Responsabilitatea unui specialist în resurse umane, ȋn procesul de recrutare a personalului medical

Responsabilitatea unui specialist în resurse umane,  ȋn procesul de recrutare a personalului medical

Când vorbim de resurse umane ne gândim la conducerea şi administrarea personalului, având ca scop creşterea performanţei unităţii prin ȋmbunătăţirea performanţelor individuale.

Ce ȋnseamnă de fapt resursele umane?

Resursele umane includ activităţi ca: recrutare, selecţie, dezvoltare, evaluarea performanţei, remunerare şi distribuirea  recompenselor.

Indiferent de domeniul de activitate, privat sau de stat, trebuie să recunoaştem că fără resursa umană nu am avea rezultatele dorite pe termen mediu sau lung. Tocmai de aceea, pentru a susţine o performanţă, majoritatea angajaţilor trebuie sa aibă abilităţile necesare pentru a-şi desfăşura activitatea, să fie motivaţi şi să li se ofere oportunitatea de a-şi asuma decizia şi responsabilitatea pentru ceea ce fac.

Ce calităţi caută un specialist HR la un asistent debutant?

Ȋn primul rând, se aşteaptă ca un asistent medical debutant, ȋn timpul celor 3 ani de pregătire la o şcoală postliceală să-şi ȋnsuşească atât cunoştinţele teoretice cât şi cele practice pentru a dovedi că este suficient de pregătit pentru această funcţie, ȋntr-un domeniu atât de complex, sănătatea, care cuprinde caracteristici unice. 

Rezultatele deloc ȋncurajatoare de la concursurile organizate ȋn ultimul timp, spun foarte multe despre nivelul de pregătire şi ar trebui să fie un semnal de alarmă  pentru persoanele care participă la pregătirea asistenţilor medicali. 

Sute de viitori asistenţi medicali promovează examenul final al Şcolii Postliceale, iar ȋn momentul când participă la un examen/concurs ȋntr-o instituţie din sistemul public de stat, nu reuşesc să promoveze testul scris, care cuprinde exact ceea ce ei parcurg de-a lungul celor 3 ani de pregătire. 

Importanţa  resursei umane

Dacă la sfârşitul studiilor liceale se susţine cel mai important examen al vieţii, bacalaureatul, de ce nu se dă importanţa necesară acestui lucru şi de cei de la şcolile postliceale?   

Indiferent de domeniu ȋn care  ȋţi doreşti să performezi trebuie să susţii un examen. La aceste şcoli sunt admişi toţi cei care doresc să obţină o diplomă ȋn acest domeniu, dar cu rezerva ca până la finalul celor 3 ani, să promoveze şi examenul de bacalaureat. De ce nu invers?Absolventul bine pregătit va căpăta rapid ȋncredere ȋn sine şi va putea fi un membru valoros al echipei.

Responsabilul HR are misiunea de a descoperi  adevărata valoare a fiecăruia din echipă, gradul de implicare, abilităţile fiecăruia, modul de gândire, rezistenţa la stres. Ȋncrederea ȋn echipa formată este foarte importantă pentru că recrutand persoane bine pregătite, climatul de lucru este relaxant şi profesionalismul ȋşi spune cuvântul.

Forţa de muncă ȋn sistemul sanitar

Când vorbim despre sistemul sanitar, o forţă de muncă motivată şi adecvat pregătită este un element de bază pentru furnizarea de servicii de sănătate de bună calitate, eficiente şi care să răspundă pe deplin aşteptărilor pacienţilor. Dar, ca ȋn majoritatea sistemelor de sănătate din lume, se regăsesc probleme. Lipsa de motivare a personalului, repartizarea ineficientă a acestuia şi pregătirea inadecvată sunt doar câteva dintre ele.

Planificarea şi dispunerea personalului ȋn număr suficient, cu pregătire corespunzătoare, la locul şi timpul potrivit este vitală pentru bunul mers al unei instituţii. Ȋn funcţie de specificul fiecărei structuri organizatorice şi de adresabilitate se analizează necesitatea numărului de personal. Acolo unde este cazul se suplimentează posturi sau se diminuează, ȋn funcţie de nevoi.

Deficitul de personal

Deficitul de personal se poate adânci din diverse şi neaşteptate motive: ȋncetări de CIM (contract individual de muncă) prin pensionări anticipate la cererea salariaţilor, decese sau demisiile salariaţilor pentru migrare ȋn alt sector de activitate, ȋn dorinţa  dezvoltării profesionale şi personale. 

Forţa de muncă poate fi influenţată şi de tendinţele sociale, la un moment dat. Sarcina şi ȋngrijirea copilului, scăderea numărului de personal ȋn urma pensionării sunt cazuri ȋn care specialităţile respective rămân deficitare, ajungându-se chiar la suspendare de activitate ȋn acel sector. 

Atunci când se suspendă o activitate, personalul rămas trebuie redistribuit ȋn alte structuri cu deficit din cadrul unităţii. Chiar dacă anumite persoane se adaptează mai greu la schimbare, pentru angajator este un avantaj deoarece salariatul nu mai parcurge perioada de adaptare, acesta cunoscând circuitele, protocoalele, etc.

Statut  social

Personalul din sănătate are un statut social ridicat dat de importanţa socială a muncii depuse. Programul, de cele mai multe ori, este foarte ȋncărcat, nivelul de salarizare este avantajos in raport cu alte domenii de activitate. 

Cu cât este mai mare satisfacţia ȋn muncă, cu atât personalul este mai activ. Este exact lucrul de care are nevoie o societate funcţională.

Funcţia de selectare a personalului

Tocmai de aceea, funcţia de selectare a personalului este foarte importantă. Găsirea  persoanelor competente şi cu aspiraţii trebuie să coincidă cu nevoile şi obiectivele instituţiei.

Ȋn zadar ai ales profesia de asistent medical dacă nu practici această meserie cu drag! Trebuie să fii conştient că optand pentru această meserie te pui ȋn slujba pacientului, ȋi alini suferinţa. Acesta se adresează sistemului pentru problema pe care o are şi vine cu speranţa că aici se va face bine. Relaţia pacient – personal medical trebuie să facă parte din tratament. 

Pregătirea profesională continuă

Pregătirea profesională continuă este un factor important. Instalarea  de echipament de ultimă generaţie, tehnicile care necesită deprinderi noi sunt cele care impun formarea continuă. Şi iată că, indirect, toţi salariaţii participă la dezvoltarea instituţiei, prin simpla realizare a sarcinilor de serviciu, menţinând ȋn acest fel un act medical de calitate.

Am enumerat doar câteva dintre aspectele de care trebuie să ţină cont un HR ȋn complicatul proces de recrutare de personal medical. 

Importanţa specialistului HR

Un  şef trebuie să fie deschis, să accepte idei noi, constructive, să muncească ȋmpreună cu echipa pentru a avea performanţe, atât individuale, cât şi organizaţionale. Abordând acest mod de lucru descoperă adevărata valoare a fiecăruia din echipă, cât este de implicat, abilităţile fiecăruia, modul de gândire, rezistenţa la stres. 

Ȋncrederea ȋn echipa formată este foarte importantă. Recrutand  persoane bine pregatite climatul de lucru este relaxat, profesionalismul ȋşi spune cuvântul.

Dacă rezultatul final al unei acţiuni medicale, operaţie sau tratament, este un succes, acesta este şi meritul şi profesionalismul specialistului HR; felul ȋn care a ştiut să aleagă oamenii potriviţi se reflectă ȋn calitatea actului medical.

Despre Autor

Iulia Chiper

Scriu in speranta ca pot face lumea mai buna oferind informatii competente. Sunt convinsa ca informatia de calitate este sinonima cu educatia si poate schimba in bine mentalitati si destine.

Facebook Comment