Totul despre examenul de grad principal pentru asistenți medicali, moașe, surori medicale și oficianți medicali

Totul despre examenul de grad principal pentru asistenți medicali, moașe, surori medicale și oficianți medicali

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor Și Asistenților Medicali Din România (OAMGMAMR) a publicat condițiile necesare pentru înscrierea și participarea la sesiunea 2021 a examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali.

Ce documente sunt necesare pentru înscriere

Candidații care vor să se înscrie la examen trebuie să depună un dosar cu următoarele documente, conform oammrbuc.ro:

 • cererea de înscriere, cu datele de contact;
 • declarație privind informarea referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal de către OAMGMAMR;
 • copia actului de identitate valabil până la data susținerii examenului;
 • copia certificatului de absolvire eliberat de Ministerul Sănătății sau a diplomei/certificatului de absolvire/licență sau documentului echivalent eliberat de una dintre următoarele categorii de instituții de învățământ: liceu sanitar; școală postliceală sanitară; colegiu medical universitar; facultate de medicină/de asistență medicală/de moașe. La înscriere candidatul trebuie să prezinte actele de studii în original, urmând ca persoana care primește documentele să certifice „în conformitate cu originalul” pe copiile de pe actele de studii aflate la dosar;
 • copia atestatului de echivalare, după caz;
 • în cazul candidaților cu formare profesională efectuată în străinătate și recunoscută în România în condițiile legii, aceștia vor depune copia diplomei obținute în străinătate însoțită de traducerea legalizată în limba română și de copia documentului de recunoaștere a calificării în România;
 • adeverință eliberată de angajator din care să reiasă, după caz:
  • Experiența profesională de minimum 5 ani la data susținerii examenului, cumulată în specialitatea în care a profesat cu titlul de soră medicală/oficiant medical (m) si asistent medical, în cazul în care a dobândit ulterior, în condițiile legii, un titlu oficial de calificare în specialitatea de asistent medical (pl, ssd sau s);
  • La examenul de grad principal organizat în specialitatea titlului de calificare obținut în baza prevederilor ordinului ministrului sănătății nr. 613/2013 privind aprobarea normelor de organizare și desfășurare a programelor de pregătire pentru obținerea specializărilor în domenii complementare specialității de bază de către asistenții medicali generaliști și asistenții medicali de pediatrie, cu modificările și completările ulterioare, ale anexei nr. 1 la ordinul ministrului sănătății nr. 942/2017 pentru aprobarea normelor de organizare și desfășurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum și în vederea dezvoltării abilităților profesionale pentru asistenții medicali generaliști, moașe și asistenții medicali, cu modificările și completările ulterioare, și ale anexei nr. 1 din ordinul ministrului sănătății nr. 1076/2019 pentru aprobarea normelor de organizare și desfășurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale precum și în vederea dezvoltării abilităților profesionale pentru asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali, pot participa și asistenții medicali generaliști, asistenții medicali de pediatrie, asistenții medicali de farmacie, asistenții medicali de laborator și asistenții medicali de igienă care fac dovada încadrării, în condițiile legii, în funcția de asistent medical cu normă întreagă sau echivalent parțial, pe o perioadă cumulată de minimum 5 ani anteriori datei de susținere a examenului în structura sanitară corespunzătoare specialității respective, după cum urmează: servicii de radiologie-imagistică medicală, de laborator, de balneofizioterapie, de nutriție și dietetică, de igienă și sănătate publică de farmacie.
 • copia actelor de schimbare a numelui, după caz;
 • dovada plății sumei de participare la examen.
 • Candidații care au desfășurat activitate de voluntariat vor depune contractul de voluntariat, încheiat în conformitate cu prevederile legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în românia, cu modificările ulterioare, și certificatul de voluntariat emis de către organizațiile gazdă, încheiat conform art. 10 alin. (4) din legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în românia, cu modificările ulterioare; vechimea acumulată în perioada de voluntariat se calculează în funcție de timpul de lucru efectiv prestat
 • În situația în care solicitantul a exercitat profesia pe teritoriul altui stat, acesta va depune, în copie legalizată și traducere legalizată, documente emise de autoritatea competentă sau angajatorul din statul în cauză din care să rezulte perioadele de exercitare efectivă și legală a profesiei pe teritoriul acelui stat.

Citește și Care sunt obligațiile OAMGMAMR față de asistentul medical și care sunt beneficiile reale ale calității de membru

Candidații vor trece pe coperta dosarului: numele și prenumele candidatului cu inițiala tatălui, numele purtat anterior (după caz), specialitatea în care s-a înscris la examen, numărul de telefon al candidatului.

Când va avea loc examenul

În funcție de specialități, examenele se vor desfășura astfel:

 • 02.09.2021 – examenul pentru asistenți medicali generalişti, pediatrie, ocrotire, surori medicale, oficianți medicali;
 • 03.09.2021 – examenul pentru asistenți medicali- celelalte specializări, altele decât asistenți medicali generalişti, pediatrie, ocrotire, surori medicale, oficianți medicali;

Te-ar putea interesa și Totul despre punctajul EMC. Ce este, cum se calculează și cum se obțin punctele

Înscrierile se vor face în intervalul 26 iulie – 10 august, pentru toate specialitățile la sediul filialei București a OAMGMAMR din Strada Avrig, nr. 12, sector 2). Programul de primire a înscrierilor este: luni-joi între 10:00 – 16:00 și vineri între 10:00 – 14:00

Pentru scurtarea timpului de așteptare, candidații pot descărca și completa cererea de înscriere și declarația GDPR.

Care este taxa de participare

Candidații vor achita o taxă de participare la examen de 150 lei. Suma se va plăti în contul IBAN RO49UGBI0000362008983RON, deschis la Garanti Bank, beneficiar OAMGMAMR, CIF 15346984.

Candidații vor menționa pe documentul de plată ”sumă de participare examen grad principal-2021”.

Citește și Taxe și cotizații pentru membrii Ordinului Asistenților

Care sunt tematicile și bibliografia examenului de grad principal

Candidații care se înscriu la examen trebuie să pregătească următoarele:

Ești asistent medical și vrei să schimbi locul de muncă? Creează-ți acum un profil pe MEDIjobs, iar noi îți vom aduce cele mai bune oferte de angajare de la clinici și spitale de top din România.

Despre Autor

MEDIjobs

MEDIjobs este lider in Romania in domeniul recrutarii din sanatate. Recrutam specialisti medicali din Romania pentru Romania si trimitem oferte de job personalizate catre specialistii care se inregistreaza in platforma noastra. Ofertele trimise sunt bazate pe experienta specialistilor medicali, abilitatile lor, dar si salariul pe care si-l doresc. Procesul de inregistrare este RAPID, USOR si GRATUIT. Creeaza-ti contul astazi.

Facebook Comment