Cum deschizi un cabinet stomatologic: avize necesare și noi condiții de funcționare în pandemie

Cum deschizi un cabinet stomatologic: avize necesare și noi condiții de funcționare în pandemie

Redeschiderea cabinetelor stomatologice după 15 mai 2020 a fost una foarte importantă atât pentru medicii și asistenții dentari, cât și pentru pacienți. Cabinetele sunt și acum puternic afectate de situația de urgență, cu cât și riscurile de infecție sunt mai mari decât în alte unități sanitare, iar noile reguli de funcționare sunt mai stricte. În aceste condiții, medicii stomatologi care doreau să-și deschidă propriul business se întreabă cât de greu este să înființezi un cabinet stomatologic în perioada pandemiei.

Cu toate că pandemia a devenit un context mai dificil pentru a porni pe cont propriu, acest lucru nu este imposibil. Trebuie doar să știi care sunt etapele și noile măsuri de respectat atunci când vrei să deschizi un cabinet stomatologic în această perioadă.

MEDIjobs ți-a pregătit un ghid informativ despre cum să pornești la drum, ce avize îți sunt necesare pentru acest demers important în cariera ta, cât și ce condiții de funcționare în pandemie trebuie să respecte cabinetul tău.

Cine poate înființa un cabinet medical stomatologic în România?

În țară, există două categorii de cabinete care prestează servicii stomatologice: private și publice (în spitalele județene/municipale și în cabinetele școlare). Desigur, noi ne vom referi la cabinetele medicale private. 

Conform Ordonanței Guvernului nr. 124/1998, republicată și actualizată în 2006, privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, “cabinetul medical este unitatea cu sau fără personalitate juridică, furnizoare de servicii publice, de stat sau private, de asistență medicală umană preventivă, curativă, de recuperare și de urgență”.

Ca să poți înființa un cabinet medical pe o anumită specialitate, trebuie să fii medic (medic de medicină generală – de familie, stomatologi, specialiști, alte categorii de personal medical autorizat). Prin urmare, un cabinet de medicină dentară poate fi înființat doar la cererea medicului dentist sau a grupului de medici dentiști care va lucra în respectiva unitate. 

Profesia de medic dentist se poate exercita în țară cu titlul profesional aferent calificării: medic dentist, specialist în ortodonție și ortopedie dento-facială sau specialist în chirurgia dento-alveolară – și pe baza certificatului de membru al Colegiului Medicilor Dentiști din România, avizat anual (sursă – Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății). 

Dacă nu știi exact ce formă poate lua viitorul tău cabinet, iată ce tipuri există și cum îți poți forma o echipă medicală pentru fiecare – conform aceleiași OG nr. 124/1998, actualizată în 2006: 

 • Cabinet medical individual (CMI)–  este deschis de un medic titular care își va exercita profesia în cadrul acestei unități. Poți avea salariați ori colaboratori medici sau orice altă categorie de personal.
 • Cabinete medicale grupate – de exemplu, anumite policlinici sunt formate astfel, dar nu numai; se referă la mai multe cabinete individuale care și-au creat facilități economice comune, dar care își păstrează individualitatea în relațiile cu terții.
 • Cabinete medicale asociate – mai multe cabinete care s-au asociat, în scopul exercitării în comun a activității și al asigurării accesului pacienților la servicii medicale complete. Medicii titulari ai unor cabinete asociate își păstrează drepturile și responsabilitățile individuale.
 • Societate medicală (SRL)– constituita din doi sau mai multi medici asociați, poate avea ca salariați ori colaboratori medici sau orice altă categorie de personal.
Acte necesare pentru înființarea unui cabinet stomatologic

Mai precis, pentru a lucra ca medic stomatolog, poți alege între cele două forme mari de organizare a cabinetului de medicină dentară:

 • CMI – Înființarea unui cabinet medical fără personalitate juridică (ca formă de exercitare liberală a profesiei medicale), care funcționează ca persoană fizică. 
 • SRL – Deschiderea unei societăți comerciale cu personalitate juridică proprie.

Cea mai des întâlnită formă legală aleasă de medicii dentiști este deschiderea unui cabinet medical individual (CMI). După înființare, mai multe cabinete medicale individuale se pot grupa sau asocia, după caz. Această alegere – a unui cabinet stomatologic fără personalitate juridică – este mult mai simplă din punctul de vedere al actelor și ale avizelor necesare, de aceea este și preferată de majoritatea medicilor dentiști. 

Toate informațiile de care ai nevoie privind ce avizări sunt necesare pentru înființarea unui cabinet medical individual cu sau fără personalitate juridică le poți afla aici.

Strângerea și întocmirea actelor și autorizațiilor pentru a-ți deschide un cabinet stomatologic este și partea cea mai dificilă a procesului – însă, cu informațiile potrivite și respectând pașii, poți să reușești într-un timp scurt. 

Cele mai importante certificate de care vei avea nevoie pentru a-ți deschide un cabinet medical sunt: 
 • certificatul de avizare al CMI eliberat de către Colegiul Medicilor din județul în care vei deschide cabinetul, 
 • certificatul de înregistrare a cabinetului în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale prin Direcția de Sănătate Publică teritorială,
 • autorizația sanitară de funcționare de la autoritățile de sănătate publică județene (sau ale municipiului București).

Dar, pentru acestea, ai nevoie să urmezi mai multe etape. Să le luăm pe rând: 

 1. Acte necesare pentru avizarea cabinetelor individuale cu sau fără personalitate juridică 

CMI:

Actele se depun la Colegiul Medicilor Stomatologi din România – aici găsești datele de contact ale sediilor CMD teritoriale. Le poți pregăti într-un dosar cu șină care să conțină:

 1. Cerere tip CMI completată de către medicul titular/delegat la Colegiul Medicilor;
 2. Copie după dovada deținerii spațiului (act de proprietate, contract de comodat autentificat la notar/atestat de avocat, contract de închiriere înregistrat la Administrația Finanțelor Publice, act de donație etc.);
 3. Copie acord scris al asociației de proprietari/locatari și al vecinilor direcți pe plan orizontal și vertical, dacă spațiul se află într-un imobil cu mai multe apartamente;
 4. Copie după autorizația de liberă practică a medicului titular;
 5. Declaratie pe propria raspundere a medicului titular privind existența dotării minime necesare funcționării cabinetului de medicină dentară la data depunerii dosarului;
 6. Orarul cabinetului;
 7. Actele medicilor dentiști titulari și angajați/colaboratori: certificat de membru CMDR, vizat la zi, copie asigurare malpraxis, copie contract de incinerare, copie caiet de sterilizare;
 8. Taxa de avizare și copie după chitanță.

SRL:

Actele pentru cabinetele stomatologice cu personalitate juridică se depun tot la colegiul teritorial și vei avea nevoie în plus față de cele pentru CMI, de următoarele acte:

 1. Cerere tip SRL completată de către reprezentantului legal al unității;
 2. Copie după certificatul de înregistrare de la Registrul Comerțului;
 3. Copie după act constitutiv al firmei;
 4. Copie după dovada că administratorul societății este medic sau 1/3 din membrii Consiliului de Administrație sunt medici (diploma de licență) – acest lucru trebuie prevăzut în statut sau în actul adițional);
 5. Copie după regulamentul de organizare și funcționare a cabinetului prin care să se ateste independența profesională și dreptul de decizie al personalului medical (conform Codului Muncii);
 6. Copie după fișele posturilor medicilor dentiști (conform Codului Muncii);

Aceste liste de documente sunt precizate în cadrul listei de avizări și acreditări CMDR, însă cel mai adesea, Colegiul Medicilor și Direcția de Sănătate Publică teritoriale te pot ajuta cu lista completă de care ai nevoie. Uneori lista este mai scurtă, alteori mai riguroasă.   

De asemenea, după depunerea actelor, reprezentanți ai Colegiului Medicilor vor stabili o dată pentru inspecția cabinetului, pentru a verifica existența dotărilor minime conform legislației. 

 1. După ce ai obținut certificatul de avizare de la CM teritorial:

Va trebui să depui și la DSP teritorială actele necesare obținerii certificatului de înregistrare a cabinetului stomatologic în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale. Aici vei avea nevoie de:

 • Copie după actul de deținere a spațiului
 • Cerere tip (se completează la DSP)
 • Copie după autorizația de liberă practică a medicului titular
 • Certificatul de avizare de la Colegiul Medicilor (original)
 1. Actele pentru obținerea autorizației sanitare de funcționare

Și acestea diferă de la o direcție de sănătate publică teritorială la alta. Cel mai adesea, ai nevoie de următoarele sau o parte dintre ele:

 1. Cerere semnată de titular
 2. Dosarul tehnic conform reglementărilor legale specifice, în vigoare, care să conțină memoriu descriptiv a instalațiilor, schiță amplasare în zonă, schiță cabinet, dotări, microclimat)
 3. Copie după certificatul de înregistrare a cabinetului dentar (DSP) 
 4. Certificat de avizare cabinet – Colegiul Medicilor;
 5. Certificat de înmatriculare / certificat constatator / CUI (pentru SRL);
 6. Copie act de proprietate/deținerea legală a spațiului;
 7. Contract de prestări servicii colectare, transport, procesare si eliminare finală a deșeurilor medicale periculoase;
 8. Certificat de membru CMD vizat pe anul în curs;
 9. Lista cu dotarea minimă obligatorie pentru înființarea cabinetului medical (în conformitate cu Ordinul Ministerului Sănătății și Familiei nr. 153/26.02.2003;
 10. Contract de service pentru aparatura medicală din dotare sau certificate de garanție în termen;
 11. Dovadă achitare taxe – 300 lei.
Amenajarea cabinetului de medicină dentară: de ce dotări ai nevoie?

Așa cum ai aflat mai sus, pentru înființarea unui cabinet stomatologic ai nevoie de dotarea minimă obligatorie, conform legislației

Iată de ce anume ai nevoie: 

 • unit dentar cu cel puțin două piese terminale; 
 • fotoliu dentar; 
 • tensiometru și stetoscop; 
 • opțional: lampă de fotopolimerizare, aparat de detartraj cu ultrasunete. 

Instrumentar și materiale: 

 • ace Reamers, Hedstrom, Lentullo, Miller, tirre-nerf, Kerr; 
 • freze Beutelrock scurte și lungi; 
 • bisturiu pentru mucoasă; 
 • clești pentru extracție (maxilarul superior și maxilarul inferior); 
 • clește crampon; 
 • chiurete tip Volkman – drepte și curbe; 
 • elevatoare drepte și curbe; 
 • foarfece chirurgicale drepte și curbe; 
 • canule metalice și de unică folosință pentru aspirație; 
 • oglinzi dentare; 
 • sonde dentare; 
 • pense dentare; 
 • spatule bucale metalice; 
 • excavatoare duble de diferite mărimi; 
 • pense Pean; 
 • lampă de spirt sau arzător de gaze; 
 • linguri metalice pentru amprente și/sau masă plastică (de unică folosință sau sterilizabile); 
 • matrice, portmatrice Ivory; 
 • matrice, portmatrice circulare; 
 • separatoare de dinți Ivory; 
 • mandrine piesă dreaptă și unghi; 
 • seringă uniject cu ace; 
 • ace chirurgicale atraumatice (de unică folosință); 
 • mandrine pentru piesă dreaptă și unghi; 
 • instrumentar de detartraj de diferite forme; 
 • freze pentru turbină din oțel și diamantate; 
 • freze din oțel și diamantate pentru piesa dreaptă și unghi; 
 • gume, perii, pufuri pentru lustruit obturații fizionomice și de amalgam de Ag; 
 • bol de cauciuc; 
 • spatulă pentru malaxat gips; 
 • cuțit pentru ceară; 
 • materiale pentru amprentarea arcadelor alveolo-dentare; 
 • materiale auxiliare pentru curățarea mecanică; 
 • materiale termoplastice; 
 • materiale pentru coafaj pulpar; 
 • materiale pentru obturații provizorii; 
 • materiale pentru obturații fizionomice; 
 • aliaj de Ag + Hg; 
 • cimenturi dentare diferite; 
 • materiale pentru terapia endodontică; 
 • soluții și pulberi: Walkkoff, clorură de zinc, tricrezol, eugenol, iodoform; 
 • substanțe anestezice injectabile și de contact; 
 • echipament de protecție (halat, mască, mănuși, ochelari).

Cabinetul de stomatologie va fi dotat cu trusa de urgență conform Deciziei Consiliului Național al Colegiului Medicilor Dentiști din România privind conținutul minim al trusei de urgență pentru cabinetul de medicină dentară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 864 din 18 decembrie 2007, cu modificările și completările ulterioare.

Noi condiții de deschidere a cabinetelor stomatologice în contextul pandemiei

Dar cum rămâne cu situația actuală de stare de alertă în care se află România? Ce condiții sunt necesare pentru înființarea și redeschiderea cabinetelor stomatologice, după 15 mai 2020?

Activitatea din cabinetele de medicină dentară este acum regulată de noi condiții de funcționare din cauza pandemiei de COVID-19. Acestea au rolul de a preveni contaminarea cu noul coronavirus SARS-CoV-2, pe perioada stării de alertă – atât pentru medicii stomatologi și angajații lor, cât și pentru pacienți.

Acest lucru apare mai ales din cauza tipului de servicii medicale oferite, dar și pentru că distanța dintre medic sau asistent dentar și pacient, în timpul consultației, este foarte mică și, prin urmare, riscantă.

Acestea au fost sumarizate de către Colegiul Medicilor Stomatologi din România, pe care le poți găsi integral aici sau aici (reproducere neoficială a actului normativ din Monitorul Oficial) alături de multe alte informații importante pentru medicii dentiști. 

Iată o parte dintre cele mai importante măsuri pe care trebuie să le respecți dacă dorești să deschizi un cabinet de medicină dentară în perioada aceasta de pandemie. 

 1. Acțiuni preliminare de care trebuie să ții cont în desfășurarea activității în cadrul cabinetului:
 • Pregătirea listelor de pacienți prin triaj telefonic și doar pe bază de programare
 • Programarea pacienților astfel încât aceștia să nu se întâlnească între ei în sala de așteptare, iar timpul de așteptare să fie de maximum 15 minute
 • Dezinfecția, aerisirea și pregătirea cabinetului după fiecare pacient
 • Respectarea unui interval de cel puțin 20 de minute între pacienți
 • Pacienții nu trebuie să vină însoțiți (decât în cazul copiilor, vârstnicilor, persoanelor cu nevoi speciale)
 • Respectarea măsurilor de protecție anti-COVID-19 pentru toți pacienții (de la amenajarea sălii de așteptare, la existența dezinfectanților etc.)
 • Noi proceduri de curățenie și dezinfeție, cât și de eliminare a deșeurilor infecțioase
 • Managementul corespunzător al resursei umane care asigură activitatea stomatologică: personalul medical cu vârstă înaintată (peste 65 de ani), cu afecţiuni preexistente sau alte probleme/situaţii (gravidă) este perceput cu risc mai mare de a contacta COVID-19;

2. Precauții înainte de intervențiile stomatologice:

 • efectuarea unui triaj epidemiologic telefonic, cât și pentru stabilirea priorităţilor actelor terapeutice;
 • acordarea unei atenţii speciale pacienţilor deosebit de vulnerabili în cazul cărora programarea se realizează la începutul zilei de lucru pentru a se evita contactul cu alţi pacienţi sau pentru a se limita pe cât posibil acest contact
 • se va limita numărul personalului medical şi auxiliar pentru prevenirea contaminării; evitarea pe cât posibil a contactului între persoane
 • tastaturile calculatoarelor, laptopurilor sau a altor echipamente electronice sau medicale vor fi acoperite cu protecţii din plastic ce se vor schimba la finalul zilei dacă aparatele au fost utilizate;
 • instrumentarul şi materialele necesare efectuării intervenţiilor stomatologice trebuie să fie aduse în cabinetul de tratament înainte de începerea procedurilor
Pentru a respecta măsurile, asigură-te că investești în aceste echipamente necesare pentru următoarele categorii de personal:
Personal medical care examinează sau acordă îngrijiri pacienţilor suspecţi COVID-19 la care nu se vor iniţia manevre generatoare de aerosoli:
 • mască chirurgicală simplă sau mască de protecţie respiratorie tip KN95/FFP2 (standard sau echivalent); 
 • halat chirurgical cu mâneci lungi impermeabil nesteril şi botoşi de protecţie de unică folosinţă sau combinezon impermeabil de unică folosinţă; 
 • mănuşi nesterile de unică folosinţă; 
 • capelină/bonetă impermeabilă de unică folosinţă; e) ochelari de protecţie +/- vizieră (scut facial). 
Personal medical care acordă îngrijiri pacienţilor suspecţi COVID-19 la care se vor iniţia manevre generatoare de aerosoli:
 • mască de protecţie respiratorie tip FFP2/KN95 sau mască tip FFP3 (standard sau echivalent); 
 • halat chirurgical cu mâneci lungi impermeabil nesteril şi botoşi de protecţie de unică folosinţă sau combinezon impermeabil de unică folosinţă; 
 • mănuşi nesterile de unică folosinţă; 
 • capelină/bonetă impermeabilă de unică folosinţă; 
 • ochelari de protecţie +/- vizieră (scut facial). 
Personal medical care examinează sau acordă îngrijiri pacienţilor confirmaţi cu COVID-19 (cazuri excepţionale): 
 • mască de protecţie respiratorie tip FFP2/KN95 sau mască tip FFP3 (standard sau echivalent); 
 • halat chirurgical cu mâneci lungi impermeabil nesteril şi botoşi de protecţie de unică folosinţă sau combinezon impermeabil de unică folosinţă; 
 • mănuşi nesterile de unică folosinţă; 
 • capelină/bonetă impermeabilă de unică folosinţă; 
 • ochelari de protecţie +/- vizieră (scut facial).

În cazul în care personalul cabinetului tău nu are la dispoziţie echipamentele specifice pentru realizarea procedurilor stomatologice generatoare de aerosoli, conform recomandărilor Centrului Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile, activitatea stomatologică nu se poate desfăşura. 

Poți găsi aici lista completă de reguli și condiții după care trebuie să efectuezi serviciile stomatologice în cabinetul tău medical, inclusiv: precauții înainte, în timpul și după efectuarea intervențiilor stomatologice, cum se face accesul pacienților în cabinetul stomatologic, cât și echipamentul individual de protecție pentru personalul medical.

Ești medic și ești în căutarea unui loc de muncă? Creează-ți un cont aici, iar noi îți prezentăm cele mai bune oferte de angajare de la clinici și spitale de top din România.

Despre Autor

Andreea Enea

Content Specialist cu 10+ ani de experiență în jurnalism, content marketing și comunicare. Cred în puterea poveștilor cu sens care inspiră, educă, apropie și deschid inimi și comunități. Visez să aplic cât mai mult mixul de people skills și experiență cu o gândire analitică puternică și pasiune pentru conținut autentic, cu semnificație pentru oameni - așa cum au nevoie.

Facebook Comment