Medicul de familie și rolul său în comunitate

Medicul de familie și rolul său în comunitate

În secolul XXI, medicina se îndreaptă foarte hotărâtă spre asistența de ambulatoriu, dar mai ales spre asistența medicală primară, care este mai ieftină, mai eficientă și mai accesibilă la nivel de masă.  Medicina de Familie se dovedește a fi prima opțiune în asigurarea asistenței primare atât la nivel de individ, cât și la nivel de familie sau comunitate. 

Fiind o specialitate recent apărută, Medicina de Familie, căci despre ea vorbim, are un spectru larg de activitate și a dovedit în timp capacitatea de adaptare în colaborarea cu CAS, lărgind și mai mult spectrul serviciilor oferite  tratând individual atât în condiții de sănătate cât și în condiții de boală indiferent de poziția socială, vârstă sau sex.

De asemenea, Medicina de Familie este implicată în egală măsură în asistența familiei, dar mai ales în problemele de patologie socială. Fiind caracterizată prin accesibilitate, calitate, eficiență și multitudinea serviciilor oferite la costuri accesibile pentru toată lumea, Medicina de Familie ocupă un loc primar în sănătatea publică.

Medicul de familie trebuie să acopere toată patologia umană, trebuie să stabilească un diagnostic, să intervină în urgențe medico-chirurgicale, să supravegheze pacienții cronici și pe cei aflați în faze terminale, să prescrie tratament și să urmărească evoluția pacientului sub tratamentul respectiv, să recomande reevaluarea pacientului de către un alt specialist sau internarea în spital.

Principiile ce definesc Medicina de Familie ca specialitate cu profil particular indică faptul că aceasta asigură asistență de prim contact, pe întreaga durată a vieții pacientului, atât  pe plan familial cât și comunitar în relație directă cu mediul în care trăiește. Acestea permit medicului să abordeze corect problema patologiei sociale în contextul comunitar ceea ce constituie o nouă valență în medicina de familie.

Activitatea extrem de complexă a medicului de familie face ca acesta să fie implicat în mai toate domeniile existenţiale ale pacientilor aflaţi pe lista proprie.

Elemente ce compun activitatea unui medic de familie

 – consultații zilnice

 – eliberare acte medicale

 – îngrijiri la domiciliu

 – educație sanitară 

 – asistență sociala 

 – asistență comunitară 

 – asistența familiei

 – servicii preventive

 – planificări familiale și probleme manageriale. 

Medicul de familie mai poate face și consultații la domiciliul pacienților imobilizați, pacienților cu boli infecto-contagioase sau nou-născuților.

Managementul activității în medicina de familie, este un serviciu complex care ar trebui privit și prin prisma unei afaceri. Medicul de familie lucreză într-un mediu privat chiar dacă el este în relație cu Casa de Asigurări de Sănătate (CAS). Din păcate, de cele mai multe ori venitul cabinetului este confundat cu venitul medicului.

Activități de management în medicina de familie

Coordonarea relațiilor cu alte unități sanitare, coordonarea echipei de lucru, comunicarea cu specialiștii din ambulatoriu de specialitate, comunicarea cu specialiștii din spital, coordonarea relațiilor cu diverse organizații, fundații, sponsori, ONG-uri, școli și grădinițe.

Relația medic de familie și asigurări medicale, este unul dintre multele aspecte manangeriale din activitatea medicului de familie, în esență acesta încheie anual un contract cu CAS în baza contractului cadru negociind plata serviciilor pe care le oferă. În țara noastră asistența medicală este reglementată de Ordonanța de Urgență nr.150/2002 și Contractele-cadru care se elaborează anual. 

Această ordonanță cuprinde o serie de capitole privind: persoanele asigurate, servicii medicale suportate de asigurările medicale, drepturile și obligațiile asigurațiilor, finanțarea serviciilor, organizarea caselor de asigurări medicale, relațiile casei de asigurări cu furnizorii de servicii medicale și modalitățile de control, răspunderile și sancțiunile posibile.

În concluzie, Medicina de Familie este o specialitate științifică și academică, predominant clinică orientată către asistența primară. Medicul de familie asigură o largă accesibilitate spre actul medical indiferent de vârstă, sex, religie sau patologie în contrast cu celelalte specialități care asistă pacienții. 

De asemenea, Medicina de Familie abordează pacientul atât în condiții de sănătate cât și în condiții de boală oferind o gamă vastă de servicii la costuri accesibile pentru populație. Medicina de Familie prin conținut și serviciile prestate ocupă un loc central în orice sistem de ocrotire a sănătății și în mod nejustificat nu este susținută suficient.

Despre Autor

Daniela Eremia

Pasionată de anatomie și de tot ceea ce înseamnă corpul uman, sunt mereu în căutare de informații și de subiecte interesante pe care le scriu cu mare drag pentru toată lumea.

Facebook Comment