Spitalele și clinicile private pot avea acces la programele de sănătate finanțate din bugetul de stat

Spitalele și clinicile private pot avea acces la programele de sănătate finanțate din bugetul de stat

Spitalele private ar putea accesa fondurile din bugetul statului pentru programele de sănătate, potrivit unei ordonanțe supuse dezbaterii de Ministerul Sănătății. De asemenea, clinicilor particulare li s-ar putea deconta costul medicamentelor și a materialelor sanitare folosite la îngrijirea pacienților aflați în stare critică. Ordonanța aduce modificări Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. 

Prin proiectul de act normativ se propune ca serviciile medicale din cadrul programelor naționale de sănătate curative, care se suportă din bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate să se deruleze în mod unitar atât prin spitale private, cât și prin spitale de stat, în mod similar cu reglementarea privind furnizorii privaţi de medicamente şi dispozitive medicale. 

Astfel, se asigură accesul imediat al pacienților la tratament in cadrul programelor naționale de sănătate curative și, funcție de opțiunea acestora, prin furnizorii care sunt autorizați și evaluați și care au încheiat contracte de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate”, se arată în proiectul de ordonanță.

Ce înseamnă: clinicile private vor putea îngriji pacienții care le aleg, iar cheltuielile vor fi suportate din bugetul de stat. 

În prezent, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, implementarea programelor naţionale de sănătate se realizează și prin clinici sau spitale private doar dacă capacitatea spitalelor publice era depășită. O altă modificare se referă la îngrijirea pacienților aflați în stare critică. 

La alineatul 3 din articolul 111 (din aceeași lege, 95/2006) se arată că spitalele și clinicile care au servicii de urgență au obligația să primească orice pacient aflat în stare critică și care ajunge la respectiva unitate sanitară. Clinicile private trebuie să stabilizeze pacientul indiferent de capacitatea financiară a acestuia de a achita costul tratamentului și indiferent de calitatea sa de asigurat. 

Ce este nou: La alineatul 3, explicat anterior, Ministerul Sănătății propune introducerea a două noi alineate (3”1) și (3”2), cu următorul cuprins: 

  • „Fondurile pentru îngrijirea cazurilor critice ale căror costuri nu pot fi acoperite din sumele obţinute pe baza contractelor cu casele de asigurări de sănătate vor fi asigurate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii.
  • Lista spitalelor, a secţiilor din structura acestora, detalierea cheltuielilor, modalitatea de distribuire a fondurilor, precum şi orice alte termene şi condiţii se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii.”

Ce înseamnă asta: Costurile pe care clinicile și spitalele private le suportă odată cu îngrijirea pacienților aflați în stare critică vor fi acoperite din bugetul de stat, prevăzut în cel al Ministerului Sănătății. 

Explicațiile ministrului Sănătății, Victor Costache

În privința primei modificări, cea a programelor naționale suportate din bugetul de stat, ministrul a spus într-o conferință de presă susținută miercuri, 29 ianuarie:

„Prima modificare se adresează programelor naționale curative, care se derulează de mult, de 5 sau 6 ani în spitalele private. Acolo fusese un derapaj, un amendament din 2015 sau din 2016, și se stipula că dacă e excedată capacitatea centrelor de stat.  După cum ați văzut, în raportul Comisiei Europene, capacitatea din întreg sistemul de stat sanitar este excedată și atunci am adaptat acest amendament. De asemenea, vine și în sensul stopării oricărei discriminări”. 

Victor Costache a oferit explicații și în privința îngrijirilor acordate de spitalele private pacienților critici. 

Se referă la programul de acțiuni prioritare desfășurate prin Ministerul Sănătății. (…) Aceste acțiuni prioritare au o particularitate, și anume că prin ele se decontează numai medicamentele și materialele sanitare. (…) În Legea 95 nu se puteau acorda aceste programe instituțiilor sanitare private care ar dori să ajute deoarece nu permitea legea. Aceasta este modificarea în Legea 95, se permite accesul. Dar se vor plăti în continuare numai medicamentele si materialele sanitare acelor spitale care vor să ajute pacienții critici”. 

În aceste programe vor intra acele doar acele spitale care se angajează să facă acest tip de îngrijiri asumându-și pierderea că le sunt plătite doar medicamentele și materialele sanitare folosite la îngrijirea pacientului, mai explică ministrul. 

Spitalele care se vor alinia acestei măsuri vor trebui să îndeplinească o serie de criterii, una ar fi aceea să dețină o unitate de primire urgențe. 

Despre Autor

MEDIjobs

MEDIjobs este lider in Romania in domeniul recrutarii din sanatate. Recrutam specialisti medicali din Romania pentru Romania si trimitem oferte de job personalizate catre specialistii care se inregistreaza in platforma noastra. Ofertele trimise sunt bazate pe experienta specialistilor medicali, abilitatile lor, dar si salariul pe care si-l doresc. Procesul de inregistrare este RAPID, USOR si GRATUIT. Creeaza-ti contul astazi.

Facebook Comment