Termeni şi condiţii pentru concurs

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul Concursului ”Sărbătorește Ziua Femeii altfel” (denumit în continuare „Concursul”) este Medijobs Platform SRL, cu sediul în [Strada Regele Ferdinand nr. 22-26, Centrul Comercial Center, etaj. 3, Cluj Napoca, Cluj].

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit în continuare („Regulament”) care este obligatoriu pentru toți participanții.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială.

SECȚIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

Concursul se va desfășura în perioada [1] martie – [8] martie 2021 pe pagina de Instagram, https://www.instagram.com/medijobsromania/.

SECȚIUNEA 3. DREPTURI ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente în România, care respectă condițiile prezentului regulament și care urmează indicațiile prezente în acest Regulament pentru a-și valida participarea. Nu pot participa angajați ai Organizatorului, și ai celorlalte companii implicate în această acțiune, precum și rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

Pentru a putea participa la Concurs, participanții trebuie să aibă un cont de Instagram cu o adresa de email validă și nume / prenume reale pentru a putea vedea câștigătorul. 

SECȚIUNEA 4. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției.

Extragerea câștigătorului se va face prin programul https://random-ize.com/.

SECȚIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

Utilizatorii vor afla de concurs de pe paginile: 

https://www.facebook.com/medijobsromania/

https://www.instagram.com/medijobsromania/

https://ro.linkedin.com/company/medijobs

Utilizatorii se pot înscrie în concurs în perioada 1 martie – 8 martie 2021, astfel:

1️⃣ Follow paginii noastre de Instagram @medijobsromania

2️⃣ Like la postarea de concurs

3️⃣ Tag într-un comentariu 3 prietene (conturi valabile și active)

SECȚIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI

Se va acorda ca premiu un Beauty Gift card în valoare de 300 RON, valabil pe website-ul Sephora. 

SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORULUI

Câștigătorul va fi desemnat printr-un mecanism de selecție aleatorie cu ajutorul site-ului https://random-ize.com/pick-from-list/

Extragerile sunt prezentate, în data de 8 martie 2021 pe pagina de Instagram a Organizatorului. 

Toți participanții la concursul ”Sărbătorește Ziua Femeii altfel” trebuie să îndeplinească condițiile Regulamentului.

SECȚIUNEA 8. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI

Câștigătorului de pe Instagram i se va aduce la cunoștință rezultatul concursului în momentul extragerii astfel: va fi menționat în InstaStory și la postarea concursului, iar apoi contactat printr-un mesaj privat. Acesta are obligația să verifice în 48 de ore primirea mesajului și să confirme primirea gift cardului online.

În cazul în care câștigătorul nu trimite în 48 de ore informațiile solicitate de Organizator, premiul se va acorda altui utilizator, ales prin același mecanism.

Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării câștigătorilor din motive care nu țin de el.

Câștigătorul vor intra personal în posesia premiului, începând cu data de 8 martie 2021, astfel:

1. Câștigătorul va primi gift cardul în format electronic din partea Organizatorului. Gift cardul nu are un suport fizic.

La recepționarea premiului câștigătorul trebuie:

1.  Să intre pe site-ul https://www.sephora.ro/ și să achiziționeze un produs folosind codul de cumpărături aflat pe Gift Card. Gift Cardul este valabil timp de 12 luni din momentul achiziționării.

Produsele achiziționate vor fi expediate prin poștă/ curier numai la adrese de pe teritoriul României de către Sephora România.

Organizatorul este absolvit de orice răspundere ulterioară legată de premiul acordat câștigătorilor.

SECȚIUNEA 9. DREPTURI DE AUTOR

Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecințe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a postării unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor pe Instagram.

SECȚIUNEA 10. ÎNCETAREA CONCURSULUI

Prezentul Concurs va înceta de drept la data de 8 martie 2021, ora 00:00 și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră – de natura a face imposibilă derularea.

SECȚIUNEA 11. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul Concursului este disponibil în mod gratuit aici. Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament. Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe [conturile de social media ale Organizatorului].

SECȚIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

Organizatorul campaniei nu este răspunzător de plata altor taxe sau a altor obligații financiare legate de premiul oferit, acestea căzând în sarcina persoanei câștigătoare.

SECȚIUNEA 13. LITIGII

În cazul unor litigii apărute între Organizator sau Operator și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente.