Posturile de medici scoase la concurs de Ministerul Sănătății

Posturile de medici scoase la concurs de Ministerul Sănătății

Această listă de posturi a fost comunicată de Ministerul Sănătății pe data de 20.05.2022.

SPITALUL ORĂȘENESC HÂRLĂU (JUDEȚUL IAȘI)

scoate la CONCURS

în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Boli infecțioase în cadrul Compartimentului Boli infecțioase – temporar vacant până la 01.12.2023.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

     a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;

     b) copie xerox de pe diploma de licență și adeverința/certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;

     c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;

     d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;

     e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;

     f) cazierul judiciar;

     g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;

     h) chitanță de plată a taxei de concurs;

     i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.Taxa de concurs este de 150 de lei.Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.

Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 10 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în maximum 30 de zile lucrătoare de la publicarea în „Viața medicală”, dar nu mai devreme de 6 zile lucrătoare de la încheierea înscrierilor.

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BACĂU (JUDEȚUL BACĂU)

scoate la CONCURS

în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un post cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea Oftalmologie la Secția Oftalmologie.

     Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

     a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;

     b) copie xerox de pe diploma de licență și adeverință/certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;

     c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;

     d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;

     e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;

     f) cazierul judiciar;

     g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;

     h) chitanță de plată a taxei de concurs;

     i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

     Taxa de concurs este de 150 de lei.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.

Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului și se află pe site-ul Ministerului Sănătății (ms.ro – Concursuri).

 Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul Resurse Umane, tel.: 0234.534.000, int. 1374.

SPITALUL ORĂȘENESC HÂRȘOVA (JUDEȚUL CONSTANȚA)

scoate la CONCURS

în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Epidemiologie.

     Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

     a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;

     b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;

     c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;

     d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;

     e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;

     f) cazierul judiciar;

     g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;

     h) chitanță de plată a taxei de concurs;

     i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.

Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului și se poate obține de la Biroul RUNOS sau de pe site-ul spitalului.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.

 Relații suplimentare se pot obține la Biroul RUNOS, tel.: 0241.870.208 sau 0747.648.351.

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ VÂLCEA

scoate la CONCURS

în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Ortopedie și traumatologie la Secția Ortopedie și traumatologie.

     Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

     a) cerere de înscriere tip;

     b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;

     c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;

     d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;

     e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;

     f) cazierul judiciar;

     g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;

     h) chitanță de plată a taxei de concurs;

     i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.

Tematica de concurs este cea de medic specialist în specialitatea postului afișată pe site-ul Ministerului Sănătății.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, Serviciul RUJC, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.

 Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0250.748.001, int. 3269.

SPITALUL ORĂȘENESC BARAOLT (JUDEȚUL COVASNA)

scoate la CONCURS

în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină internă în cadrul Compartimentului Medicină internă, Centru de Evaluare.

     Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

     a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;

     b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;

     c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;

     d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile  prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;

     e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;

     f) cazierul judiciar;

     g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;

     h) chitanță de plată a taxei de concurs;

     i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.

Tematica de concurs va fi afișată la sediul spitalului.

 Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MIERCUREA CIUC (JUDEȚUL HARGHITA)

scoate la CONCURS

în conformitate cu prevederile Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coroborat cu prevederile art. 185 din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, următoarele funcții:

     • șef Secția Cardiologie;

     • șef Secția Neonatologie;

     • șef Secția Recuperare, medicină fizică și balneologie;

     • șef Secția Psihiatrie;

     • șef Secția Urologie.

     Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

     a) cerere în care se menționează funcția pentru care dorește să candideze;

     b) copie xerox de pe diploma de studii;

     c) adeverință din care să reiasă confirmarea în gradul profesional;

     d) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 2 la normele menționate;

     e) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu funcția pentru care dorește să concureze;

     f) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu se află în stare de incompatibilitate;

     g) certificat privind starea de sănătate;

     h) dovadă/adeverință din care să rezulte că în ultimii 2 ani nu a fost sancționat de conducerea unităților în care și-a desfășurat activitatea sau de Colegiul Medicilor din România;

     i) copie xerox a autorizației de liberă practică sau a certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România;

     j) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste confirmarea în specialitate și vechimea în specialitate;

     k) un proiect de management privind evoluția viitoare a secției;

     l) chitanță de plată a taxei de concurs.

Taxa de concurs este de 500 de lei și se va achita la sediul unității.

La concurs se pot prezenta medici cu o vechime de cel puțin 5 ani în specialitatea postului, specialitate pe care o practică în mod curent și în care sunt confirmați prin ordin al m.s.p. (vechimea în specialitate decurge de la data confirmării și încadrării ca specialist).

Persoanele sancționate în ultimii 2 ani de unitățile la care au fost angajate sau de Colegiul Medicilor din România, precum și cele cărora le-a încetat contractul de administrare în condițiile stabilite la art. 5, lit. b), c) sau d) din Ord. m.s. nr. 1.406/2006, sau cele care au împlinit vârsta de pensionare conform legii, nu pot participa la concurs.

Concursul sau examenul va consta în următoarele probe: interviu – susținerea proiectului de management, probă scrisă, probă clinică sau practică.

Proba scrisă a concursului se susține după subiecte din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și legislația secundară aferentă.

 Proba clinică sau proba practică se susține pe baza metodologiei stabilite pentru obținerea titlului de medic specialist.

 Bibliografia și tematica vor fi publicate pe site-ul Consiliului Județean Harghita: www.judetulharghita.ro, pe site-ul unității: www.spitalmciuc.ro și sunt afișate la sediul spitalului.

 Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în termen de minimum 30 de zile și maximum 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.

 Relații suplimentare se pot obține la sediul spitalului, Serviciul RUNOS, tel.: 0266.324.193, int. 108.

SPITALUL MUNICIPAL CÂMPINA (JUDEȚUL PRAHOVA)

scoate la CONCURS

în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:

     • un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Neurologie la Cabinetul de Neurologie din Ambulatoriul integrat;

     • un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Cardiologie la Compartimentul Cardiologie.

     Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

     a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;

     b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;

     c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;

     d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;

     e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;

     f) cazierul judiciar;

     g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;

     h) chitanță de plată a taxei de concurs;

     i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.

Tematica și bibliografia de concurs se vor afișa la sediul spitalului.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.

SPITALUL DE BOLI CRONICE SIRET (JUDEȚUL SUCEAVA)

scoate la CONCURS

în conformitate cu prevederile Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coroborat cu prevederile art. 185 din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, următoarele funcții:

     • șef Secția Medicină internă;

     • șef Secția Recuperare, medicină fizică și balneologie.

     Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

     a) cerere în care se menționează funcția pentru care dorește să candideze;

     b) copie xerox de pe diploma de studii;

     c) adeverință din care să reiasă confirmarea în gradul profesional;

     d) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 2 la normele menționate;

     e) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu funcția pentru care dorește să concureze;

     f) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu se află în stare de incompatibilitate;

     g) certificat privind starea de sănătate;

     h) dovadă/adeverință din care să rezulte că în ultimii 2 ani nu a fost sancționat de conducerea unităților în care și-a desfășurat activitatea sau de Colegiul Medicilor din România;

     i) copie xerox a autorizației de liberă practică sau a certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România;

     j) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste confirmarea în specialitate și vechimea în specialitate;

     k) un proiect de management privind evoluția viitoare a secției;

     l) chitanță de plată a taxei de concurs în valoare de 200 de lei;

     m) declarație pe propria răspundere că nu le-a încetat contractul de administrare, în cazul în care au mai îndeplinit funcția de șef de secție, în condițiile stabilite de art. 5, lit. b), c) sau d) din Normele aprobate prin Ord. m.s. nr. 1.406/2006.

La concurs se pot prezenta medici cu o vechime de cel puțin 5 ani în specialitatea postului, specialitate pe care o practică în mod curent și în care sunt confirmați prin ordin al m.s.p. (vechimea în specialitate decurge de la data confirmării și încadrării ca specialist).

Persoanele sancționate în ultimii 2 ani de unitățile la care au fost angajate sau de Colegiul Medicilor din România, precum și cele cărora le-a încetat contractul de administrare în condițiile stabilite la art. 5, lit. b), c) sau d) din Ord. m.s. nr. 1.406/2006, sau cele care au împlinit vârsta de pensionare conform legii, nu pot participa la concurs.

Concursul sau examenul va consta în următoarele probe: interviu – susținerea proiectului de management, probă scrisă, probă clinică sau practică.

Proba scrisă a concursului se susține după subiecte din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și legislația secundară aferentă.

 Proba clinică sau proba practică se susține pe baza metodologiei stabilite pentru obținerea titlului de medic specialist, publicată pe site-ul Ministerului Sănătății.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în termen de minimum 30 de zile și maximum 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.

Relații suplimentare se pot obține la sediul spitalului, pe site-ul unității: spitalorasenescsiret.ro, sau la tel.: 0230.280.203.

SPITALUL MUNICIPAL MEDIAȘ (JUDEȚUL SIBIU)

scoate la CONCURS

în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:

     • un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Neonatologie;

     • un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie;

     • două posturi cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Ortopedie și traumatologie.

     Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

     a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;

     b) copie xerox de pe diploma de licență și adeverință/certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;

     c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;

     d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;

     e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;

     f) cazierul judiciar;

     g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;

     h) chitanță de plată a taxei de concurs;

     i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la sediul unității sau în contul spitalului deschis la Trezoreria Mediaș: RO06TREZ57721F330800XXXX.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.

Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist/primar în specialitatea postului.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, str. Cloșca nr. 2, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.

Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0269.842.550, int. 151.

REPUBLICARE

SPITALUL MUNICIPAL MEDIAȘ (JUDEȚUL SIBIU)

scoate la CONCURS

în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:

     • un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Neurologie;

     • un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Cardiologie;

     • un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină de urgență;

     • un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Radiologie-imagistică medicală;

     • un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Pneumologie.

     La concurs se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, specialiști sau primari confirmați în specialitatea respectivă, rezidenți aflați în ultimul an de pregătire în specialitatea în care se publică postul.

     Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

     a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;

     b) copie xerox de pe diploma de licență și adeverință/certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;

     c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;

     d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;

     e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;

     f) cazierul judiciar;

     g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;

     h) chitanță de plată a taxei de concurs;

     i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la sediul unității sau în contul spitalului deschis la Trezoreria Mediaș: RO06TREZ57721F330800XXXX.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.

 Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, str. Cloșca nr. 2, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.

Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0269.842.550, int. 151.

SPITALUL MUNICIPAL LUPENI (JUDEȚUL HUNEDOARA)

scoate la CONCURS

în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:

     • un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Neonatologie la Compartimentul Neonatologie;

     • un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie la Secția Pediatrie;

     • un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină internă la Secția Medicină internă;

     • un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice la Compartimentul DZNBM;

     • un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Neurologie la Compartimentul Neurologie;

     • un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Obstetrică-ginecologie la Secția Obstetrică-ginecologie;

     • două posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Anestezie și terapie intensivă la Compartimentul ATI;

     • un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Boli infecțioase la CPIAAM;

     • un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Epidemiologie la CPIAAM;

     • un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Recuperare, medicină fizică și balneologie la Compartimentul RMFB;

     • un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Oftalmologie la Cabinetul de Oftalmologie;

     • un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Cardiologie la Cabinetul de Cardiologie.

     Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

     a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;

     b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;

     c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;

     d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;

     e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;

     f) cazierul judiciar;

     g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;

     h) chitanță de plată a taxei de concurs;

     i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate. Candidații care se vor înscrie la concurs vor prezenta în original și copie actele solicitate.

Tematica de concurs este afișată pe site-ul MS: www.ms.ro: Examene și concursuri naționale/ Tematica concursului de ocupare de post pentru medici specialiști.

 Înscrierile la concurs se fac la sediul spitalului, str. Pădurarilor nr. 2, la Biroul RUNOS, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț. În cazul în care ultima zi de înscriere coincide cu o zi nelucrătoare, candidații vor putea depune dosarele de înscriere inclusiv în prima zi lucrătoare după expirarea celor 15 zile. Concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.

Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0254.560.650, int. 131 – Biroul RUNOS.

SPITALUL ORĂȘENESC CÂMPENI (JUDEȚUL ALBA)

scoate la CONCURS

în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină internă în cadrul Secției Medicină internă.

     Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

     a) formular de înscriere tip în care se menționează postul pentru care dorește să concureze și care conține inclusiv declarația privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;

     b) copia actului de identitate în termen de valabilitate sau orice act care atestă identitatea (carte de identitate, pașaport, certificat naștere, certificate căsătorie), potrivit legii, după caz;

     c) curriculum vitae (CV model european);

     d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;

     e) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;

     f) cazierul judiciar sau declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu funcția pentru care dorește să concureze;

     g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;

     h) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs sau a autorizației de liberă practică;

     i) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;

     j) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste confirmarea în specialitate și vechimea îns pecialitate;

     k) extras din baza REVISAL, în original, eliberat de ITM, din care să reiasă vechimea în muncă și, după caz, în specialitate de la data de 01.01.2011 până în prezent, nu mai vechi de o lună, calculat până la data finalizării depunerilor de dosare;

     l) certificat psihiatric eliberat de un medic psihiatru din care să rezulte că este apt din punct de vedere neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;

     m) chitanță de plată a taxei de concurs;

     n) declarație pe propria răspundere că actele prezentate în original și depuse în copie la dosarul de concurs sunt conforme cu realitatea (nu au fost falsificate).

Taxa de concurs este de 150 de lei, se achită la casieria unității și se va depune odată cu dosarul de înscriere.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.

Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului, afișată pe site-ul Ministerului Sănătății: www.ms.ro, secțiunea Informare-Tematici.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”. Calendarul concursului va fi afișat la sediul și pe site-ul spitalului, ulterior publicării anunțului în „Viața medicală”.

 Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNOS, tel.: 0258.771.717, int. 35.

SPITALUL MUNICIPAL „DR. TEODOR ANDREI” LUGOJ (JUDEȚUL TIMIȘ)

scoate la CONCURS

în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, funcția de farmacist-șef la Farmacia spitalului.

     Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

     a) cerere în care se menționează funcția pentru care dorește să candideze;

     b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar;

     c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;

     d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;

     e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;

     f) cazierul judiciar;

     g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;

     h) chitanță de plată a taxei de concurs;

     i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.

 La concurs se pot înscrie numai candidații care au obținut minimum două puncte din cele prevăzute la pct. 9 din Anexa nr. 3 la ordin.

La concurs se pot prezenta farmaciști cu minimum 2 ani experiență profesională.

Pentru proba scrisă un subiect va fi din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, str. Gh. Doja nr. 36, Lugoj, jud. Timiș, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț. În cazul în care ultima zi de înscriere coincide cu o zi nelucrătoare, candidații vor putea depune dosarele de înscriere inclusiv în prima zi lucrătoare după expirarea celor 15 zile. Concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.

Relații suplimentare se pot obține la sediul spitalului, str. Gh. Doja nr. 36, sau la tel.: 0256.355.340, int. 215.

SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI (JUDEȚUL PRAHOVA)

scoate la CONCURS

în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:

     • un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Medicină internă la Secția Medicină internă;

     • un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Gastroenterologie la Compartimentul Gastroenterologie din cadrul Secției Medicină internă;

     • un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice la Cabinetul de Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice;

     • două posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Oncologie medicală la Cabinetul de Oncologie medicală.

     Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

     a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;

     b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;

     c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;

     d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;

     e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;

     f) cazierul judiciar;

     g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;

     h) chitanță de plată a taxei de concurs;

     i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

     Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria spitalului.

     Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.

Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului, afișată pe site-ul Ministerului Sănătății: www.ms.ro, la rubrica: Specialiști/ Examene și concursuri naționale.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, str. Ana Ipătescu nr. 59, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.

Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0244.523.904, int. 156.

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SIBIU (JUDEȚUL SIBIU)

scoate la CONCURS

în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Obstetrică-ginecologie în cadrul Secției clinice Obstetrică-ginecologie I.

     Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

     a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;

     b) copie xerox de pe diploma de licență și adeverința/certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;

     c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;

     d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;

     e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;

     f) cazierul judiciar și certificat de integritate comportamentală;

     g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;

     h) chitanță de plată a taxei de concurs;

     i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.

Tematica de concurs va fi afișată la sediul spitalului.

 Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.

 Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0269.215.050, int. 305.

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BISTRIȚA (JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD)

scoate la CONCURS

în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:

     • un post cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea Medicină internă la Secția Medicină internă;

     • un post cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea Anestezie și terapie intensivă la Secția ATI;

     • un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Neurologie la Secția Neurologie.

     Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

     a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;

     b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;

     c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;

     d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;

     e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;

     f) cazierul judiciar;

     g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;

     h) chitanță de plată a taxei de concurs;

     i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

     Taxa de concurs este de 150 de lei.

     Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.

Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului, postată pe site-ul: www.ms.ro la rubrica: Informare/ Cursuri, concursuri, examene/ Tematici.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNO al spitalului, tel.: 0263.214.818.

REPUBLICARE

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚĂ PAȘCANI (JUDEȚUL IAȘI)

scoate la CONCURS

în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:

     • un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină internă în cadrul Secției Boli cronice (îngrijiri paliative);

     • un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Epidemiologie în cadrul Serviciului de Prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale.

     La concurs se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, specialiști sau primari confirmați în specialitatea respectivă, rezidenți aflați în ultimul an de pregătire în specialitatea în care se publică postul.

     Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

     a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;

     b) copie xerox de pe diploma de licență și adeverință/certificatul de medic specialist sau primar, respectiv adeverință de confirmare ca rezident ultimul an în specialitatea postului;

     c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;

     d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;

     e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;

     f) cazierul judiciar;

     g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;

     h) chitanță de plată a taxei de concurs;

     i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria unității.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate. Copiile actelor prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale care se certifică pentru conformitate.

Tematica și bibliografia de concurs sunt cele pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului și pot fi găsite pe site-ul Ministerului Sănătății (www.ms.ro – Concursuri).

Înscrierile la concurs se fac la sediul spitalului, str. Grădiniței nr. 5, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNOS al unității, tel.: 0232.763.600, int. 110.

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI TIMIȘ

scoate la CONCURS

în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un post cu normă întreagă de chimist pentru Laboratorul de Igiena radiațiilor.

     Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

     a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;

     b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;

     c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;

     d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog și chimist, înființarea, organizarea și funcționarea OBBCSSR;

     e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;

     f) cazierul judiciar;

     g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;

     h) chitanță de plată a taxei de concurs;

     i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei și se plătește în contul: RO44TREZ62120E365000XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Timișoara, cod fiscal: 11292024, beneficiar: Direcția de Sănătate Publică a Județului Timiș.

Copiile actelor prevăzute mai sus vor fi însoțite de documentele originale, care se vor certifica cu originalul, sau în copii legalizate. Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.

Tematica de concurs se găsește pe site-ul DSPJ Timiș, precum și la sediul acesteia din str. Lenau nr. 10, Timișoara.

Pentru dosarele incomplete se stabilește un termen de 5 zile lucrătoare pentru completarea lor. Ulterior expirării acestui termen nu se admit completări ale dosarului, iar dosarele necompletate se resping. Situația privind dosarele admise sau respinse se afișează la sediul instituției. Contestațiile privind dosarele respinse se adresează, în termen de două zile lucrătoare din momentul afișării, conducătorului DSPJ Timiș.

 Relații suplimentare se pot obține la sediul DSPJ Timiș, str. Lenau nr. 10, tel.: 0256.494.680, int. 113 și 120 – Biroul Resurse Umane, Normare, Organizare și Salarizare.

INSTITUTUL NAȚIONAL DE HEMATOLOGIE TRANSFUZIONALĂ „PROF. DR. C.T. NICOLAU” BUCUREȘTI

scoate la CONCURS

în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:

     • un post cu normă întreagă de medic Medicină generală cu drept de liberă practică în cadrul Laboratorului medical de Organizare transfuzională, coordonare și control al CTS-urilor;

     • un post cu normă întreagă de biolog principal în specialitatea Bacteriologie în cadrul Laboratorului central Control de calitate al produselor sanguine labile.

     Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

     a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;

     b) copie xerox de pe diploma de licență și adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;

     c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;

     d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog și chimist, înființarea, organizarea și funcționarea OBBCSSR;

     e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;

     f) cazierul judiciar;

     g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;

     h) chitanță de plată a taxei de concurs;

     i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei și se plătește în numerar la casieria institutului.

Copiile de pe actele menționate vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.

Bibliografia și tematica de concurs pentru postul de medic sunt cele pentru examenul de medic specialist în specialitatea Medicină de familie, afișate pe site-ul Ministerului Sănătății, precum și următoarele acte normative: Legea nr. 282/2005, Ordinul nr. 1226/2006, Ordinul nr. 327/2018, Ordinul nr. 1237/2007, Ordinul nr. 1228/2006.

Bibliografia și tematica de concurs pentru postul de biolog sunt cele pentru examenul de biolog specialist specialitatea bacteriologie, afișate pe site-ul Ministerului Sănătății.

 Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, str. Constantin Caracaș nr. 2-8, sector 1, între orele 9:00-14:00, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.

 Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNOS, tel.: 0314.053.661, int. 239.

INSTITUTUL NAȚIONAL DE BOLI INFECȚIOASE „PROF. DR. MATEI BALȘ” BUCUREȘTI

scoate la CONCURS

în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie la Secția clinică XI Boli infecțioase copii.

     Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

     a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;

     b) copie xerox de pe diploma de licență și adeverința/certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;

     c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;

     d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;

     e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin (inclusiv rezidențiat prin concurs);

     f) cazierul judiciar;

     g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;

     h) chitanță de plată a taxei de concurs;

     i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei.

 Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.

 Tematica de concurs și bibliografia sunt cele pentru examenul de medic specialist.

Înscrierile la concurs se fac la sediul institutului, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.

Relații supliemntare se pot obține de la sediul institutului din București, sector 2, str. Dr. Grozovici nr. 1, la Serviciul RUNOS, tel.: 021.201.09.80, int. 3953.

SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ MILITAR „DR. ȘTEFAN ODOBLEJA” CRAIOVA (JUDEȚUL DOLJ)

scoate la CONCURS

în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:

     • un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Anestezie și terapie intensivă la Compartimentul Anestezie și terapie intensivă din Serviciul Medicină operațională – funcție militară;

     • un post cu normă întreagă de farmacist cu drept de liberă practică la Farmacia din Serviciul Medicină operațională – funcție militară.

     Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde documentele prevăzute la art. 3 din Anexa 2 la Ord. ministrului apărării naționale nr. M.70/2016, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial nr. 421/2016, completat cu documentele prevăzute la art. 6, alin. 2, lit. d) din Anexa 1 la Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, astfel:

     a) cerere de înscriere la selecție, în care candidatul menționează postul pentru ocuparea căruia dorește să participe la selecție – document tipizat;

     b) copia certificatului de naștere;

     c) copia actului de identitate în termen de valabilitate;

     d) certificat de cazier judiciar în termen de valabilitate;

     e) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de medic specialist, respectiv adeverință care să ateste vechimea minimă de un an ca farmacist stagiar (condiție valabilă pentru absolvenții anterior anului 2005) – după caz;

     f) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;

     g) copia poliței de asigurare malpraxis;

     h) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;

     i) adeverință eliberată de medicul de familie din care să rezulte antecedentele medicale patologice și faptul că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;

     j) formular de bază-date personale – document tipizat;

     k) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la Ord. m.s. nr. 869/2015;

     l) documente care atestă situația militară curentă a candidatului și, după caz, efectuarea pregătirii militare: copie a legitimației militare pentru militarii în activitate, copie a livretului militar pentru militarii în rezervă, respectiv adeverință eliberată de centrul militar zonal/județean/de sector pentru militarii rezerviști voluntari și pentru persoanele fără obligații militare; copia legitimației militare sau a livretului militar poate fi înlocuită de adeverință eliberată de centrul militar zonal/județean/de sector în a cărui evidență se află candidatul;

     m) declarație pe propria răspundere – document tipizat, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 2 din Ord. nr. M.70/2016;

     n) chitanță de plată a taxei de concurs;

Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria spitalului.

Documentele prevăzute la lit. h) și i) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate. Documentele tipizate se asigură candidaților prin grija spitalului, se completează de către candidați și se depun la dosar în termenul de legal, cu excepția fișei de examinare medicală. Documentele se prezintă și în original și se restituie după certificarea copiilor.

Tematica de concurs și bibliografia sunt afișate la sediul spitalului și pe site-ul acestuia: www.smucraiova.ro.

Persoana care va fi declarată câștigătoare în urma finalizării examenului/concursului va fi chemată/rechemată în activitate în corpul ofițerilor și va dobândi calitatea de cadru militar în activitate, cu drepturile și obligațiile ce decurg din aceasta.

Condițiile generale și specifice pentru selecționarea candidaților în vederea chemării/rechemării în activitate, în corpul ofițerilor, sunt prevăzute în Anexa 1 la Ord. ministrului apărării naționale nr. M.70/25.05.2016, cu modificările și completările ulterioare, și sunt afișate la sediul spitalului și pe site-ul: www.smucraiova.ro.

Procedura de selecție presupune parcurgerea următoarelor etape:

  •      înscrierea candidaților;
  •      verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la preselecție;
  •      preselecția;
  •      concursul/examenul;
  •      efectuarea verificărilor în vederea autorizării accesului la informații clasificate.

Preselecția constă în parcurgerea următoarelor probe eliminatorii de aptitudini: a) evaluarea psihologică; b) evaluarea nivelului pregătirii fizice; c) examinare medicală. Probele de aptitudini se desfășoară în ordinea prevăzută mai sus, iar la fiecare probă participă numai candidații care au fost declarați „admis” la proba anterioară. La examinarea psihologică participă numai candidații declarați „admis” în urma verificării dosarelor de înscriere.

Evaluarea psihologică se desfășoară prin grija Centrului de investigații socio-comportamentale, cu aprobarea șefului Direcției generale management resurse umane.

Evaluarea nivelului pregătirii fizice se desfășoară prin grija structurii de specialitate din cadrul Ministerului Apărării Naționale și va fi înregistrată cu mijloace audiovideo.

Baremele de promovare privind evaluarea psihologică și nivelul pregătirii fizice, locul și perioada desfășurării lor, se vor comunica ulterior candidaților.

Examinarea medicală se desfășoară în conformitate cu prevederile Ordinului nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, pe perioada școlarizării elevilor și studenților în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, pentru ocuparea funcțiilor de soldat/gradat profesionist, precum și pentru candidații care urmează a fi chemați/rechemați/încadrați în rândul cadrelor militare în activitate/polițiștilor în serviciu/funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul unităților și structurilor sanitare care organizează selecția sau care asigură expertiza medicală de specialitate pentru personalul unității unde se află postul vacant, iar costurile acesteia se suportă de către fiecare candidat.

 Înscrierile la selecție se fac la sediul Spitalului Clinic de Urgență Militar „Dr. Ștefan Odobleja” Craiova, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar preselecția și concursul se vor organiza și desfășura în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.

Relații suplimentare se pot obține la Compartimentul management personal al spitalului, tel.: 0251.581.081, int. 114.

CENTRUL DE TRANSFUZIE SANGUINĂ TULCEA (JUDEȚUL TULCEA)

scoate la CONCURS

în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de familie.

     Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

     a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;

     b) copie xerox de pe diploma de licență și adeverința/certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;

     c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;

     d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;

     e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;

     f) cazierul judiciar;

     g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;

     h) chitanță de plată a taxei de concurs;

     i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

 Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria unității.

 Pentru conformarea copiilor documentelor, acestea trebuie prezentate și în original. Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în original, în termen de valabilitate.

Tematica de concurs și bibliografia vor fi afișate la sediul instituției.

Înscrierile la concurs se fac la sediul C.T.S. Tulcea, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”, conform calendarului afișat la sediul unității.

 Relații suplimentare se pot obține la sediul din str. Alunișului nr. 15, Biroul Financiar-contabil, sau la tel./fax: 0240.514.422, e-mail: [email protected].

SPITALUL GENERAL C.F. GALAȚI (JUDEȚUL GALAȚI)

scoate la CONCURS

în conformitate cu prevederile Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coroborat cu prevederile art. 185 din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, următoarele funcții:

     • șef Secția Medicină internă – Spitalul General CF Galați;

     • șef Secția Chirurgie generală – Spitalul General CF Galați;

     • șef Secția Medicină internă – Secția Exterioară cu paturi CF Buzău;

     • șef Secția Chirurgie generală – Secția Exterioară cu paturi CF Buzău.

     Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

     a) cerere în care se menționează funcția pentru care dorește să candideze;

     b) copie xerox de pe diploma de studii;

     c) adeverință din care să reiasă confirmarea în gradul profesional;

     d) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 2 la normele menționate;

     e) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu funcția pentru care dorește să concureze;

     f) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu se află în stare de incompatibilitate;

     g) certificat privind starea de sănătate;

     h) dovadă/adeverință din care să rezulte că în ultimii 2 ani nu a fost sancționat de conducerea unităților în care și-a desfășurat activitatea sau de Colegiul Medicilor din România;

     i) copie xerox a autorizației de liberă practică sau a certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România;

     j) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste confirmarea în specialitate și vechimea în specialitate;

     k) un proiect de management privind evoluția viitoare a secției;

     l) chitanță de plată a taxei de concurs.

La concurs se pot prezenta medici cu o vechime de cel puțin 5 ani în specialitatea postului, specialitate pe care o practică în mod curent și în care sunt confirmați prin ordin al m.s.p. (vechimea în specialitate decurge de la data confirmării și încadrării ca specialist).

Persoanele sancționate în ultimii 2 ani de unitățile la care au fost angajate sau de Colegiul Medicilor din România, precum și cele cărora le-a încetat contractul de administrare în condițiile stabilite la art. 5, lit. b), c) sau d) din Ord. m.s. nr. 1.406/2006, sau cele care au împlinit vârsta de pensionare conform legii, nu pot participa la concurs.

Concursul sau examenul va consta în următoarele probe: interviu – susținerea proiectului de management, probă scrisă, probă clinică sau practică.

Proba scrisă a concursului se susține după subiecte din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și legislația secundară aferentă.

Proba clinică sau proba practică se susține pe baza metodologiei stabilite pentru obținerea titlului de medic specialist.

 Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în termen de minimum 30 de zile și maximum 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.

SPITALUL GENERAL C.F. GALAȚI (JUDEȚUL GALAȚI)

scoate la CONCURS

în conformitate cu prevederile legale, următoarele funcții:

     • șef Ambulatoriu de specialitate CF Galați;

     • șef Ambulatoriu de specialitate CF Buzău.

     Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

     a) cerere în care se menționează funcția pentru care dorește să candideze;

     b) copie xerox de pe diploma de studii;

     c) adeverință din care să reiasă confirmarea în gradul pro­fesional;

     d) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 2 la normele menționate;

     e) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu funcția pentru care dorește să concureze;

     f) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu se află în stare de incompatibilitate;

     g) certificat privind starea de sănătate;

     h) dovadă/adeverință din care să rezulte că în ultimii 2 ani nu a fost sancționat de conducerea unităților în care și-a desfășurat activitatea sau de Colegiul Medicilor din România;

     i) copie xerox a autorizației de liberă practică sau certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România;

     j) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste confirmarea în specialitate și vechimea în specialitate;

     k) un proiect de management privind evoluția viitoare a ambulatoriului;

     l) chitanță de plată a taxei de concurs.

Înscrierile la concurs se fac în termen de 15 zile de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează după 30 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.

Ești specialist medical și vrei un loc de muncă mai bine plătit? Înscrie-te gratuit pe MEDIjobs, iar noi îți vom aduce cele mai bune oferte de angajare de la clinici și spitale de top din România.

Despre Autor

MEDIjobs

MEDIjobs este lider in Romania in domeniul recrutarii din sanatate. Recrutam specialisti medicali din Romania pentru Romania si trimitem oferte de job personalizate catre specialistii care se inregistreaza in platforma noastra. Ofertele trimise sunt bazate pe experienta specialistilor medicali, abilitatile lor, dar si salariul pe care si-l doresc. Procesul de inregistrare este RAPID, USOR si GRATUIT. Creeaza-ti contul astazi.

Facebook Comment