Încetarea calității de membru al OAMGMAMR. Ce trebuie să știi

Încetarea calității de membru al OAMGMAMR. Ce trebuie să știi

Consiliul Național al OAMGMAMR a adoptat hotărârea nr.29, în temeiul art. 53 din OUG 144/2008 aprobată cu modificări prin legea 53/2014, în care asistenții medicali generaliști și moașele pot pierde dreptul de a mai fi membri OAMGMAMR.  Scopul procedurii este de a asigura o abordare coerentă și o soluționare unitară la nivelul filialelor Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

De asemenea, soluționarea cererilor de suspendare, respectiv retragere a calității de membru, a situațiilor de suspendare, respectiv de retragere a calității de membru ca sancțiune disciplinară și situațiilor specifice care pot conduce la suspendarea sau retragerea calității de membru al OAMGMAMR, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Citește și: Cum obtii Avizul de Libera Practica si toate actele necesare pentru exercitarea profesiei de asistent medical

Încetarea calității de membru al OAMGMAMR poate interveni în următoarele situații:

• La cerere, prin renunțarea la calitatea de membru.

• Prin decesul membrului OAMGMAMR.

• Prin pensionare (în baza deciziei de pensionare depuse la filială), dacă membrul respectiv nu dorește să își mențină calitatea de membru și după vârsta pensionării.

• Prin hotărârea de retragere a calității de membru emisă de Consiliului național, ca urmare a aplicării unei sancțiuni disciplinare.

 • Prin punerea în aplicare a hotărârilor judecătorești definitive.

De asemenea, asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali care doresc să renunțe la calitatea de membru se vor adresa filialei OAMGMAMR unde sunt înregistrați. Această solicitarea se va face în scris prin depunerea unei cereri care va fi însoțită de certificatul de membru și avizul de liberă practică (dacă este cazul) în original.

În cazul renunțării la calitatea de membru prin pensionare, cererea de renunțare va fi însoțită și de o copie a deciziei de pensionare, iar această cererea de renunțare la calitatea de membru va fi depusă personal sau prin împuternicit. Totodată, asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali care doresc să renunțe la calitatea de membru trebuie să fie la zi cu plata cotizației de membru.

Cel mai important, dacă  soliciți retragerea calității de membru al OAMGMAMR sau renunțarea la această calitate are drept consecință imposibilitatea exercitării profesiei.

De asemenea, suspendarea calităţii de membru al OAMGMAMR printr-o hotărâre emisă de Consiliul Național al OAMGMAMR poate interveni în următoarele situaţii:

a) ca sancţiune disciplinară, în condiţiile prevăzute de art. 62, alin. (3), lit.c) din OUG 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum și organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenților Medicali Generalişti, Moaşelor și Asistenților Medicali din România, aprobată prin Legea nr.53/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

b) pe durata stării de incompatibilitate

Totodată, suspendarea calității de membru al OAMGMAMR, în cazul membrilor care, în termen de 6 luni, nu au realiza numărul minim de credite pentru anul precedent de va face printr-o hotărâre luată de Consiliul Județean/ al Municipiului București a OAMGMAMR. Astfel că suspendare încetează la data realizării numărului de credite restante.

În cazul în care suspendare calității de membru al OAMGMAMR intervine ca urmare a pronunțării unei hotărâri definitive a instanței judecătorești pentru săvârșirea unei infracțiuni legate de exercitarea profesiei, hotărârea instanței va fi adusă la cunoștința Biroului Executiv al OAMGMAMR.

Citește și: Taxele pe care asistenții medicali trebuie să le achite: de la cotizația de membru OAMGMAMR la participarea la cursuri

Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali care solicită suspendarea calității de membru se vor adresa filialei OAMGMAMR unde sunt înregistrați. Această solicitarea se face conform unei cererii tip și va fi însoțită de:

  • Certificatul de membru și avizul de liberă practică (dacă este cazul) în original
  • Copii (în conformitate cu originalul) ale documentelor justificative, pe baza cărora se solicită suspendarea calității de membru la cerere.
  • Cererea se depune personal sau prin împuternicit.
  • Cotizația de membru se achită până la data cererii.

Suspendarea intră în vigoare și produce efecte din momentul aprobării cererii (în maxim cinci zile de la depunere).

Ești asistent medical și ești în căutarea unui loc de muncă? Creează-ți un cont aici, iar noi îți prezentăm cele mai bune oferte de angajare de la clinici și spitale de top din România.

Despre Autor

Daniela Eremia

Pasionată de anatomie și de tot ceea ce înseamnă corpul uman, sunt mereu în căutare de informații și de subiecte interesante pe care le scriu cu mare drag pentru toată lumea.

Facebook Comment