Îngrijitoare în spital | O meserie mai puţin cunoscută

Îngrijitoare în spital | O meserie mai puţin cunoscută

532104 este codul COR al meseriei de îngrijitoare, meserie pe care o confundăm adesea cu cea de infirmieră. Tocmai de aceea am considerat necesar să aducem în atenţia dumneavoastră un set de informaţii despre meseria de îngrijitoare în spital.

Sfera relaţională

Ierarhic, îngrijitoarea este subordonată medicului şef, medicului de salon şi asistentului medical şef de secţie. Relaţiile de colaborare sunt cu personalul din secţia în care îşi desfăşoară activitatea.

Citește și Infirmier | Tot ce presupune această meserie

Descrierea postului

Studiile necesare pentru ocuparea postului de îngrijitor: absolvent şcoală generală. Diversitatea operaţiunilor de efectuat sub coordonare :

 • organizarea de activităţi privind efectuarea curăţeniei, dezinfecţiei, salubrităţii
 • organizarea aprovizionării cu materiale de curăţenie
 • organizarea timpului de lucru
Necesitatea unor aptitudini deosebite 
 • abilităţi de comunicare
 • muncă în echipă
 • promptitudine
 • manualitate privind efectuarea operaţiunilor de curăţenie
 • rezistenţa la efort fizic prelungit
 • efectuarea tehnicilor specifice privind curăţenia şi dezinfecţia
 Responsabilitatea implicată de post
 • responsabilitate în ceea ce priveşte activitatea de curăţenie şi dezinfecţie
 • păstrarea confidenţialităţii
Atribuţii specifice postului 
 • Efectuarea zilnică a curăţeniei spaţiului repartizat şi responsabilitatea de păstrare a stării permanente de igienă a saloanelor, coridoarelor, oficiilor, scărilor, ferestrelor;
 • Curăţarea şi dezinfectarea zilnică şi ori de câte ori este nevoie a băilor şi WC-urilor cu materiale şi ustensile folosite specifice;
 • Efectuarea aerisirii periodice a saloanelor şi anunţarea defecţiunilor constatate la sistemul de încălzire, instalaţii sanitare sau electrice, asistentului de sector şi asistentului şef;
 •  Efectuarea curăţării şi dezinfecţiei curente a pardoselilor, pereţilor, ploştilor, urinarelor, scuipătorilor, tăviţelor renale şi păstrarea lor în condiţii corespunzătoare igienico-sanitare;
 • Răspunde de folosirea corectă a containerelor şi de transportul gunoiului menajer la rampa de gunoi a spitalului, respectând codul de procedură;
 • Curăţă şi dezinfectează recipientele şi vasele în care a fost transportat gunoiul menajer;
 • Răspunde de păstrarea în bune condiţii a materialelor de curăţenie, precum şi folosirea lor în mod raţional, evitând risipa;
 • Asigură transportul probelor biologice recoltate pacienţilor din secţie către Laboratorul de Analize Medicale, la solicitarea şi conform indicaţiilor asistentului medical;
 • Respectă regulile de igienă personală şi declară asistentei şefe îmbolnăvirile pe care le prezintă;
 • Transportă cadavrele în încăperea destinată acestora şi ajută la dezbrăcarea, etichetarea cadavrelor pentru a fi trimise la morgă în condiţiile cerute, sub coordonarea asistentului medical;
 • Ajută la transportul cadavrelor şi foloseşte obligatoriu echipament special de protecţie (halat, mănuşi de protecţie) destinate transportului şi va respecta codul de procedură stabilit de unitate;
 • Nu este abilitată să dea relaţii despre starea de sănătate a pacienţilor;
 • Pregăteşte recipiente de colectare a materialelor sanitare, a instrumentarului de unică folosinţă  utilizat şi asigură depozitarea şi transportul lor conform Codului de procedură;
 • Curăţă şi dezinfectează echipamente refolosibile (tărgi, cărucioare, şorţuri de cauciuc) respectând normele tehnice igienico-sanitare);
 • Cunoaşte soluţiile dezinfectante şi modul lor de folosire;
 • Respectă circuitele în timpul transportului diferitelor materiale şi a persoanelor;
 • Va avea un comportament etic faţă de bolnav, aparţinătorii acestuia şi faţă de personalul medico-sanitar;
 • Asigură respectarea drepturilor pacienţilor conform Legii pacientului;
 • Desfăşoară activitatea fără să expună la accidentare sau îmbolnăvire profesională;
 • Respectă reglementările privind prevenirea, controlul şi combaterea Infecţiilor Nosocomiale, conform prevederilor în vigoare;
 • Nu părăseşte locul de muncă fără acordul medicului curant, a medicului de gardă, asistentei şefe sau medicului şef, în cazuri deosebite;
 • Respectă programul şi graficul de tură, semnează condica de prezenţă la venire şi plecare;
 • Poartă echipamentul de protecţie pe care îl va schimba ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei şi a aspectului estetic;
 • Participă la instruirile periodice efectuate de asistentul medical şef privind normele de igienă, securitatea muncii şi PSI;
 • Respectă Normele tehnice privind gestionarea deşeurilor conform Ordinului Ministerului Sănătăţii şi Familiei nr.219/2002 şi a condiţiilor Igienico-sanitare conform Ordinului Ministerului Sănătăţii şi Familiei;
 • Respectă atribuţiile în prevenirea şi combaterea infecţiilor nosocomiale conform Ordinului Ministerului Sănătăţii  nr.916/2006;
 • Colaborează cu personalul secţiei, evită stările conflictuale, foloseşte un limbaj decent;
 • Îndeplineşte orice alte sarcini dispuse de asistenta şefă sau de către asistenta de salon cu privire la întreţinerea curăţeniei, salubrităţii, dezinfecţiei şi dezinsecţiei saloanelor, holurilor şi anexelor şi a transportului de materialelor.

Citește și Brancardierul | Tot ce trebuie să știi despre această meserie

Respectă programul de lucru şi semnează condica de prezenţă la venire şi plecare. Are obligaţia de a se prezenta la serviciu în deplină capacitate de muncă.

Este interzis venirea la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice sau introducerea şi consumarea lor în unitate în timpul orelor de muncă. Este interzis fumatul în incinta unităţii sanitare.

Respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă indiferent de natura acestora, orice declaraţie publică cu referire la locul de muncă fiind interzisă, fără acordul conducerii. 

Se va  abţine de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii instituţiei. Efectuează controlul medical periodic conform programării şi normelor în vigoare.

Cunoaşte şi respectă normele de sănătate, securitate şi igienă în muncă, normele de prevenire şi stingere a incendiilor şi de acţiune în caz de urgenţă, precum şi normele de protecţie a mediului înconjurător. Cunoaşte şi respectă R.O.F. şi  R.I. al spitalului.

Cunoaşte şi aplică normele interne şi procedurile de lucru privitoare la postul său. Utilizează echipamentul individual de protecţie din dotare şi poartă ecusonul la vedere.

Va răspunde de păstrarea secretului de serviciu precum şi de păstrarea secretului datelor şi al informaţiilor cu caracter personal deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu. Sesizează şeful ierarhic asupra oricăror probleme apărute pe parcursul derulării activităţii.

Utilizează corect dotările postului fără să îşi pună în pericol propria existenţă sau a celorlalţi angajaţi, aduce la cunoştinţă şefului ierarhic orice defecţiune şi întrerupe activitatea până la remedierea acesteia.

Cunoaşte şi participă la îndeplinirea politicii şi a obiectivelor calităţii unităţii. Îşi desfăşoară întreaga activitate conform Manualului Sistemului de Management al Calităţii şi a procedurilor şi instrucţiunilor aplicabile.

Citește și Meseria de moasa: tot ce trebuie sa stii despre profesia miracolelor vii

Îndeplineşte orice alte sarcini stabilite pe cale ierarhic superioară, în conformitatea cu legislaţia în vigoare în limita competenţelor profesionale.

Deşi se poate confunda cu meseria de infirmier, meseria de îngrijitoare este una de sine stătătoare şi este la fel de importantă şi are rolul ei bine definit în sistemul sanitar. 

Despre Autor

Iulia Chiper

Scriu in speranta ca pot face lumea mai buna oferind informatii competente. Sunt convinsa ca informatia de calitate este sinonima cu educatia si poate schimba in bine mentalitati si destine.

Facebook Comment