Revalidarea avizului de libera practica pentru asistenti medicali

Revalidarea avizului de libera practica pentru asistenti medicali

In conformitate cu prevederile art. 18 din OUG 144/2008, asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali care intrerup activitatea profesionala pentru o perioada mai mare de 5 ani vor fi reatestati, in vederea reluarii activitatii.

Reatestarea competentei profesionale a asistentilor medicali generalisti, moaselor si asistentilor medicali in vederea exercitarii profesiei  se face, la cerere, de catre o comisie a filialei Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, in baza Metodologiei de reatestare a competentelor profesionale a asistentilor medicali generalisti, moaselor si asistentilor medicali, adoptata prin Hotararea Consiliului national nr. 32/ 2009.

Este foarte important ca in momentul in care te decizi ca nu mai doresti sa profesezi ca Asistent medical, este necesar sa faci o cerere scrisa catre OAMGMAMR prin care ii instiintezi de acest lucru. In sens contrar, in momentul in care  vei dori sa reincepi activitatea ca Asistent medical, vei fi nevoit/a sa platesti cotizatia de membru aferenta timpului in care nu ai profesat. Acest lucru este valabil si pentru concediile de crestere copil.

Pentru a fi reatestat, candidatul va efectua un stagiu practic si va sustine o proba teoretica dupa finalizarea stagiului, in termen de maximum 60 de zile.

Stagiul practic:
-> are durata de 3 luni, cate 8 ore/zi, pentru asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali care au o vechime in specialitate mai mica de 3 ani sau nu au profesat;
-> are durata de o luna, cate 6 ore/zi, pentru cei cu vechime intre 3 si 5 ani;
-> are durata de o luna, cate 4 ore/zi, pentru cei cu vechime peste 5 ani;
-> se va efectua in unitati sanitare stabilite de OAMGMAMR;
-> va fi coordonat de catre directorul de ingrijiri/asistentul-sef din unitatea respectiva;
-> se va desfasura sub indrumarea asistentului sef de sectie sau a unei asistente medicale principale, desemnata de acesta;
-> evaluarea si validarea stagiului se vor face in baza fiselor de evaluare, care fac parte din metodologie, de catre directorul de ingrijiri/asistentul sef de sectie/mentor;
-> punctajul minim de promovare a stagiului practic este 7;
-> in caz de nepromovare a stagiului practic, la solicitarea candidatului, se poate organiza un stagiu suplimentar cu o durata stabilita de comisie.

Proba teoretica:
-> consta in test-grila cu 40 de intrebari;
-> punctajul minim de promovare a probei teoretice este 7;
-> tematica si bibliografia vor fi stabilite de Comisia nationala de educatie medicala continua a OAMGMAMR in functie de specialitate;
-> intrebarile vor avea 3 variante de raspuns, cu un singur raspuns corect;
-> se sustine numai dupa promovarea stagiului practic;
-> in caz de nepromovare a probei teoretice, la solicitarea candidatului, se poate organiza o alta sesiune de examen la o data stabilita de comisie, dar nu mai tarziu de 15 zile.

Comisia de reatestare a competentei profesionale va intocmi un proces-verbal in care se vor consemna rezultatele evaluarii probei teoretice si a stagiului practic. Procesul-verbal va fi inaintat presedintelui filialei spre validare. Filiala judeteana a OAMGMAMR va elibera certificatul de reatestare a competentei profesionale.

Certificatul de membru este eliberat de OAMGMAMR prin filialele sale, o singură dată, în momentul înscrierii asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali în organizaţia profesională.

Certificatul de membru se avizeaza anual, in conditiile legii, si pe baza dovezilor privind acumularea numarului de 30 de credite de educaţie medicala continua, conform Hotararii Consiliul National al OAMGMAMR.

Certificatul de membru se acordă pe baza urmatoarelor documente:
-> copia legalizata a documentelor de studii care atestă formarea in profesie;
-> declaratie pe propria raspundere privind indeplinirea conditiilor prevazute la art. 14 şi art. 15 din OUG 144/2008;
-> certificatul de cazier judiciar;
-> certificatul de sanatate fizica si psihica.

Aici poti gasi Metodologia de reatestare a competentelor profesionale.

Tematica si bibliografia pentru sustinerea examenului de reatestare a competentelor profesionale:

TEMATICA EXAMENULUI DE REATESTARE A COMPETENTELOR PROFESIONALE- ASISTENT MEDICAL GENERALIST

TEMATICA REATESTARE-NUTRITIE-DIETETICA

TEMATICA REATESTARE-LABORATOR

TEMATICA REATESTARE-FARMACIE

TEMATICA REATESTARE-BFKT

TEMATICA REATESTARE-ASISTENT MEDICO SOCIAL

TEMATICA REATESTARE IGIENA SI SANATATE PUBLICA

TEMATICA REATESTARE -RADIOLOGIE

TEMATICA REATESTARE -OBSTETRICA- GINECOLOGIE

Daca v-a placut acest articol si doriti sa fiti la curent cu astfel de materiale sau oportunitati de cariera in domeniul medical, va invitam sa va creati un cont gratuit pe MEDIjobs AICI.

Despre Autor

Madalina Hornet

Facebook Comment