Termeni şi condiţii pentru concurs

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul Concursului ”MEDIcelebration” (denumit în continuare „Concursul”) este Medijobs Platform SRL, cu sediul în [Strada Regele Ferdinand nr. 22-26, Centrul Comercial Center, etaj. 3, Cluj Napoca, Cluj].

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit în continuare („Regulament”) care este obligatoriu pentru toți participanții.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială.

Concursul va fi operat prin intermediul INWHITE SRL cu sediul social în (Constanța, județul Constanța, strada Dezrobirii nr. 118, sc.B, ap. 57, cam. 1), cod unic de înregistrare (CUI 37594484), înregistrată la registrul comerțului cu nr. (J13/1535/17.05.2017), (denumit în continuare „InWhite Romania”).

Pe perioada Concursului, InWhite Romania, va desfășura următoarele servicii:

1. Va prelua informații despre câștigători pentru validarea și colectarea datelor în vederea livrării premiilor

2. Va preda premiile câștigătorilor, după validarea și identificarea acestora în condițiile stabilite prin Regulament

Organizatorul fiind absolvit de orice răspundere ulterioară legată de premiul acordat câștigătorilor.

SECȚIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

Concursul se va desfășura în perioada [1] august – [30] august 2020 pe pagina de Facebook, https://www.facebook.com/medijobsromania/ .

SECȚIUNEA 3. DREPTURI ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice care studiază sau profesează în domeniul medical sau farmaceutic, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente în România, care respectă condițiile prezentului regulament și care urmează indicațiile prezente în acest Regulament pentru a-și valida participarea. Nu pot participa angajați ai Organizatorului, și ai celorlalte companii implicate în această acțiune, precum și rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

Pentru a putea participa la Concurs, participanții trebuie să aibă un cont în platforma Medijobs cu o adresa de email validă și nume / prenume reale pentru a putea vedea câștigătorul. Dacă nu aveți cont de utilizator vă puteți creea un cont nou, la adresa: app.medijobs.ro/register/candidate.

În cazul în care aveți deja un cont în platforma noastră, condiția să puteți intra în concurs este să completați următorul chestionar -> https://bit.ly/3hI7TXd, iar la final să ne lăsați o adresă de e-mail (de preferat, aceeași cu care v-ați creat și contul în platforma MEDIjobs). 

SECȚIUNEA 4. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției.

Adresele de email vor fi folosite pentru a extrage câștigătorii prin programul https://random-ize.com/.

SECȚIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

Utilizatorii vor afla de concurs de pe paginile: https://www.facebook.com/medijobsromania/, https://www.instagram.com/medijobsromania/

Cei care au deja un cont în platforma Medijobs vor afla de concurs și prin intermediul unor newslettere și anunțuri în contul de utilizator din platformă. 

Utilizatorii se pot înscrie în concurs în perioada 1 august – 30 august 2020, astfel:

Creează-ți un cont de candidat gratuit în platforma MEDIjobs la adresa app.medijobs.ro/register/candidate  *te rugăm să te înregistrezi cu o singură adresă de e-mail, mai multe conturi create nu îți vor aduce și mai multe șanse de câștig. 

În cazul în care ai deja un cont în platforma noastră, tot ce trebuie să faci este să accesezi linkul –> https://bit.ly/3hI7TXd și să răspunzi la un chestionar scurt de 3 minute, iar la final să ne lași o adresă de email.  

Dă-ne like și follow pe Facebook și Instagram pentru a putea afla dacă ești printre câștigători. 

Instagram 👉 https://bit.ly/39tCGUO

SECȚIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI

Se vor acorda ca premii 3 Gift Cards, după cum urmează:

1st gift card – 500 lei

2nd gift card – 300 lei

3rd gift card – 200 lei

SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORULUI

Câștigătorii vor fi desemnați printr-un mecanism de selecție aleatorie cu ajutorul site-ului https://random-ize.com/pick-from-list/

Extragerile sunt prezentate, în data de 31 august 2020 pe pagina de Facebook a Organizatorului. 

Toți participanții la concursul ”MEDIcelebration”” trebuie să îndeplinească condițiile Regulamentului.

SECȚIUNEA 8. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI

Câștigătorilor concursului de pe Facebook li se va aduce la cunoștință rezultatul concursului în momentul extragerii astfel: vor fi menționați în video-ul/live-ul și apoi contactați prin email. Aceștia sunt obligați să verifice în 48 de ore primirea mesajului și să confirme primirea gift cardului online.

În cazul în care câștigătorii nu trimit în 48 de ore informațiile solicitate de Organizator, premiul se va acorda altui utilizator, ales prin același mecanism.

Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării câștigătorilor din motive care nu țin de el.

Câștigătorii vor intra personal în posesia premiului, începând cu data de 1 septembrie 2020, astfel:

1. Câștigătorul va primi gift cardul în format electronic din partea Organizatorului.

La recepționarea premiului câștigătorul trebuie:

1.  Să intre pe site-ul https://in-white.ro/, iar și să achiziționeze un produs folosind codul de cumpărături aflat pe Gift Card. Gift Cardul este valabil în perioada 31.08.2020 – 31.10.2020.

Produsele achiziționate vor fi expediate prin poștă/ curier numai la adrese de pe teritoriul României de către InWhite Romania.

SECȚIUNEA 9. DREPTURI DE AUTOR

Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecințe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a postării unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor pe Facebook.

SECȚIUNEA 10. ÎNCETAREA CONCURSULUI

Prezentul Concurs va înceta de drept la data de 30 august 2020, ora 23:59 și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră – de natura a face imposibilă derularea.

SECȚIUNEA 11. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul Concursului este disponibil în mod gratuit aici. Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament. Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe [contul de facebook al Organizatorului].

SECȚIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

Organizatorul campaniei nu este răspunzător de plata altor taxe sau a altor obligații financiare legate de premiul oferit, acestea căzând în sarcina persoanei câștigătoare.

SECȚIUNEA 13. LITIGII

În cazul unor litigii apărute între Organizator sau Operator și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente.