Exercitarea profesiei de către medicii pensionari. Ce pași trebuie urmați

Exercitarea profesiei de către medicii pensionari. Ce pași trebuie urmați

Continuarea activității profesionale chiar și după împlinirea vârstei de pensionare este o opțiune pe care mulți dintre medici o aleg. Viața după 63 sau 65 de ani poate să fie la fel de provocatoare ca până atunci, iar dacă pot încă să fie de ajutor comunităților în care lucrează, medicii vor continua să își exercite profesia.

În cadrul acestui articol vom aborda mai multe tematici importante precum care sunt pașii pe care medicii pot să îi urmeze ca să profeseze în continuare, documentele necesare prelungirii activității, care sunt beneficiile muncii după pensionare, dar și dacă gărzile sunt obligatorii.

Potrivit Legii 113/2016, „medicii care îşi desfăşoară activitatea în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate judeţene sau a municipiului Bucureşti, direct sau prin intermediul furnizorilor de servicii medicale, îşi pot continua activitatea, după împlinirea vârstei de pensionare, la cerere, cu aviz anual eliberat de direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti şi de CMR, prin colegiile judeţene ale medicilor sau al municipiului Bucureşti, pe baza certificatului de sănătate. Necesitatea prelungirii activităţii se stabileşte de către o comisie organizată la nivelul direcţiilor de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, alcătuită din:

– un reprezentant al casei de asigurări de sănătate judeţene sau a municipiului Bucureşti;

– un reprezentant al direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti;

– un reprezentant al colegiului judeţean al medicilor sau al municipiului Bucureşti.”

În România, limita de vârstă de pensionare diferă în funcție de gen, astfel:

Vârsta standard de pensionare pentru femei este de 61 de ani și va crește treptat până la 63 de ani, în luna ianuarie 2030. Între ianuarie 2020 – decembrie 2020, vârsta de pensionare pentru femei este între 61 de ani și 3 luni și 61 de ani și 5 luni.

Vârsta standard de pensionare pentru femei este de 61 de ani și va crește treptat până la 63 de ani până în luna ianuarie 2030. Pentru bărbați, vârsta standard de pensionare este de 65 de ani. Stagiul minim de cotizare este de 15 ani atât pentru femei, cât și pentru bărbați.

Stagiul complet de cotizare pentru femei este de 31 de ani și va crește treptat până la 35 de ani până în luna ianuarie 2030. Stagiul complet de cotizare pentru bărbați este de 35 de ani.

Pentru o acuratețe mai mare a aflării vârstei de pensionare, vă sugerăm să completați chestionarul Casei Naționale de Pensii Publice, care oferă răspunsuri individualizate.

Documente necesare pentru angajare sau prelungire a activității

Medicii se pot pensiona la vârsta standard de pensionare prevăzută de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Cei care sunt angajați și doresc prelungirea activității până la 67 de ani, trebuie să facă o cerere către angajator cu cel puţin 3 luni înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare.

Dosarul de solicitare a prelungirii activităţii peste vârsta legală de pensionare se depune cu 15 zile înaintea împlinirii vârstei legale de pensionare la Direcțiile de Sănătate Publică din fiecare județ și din Municipiul București. Există trei situații ale medicilor care vor să își continue activitatea după vârsta de pensionare, astfel:

1. Pentru medicii care lucrează în sistem privat, fără a avea contract cu CAS în mod direct sau prin intermediul angajatorului, continuarea activităţii se face în baza certificatului de membru şi a avizului anual al Colegiului, eliberat pe baza următoarelor documente:

a) cererea medicului, cu menţionarea expresă a faptului că activitatea cu caracter medical urmează să se desfăşoare exclusiv în unităţi medicale private;

b) copie a actului de identitate;

c) certificatul de sănătate tip A5 care va conţine şi viza de la medicul psihiatru;

d) copia asigurării de răspundere civilă, pentru greşeli în activitatea profesională, încheiată pentru anul respectiv;

e) dovada efectuării a minimum 40 de ore de educaţie medicală continuă în ultimele 12 luni.

2. Pentru medicii care lucrează în unități sanitare publice, inclusiv în cadrul liniilor de gardă, continuarea activităţii peste vârsta legală de pensionare poate avea loc numai în situaţii excepţionale, respectiv deficit de personal medical şi numai pe perioada în care postul urmează să fie scos la concurs. Continuarea activităţii se face cu avizul eliberat de colegiul teritorial în care funcţionează unitatea medicală, în baza următoarelor documente:

a) cererea medicului, cu menţionarea expresă a faptului că este de acord să desfăşoare activitate medicală peste vârsta de pensionare în unitatea medicală respectivă;

b) copie a actului de identitate;

c) certificatul de sănătate tip A5 care va conţine şi viza de la medicul psihiatru;

d) copia asigurării de răspundere civilă, pentru greşeli în activitatea profesională, încheiată pentru anul respectiv;

e) dovada efectuării a minimum 40 de ore de educaţie medicală continuă în ultimele 12 luni;

f) un referat al ordonatorului principal de credite prin care să fie certificat deficitul de personal la nivelul unităţii medicale respective, inclusiv, dacă este cazul, pentru linia de gardă, şi care să aibă anexată dovada scoaterii postului la concurs, precum şi precizarea datei următoare în care postul urmează să fie din nou scos la concurs.

3. Pentru medicii de familie și medicii care lucrează în unități sanitare private care au contract cu CAS, avizul anual pentru continuarea activităţii peste vârsta de pensionare se acordă de colegiul teritorial, în baza următoarelor documente:

a) cererea medicului;

b) copie a actului de identitate;

c) copia certificatului de înregistrare a cabinetelor medicale sau a unităţii medicale în care va continua desfăşurarea activităţii;

d) certificatul de sănătate tip A5 care va conţine şi viza de la medicul psihiatru;

e) copia asigurării de răspundere civilă, pentru greşeli în activitatea profesională, încheiată pentru anul respectiv;

f) dovada efectuării a minimum 40 de ore de educaţie medicală continuă în ultimele 12 luni.

După obținerea avizului de la Colegiul Medicilor, medicii din situațiile 2 și 3 vor prezenta la DSP din județul în care profesează dosarul prin care solicită continuarea activității după vârsta de pensionare. La nivelul DSP se va constitui o comisie, conform art. 391 alin. 8 din Legea nr. 95/2006, iar aceasta va stabili necesitatea prelungirii activităţii.

Toate documentele depuse în copie vor fi certificate de titular că sunt conforme cu originalul, prin înscrierea mențiunii „conform cu originalul”, datare, parafare și semnare.

Citește și Cum obții certificatul de membru al Colegiului Medicilor: acte necesare

Desfasurarea activității peste vârsta de pensionare – alte excepții legale

La cerere, pot continua activitatea medicală în unități sanitare publice, până la împlinirea vârstei de 70 de ani, medicii care:

 • dețin titlul de membru titular sau corespondent al Academiei Române sau al Academiei de Științe Medicale;
 • dețin funcția de profesor universitar;
 • dețin funcția de cercetător științific gradul I;
 • dețin titlul de doctor în științe medicale;
 • au fost deținuți sau internați din motive politice, aflați în situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
 • din motive politice, au fost obligați să își întrerupă studiile o anumită perioadă, obținându-și licența cu întârziere sau au fost împiedicați să își reia activitatea profesională.
 • peste vârsta de 70 de ani, medicii membri titulari sau corespondenţi ai Academiei de Ştiinţe Medicale pot fi menţinuţi în activitatea medicală numai cu acordul instituţiei în care lucrează, prin prelungiri anuale în baza certificatului de sănătate.  De acelaşi drept pot beneficia şi medicii membri titulari sau corespondenţi ai Academiei Române.

Pentru toate categoriile de medici de mai sus (academicieni, profesori universitari, etc, peste vârsta de 65 de ani sau medici academicieni peste 70 de ani), avizul anual al colegiului teritorial în care funcționează unitatea sanitară  se obține pe baza următoarelor documente:

 • cererea medicului, cu menționarea expresă a faptului că dorește să desfășoare activitate medicală peste vârsta de pensionare în unitatea medicală respectivă;
 • acordul în scris al unității sanitare plătitoare (numai pentru medicii academicieni peste vârsta de 70 de ani);
 • dovada situației în care se încadrează(academician, profesor universitar, cercetător.gr.I, doctor în științe, etc.)
 • copie a actului de identitate;
 • certificatul de sănătate, care să conțină viza unui medic psihiatru, cu mențiunea “apt să lucreze în domeniul sanitar” și vizele medicilor de medicina interna si de medicina muncii cu mențiunea “apt să lucreze în specialitatea…” (specialitatea medicului pentru care se eliberează certificatul de sănătate);
 • copia asigurării de răspundere civilă, pentru greșeli în activitatea profesională, încheiată pentru anul respectiv;
 • dovada efectuării a minimum 40 de ore de educație medicală continuă în ultimele 12 luni;

Continuarea activității în funcții de conducere în unitățile sanitare publice

În spitalele publice, profesorii universitari, medicii membri titulari sau corespondenți ai Academiei de Științe Medicale sau ai Academiei Române, medicii primari doctori în științe medicale pot ocupa funcţii de şef de secţie și după vârsta de 65 de ani, dar numai până la vârsta de 70 de ani, cu aprobarea managerului, avizul Consiliului de Administrație al spitalului și avizul anual eliberat de Biroul Executiv al Consiliului Național al Colegiului Medicilor din România și obținut în baza următoarelor documente :

 • cererea medicului, cu precizarea expresă a faptului că doreşte să ocupe funcţia de şef de secţie în unitatea medicală respectivă;
 • copie a actului de identitate;
 • copia certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România;
 • certificatul de sănătate, care să conțină viza unui medic psihiatru, cu mențiunea “apt să  lucreze în domeniul sanitar” și vizele medicilor de medicina interna și medicina muncii cu mențiunea “apt să lucreze în specialitatea…” (specialitatea medicului pentru care se eliberează certificatul de sănătate);
 • copia asigurării de răspundere civilă, pentru greşeli în activitatea profesională, încheiată pentru anul respectiv;
 • dovada efectuării a minimum 40 de ore de educaţie medicală continuă în ultimele 12 luni;
 • o adresă a colegiului teritorial la care este înregistrat medicul cu privire la sancţiunile aplicate acestuia în ultimele 12 luni sau inexistenţa acestora;
 • dovada calităţii de profesor universitar, medic titular sau corespondent al Academiei de Științe Medicale sau Academiei Române, medic primar doctor în științe medicale.

Citește și Vreti sa va angajati intr-o unitate sanitara din Romania? Ministerul Sanatatii a stabilit actele necesare

Mai sunt obligatorii gărzile?

Pentru medicii care lucrează în unități sanitare publice, inclusiv în cadrul liniilor de gardă, continuarea activităţii peste vârsta legală de pensionare poate avea loc numai în situaţii excepţionale, respectiv deficit de personal medical şi numai pe perioada în care postul urmează să fie scos la concurs. 

Citește și Cum te pot ajuta gărzile de noapte să îți găsești locul de muncă mult dorit

Beneficii ale muncii după pensionare

După vârsta de 63 sau 65 de ani viața nu se termină. Sunt o mulțime de motive pentru care poți să continui să rămâi activ pe piața muncii. Iată doar câteva dintre ele:

Munca te ajută să te menții sănătos din punct de vedere fizic și mental

Nu numai că lucrul poate întârzia apariția bolilor legate de vârstă, cum ar fi demența, dar păstrarea activității psihice și fizice te poate ajuta să te simți mai tânăr pentru mai mult timp. De asemenea, lucrul te menține activ social și previne izolarea care vine odată cu perioada pensionării.

Poți să lucrezi mai puține ore

În loc să lucrezi pentru 40 de ore pe săptămână, ai putea să alegi să îți continui activitatea pentru doar jumătate din acest timp, adică 20 de ore. Astfel poți să îmbini utilul cu plăcutul.

Îți va face bine din punct de vedere financiar

Dacă ați ajuns la vârsta de pensionare fără prea multe economii, atunci munca te poate ajuta să îți rotunjești veniturile și să continui să ai un stil de viață pe care îl vrei, fără să ți se diminueze veniturile.

Concluzie

Medicii care vor să lucreze după vârsta de pensionare o pot face, dar este necesar să îndeplinească criteriile de mai sus și să depună documentele necesare în timp util.

Ești medic și ești în căutarea unui loc de muncă? Creează-ți un cont aici, iar noi îți prezentăm cele mai bune oferte de angajare de la clinici și spitale de top din România.

Despre Autor

Violeta Dan

Entuziastă, neobosită visătoare și cititoare avidă. Sunt o admiratoare a poveștilor bine spuse, a celor care inspiră, motivează, aduc plus valoare și o viziune nouă, dar care sunt bine documentate și splendid realizate.

Facebook Comment