S-au modificat condițiile pentru eliberarea certificatului de membru CMR

S-au modificat condițiile pentru eliberarea certificatului de membru CMR

Monitorul Oficial a publicat recent o decizie de modificare a unui act normativ legat de eliberarea certificatului de membru al Colegiul Medicilor din România. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 746 din 30 iulie 2021.

Modificările se aplică medicilor care urmează cursurile de rezidențiat pentru o altă specialitate. Pe lângă celelalte documente, aceștia vor depune copia certificată „conform cu originalul” a carnetului de rezident completat și vizat la zi sau a adeverinței de confirmare în rezidențiat pentru medicii rezidenți aflați în anul I de pregătire. Această diplomă se va depune în maxim 12 luni de la data eliberării.

Citește și Cariera de medic de familie: ce viitor are medicina familiei și care sunt beneficiile profesiei

În continuare puteți urmări textul Deciziei nr. 6/2021 pentru modificarea Deciziei Consiliului național al Colegiului Medicilor din România nr. 16/2016 privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România, semnată de președintele CMR, prof.dr. Daniel Coriu.

“În temeiul art. 390, 414 și 416 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul național al Colegiului Medicilor din România decide:

Art. I. –

Decizia Consiliului național al Colegiului Medicilor din România nr. 16/2016 privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 19 iulie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 4, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

“(4) În cazul în care medicul care deține titlul prevăzut de alin. (1) este și medic rezident într-o altă specialitate, acesta va depune, pe lângă documentele prevăzute la alin. (2), copia certificată «conform cu originalul» a carnetului de rezident completat și vizat la zi sau a adeverinței de confirmare în rezidențiat pentru medicii rezidenți aflați în anul I de pregătire.”

2. La articolul 5 alineatul (2), literele c) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:

“c) copie certificată «conform cu originalul» de către medic prin semnătură olografă sau semnătură electronică extinsă, în cazul depunerii în format electronic a diplomei de absolvire a facultății sau a adeverinței de absolvire a studiilor valabilă până la eliberarea diplomei de licență, dar nu mai mult de 12 luni de la data emiterii;

d) copia carnetului de medic rezident completat și vizat la zi, respectiv copia adeverinței de confirmare în rezidențiat pentru medicii rezidenți aflați în anul I de pregătire;”.

3. La articolul 7 alineatul (2), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

“c) copie certificată «conform cu originalul» de către medic prin semnătură olografă sau semnătură electronică extinsă, în cazul depunerii în format electronic a diplomei de absolvire a facultății sau a adeverinței de absolvire a studiilor valabilă până la eliberarea diplomei de licență, dar nu mai mult de 12 luni de la data emiterii;”.

Te-ar putea interesa și Medic | acte necesare pentru angajare

4. La articolul 8 alineatul (2), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

“d) copie de pe actele care dovedesc dobândirea dreptului de liberă practică potrivit legislației anterioare anului 2005 sau, după caz, documentul care atestă recunoașterea dreptului de a exercita profesia, eliberat de către Ministerul Sănătății;”.

5. La articolul 8, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

“(4) În cazul în care medicul care deține titlul prevăzut de alin. (1) este și medic rezident, acesta va depune, pe lângă documentele prevăzute la alin. (2), copia certificată «conform cu originalul» a carnetului de rezident completat și vizat la zi sau copia adeverinței de confirmare în rezidențiat pentru medicii rezidenți aflați în anul I de pregătire, după caz.”.

6. La articolul 16 alineatul (2), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

“d) în cazul medicilor rezidenți, se va depune și copia certificată «conform cu originalul» a carnetului de rezident completat și vizat la zi sau a adeverinței de confirmare în rezidențiat pentru medicii rezidenți aflați în anul I de pregătire, după caz;”.

7. La articolul 19, alineatul (2) se abrogă.

8. La articolul 19, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

“(3) După introducerea datelor în sistemul informatic național și completarea tuturor mențiunilor necesare, colegiul teritorial va proceda la eliberarea certificatului, conform prezentei decizii.”

Potrivit CMR, modificările prezentei legi au intrat în vigoare la data de 31 Iulie 2021. 

Ești specialist medical și vrei un loc de muncă mai bine plătit? Înscrie-te gratuit pe MEDIjobs, iar noi îți vom aduce cele mai bune oferte de angajare de la clinici și spitale de top din România.

Despre Autor

MEDIjobs

MEDIjobs este lider in Romania in domeniul recrutarii din sanatate. Recrutam specialisti medicali din Romania pentru Romania si trimitem oferte de job personalizate catre specialistii care se inregistreaza in platforma noastra. Ofertele trimise sunt bazate pe experienta specialistilor medicali, abilitatile lor, dar si salariul pe care si-l doresc. Procesul de inregistrare este RAPID, USOR si GRATUIT. Creeaza-ti contul astazi.

Facebook Comment