Ministerul Sănătății propune modificarea Catalogului de studii complementare pentru atestatele medicilor, dentiștilor și farmaciștilor

Ministerul Sănătății propune modificarea Catalogului de studii complementare pentru atestatele medicilor, dentiștilor și farmaciștilor

Ministerul Sănătății supune dezbaterii modificarea unui ordin pentru Catalogul național de programe de studii complementare pentru obținerea de atestate de către medici, dentiști și farmaciști. 

Programele de studii complementare sunt forme de educație medicală continuă a medicilor, medicilor dentiști și farmaciștilor. Studiile au o structură care este într-o dinamică direct proporțională cu progresul în domeniul medical. Aceste programe au ca scop dobândirea de noi cunoștințe teoretice și abilități practice pentru creșterea performanțelor individuale și implicit, a calității serviciilor de sănătate acordate pacienților.

Potrivit documentelor proiectului de ordin, se impune aplicarea modificărilor, astfel încât procedurile de acreditare a programelor de studii complementare să fie simplificate și, în același timp, mai eficiente.

Astfel, cresc rolul și responsabilitățile ce revin atât Comisiilor de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății (organisme recunoscute în domeniul medical, în componența cărora se regăsesc specialiști în domeniul medical cu activitate profesională, de cercetare medicală, didactică sau academică recunoscută în sistemul de sănătate), cât și responsabililor și lectorilor desemnați în cadrul acestui program. Modificările vizează și corelarea unor denumiri și sintagme în raport cu actele normative în vigoare.

Citește și Ministrul Sănătății vrea o lege a malpraxisului: „Medicii încearcă să fie defensivi pentru a nu fi victimele proceselor penale”

Ce modificări sunt propuse

Potrivit documentelor publicate pe site-ul Ministerului Sănătății, inițierea unui nou program de pregătire complementară se face la propunerea fundamentată a Ministerului Sănătății, a Școlii Naționale de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar sau a unei instituții de învățământ superior din domeniul de sănătate, acreditată, după caz, cu avizul Comisiei de specialitate a Ministerului Sănătății.

În prezent, acreditarea şi iniţierea unui nou program de pregătire complementară se vor face numai la propunerea Comisiei de specialitate a Ministerului Sănătăţii şi cu avizul Colegiului Medicilor din România, Colegiului Medicilor Dentişti din România, respectiv Colegiului Farmaciştilor din România.

Este modificată și metodologia de organizare și derulare a programelor de studii complementare pentru atestate. 

Pregătirea se desfășoară sub formă unimodulară sau plurimodulară, în centre de pregătire și în instituții acreditate de conducerea Ministerului Sănătății în acest scop”, spune Anexa 1 din proiect.

Certificarea absolvirii programului de studii complementare pentru obţinerea unui atestat se face de către Ministerul Sănătăţii, la finalul programului de instruire, cu condiția ca toate modulele din curricula aprobată să fii fost absolvite. 

Programele de pregătire pentru obţinerea de atestate nu se creditează de către Colegiul Medicilor din România, respectiv de Colegiul Medicilor Dentişti din România sau de Colegiul Farmaciştilor din România. Beneficiază de creditare numai atestatul obţinut în urma examenului organizat de Ministerul Sănătăţii.

Citește și Coronavirus | Stagiile de practică în spitale, oprite

Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii care au urmat într-un stat membru al Uniunii Europene, în Spațiul Economic European sau al Confederației Elvețiene, Statele Unite ale Americii, Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă și Republica Moldova un program de pregătire similar (ca tematică şi durată) pe baza documentelor doveditoare, pot solicita Ministerului Sănătății echivalarea studiilor.

De asemenea, Ministerul Sănătății prin Comisiile de specialitate îşi rezervă dreptul de a vizita, pentru evaluare, centrele de pregătire acreditate în care se desfăşoară activitatea de studii complementare.

Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii încadraţi în unităţi sanitare nu pot participa concomitent la două programe de studii complementare care implică scoaterea din activitate a cursanţilor”, mai spune sursa citată.

Pe durata efectuării programului de studii pentru obţinerea de atestate care necesită scoaterea din activitate, contractul individual de muncă al cursantului poate fi suspendat. Aceste programe de studii sunt încheiate printr-un examen organizat de Ministerul Sănătății. 

Nota minimă necesară pentru obţinerea atestatului este 7,00. Rezidenţii confirmaţi în specialităţi în al căror curriculum este prevăzut un modul în domeniul în care se obţin atestate de studii complementare sunt îndreptăţiţi să practice abilităţile respective, cu unele excepții.

Absolvenţii programelor de studii complementare se pot prezenta la examenul pentru obţinerea atestatului numai în primii 2 ani de la finalizarea pregătirii.

Pentru organizarea şi desfăşurarea programelor de studii, precum și pentru susţinerea examenelor de finalizare se percep taxe stabilite conform legii. Taxa de instruire se stabilește de către organizatorul de program.

Certificatele de competenţă şi certificatele de supraspecializare eliberate în baza normelor anterioare conferă posesorilor aceleaşi drepturi ca şi atestatele de studii complementare, fiind echivalente. Acestea pot fi înlocuite, la cerere, cu atestate de studii complementare.

Ce conține dosarul de înscriere: 

1. Cerere în care se precizează programul de studii complementare pentru care se solicită înscrierea, instituţia organizatoare şi perioada de desfăşurare, însoţită de angajamentul de plată a taxei de instruire;

2. Copie de pe diploma de medic/medic dentist/farmacist;

3. Acordul angajatorului privind participarea la program, cu menţionarea existenţei sau nu a unui act adiţional la contractul de muncă, potrivit Legii nr. 53/2003;

4. Documente solicitate expres pentru anumite programe, documente din care rezultă modificarea numelui sau a statutului profesional;

5. Copie de pe autorizaţia de liberă practică;

6. Dovada de achitare a taxei de instruire (integral sau parţial, în funcţie de specificul programului respectiv).

Despre Autor

MEDIjobs

MEDIjobs este lider in Romania in domeniul recrutarii din sanatate. Recrutam specialisti medicali din Romania pentru Romania si trimitem oferte de job personalizate catre specialistii care se inregistreaza in platforma noastra. Ofertele trimise sunt bazate pe experienta specialistilor medicali, abilitatile lor, dar si salariul pe care si-l doresc. Procesul de inregistrare este RAPID, USOR si GRATUIT. Creeaza-ti contul astazi.

Facebook Comment