Indicațiile atomoxetinei, medicament utilizat în tratamentul ADHD

Indicațiile atomoxetinei, medicament utilizat în tratamentul ADHD

Atomoxetina este o substanță activă care acționează prin inhibarea selective a recaptării noradrenalinei, și este utilizată în principal pentru managementul tulburării de hiperactivitate cu deficit de atenție (ADHD). Atomoxetina este un inhibitor selectiv al transportorului noradrenalină (NAT) și acționează prin inhibarea recaptării celulare a noradrenalinei la nivel presinaptic în întregul creier, ameliorând astfel simptomele ADHD. Mai recent, studiile științifice realizate pe unele specii de maimuțe au concluzionat că atomoxetina ar avea afinitate și pentru transportorul de serotonină, dar și pentru receptorul N-metil-D-aspartat (NMDA).

Atomoxetina este indicată în tratarea tulburării cu deficit de atenție și hiperactivitate (ADHD) în cazul copiilor cu vârsta peste 6 ani și adolescenți. Tratamentul trebuie inițiat de către un medic specialist în tratamentul ADHD. Diagnosticul va fi formulat în concordanță cu criteriul DSM IV sau cu ghiduri din ICD-10.

Un program de tratament comprehensiv în cazul ADHD trebuie să includă psihoterapie, măsuri educaţionale şi sociale şi are ca scop stabilizarea copiilor cu sindrom comportamental, care se caracterizează prin simptome care pot include: antecedente de reducere cronică a capacităţii de menţinere a atenţiei, distractibilitate, labilitate emoţională, impulsivitate, hiperactivitate moderată până la severă, semne neurologice minore şi modificări ale ECG. Procesul de învăţare în acest caz poate fi sau nu afectat.

Tratamentul farmacologic nu este indicat în cazul tuturor copiilor cu acest sindrom. Decizia medicului de a  administra atomoxetină trebuie să se bazeze pe o evaluare atentă a severităţii simptomelor pacientului, raportat la vârsta sa şi persistenţa simptomatologiei.

Zhang și colaboratorii săi au realizat un studiu al cărui scop a fost observarea eficacității și siguranței atomoxetinei în cazul copiilor cu narcolepsie. Au fost înscriși la acest studiu 66 de pacienți cu narcolepsie care au fost clasificați internațional pentru tulburările de somn (ICSD-2), criterii de diagnostic tratate cu atomoxetină, ținuți sub observație din noiembrie 2010 până în decembrie 2014. 42 dintre pacienți au fost de sex masculin și 24 de sex feminin. 

Vârsta medie de debut a fost de 7.5 ani (3.75-13.00 ani), durata medie a afecțiunii înainte de diagnostic a fost de 1.75 ani (0.25-5.00 ani). Pentru fiecare pacient s-au efectuat hemoleucograma completă, explorarea funcțiilor hepatice și renale, testul de latență a somnului (MSLT), polisomnografia (PGS), testele neuroimagistice și electroencefalograma (EEG). În cazul unor pacienți a fost testată gena HLA-DR2 și markerii serici ai infecției. 

Cele 66 de cazuri au fost urmărite pe o perioadă de la 2 la 49 de luni (în medie 18 luni) pentru a observa eficacitatea clinică și reacțiile adverse. În 62 de cazuri, somnolența excesivă în timpul zilei a fost ameliorată, în 11 cazuri a fost controlată (16.7%), în 29 de cazuri (43.9%) tratamentul a fost în mod evident eficient și în 22 (33.3%) a fost eficient. Cataplexia a apărut în 54 de cazuri, în 18 (33.3%) a fost controlată, în 19 (35.2%) tratamentul a fost evident eficient și în 10 (18.5%) tratamentul a fost eficient. 

Tulburările de somn pe timp de noapte au existat în 55 de cazuri, în 47 de cazuri a fost îmbunătățit, în 14 (25.5%) a fost controlat, în 20 din cazuri (36.4%) tratamentul a fost evident eficient și în 13 cazuri (23.6%) tratementul a fost eficient. Halucinațiile hipnagogice sau hipnopompice au fost prezente în 13 din cazuri, dintre care în doar 4 cazuri aceste simptome au fost controlate. Paralizia în timpul somnului a existat în 4 cazuri, fiind controlată doar într-un singur caz. În 18 cazuri, atenția și eficiența învățării s-au îmbunătățit. 

O diferență semnificativă statistic a fost găsită între scorurile medii CGI-S și SNAP-IV înainte și după tratament (p <0.01). Toți indicatorii funcțiilor cognitive la final au fost îmbunătățiți comparativ cu cei de la început. Nu au fost raportate evenimente adverse grave. Atomoxetina pare să fie utilă în îmbunătățirea simptomelor ADHD, precum și a funcțiilor cognitive, în cazul copiilor cu CH. Studii clinice mai mari, randomizate, dublu orb, sunt necesare însă pentru a reproduce aceste rezultate.

Inoko și colaboratorii săi au descris în studiul lor cazul unei fete cu ADHD cu tulburare semantico-pragmatică, tratată cu atomoxetină. Pacienta era în vârstă de 9 ani. A avut dificultăți să înțeleagă cuvinte sau propoziții, să găsească cuvinte și să reproducă propoziții. Pacienta a prezentat, de asemenea, simptome de neatenție severă. Pacienta a fost diagnosticată cu DSM-IV definit ADHD, predominant tipul neatent. Deficiența ei de comunicare a fost considerată caracteristică tulburării semantico-pragmatice. 

Pacienta a fost inițial tratată cu atomoxetină, doza a fost crescută la 50 mg/zi (doza bazată pe greutate: 1.8 mg/kg). Activitățile de comunicare au fost îmbunătățite la câteva săptămâni după administrarea de 50 mg/zi de atomoxetină. Nu a putut să organizeze informații referitoare la cuvinte și, prin urmare, nu a putut folosi cuvintele în limbaj expresiv. Aceste probleme au fost atenuate prin administrarea de atomoxetină. Sunt însă necesare studii prospective suplimentare pentru a înțelege mai bine efectele terapeutice ale atomoxetinei în cazul pacienților cu tulburări semantico-pragmatice.

Referinte stiintifice

American Society of Health-System Pharmacists 2015; Drug Information 2015. Bethesda, MD. 2015.

Bymaster FP et al; Neuropsychopharmacology 27 (5): 699-711 (2002)

Currance, P.L. Clements, B., Bronstein, A.C. (Eds).; Emergency Care For Hazardous Materials Exposure. 3rd revised edition, Elsevier Mosby, St. Louis, MO 2007,

Inoko K et al; Pediatr Int 54 (4): 546-9 (2012).

Kielbasa W et al; Drug Metab Dispos 37 (1): 137-42 (2009).

National Library of Medicine’s Medical Subject Headings. Atomoxetine. Online file (MeSH, 2016). Available from, as of January 19, 2016.

NIH; DailyMed. Current Medication Information for Strattera (Atomoxetine Hydrochloride) Capsule (Updated: June 2015). Available from, as of January 20, 2016.

OLSON, K.R. (Ed). Poisoning and Drug Overdose, Sixth Edition. McGraw-Hill, New York, NY 2012

Sauer JM et al; Clin Pharmacokinet 44 (6): 571-90 (2005).

Strattera- RCP.

Todor I et al; Clujul Med 88 (4): 513-20 (2015)

Yang R et al;l Int J Neuropsychopharmacol. 2015 Apr 19;18(8).

Zhang S et al; Zhonghua Er Ke Za Zhi 53 (10): 760-4 (2015).

Despre Autor

Piperea Alice

Mă numesc Alice Piperea, sunt absolventă șef de promoție a Facultății de Farmacie a UMF Carol Davila cu media 10.00, sunt fostă olimpică națională la chimie, farmacist primar în laborator farmaceutic și doctor în farmacie. Am o mare pasiune pentru domeniul farmaceutic, chimie și profesia didactică și mă consider o norocoasă pentru că fac exact ceea ce îmi place: sunt Lector universitar la Facultatea de Farmacie a UTM și le predau studenților disciplina pe care am îndrăgit-o cel mai mult în anii studenției: Toxicologia.

Facebook Comment