Ordinul Asistentilor Medicali schimba taxele pentru asistente

Ordinul Asistentilor Medicali schimba taxele pentru asistente

In Monitorul Oficial s-a publicat Hotararea nr. 34/2018 a Consiliului național al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania (OAMGMAMR), de modificare a Hotararii nr. 31/2017 privind stabilirea cuantumului cotizației de membru, respectiv cotizației de membru asociat al OAMGMAMR si a unor taxe incasate de OAMGMAMR.

Mai exact, hotararea OAMGMAMR aduce urmatoarele modificari:

Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins: Membrii Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, denumit in continuare OAMGMAMR, care exercita profesia de asistent medical generalist, de moasa sau de asistent medical, precum si membrii asociati ai OAMGMAMR, care exercita profesia de sora medicala sau de oficiant medical, au obligatia de a plati lunar cotizatia de membru in cuantum de 1% din valoarea salariului de baza, aferent functiei de baza declarate, indiferent de durata timpului de munca (norma intreaga sau fractiune de norma)”.

Prevederea initiala spunea ca asistentele au obligatia de a achita lunar cotizatia de membru in cuantum de 1% din valoarea salariului de baza, dar nu mai putin de 1% din valoarea salariului minim brut pe economie, indiferent de durata timpului de munca (norma intreaga sau fractiune de norma).

Art. 2.

Prin exceptie de la prevederile art. 1, au obligatia de a plati cotizatia de membru in cuantum de 120 lei/an urmatoarele categorii de membri:

  1. asistentii medicali generalisti, moasele, asistentii medicali, precum si surorile medicale si oficiantii medicali care nu exercita profesia sau care exercita profesia in baza unui contract de voluntariat;
  2. membrii si membrii asociați ai OAMGMAMR care se afla in situatia suspendarii contractului de munca pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau a copilului cu handicap pana la implinirea varstei de 3 ani sau in concediu de ingrijire copil bolnav pana la varsta de 7 ani, respectiv 18 ani pentru copilul cu handicap, daca nu solicita suspendarea calitatii de membru;
  3. asistentii medicali generaliști, moașele sau asistentii medicali, precum si surorile medicale si oficiantii medicali care sunt pensionari, nu exercita profesia, dar doresc sa isi pastreze calitatea de membru, respectiv de membru asociat al OAMGMAMR.”

Prevederea initiala spune ca prin exceptie de la prevederile art. 1, asistentii medicali generalisti, moasele sau asistentii medicali, precum si surorile medicale si oficiantii medicali care nu exercita profesia sunt obligati la plata unei cotizatii in cuantum de 1% lunar din valoarea salariului minim brut pe economie.

La articolul 7, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(2) Plata cotizatiei este in cuantum de 10 lei/luna, urmand ca regularizarea pana la nivelul prevazut la alin. (1) sa se faca dupa depunerea declaratiei anuale de venituri la Administrația Finantelor Publice.

Prevederea initiala: Plata cotizatiei se va face lunar, in cuantum de 1% din valoarea salariului minim brut pe economie, urmand ca regularizarea pana la nivelul prevazut la alin. (1) sa se faca dupa depunerea declaratiei anuale de venituri depusa la Administratia Finantelor Publice.

De asemenea, la art.8, OAMGMAMR a introdus o taxa noua,  mai exact „taxa de certificare a cursurilor/manifestarilor stiintifice organizate de catre furnizorii de educatie medicala continua, altii decat cei prevazuți la lit. g), este de 30 lei/participant”

Noile prevederi vor intra in vigoare la 1 ianuarie 2019.

 

Daca iti doresti sa fii la curent cu oportunitati de cariera si noutati din domeniul medical, creeaza un cont Gratuit in doar 5 minute aici.

 

Despre Autor

Madalina Hornet

Facebook Comment