Interviul de angajare vs concursul de angajare: Avantaje și dezavantaje în procesul de recrutare public-privat

Interviul de angajare vs concursul de angajare: Avantaje și dezavantaje în procesul de recrutare public-privat

Tot mai mulți absolvenți, asistenți medicali și rezidenți în ultimul an – și chiar profesioniști cu experiență medicală – se întreabă unde e mai bine să lucreze: la stat sau la privat? 

Angajarea sau trecerea de la mediul privat la sectorul public este un subiect dezbătut de mult timp și care prinde valențe noi în fiecare an, odată cu schimbările economice și sociale. E o alegere care cere să te documentezi, să cântărești avantajele și dezavantajele, să știi care e procesul de angajare la stat și la privat și să faci alegerea conform nevoilor și dorințelor tale. 

Sună complicat, nu? 

În acest context, ți-am pregătit un ghid despre pro și contra argumente când vorbim despre interviul de angajare versus concursul de angajare, pentru o paralelă stat-privat informată. Sperăm că este în folosul celor care doresc să se angajeze curând sau să facă o schimbare de job care să le asigure ceea ce pare să conteze tot mai mult în ultimele luni: siguranța unui venit sigur în vremuri nesigure, dintr-o perspectivă 360°. 

“Unde e mai bine să mă angajez: la stat sau la privat?”, o întrebare cu mai multe răspunsuri  

Dinamica public-privat este puternic influențată de schimbările economice – care nu par să încetinească în ritm. România s-a confruntat cu o serie de schimbări nefericite în ultimii zece ani. Anul trecut, țara se confrunta cu: valuri de modificări legislative, exodul profesioniștilor, criza de personal, instabilitatea politică, deprecierea monedei naționale, accentuarea inflației. 

Iar criza financiară, economică și socială iscată la nivel global de pandemia de COVID-19 a schimbat și mai mult perpectiva fiecăruia asupra viitorului. Pe de o parte, oamenii au nevoie să își vadă nevoile de bază împlinite, prin urmare, să aibă siguranță: siguranța unui loc de muncă și a unui venit ridicat, indiferent de schimbările economice, iar asta vine adeseori la pachet cu un post în sectorul public. 

Dacă vorbim de salarii – prioritatea numărul 1 pentru cei mai mulți angajați și viitori angajați, sectorul public are avantajul. De asemenea, angajații la stat își pierd foarte greu locul de muncă, ceea ce le conferă un sentiment de siguranță profesională. 

Însă faptul că domeniile cele mai atractive pe piața muncii românești rămân industria IT, retail și medical pharma, iar pandemia a obligat sistemul medical global să crească cererea, profesioniștii medicali au șanse mari de-a se bucura de salarii crescute – și de stabilitate profesională – în continuare și în mediul privat. 

Dar putem să ne uităm la statistici, pentru a ne forma o idee despre ce doresc românii. Conform Barometrului pieței forței de muncă pe 2019, angajații români:

 • Preferă joburile la stat (47%) față de privat (32%)
 • Prioritizează pachetul salarial (67%), reputația firmei (67%), siguranța jobului (47%, în creștere față de 2018 cu 14%), asigurarea medicală privată (32%, creștere cu 12% față de 2018), programul flexibil și alte beneficii.

Aceste statistici au fost influențate și de problemele economice precizate mai sus, dar și de scandalurile mediatizate din domeniul sanitar (infecțiile nozocomiale din spitalele publice care au dus la decese, existența unor medici fără atestat, epidemiile etc.) 

Interviul de angajare vs concursul de angajare

Cele două tipuri de procese de recrutare diferă în numeroase aspecte care îți pot influența decizia privind candidatura la un post. Noi am analizat etapele procesului de recrutare și la stat, și la privat, și am comparat avantajele și dezavantajele pe care le ridică fiecare, ca să analizezi toate aspectele și să iei cea mai bună decizie pentru viitorul tău.    

Concursul de angajare: procesul de recrutare în instituțiile de stat

În cazul în care te interesează cum decurge procesul de angajare pentru posturile scoase la concurs în mediul public, trebuie să iei în calcul o serie de tipuri de condiții necesare ocupării posturilor vacante scoase la concurs. Există, să spunem, mai multe etape ale procesului:

 1. Cunoașterea condițiilor generale și specifice necesare.

În primul rând, trebuie să cunoști Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. Aceste condiții sunt disponibile în cadrul concursurilor de angajare și pe diferite platforme oficiale (ex: posturi.gov.ro). 

Un exemplu de condiții generale pe care trebuie să le îndeplinești:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Urmează îndeplinirea condițiilor specifice necesare pentru a participa la concursul de angajare pe acel post în domeniul sanitar, printre care se pot număra:

 • Nivelul de studii – postliceale sau universitare cu diplomă într-o specialitate anume
 • Certificatul de membru OAMGMAMR
 • Avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei
 • Vechime 
 1. Depunerea dosarului de concurs

Dacă întrunești condițiile menționate în descrierea concursului pentru ocuparea postului în domeniul medical, treci la etapa de depunere a dosarului de concurs, care de obicei conține următoarele documente:

 • Cererea de înscriere la concurs, adresată conducătorului instituției
 • Copii după actul de identitate și ale documentelor care să ateste nivelul studiilor și al specialității, cât și a respectării condițiilor de participare la concurs etc.
 • Adverințe care să ateste vechimea profesională
 • Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale
 • Adeverință medicală 
 • CV

Citește și: Cum să te angajezi în domeniul medical: Ghid pentru medici și asistenți

Aceste dosare de concurs se depun de obicei la un anumit sediu specificat (al instituției organizatoare, de exemplu). 

 1. Participarea la concursul de angajare

Urmează concursul propriu-zis, în care trebuie să treci prin diferite etape, cum ar fi: selecția dosarelor de înscriere, proba scrisă pentru cei selectați și interviul cu finaliștii. Aceste etape au loc în zile diferite, conform unui calendar de desfășurare a concursului de ocupare a diferitor posturi vacante, ex. de medici, asistenți medicali, biochimiști, biologi și chimiști, infirmieri etc. 

Dacă treci mai departe în etapa de examen, concursul menționează o bibliografie specifică pentru fiecare post, pe diferite tematici, pe care trebuie să o cunoști până la data examenului. 

Avantaje și dezavantaje ale concursului de angajare 

Avantajele majore care conferă un atu instituțiilor de stat care angajează profesioniști medicali sau în domeniul sanitar stau neclintite în top:

 • salariile mari: se poate spune că veniturile la stat depășesc veniturile câștigate la privat. Cu toate că în ambele sectoare au crescut salariile, există un decalaj vizibil între privat-stat. Pentru a recâștiga medicii și asistenții medicali înapoi în țară, guvernul a majorat salariile în sănătate cu un procent ridicat (în 2018, salariul mediu în sănătate era de 709 euro la stat, față de 534 euro la privat, conform profit.ro). Însă această majoare vine în condițiile în care, acum cinci ani, salariile erau de două ori mai mici.  Și MEDIjobs a realizat un studiu detaliat privind salariile medicilor și ale asistenților medicali în 2019 (salariile din lege sunt cele de bază, adică gradație 0). 
 • siguranța jobului: de asemenea, persoanele care câștigă un post scos la concurs nu își fac griji că riscă să își piardă jobul în viitorul îndepărtat (deși depinde de tipul de post vacant oferit – temporar sau nu). Rare sunt cazurile în care angajații la stat sunt dați afară, de exemplu. 

Pe de altă parte, există și dezavantaje sau inconveniente la un concurs de angajare la stat:

 • birocrația: e nevoie de foarte multe documente pentru a realiza dosarul de înscriere, ceea ce ia și timp
 • promovarea la următorul nivel ierarhic se face prin examen: așa cum descrie același Regulament-cadru, “promovarea persoanelor încadrate cu contract individual de muncă în grade sau trepte profesionale se face, de regulă, pe un post vacant sau temporar vacant, iar în situația în care nu există un asemenea post se face prin transformarea postului din statul de funcții în care acestea sunt încadrate într-unul de nivel imediat superior.” – prin urmare, trebuie să existe un astfel de post vacant mai întâi. Și Promovarea în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din sectorul bugetar se face prin examen. – așadar, printr-o probă practică și interviu, după caz. 
 • Obligativitatea studiilor, uneori irelevante: finalizarea studiilor sunt necesare pentru majoritatea candidaților și aceștia trebuie să dețină diferite diplome specifice pentru a fi eligibili. Au existat cazuri în care studiile necesare nu aveau legătură directă cu postul scos la concurs
 • Timpul alocat pentru înscrieri poate fi foarte scurt: cu toate că aceste concursuri de angajare trebuie să fie anunțate cu cel puțin 30 de zile înainte, există cazuri când acestea sunt organizate într-un timp extrem de scurt (chiar și de câteva zile). Asta nu permite timp îndeajuns să îți pregătești toate documentele necesare pentru dosarul de înscriere.
 • Bibliografia stufoasă: pe lângă timpul foarte scurt de pregătire, este nevoie să studiezi și o bibliografie specifică, într-un termen foarte scurt. În anumite cazuri, aceasta poate însemna și mii de pagini de citit pentru a te pregăti de proba scrisă. 
 • Există și o taxă de înscriere la concurs pentru anumite posturi.

Interviul de angajare: procesul de recrutare în instituțiile private

Deși în ambele sectoare, public și privat, există voci care spun că oamenii sunt angajați pe pile, o să ne concentrăm mai degrabă pe aspectele obiective și sondajele făcute pe piața muncii privind procesul de recrutare în companiile medicale private. Există destui profesioniști, în special asistenți medicali care fac trecerea de la stat la privat pentru motive întemeiate. 

Aici descoperi pe larg câțiva pași pe care îi urmezi atunci când vrei să te angajezi în sistemul privat: trimiterea CV-ului, interviul de recrutare și/sau proba practică și oferta de lucru.

Printre avantajele procesului de angajare în mediul privat putem număra:

 • Lipsa birocrației: este poate cea mai ușor de observat în procesul de angajare în companiile medicale private. Nu este nevoie de dosare și acte doveditoare pentru a candida la un post – cel puțin, nu de atât de multe documente. În sistemul privat, ai nevoie de CV și o scrisoare de intenție (dacă se cere).
 • De asemenea, candidații aplică direct pe site-urile acestora sau pe platformele de recrutare medicală – și chiar pot aplica și în cadrul companiilor care nu caută activ.
 • Beneficii extrasalariale: chiar dacă sectorul public oferă salarii relativ mai mari, angajatorii privați oferă beneficii greu de refuzat de profesioniști. Acestea completează siguranța financiară cu wellbeing-ul angajatului: se oferă asigurare medicală privată, care poate oferi un grad mai mare de încredere, acces la condiții moderne și aparatură performantă; oportunități de traininguri și învățare continuă, abonamente la săli de fitness, program flexibil. 
 • Negocierea ofertei salariale: în sectorul public, cunoști grila de salarizare dinainte și este una fixă. În cadrul sectorului privat, poți negocia oferta direct cu angajatorul. 
 • Cultura organizațională & mediu dinamic: mai ales pentru generația tânără, mediul în care lucrează este la fel de important precum salariul. În timpul recrutării, candidații pot cunoaște angajatorul, echipa din care pot face parte, locul de muncă unde pot lucra, în mod direct, pentru a decide dacă sunt compatibili și dacă le va plăcea mediul – de multe ori mult mai dinamic și activ. 
 • Digitalizarea: este un mare avantaj pentru că trăim într-o eră hiperdigitalizată și tot mai influențată de noile tehnologii. Prin urmare, familiarizarea cu acestea te aduc mai aproape de un job în care lucrezi cu aparate medicale moderne și performante și în care te pregătești pentru meseriile viitorului
 • Dobândești abilități soft de viitor: la interviul de angajare va trebui să dai dovadă nu doar de cunoștințele medicale specifice specialității tale, ci și de abilități interpersonale extrem de importante în prezent: abilități de comunicare și compasiune, empatie, inteligență socială, învățare continuă, capacitate de colaborare, o gândire orientată spre soluții și așa mai departe. Acestea sunt parte din profesia de specialist medical indiferent de domeniu, pentru că în mediul privat vei da de diferite tipuri de pacienți și cu așteptări diferite (dat fiind că plătesc mai mult pentru serviciile medicale private).

Citește și: Ghid: Interviul de angajare pentru cadrele medicale. Ce trebuie să faci ca să-ți mărești șansele de a fi angajat

Pe de altă parte, există și neajunsuri sau dezavantaje pentru candidatura în cadrul companiilor medicale private. De exemplu:

 • Salariile devin competitive în funcție de performanță: există diverși factori economici care au destabilizat raportul stat-privat și angajatorii nu își permit să ofere salarii foarte competitive față de stat. Însă salarizarea poate depinde și de performanța ta în cadrul companiei.
 • Nu știi întotdeauna ce salariu se oferă: Anunțurile privind posturile medicale disponibile nu specifică întotdeauna și nivelul de salarizare și poți afla asta abia la interviul de angajare, ceea ce poate provoca frustrări.  
 • Joburile nu sunt la fel de sigure: mediul privat este mai imprevizibil decât cel public și, prin urmare, siguranța jobului tău va depinde de performanța și eforturile tale profesionale, cât și de provocările de business pe care le înfruntă compania. 
Concluzie: există avantaje și dezavantaje pentru ambele tipuri de recrutare. Depinde de candidat care este alegerea potrivită pentru el

Pe de o parte, domeniul sănătății s-a bucurat de majorări salariale substanțiale, în ultimii ani, și promite stabilitate de nezdruncinat. Pe de altă parte, companiile private intră în competiție cu beneficii extrasalariale și oportunități de carieră greu de ignorat de către cei care aspiră la satisfacții personale și profesionale.

Citește și: Ce să faci dacă te simți discriminat la locul de muncă: ce spune Codul Muncii

Ce diferă, pentru fiecare dintre noi, este semnificația siguranței pe care o punem pe primul loc în sondaje și priorități: este vorba de salariul foarte mare sau de un job stabil pe foarte mulți ani? Poate că anumite persoane preferă rutina și programul de lucru normal, altele doresc să avanseze profesional într-un mediu dinamic și bazat pe rezultatele lor.

Prin urmare, totul depinde de circumstanțe, de împlinirea nevoilor de bază și de obiectivele de viitor. Indiferent de alegerea pe care o faci cu privire la cariera în mediul privat sau public, aceasta va veni ca o experiență de viață nelipsită de stres și responsabilitate, un mod de-a te cunoaște mai bine și de a persevera, cât și de-a deveni mai rezilient pentru un viitor încă incert. 

Ești specialist medical și vrei un loc de muncă mai bine plătit? Înscrie-te gratuit pe MEDIjobs, iar noi îți vom aduce cele mai bune oferte de angajare de la clinici și spitale de top din România.

Despre Autor

Andreea Enea

Content Specialist cu 10+ ani de experiență în jurnalism, content marketing și comunicare. Cred în puterea poveștilor cu sens care inspiră, educă, apropie și deschid inimi și comunități. Visez să aplic cât mai mult mixul de people skills și experiență cu o gândire analitică puternică și pasiune pentru conținut autentic, cu semnificație pentru oameni - așa cum au nevoie.

Facebook Comment