Procedura de transfer a membrilor OAMGMAMR la alte filiale

Procedura de transfer a membrilor OAMGMAMR la alte filiale

Fiecare asistent medical generalist, moașă sau asistent medical are dreptul de a cere transferul de la o filială la alta. Potrivit Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor și Asistenţilor Medicali din România, procedura de transfer a unui asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical  între filialele se poate efectua la solicitarea acestuia în una din următoarele situaţii:

  • Schimbare loc muncă dintr-un judeţ în altul;
  • Schimbare domiciliu dintr-un judeţ în altul.
  • Transferul se realizează astfel:
1. La filiala OAMGMAMR la care asistentul medical generalist, moaşa sau asistentul medical este înscris, dosarul va cuprinde:
  • Cererea de transfer – formular tip;
  • Copie conform cu originalul a actului de identitate

Soluţionarea cererii de transfer de către filiala OAMGMAMR se face în condiţiile achitării la zi a obligaţiilor profesionale ale acestuia.

În urma aprobării cererii de transfer, filiala OAMGMAMR va elibera acestuia o notă de transfer (conform anexa II), o copie a dosarului depus la înscriere şi va efectua transferul datelor către filiala unde urmează a fi înscris.

Citeşte şi: Încetarea calității de membru al OAMGMAMR. Ce trebuie să știi

2. La filiala OAMGMAMR la care asistentul medical generalist, moaşa sau asistentul medical doreşte să se transfere, dosarul va cuprinde:

Nota de transfer eliberată de filiala OAMGMAMR de la care asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medicalse transferă;

Copia dosarului cuprinzând actele de înscriere, eliberată de filiala OAMGMAMR la care asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul este înscris.

Menţiune: După aprobarea cererii de transfer, la noua filială, asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical va figura înscris cu acelasi număr şi indicativ din Registrul unic care i-a fost acordat de prima filială.

Unde te poți angaja ca asistent medical la noi în țară

Asistenții medicali generaliști, moașele sau asistenții medicali pot alege dintre două variante: fie aplică pentru un post în sistemul public de sănătate, asta înseamnă un loc de muncă la stat, fie aleg să lucreze în sistemul privat.

Alegerea unui loc de muncă în sistemul public de sănătate (la stat). Locurile disponibile în cadrul instituțiilor medicale de stat se obțin prin concurs. Astfel, ca un asistent medical să poată participa la concurs trebuie să își depună dosarele individuale, care trebuie să conțină următoarele documente:

– cererea de înscriere la concurs adresată conducatorului autorității sau instituției publice organizatoare;

– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

– carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

– cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere a candidatului că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

– adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzatoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

– CV

Concursurile, de obicei, cuprind mai multe probe precum cea teoretică scrisă, una practică, iar apoi interviul cu un reprezentant al clinicii sau spitalului unde asistentul a aplicat.

Alegerea unui loc de muncă în domeniul privat. În această zonă angajarea diferă față de cea de la stat pentru că la privat nu mai este etapa tip concurs, dar în schimb, aici se poate solicita o perioadă de probă pentru a efectua o evaluare a candidatului. Clinicile, spitalele sau cabinetele private afișează pe site-ul lor posturi disponibile și așteaptă înscrierea candidaților atașând un CV, apoi urmând etapa interviului . Odata cu încheierea cu succes a interviului cu angajatorul, urmează angajarea.

Citește și: Taxele pe care asistenții medicali trebuie să le achite: de la cotizația de membru OAMGMAMR la participarea la cursuri

Pentru această etapă, angajatorul îți va solicita un set de documente care sunt necesare angajării:

– Copie după buletin (carte) de identitate sau pașaport prin care se face dovada identității, cetățeniei și a domiciliului (Legea 105/1996);

– Copii după acte de stare civila (certificat naștere, căsătorie, hotărâre sau certificat de divorț, acte de stare civilă ale persoanelor aflate în întreținerea angajatului);

– Curriculum vitae, care cuprinde principalele date biografice și profesionale, dar și persoane de contact cu care ai lucrat și care pot trimite recomandări – potențialului angajator;

– Copie după acte de studii, calificare (certificate, diplome, atestate, ordine de confirmare în specialitate, competențe) privind existența studiilor și calificării necesare pentru exercitarea viitoarelor obligații de serviciu;

– Avizul medical (adeverința de la medicul de familie și fișa de aptitudini);

– Actul individual de repartizare în muncă în anumite cazuri, pentru absolvenți ai unităților de învățământ, respectiv pentru șomeri, beneficiari ai ajutorului social, persoane handicapate, după caz;

– Copie după livretul militar sau adeverința de recrutare (Legea nr. 46/1996), după caz ;

– Cazier judiciar;

– Carnet de muncă și/sau adeverință de la angajatorul precedent;

– Nota de lichidare – de la locul de muncă anterior;

– Extras cu nr. de cont IBAN si CUI BANCĂ pentru plata salariilor pe card;

– Copie a documentelor vizate la zi pentru libera practică;

– Asigurare de malpraxis 

– Aviz de angajare eliberat în condițiile OG 25/2014 pentru cetățeni străini;

– Adeverinta de la fostul angajator pe baza înregistrarilor efectuate de acesta în REGES sau REVISAL;

– Nota de lichidare care prezintă situația debitelor de la angajatorul precedent.

Ești psiholog și vrei un loc de muncă mai bine plătit? Înscrie-te gratuit pe MEDIjobs, iar noi îți vom aduce cele mai bune oferte de angajare de la clinici și spitale de top din România.

Despre Autor

Daniela Eremia

Pasionată de anatomie și de tot ceea ce înseamnă corpul uman, sunt mereu în căutare de informații și de subiecte interesante pe care le scriu cu mare drag pentru toată lumea.

Facebook Comment