Cum obții avizul de liberă practică pentru biolog/biochimist/chimist

Cum obții avizul de liberă practică pentru biolog/biochimist/chimist

Sistemul medical și farmaceutic nu este format doar din specialiști medicali, ci și din cercetători în domeniu și profesioniști în servicii conexe actului medical: aici vorbim de biologi, chimiști și biochimiști medicali, fără de care medicina modernă nu poate să existe și să evolueze. Dar de ce anume ai nevoie pentru a putea să-ți practici meseria în aceste domenii speciale?

Desigur, profesiile acestea nu se rezumă doar la domeniul medical – poți deveni biolog, chimist sau biochimist cu o carieră în numeroase ramuri care studiază procesele vieții. 

În acest articol ne vom referi, însă, doar la profesioniștii din sistemul sanitar care pot lucra în diferite specialități precum biologie aplicată, bacteriologie, biochimie medicală, chimie sanitară, citologie, toxicologie, epidemiologia bolilor transmisibile, genetică, hematologie, imunochimie etc. inclusiv embriologie sau managementul calității din laboratoarele medicale. 

Dar, în contextul în care legislația se află într-un proces constant de modificare și actualizare și trebuie verificată periodic, vom încerca mai jos să te informăm despre cum obții avizul de liberă practică (ALP) pentru profesiile în domeniul biochimiei, chimiei și biologiei medicale, ca să-ți fie mai ușor să te pregătești de carieră! 

Cum sunt reglementate specialitățile de biologie, biochimie și chimie medicală în lege?

Un biolog este un profesionist care studiază și cercetează știința organismelor vii, atât vegetale, cât și animale – mai exact, el analizează nu doar structura, organizarea, funcționarea și dezvoltarea organismelor, cât și relațiile dintre ele sau cu mediul.

Un chimist este un profesionist care studiază compoziția materiei și proprietățile acesteia, în special ale celor speciale sau mai puțin cunoscute.

Un biochimist este un om de știință care studiază compoziția și reacțiile chimice din cadrul materiei vii – fiind la granița dintre chimie și biologie. 

Pentru cei care doresc să devină specialiști în cercetare științifică sau în roluri mai importante, este nevoie de studii de masterat sau de doctorat, cât și de o perfecționare continuă în domeniul lor științific, pentru a fi la curent cu tot ce se întâmplă.

Citește și Viata ca biolog medical in Romania: de la studii de specialitate, la oportunitati de cariera si recunoastere in sistemul medical

Activitățile de biologie medicală, biochimie medicală și chimie medicală sunt parte dintre activitățile conexe serviciilor medicale, așa cum sunt specificate în Ordinul Ministerului Sănătății nr. 527 din 29 iulie 1999, alături de alte activități specifice (tehnică dentară, fizică medicală, fiziokinetoterapie, logopedie etc.). 

Mai precis, biochimiștii, biologii și chimiștii din sistemul sanitar pot îndeplini mai multe tipuri de activități specifice detaliate în Legea 460/2003, conform Articolului 9: 

 • efectuează investigații de laborator conform pregătirii și specializării;
 • participă la programe de control privind starea de sănătate a populației;
 • participă la formarea teoretică și practică a viitorilor specialiști care au inclusă practica de laborator în programele de pregătire;
 • participă, împreună cu medicii și alte categorii de personal, la cercetarea în domeniul medical;
 • participă, împreună cu alte categorii de personal, la protejarea mediului ambiant.

Având profesia de biochimist, biolog sau chimist, poți lucra în sistemul sanitar public sau privat și în instituții de învățământ și cercetare cu profil biomedical. Ca să poți practica oricare dintre aceste profesii, trebuie să îndeplinești anumite condiții (conform Legii 460/2003):

 • Să fii cetățean român sau al unui stat membru al Uniunii Europene
 • Să fii absolvent de studii superioare de profil biochimic, biologic sau chimic
 • Să ai competența necesară pentru efectuarea analizelor de laborator.
De ce acte ai nevoie ca să obții ALP pentru a profesa ca biochimist, biolog sau chimist medical?

Există mai multe legi care reglementează aceste profesii, printre care Ordinul nr. 979 din 30 iulie 2004 privind eliberarea autorizației de liberă practică și Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog și chimist în sistemul sanitar din România. 

Pe scurt, acestea menționează că:

 • autorizația de liberă practică pentru personalul medical, cât și pentru personalul care desfășoară activități pentru aceste servicii conexe actului medical trebuie solicitată de la Ministerul Sănătății
 • eliberarea acestei autorizații de liberă practică pentru profesiile de biolog, biochimist și chimist în sistemul sanitar din România se face de către MS prin direcțiile de sănătate publică.

Aceeași Lege 460/2003 menționează la Articolul 3 că exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog și chimist în sistemul sanitar se face pe baza autorizației de liberă practică care se acordă de Ministerul Sănătății pe baza următoarelor acte:

 1. diplomă eliberată de o instituție de învățământ superior de profil biochimic, biologic sau chimic, recunoscută de lege;
 2. certificat de cazier judiciar;
 3. certificat de sănătate;
 4. avizul Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor.

Avizul OBBCSSR

Practic, înainte de toate, ai nevoie de avizul OBBCSSR (Ordinul Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în Sistemul Sanitar din România). Fără avizul OBBCSSR nu poți primi autorizația de liberă practică pentru a profesa în aceste specialități. 

Pentru a primi acest aviz necesar în obținerea autorizației de liberă practică, vei avea nevoie de următoarele documente (precizate și pe site-ul oficial OBBCSSR):

 1. cerere tip de eliberare a avizului (formular tipizat solicitat de la sediul central al OBBCSSR);
 2. copie xerox dupa dovada plății taxei de eliberare a avizului OBBCSSR de 100 lei – această taxă se achită în contul OBBCSSR RO 96 BRDE 445 SV 25945734450 – deschis la sucursala BRD Dorobanti sector 1 București, CIF: 16334155;
 3. Dovada absolvirii stagiului practic de 6 luni într-un laborator de analize medicale; Adeverință / certificat de finalizare a stagiului practic (conform Anexei nr. 5 din H.G nr. 473/2014 norme de aplicare a Legii nr. 335/2013) – în original;
 4. dovada plății cotizației de membru; fiecare membru al OBBCSSR, plătește o cotizație lunară conform Hotărârii Consiliului Național; în anul 2018 biologii, biochimiștii și chimiștii care nu au grad profesional plătesc o cotizație de 20 de lei lunar dar nu mai mult de 1% din salariul net demonstrat cu contractul individual de muncă depus la Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM)
 5. copie xerox după cazierul judiciar;
 6. copie xerox după certificatul de sănătate tip A5 (tipizat, eliberat de un medic specialist neurolog/ medic psihiatru/ psiholog și de medicina muncii)
 7. adeverință de la locul de muncă din care să reiasă funcția pe care este încadrat, data încadrarii în unitatea respectivă; pentru biologii, biochimiștii sau chimiștii care au mai multe locuri de muncă este necesar să depună la dosarul profesional copii ale tuturor contractelor de muncă sau adeverințe de la aceste locuri de muncă.
 8. copie xerox după confirmarea în gradele profesionale (specialist sau principal)– după caz;

Citește și Noi descoperiri care influențează munca biologilor

Avizul de liberă practică

Este bine de știut că pentru a obține practic ALP trebuie să depui un dosar cu anumite documente necesare care, de cele mai multe ori, sunt precizate de direcția de sănătate publică de care aparții.  

În general, aceste documente de care ai nevoie pentru ALP se referă la:

 • cerere-tip
 • avizul OBBCSSR
 • copie după diploma de studii superioare de profil biochimic, biologic sau chimic, recunoscută de lege – și alte documente referitoare la pregătirea de specialitate
 • certificat de sănătate
 • certificat cazier judiciar (pentru prima ALP eliberată)
 • copie după buletin/carte de identitate
 • ordin de confirmare în specialitate/grad principal (dacă e cazul)
 • autorizația de liberă practică veche (dacă e cazul reînnoirii sau preschimbării)

Certificatul de acreditare pentru unele laboratoare medicale

Tot Articolul 3 din Legea 460/2003 prevede că “Exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog și chimist în unele laboratoare din sistemul sanitar se face și pe baza certificatului de acreditare, care se acordă de Ministerul Sănătății pe baza următoarelor acte”:

 1. autorizație de liberă practică;
 2. avizul Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor.
 3. adeverință de salariat;
 4. cerere-tip.

Pentru că aceste roluri profesionale în medicina modernă și cercetare sunt atât de importante, întâlnim și anumite norme de etică și deontologie în aceeași lege. La fel precum în orice carieră care contribuie la studiul și protejarea vieții, biologii, biochimiștii și chimiștii medicali beneficiază de o recunoaștere a valorii muncii lor, dar au și o mare responsabilitate.  

Diversitatea și performanța în sistemul medical sunt necesare pentru îmbunătățirea calității vieții și asigurarea siguranței pacienților, atât în contactul direct, dar și indirect prin cercetare: “În exercitarea profesiunii, biochimistul, biologul și chimistul din sistemul sanitar respectă demnitatea ființei umane și principiile eticii, dând dovadă de responsabilitate profesională și morală, acționând întotdeauna în interesul pacientului, al familiei pacientului și al comunității.”

Ești biolog/biochimist/chimist și ești în căutarea unui loc de muncă? Creează-ți un cont aici, iar noi îți prezentăm cele mai bune oferte de angajare de la clinici și spitale de top din România.

Despre Autor

Andreea Enea

Content Specialist cu 10+ ani de experiență în jurnalism, content marketing și comunicare. Cred în puterea poveștilor cu sens care inspiră, educă, apropie și deschid inimi și comunități. Visez să aplic cât mai mult mixul de people skills și experiență cu o gândire analitică puternică și pasiune pentru conținut autentic, cu semnificație pentru oameni - așa cum au nevoie.

Facebook Comment