Reatestarea competențelor profesionale pentru asistenți medicali și moașe. Ce s-a schimbat în metodologie?

Reatestarea competențelor profesionale pentru asistenți medicali și moașe. Ce s-a schimbat în metodologie?

Potrivit legii, asistenții medicali, moașele și asistenții medicali generaliști care decid să își întrerupă activitatea profesională pentru o perioadă mai mare de 5 ani trebuie reatestați pentru a putea lucra în continuare în sistemul sanitar. Concret, este vorba despre revalidarea avizului de liberă practică. 

Actul normativ care prevede această obligativitate este Ordonanța de urgență nr. 144/2008 privind exercitarea profesiilor mai sus menționate.

Însă, în urma unei hotărâri a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România a fost modificată „Metodologia de reatestare a competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi a asistenţilor medicali” (denumirea oficială). Decizia a fost luată la finele anului 2018 și tot atunci a fost publicată în Monitorul Oficial.

Această hotărâre cuprinde mai multe modificări importante pentru asistenții medicali care vor revalidarea certificatului de liberă practică. 

Între modificări se numără cea care arată că nu se va mai considera activitate profesională perioada de concediu de îngrijire a copilului, în situațiile în care concediile pre și postnatale consecutive însumează 4 ani.

Redăm, mai jos, modificările aduse metodologiei de reatestare a competenței profesionale a asistenților medicali generaliști, moașelor și a asistenților medicali, aprobată prin hotărârea Consiliului Național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 32 / 2009 (sursa: Monitorul Oficial).

1. Partea introductivă a articolului 2 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 2 – Se consideră continuitate în exercitarea profesiei:”

Forma inițială era: 

„Art. 2. – Se consideră continuitate în activitatea profesională:”

Următoarele modificări a avut un impact mai mare asupra profesioniștilor.

La articolul 2 este precizat faptul că „se consideră continuitate în activitatea profesională”:

b) activitatea asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali care sunt angajaţi ai OAMGMAMR sau care sunt membri în Consiliul judeţean/municipiului Bucureşti, Biroul Consiliului judeţean/Municipiului Bucureşti sau în Biroul executiv al OAMGMAMR;

c) perioada în care asistentul medical generalist, moaşa sau asistentul medical a exercitat profesia în străinătate, numai dacă face dovada că a desfăşurat activitatea în mod efectiv şi legal;

d) perioada de concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani sau de 3 ani pentru copilul cu handicap, însumat pe o perioadă de maximum 5 ani;

e) perioada în care asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali exercită profesia în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;

f) perioada în care asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali au desfăşurat activitate de voluntariat conform legii, pe o perioadă de cel puţin un an, în domeniul studiilor absolvite, într-o unitate sanitară de profil autorizată, conform specializării

Următoarea modificare este: 

3. După articolul 4 se introduce un articol nou, articolul 4^1 care vine în sprijinul asistenților. Acesta are următorul cuprins:

„Art. 4^1 – Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali care fac dovada că au acumulat cu normă întreagă cel puțin 12 luni de activitate profesională în decursul ultimilor 4 ani anterior datei solicitării reatestării vor fi reatestați profesional prin susținerea probei teoretice prevăzute la art. 4 lit. b)”.

Articolul 4 litera b) este proba teoretică. Însă, pentru a fi reatestat, candidatul va efectua un stagiu practic şi va susţine o probă teoretică după finalizarea stagiului, în termen de maximum 60 de zile.

Concret, această categorie de persoane susțin proba teoretică, ce are următoarele caracteristici (potrivit metodologiei publicate pe site-ul oamr.ro): 

– constă în test-grilă cu 40 de întrebări;

 – punctajul minim de promovare a probei teoretice este 7;

 – tematica şi bibliografia vor fi stabilite de Comisia naţională de educaţie profesională continuă a OAMGMAMR în funcţie de specialitate;

 – comisia de reatestare elaborează cel puţin 2 variante de test-grilă pentru fiecare specialitate pentru care se organizează examen, din care unul dintre candidaţi va extrage o variantă cu întrebări pentru proba teoretică respectivă;

 – testul-grilă se susţine în prezenţa comisiei de reatestare şi va fi corectat şi semnat de către toţi membrii comisiei;

 – întrebările vor avea 3 variante de răspuns, cu un singur răspuns corect;

 – se susţine numai după promovarea stagiului practic;

 – în caz de nepromovare a probei teoretice, la solicitarea candidatului, se poate organiza o altă sesiune de examen la o dată stabilită de comisie, dar nu mai târziu de 15 zile.

Stagiul practic are următoarele caracteristici:

– are o durată de 3 luni, câte 8 ore/zi sau 504 de ore repartizate inegal pe o perioadă de până la 6 luni, pentru asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care au o vechime în specialitate mai mică de 3 ani sau nu au profesat;

– are durata de o lună, câte 6 ore/zi sau 126 de ore repartizate inegal pe o perioadă de până la 3 luni pentru cei cu vechime între 3 şi 5 ani;

– are durata de o lună, câte 4 ore/zi sau 84 de ore repartizate inegal pe o perioadă de până la 3 luni pentru cei cu vechime peste 5 ani;

– se va efectua în unităţi sanitare stabilite de preşedinţii filialelor OAMGMAMR;

– va fi coordonat de către directorul de îngrijiri/asistentul-şef din unitatea respectivă;

– se va desfăşura sub îndrumarea asistentului şef de secţie sau a unei asistente medicale principale, desemnată de acesta;

– evidenţa orelor de practică din cadrul stagiului se va efectua prin întocmirea unui pontaj individual, validat de către directorul de îngrijiri/asistentul-şef din unitatea gazdă;

– evaluarea şi validarea stagiului se vor face în baza fişelor de evaluare prevăzute în anexele nr. 1 – 8^1, care fac parte integrantă din prezenta metodologie, de către directorul de îngrijiri/asistentul şef de secţie/mentor;

– punctajul minim de promovare a stagiului practic este 7;

– în caz de nepromovare a stagiului practic, la solicitarea candidatului, se poate organiza un stagiu suplimentar cu o durată stabilită de comisie.

De asemenea, a fost modificată și o anexă care arată modelul de certificat de reatestare a competenței profesionale.

Despre Autor

MEDIjobs

MEDIjobs este lider in Romania in domeniul recrutarii din sanatate. Recrutam specialisti medicali din Romania pentru Romania si trimitem oferte de job personalizate catre specialistii care se inregistreaza in platforma noastra. Ofertele trimise sunt bazate pe experienta specialistilor medicali, abilitatile lor, dar si salariul pe care si-l doresc. Procesul de inregistrare este RAPID, USOR si GRATUIT. Creeaza-ti contul astazi.

Facebook Comment