistemul de sănătate din România, această nouă ordonanță vine ca o alternativă pentru medicii rezidenți români. 

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, s-a adoptat următoarea ordonanță de urgență:

Articolul 9: 

(1) Pregătirea în rezidențiat se desfășoară în mod descentralizat, regional, la nivelul centrelor universitare cu facultăți de medicină, medicină dentară și farmacie acreditate, prin departamentele de învățământ postuniversitar medical, medico-dentar și farmaceutic, inclusiv în cabinete medicale individuale de medicină de familie, precum și în unități medico-militare și în unități sanitare ale ministerelor cu rețea sanitară proprie sau în unități sanitare aflate în administrarea unităților publice locale.

(3^1) Coordonatorii de program de rezidențiat îndrumă pregătirea în rezidențiat la nivel unitar, în mod distinct, pe fiecare specialitate atât în cadrul unităților, cât și al instituțiilor prevăzute la alin. (1) și la art. 9^1 alin. (1).

(3^2) În activitatea de pregătire în rezidențiat, coordonatorii de program nominalizează responsabilii de formare pe baza curriculei aprobate.

(3^3) Responsabilul de formare trebuie să fie șef de secție, șef de laborator sau farmacist-șef.

(3^4) Responsabilul de formare îndrumă medicii rezidenți, medicii dentiști rezidenți și farmaciștii rezidenți, medicii rezidenți încadrați în direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București pe întreaga durată a perioadei de stagiu, realizată în secțiile din cadrul unităților, cât și al instituțiilor prevăzute la alin. (1) și la art. 9^1 alin. (1).

Articolul 9^1

(1) Pregătirea în rezidențiat se poate desfășura și în cadrul unităților sanitare private și în instituțiile de învățământ superior particulare acreditate, care au în structură programe de studii universitare de licență în domeniul medicină, medicină dentară, farmacie, în condițiile îndeplinirii de către acestea a criteriilor și condițiilor de pregătire în rezidențiat aprobate prin ordin al ministrului sănătății.

(2) Unitățile și instituțiile prevăzute la alin. (1) propun Ministerului Sănătății coordonatorii de program de rezidențiat, directorii de program, precum și responsabilii de formare.

Articolul 12^1

(1) Rezidenții pot efectua pregătirea de specialitate și în cadrul unităților și instituțiilor prevăzute la art. 9^1 alin. (1).

(2) Unitățile și instituțiile de pregătire se nominalizează la cererea acestora de către Ministerul Sănătății, după verificarea îndeplinirii condițiilor și criteriilor prevăzute la art. 9^1 alin. (1).

Articolul 13

(1) Cheltuielile de personal aferente medicilor rezidenți, medicilor dentiști rezidenți și farmaciștilor rezidenți, medicilor rezidenți încadrați în direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, în alte unități cu personalitate juridică din subordinea Ministerului Sănătății, din unități sanitare de stat și private și din cadrul Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă se suportă de la bugetul de stat, în limita duratei maxime prevăzute pentru specialitatea pentru care optează.

Citește și: Noi măsuri de păstrare în sistem a rezidenților: cei care nu au susținut examenul au contract de muncă până la finalizarea stagiului

Cine va plăti salariile rezidenților care se vor pregăti în spitalele private?

Faptul că veți încheia un contract de muncă cu un spital de stat sau privat nu va influența furnizorul vostru de plată, după cum menționează mai jos și sursele legislative în această privință. Spitalele private vor putea încheia contracte cu direcțiile de sănătate publică județene și ale municipiului București pentru a putea asigura drepturile salariale ale rezidenților, sumele acestora fiind asigurate din fonduri de la bugetul de stat prin bugetul Ministrului Sănătății. 

Articolul 13^1:

(4) Plata lunară a bursei de rezidențiat se realizează din bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Sănătății pentru unitățile sanitare de stat din subordinea sa, pentru unitățile sanitare private și pentru unitățile sanitare de stat din subordinea autorităților administrației publice locale, în baza normelor metodologice de aplicare aprobate prin ordin al ministrului sănătății, respectiv prin bugetele aprobate ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, în baza normelor metodologice de aplicare aprobate de ordonatorii principali de credite ai acestora, precum și prin bugetul aprobat Ministerului Muncii și Protecției Sociale pentru rezidenții din cadrul Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă.

Articolul II

Drepturile salariale de care beneficiază medicii rezidenți, medicii dentiști rezidenți și farmaciștii rezidenți, medicii rezidenți încadrați în direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București care efectuează pregătirea în unitățile sanitare private sunt cele stabilite de legislația care reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Articolul III

Unitățile sanitare private pot suporta, din bugetul propriu, cheltuielile de personal aferente medicilor rezidenți, medicilor dentiști rezidenți și farmaciștilor rezidenți, pe ani de studii, în baza unui angajament de plată depus la Ministerul Sănătății.

Te-ar putea interesa și: Cum să te angajezi ca medic rezident | condiții de angajare și acte necesare

Care sunt spitalele nou acreditate în care se va putea urma pregătirea în rezidențiat?

S-au acreditat de către Ministrul Sănătății 44 de spitale noi pentru rezidențiat, din care 13 sunt unități private, iar 8 dintre ele spitale militare. 

Astfel, lista unităților medicale nou acreditate si a specialităților pentru fiecare unitate cuprinde 13 spitale private și 31 publice, din care 8 spitale militare, 14 județene, 5 spitale municipale și orășenești și 4 spitale monospecialitate.

Cele 13 spitale private acreditate pentru rezidențiat sunt:

 1. Clinicile ICCO Brașov (cardiologie)
 2. Centrul Medical Policlinico di Monza București (ATI, chirurgie cardiovasculară și chirurgie generală)
 3. Spitalul Sanador București (chirurgie cardiovasculară, chirurgie generală, oncologie medicală, pediatrie, radiologie-imagistică medicală)
 4. Spitalul Pelican Oradea (ATI, chirurgie generală, medicină de laborator, ortopedie și traumatologie, radiologie-imagistică medicală)
 5. Clinica Polisano Sibiu (chirurgie cardiovasculară)
 6. Centrul de Oncologie Timișoara (oncologie medicală)
 7. Centrul Clinic Privat de Asistență Medicală Dentară Titu Maiorescu București (chirurgie dento-alveolara, endodonție, ortodonție și ortopedie dento-facială, parodontologie, protetică dentară)
 8. Clinica 32 București (chirurgie dento-alveolară, chirurgie stomatologică și maxilo-facială, ortodonție și ortopedie dento-facială, parodontologie)
 9. Implant Expert (Dr. Leahu) București (chirurgie dento-alveolară, chirurgie stomatologică și maxilo-facială, ortodonție și ortopedie dento-facială, parodontologie)
 10. Clinica Stomatologică Stomestet Cluj (chirurgie dento-alveolară, chirurgie stomatologică și maxilo-facială, ortodonție și ortopedie dento-facială, parodontologie, protetică dentară)
 11. Centrul Medical Cardiodent Iasi (chirurgie dento-alveolară, endodonție, ortodonție și ortopedie dento-facială, parodontologie, protetică dentară)
 12. Amic Sibiu (protetică dentară)
 13. Confort Dental Sibiu (chirurgie dento-alveolară, chirurgie stomatologică și maxilo-facială, protetică dentară).

Spitalele militare acreditate pentru rezidențiat sunt cele din București (Spitalul “Prof. dr. C. Angelescu”), Brașov, Pitești, Galați, Cluj, Constanța, Focșani și Sibiu.

Spitalele județene acreditate pentru rezidențiat sunt:

 1.  Spitalul Județean de Urgență “Fogolyan Kristof” Sfântu Gheorghe, 
 2. Spitalul Județean de Urgență Pitești, 
 3. Spitalul Județean de Urgență Giurgiu, 
 4. Spitalul Județean de Urgență Ploiești, 
 5. Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, 
 6. Spitalul Județean de Urgență “C. Opriș” Baia Mare, 
 7. Spitalul Județean Satu Mare, 
 8. Spitalul Județean de Urgență Brăila, 
 9. Spitalul Județean de Urgență Bacău, 
 10. Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț,
 11.  Spitalul Județean de Urgență “Sf. Ioan cel Nou” Suceava, 
 12. Spitalul Județean de Urgență Râmnicu Vâlcea, 
 13. Spitalul Județean de Urgență Bistrița 
 14. Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc.

Alte spitale nou-acreditate pentru rezidențiat sunt: 

 1. Spitalul Municipal Câmpulung, 
 2. Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Buftea, 
 3. Spitalul de Pediatrie Ploiești, 
 4. Spitalul Municipal Câmpina, 
 5. Sanatoriul Balnear și de Recuperare Techirghiol, 
 6. Spitalul de Psihiatrie “Elena Doamna” Galați, 
 7. Spitalul Municipal “Sf. Ierarh dr. Luca” Onești, 
 8. Spitalul Municipal de Urgență Moinești 
 9. Spitalul Orășenesc Buhuși.

Citește și: Este obligatorie înscrierea medicilor rezidenți în Colegiul Medicilor din România?

Ce opinii au rezidenții și coordonatorii în privința pregătirii în mediul privat?

Mulți rezidenți privesc cu bucurie această oportunitate, unii dintre ei rămași fără locuri în spitalele publice sau fiind sătui să împartă același îndrumător de rezidențiat cu alte zeci de colegi fără a avea ocazia să lucreze direct și constant cu pacienții. Unii dintre ei și-au exprimat public opiniile în fața jurnaliștilor: „Colegii mei de generaţie sunt un pic invidioşi, să zic aşa, pentru că ei nu au avut şansa de a merge în mediul privat. Medicii rezidenţi au nevoie să poată beneficia de un număr cât mai mare de pacienţi.” (Mihaela Sandu, rezident protetică), iar medicii coordonatori sunt și ei încântați de noua oportunitate de a oferi o pregătire cât mai bună rezidenților:. „Noi toţi venim de fapt din sistemul de stat şi cred că avem ceva de oferit rezidenţilor! Aşa cum pacienţii au dreptul să aleagă un spital sau altul, indiferent de formă de proprietate, şi ei au dreptul să aleagă!”( Rubin Munteanu, medic chirurg).

„Este extrem de important să nu trebuiască să ne ocupăm de câte 20 de medici în acelaşi timp. Nu este o meserie care să poată fi învăţată în grup, în amifteatru. Trebuie să ai activitate zilnică. Să înţelegi diversele proceduri care pot fi aplicate. Sper că rezidenţii care au fost sub coordonarea mea să fie mai buni decât mine!” (Lucian Dorobanțu, coordonator cardiovasculară). 

Dacă vă numărați printre viitorii rezidenți sau sunteți deja în plin rezidențiat, dacă vă doriți să aveți nouă experiență într-un alt mediu spitalicesc sau să vă schimbați coordonatorul, consultați listele de mai sus și puteți face o schimbare. 

Ești specialist medical și vrei să fii la curent cu ofertele de muncă? Înscrie-te gratuit pe MEDIjobs, iar noi îți vom aduce cele mai bune oferte de angajare de la clinici și spitale de top din România.

Despre Autor

Adriana Crăciun

De profesie medic rezident în cadrul specialității medicină de familie, iubesc domeniul sănătății și sunt entuziasmată de a-i inspira și pe alții. Fire creativă și curioasă, sunt pasionată de lectură, călătorii și natură.

Facebook Comment