Sistemul sanitar | Tot ce ar trebui să ştii despre drepturile şi obligaţiile pacienţilor

Sistemul sanitar | Tot ce ar trebui să ştii despre drepturile şi obligaţiile pacienţilor

Pacienţii au nevoie de încredere faţă de sistemul sanitar, încredere care se poate obţine doar cu ajutorul nostru, al celor care activăm în acest domeniu. Felul în care sunt trataţi generează feedback şi duce la creşterea sau pierderea încrederii în actul medical.

Cel mai de preţ lucru pe care îl deținem este sănătatea. Din păcate, nu putem să fim tot timpul sănătoşi şi avem nevoie de servicii medicale, servicii cu ajutorul cărora ne redobândim statutul de integritate fizică şi, implicit, psihică.

Citește și 9 metode prin care sa iti arati grija fata de pacient

Pentru că, înainte de toate, pacienţii sunt oameni, vom începe prin a vă reaminti drepturile fundamentale ale omului:

 • Principiul egalităţii în drepturi şi a egalităţii şanselor;
 • Dreptul la apărare şi principiul accesului nediscriminatoriu la actul de justiţie;
 • Dreptul la viaţă, dreptul la ocrotirea sănătăţii şi dreptul la un mediu sănătos;
 • Libertatea individuală şi dreptul la libera circulaţie a individului;
 • Viaţa intimă, inviolabilitatea domiciliului şi secretul corespondenţei;
 • Libertatea conştiinţei;
 • Libertatea de exprimare;
 • Libertatea informaţiei;
 • Dreptul la învăţătură şi accesul la cultură;
 • Dreptul cetăţeanului de a alege şi de a fi ales;
 • Dreptul cetăţeanului la iniţiative legislative;
 • Dreptul cetăţeanului de a organiza şi participa la întruniri publice;
 • Dreptul de asociere;
 • Munca şi dreptul la grevă;
 • Libertatea economică;
 • Dreptul de proprietate privată şi dreptul la moştenire;
 • Protecţia copiilor şi a tinerilor;
 • Protecţia persoanelor cu handicap;
 • Dreptul de petiţionare;
 • Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică;
 • Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi.

Pe lângă aceste drepturi, cei din sistemul sanitar trebuie să cunoască şi să respecte drepturile pacientului:

 • respectarea drepturilor fundamentale ale omului şi a demnităţii fiinţei umane în domeniul ocrotirii sănătăţii;
 • recunoaşterea vieţii umane, a sănătăţii omului ca valoare supremă;
 • orientarea spre menţinerea vieţii, a sănătăţii fizice şi psihice a pacientului în procesul prestării serviciilor de sănătate;
 • respectarea valorilor morale şi culturale ale pacientului, a convingerilor lui religioase şi filozofice;
 • recunoaşterea pacientului, iar în cazurile prevăzute de legislaţie, a reprezentantului său legal (a rudei apropiate), în calitate de participant principal la luarea deciziei privind intervenţia medicală;
 • reglementarea drepturilor, responsabilităţilor şi a condiţiilor de limitare a drepturilor pacientului în scopul protecţiei sănătăţii acestuia şi respectării drepturilor altor persoane;
 • încrederea reciprocă dintre pacient şi lucrătorul medical.

Citește și Factorii care ii influenteaza pe pacienti in alegerea medicului

a) asistenţă medicală gratuită în volumul stabilit de legislaţie;

b) atitudine respectuoasă şi umană din partea prestatorului de servicii de sănătate, indiferent de vârstă, sex, apartenenţă etnică, statut socio-economic, convingeri politice şi religioase;

c) securitatea vieţii personale, integritate fizică, psihică şi morală, cu asigurarea discreţiei în timpul acordării serviciilor de sănătate;

d) reducerea suferinţei şi atenuarea durerii provocate de o îmbolnăvire şi/sau intervenţie medicală, prin toate metodele şi mijloacele legale disponibile, determinate de nivelul existent al ştiinţei medicale şi de posibilităţile reale ale prestatorului de servicii de sănătate;

e) opinie medicală alternativă şi primirea recomandărilor altor specialişti, la solicitarea sa ori a reprezentantului său legal (a rudei apropiate), în modul stabilit de legislaţie;

f) asigurare de asistenţă medicală (obligatorie şi benevolă), în conformitate cu legislaţia;

g) informaţii cu privire la prestatorul de servicii de sănătate, profilul, volumul, calitatea, costul şi modalitatea de prestare a serviciilor respective;

h) examinare, tratament şi întreţinere în condiţii adecvate normelor sanitaro-igienice;

i) informaţii exhaustive cu privire la propria sănătate, metodele de diagnostic, tratament şi recuperare, profilaxie, precum şi la riscul potenţial şi eficienţa terapeutică a acestora;

Citește și Care este rolul empatiei în medicină

j) informaţie completă privind factorii nocivi ai mediului ambiant;

k) exprimare benevolă a consimţămîntului sau refuzului la intervenţie medicală şi la participare la cercetarea biomedicală (studiul clinic), în modul stabilit de prezenta lege şi de alte acte normative;

l) acceptare sau refuz în ce priveşte efectuarea ritualurilor religioase în perioada spitalizării în instituţia medico-sanitară, dacă aceasta nu afectează activitatea ei şi nu provoacă prejudiciu moral altor pacienţi;

m) asistenţă a avocatului sau a unui alt reprezentant în scopul protecţiei intereselor sale, în modul stabilit de legislaţie;

n) informaţie privind rezultatele examinării plângerilor şi solicitărilor, în modul stabilit de legislaţie;

o) atacare, pe cale extrajudiciară şi judiciară, a acţiunilor lucrătorilor medicali şi ale altor prestatori ai serviciilor de sănătate, precum şi a funcţionarilor responsabili de garantarea asistenţei medicale şi a serviciilor aferente în volumul prevăzut de legislaţie;

p) îngrijire terminală demnă de o fiinţă umană;

q) despăgubire a daunelor aduse sănătăţii, conform legislaţiei.

Dacă am conştientiza că fiecare om contează şi că nu suntem veşnici, am fi mai buni unii cu alţii, am putea lăsa amintiri frumoase în urma noastră.

Despre Autor

Iulia Chiper

Scriu in speranta ca pot face lumea mai buna oferind informatii competente. Sunt convinsa ca informatia de calitate este sinonima cu educatia si poate schimba in bine mentalitati si destine.

Facebook Comment