Ministerul Sănătății a publicat metodologia examenului de grad principal pentru asistenți balneofiziokinetoterapie cu deficiențe vizuale

Ministerul Sănătății a publicat metodologia examenului de grad principal pentru asistenți balneofiziokinetoterapie cu deficiențe vizuale

Ministerul Sănătății a publicat recent proiectul privind metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal pentru asistenţi medicali specialitatea balneofiziokinetoterapie și recuperare cu deficienţe vizuale.

Potrivit acestui document, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, (O.A.M.G.M.A.M.R) organizează examenul de grad principal pentru profesionişti, în sesiune naţională, la solicitarea Liceului Tehnologic Special „Regina Elisabeta”.

O.A.M.G.M.A.M.R colaborează cu Ministerul Sănătăţii, Liceul Tehnologic Special „Regina Elisabeta” şi Asociaţia Nevăzătorilor din România, iar examenul de grad principal se desfăşoară la Liceul Special „Regina Elisabeta’’.

Potrivit documentului, examenul de grad principal se desfăşoară în două etape, în zile diferite:

 1. a) Etapa I, eliminatorie – verificarea dosarelor de înscriere;
 2. b) Etapa a II a – verificarea cunoştinţelor prin probă orală şi probă practică.

Sunt declaraţi promovaţi candidaţii care obţin minimum media 7,00, la cele două probe de examen.

„Liceul Tehnologic Special „Regina Elisabeta” face publică metodologia, tematica şi bibliografia de examen prin intermediul postului Radio România Actualităţi, în emisiunea pentru nevăzători “Ochiul interior”, pe site-ul şcolii şi la secretariatul unităţii de învăţământ, cu cel puţin 60 de zile înainte de data începerii examenului. 

Tematica şi bibliografia pentru examen se elaborează; de către cadre didactice care predau cursuri la şcoala postliceală de balneofiziokinetoterapie și recuperare din cadrul Liceului Tehnologic Special „Regina Elisabeta” şi se aprobă de către preşedintele O.A.M.G.M.A.M.R.

Tematica si bibliografia vor fi puse la dispoziţia candidaţilor în sistemele de scriere şi lectură specifice nevăzătorilor şi slab-văzătorilor. Acestea vor fi distribuite de către Asociaţia Nevăzătorilor din România, prin filialele sale, pentru a fi aduse la cunoştinţa candidaţilor”, se arată în proiectul publicat de Ministerul Sănătății.

Tot prin postul Radio România Actualități, la emisiunea pentru nevăzători, este lansat și anunțul de examen cu cel puțin 30 de zile înainte.

La examenul de grad principal se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc următoarele criterii:

 1. a) sunt absolvenţi cu diplomă de absolvire sau echivalentă, a uneia din următoarele categorii de instituţii de învăţământ:

– liceu sanitar;

– şcoală postliceală sanitară;

 1. b) fac dovada unei vechimi de minim 5 ani în specialitatea în care au obţinut titlul de calificare, dobândită în condiţiile legii până la data susţinerii examenului.

De asemenea, la înscriere, candidatul depune un dosar, care conţine următoarele documente:

 1. a) cererea de înscriere cu datele de contact;
 2. b) copia actului de identitate;
 3. c) copia diplomei de absolvire a şcolii de specialitate conform legii. La înscriere candidatul prezintă actele de studii în original, urmând ca persoana care primeşte documentele să certifice „în conformitate cu originalul” pe copiile de pe actele de studii aflate la dosar;
 4. d) unde este cazul candidatul va depune copia diplomei obţinută în străinătate însoţită de traducerea legalizată în limba română şi de copia documentului de recunoaştere a calificării în România;
 5. e) adeverinţă eliberată de angajator din care să rezulte vechimea în funcție.
 6. f) copia actelor de schimbare a numelui, după caz;
 7. g) dovada plăţii sumei de participare la examen.

Totodată, candidaţii care au desfăşurat activitate de voluntariat vor depune contractul de voluntariat şi certificatul emis de către organizaţii, iar vechimea acumulată în perioada de voluntariat se calculează în funcţie de timpul efectiv de lucru prestat.

În privința desfășurării examenului, candidații trebuie să știe că nu au voie să intre în sală cu însoțitori, deoarece în sala de examen nu au acces decât membrii comisiei de examen.

Pentru distribuirea altor materiale specifice pentru candidaţii nevăzători, necesare în timpul examenului, Liceul Tehnologic Special „Regina Elisabeta” va desemna un profesor nevăzător – tiflopedagog care se va ocupa de această activitate.

Mai mult, în cazul în care un candidat nu poate să scrie nici în negru şi nici în sistemul Braille, acesta va face o cerere pentru a primi aprobare de la preşedintele comisiei de examen să delege o persoană pentru a-i scrie în negru răspunsurile date la subiecte, (atât la proba orală, cât şi în fişa tehnologică pentru proba practică). Această trebuie însă depusă odată cu cererea de înscriere la examen.

Persoana delegată va fi din cadrul serviciului secretariat, un cadru didactic sau pedagog care nu are pregătire sanitară, atrage atenția documentul.

De asemenea, în cazuri deosebite, candidaţii vor primi aprobare pentru a absenta din sala de examen maximum 15 minute şi vor fi însoţiţi permanent de un profesor asistent sau de un pedagog.

„Promovarea examenului de grad principal se atestă prin „Certificat de grad principal”, întocmit conform anexei 5 la metodologie; certificatul de grad principal se eliberează de către O.A.M.G.M.A.M.R. candidaţilor promovaţi, în termen de 3 luni de la data validării rezultatelor examenului de grad principal. Pe această perioadă şi pentru situaţii deosebite (încadrare pe post, participare la concurs de ocupare a unui post vacant, plecare în străinătate etc.), preşedintele O.A.M.G.M.A.M.R. poate elibera, la cerere, candidaţilor promovaţi, adeverinţe din care să rezulte că titularul a promovat examenul de grad principal, specialitatea, sesiunea, nota obţinută şi perioada de valabilitate a adeverinţei”, mai prevede metodologia.

Despre Autor

Redactor MEDIjobs

MEDIjobs este lider in Romania in domeniul recrutarii din sanatate. Recrutam specialisti medicali din Romania pentru Romania si trimitem oferte de job personalizate catre specialistii  care se inregistreaza in platforma noastra. Ofertele trimise sunt bazate pe experienta specialistilor medicali, abilitatile lor, dar si salariul pe care si-l doresc. Procesul de inregistrare este RAPID, USOR si GRATUIT. Creeaza-ti contul astazi.

Facebook Comment