Ministerul Sănătății organizează examenul pentru obținerea titlului de medic specialist Anestezie și Terapie Intensivă

Ministerul Sănătății organizează examenul pentru obținerea titlului de medic specialist Anestezie și Terapie Intensivă

Pe site-ul Direcției de Sănătate Publică București (DSP) a fost publicat, recent, un anunț care vizează organizarea  şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea titlului de medic specialist în specialitatea ATI, sesiunea 14 septembrie 2019, simultan cu examenul EDA (Examenul pentru Diploma Europeana in Anestezie).

Potrivit anunțului, examenul este desfășurat în perioada 14 septembrie – 25 octombrie 2019 – sesiune pentru obţinerea titlului de specialist ATI, simultan cu examenul EDA, pentru medicii care finalizează pregătirea în specialitate până la data de 31 decembrie 2019, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidentiatului.

Cine se poate înscrie la examen?

 • Medicii rezidenţi, inclusiv cadrele didactice şi de cercetare ştiinţifică medicală, confirmate în rezidenţiat, care la data de 31 decembrie 2019 încheie stagiul de pregătire (inclusiv audierea cursurilor-conferinţă), conform curriculei aprobate pentru această specialitate;
 • Medicii rezidenţi, inclusiv cadrele didactice şi de cercetare ştiinţifică medicală, confirmate în rezidenţiat, care au încheiat stagiul de pregătire şi nu au susţinut acest examen sau nu l-au promovat în sesiunile anterioare. Prezentarea la examen se face cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în termen de maximum 5 ani de la data încheierii programului de pregătire.
 • Medicii specialişti sau primari care au efectuat cu aprobarea Ministerului Sănătăţii pregătire în vederea obţinerii celei de-a doua specialităţi şi care, la data de 31 decembrie 2019, încheie stagiul de pregătire în noua specialitate;
 • Medicii care au efectuat specializare prin Ministerul Educaţiei Naţionale şi care finalizează pregătirea până la data de 31 decembrie 2019).

Cum se pot înscrie candidații?

Medicii rezidenți se pot înscrie depunând dosarele, în perioada 19 august- 3 septembrie inclusiv, la Direcțiile de Sănătate Publică Județene din centrele universitare București, Cluj Napoca, Iași, Timișoara și Târgu Mureș, unde au efectuat majoritatea pregătirii în rezidențiat.

În anunț este inclusă și o prevedere care îi vizează pe medicii care s-au pregătit în străinătate: pregătirea efectuată în afara țării și recunoscută de Ministerul Sănătății se consideră ca fiind efectuată în centrul universitar de care aparține ca îndrumare rezidentul.

Rezidenții care au efectuat pregătirea în centrele universitare Craiova și Constanța vor depune dosarele de înscriere la Direcţia de Sănătate Publică a municipiului Bucureşti, rezidenții care au efectuat pregătirea în centrul universitar Arad vor depune dosarele de înscriere la Direcţia de Sănătate Publică a Județului Timiș, rezidenții care au efectuat pregătirea în centrul universitar Oradea vor depune dosarele de înscriere la Direcţia de Sănătate Publică a Județului Cluj-Napoca, rezidenții care au efectuat pregătirea în centrele universitare Brașov și Sibiu vor depune dosarele de înscriere la Direcţia de Sănătate Publică a Județului Mureș, rezidenții care au efectuat pregătirea în centrul universitar Galați vor depune dosarele de înscriere la Direcţia de Sănătate Publică a Județului Iași”, se arată în anunț.

De asemenea, cadrele didactice și de cercetare științifică medicală, precum și specialiștii aflați la a doua specialitate în regim cu taxă vor depune dosarele de înscriere în aceeași perioadă menționată, la Centrul de Resurse Umane în Sănătate Publică al Ministerului Sănătății din strada Bodești, nr.1, Sector 2 București.

La aceeași adresă își depun dosarele și medicii, dentiștii și farmaciștii care au efectuat specializare prin Ministerul Educației Naționale.

 „Dosarele de înscriere ale candidaților pot fi transmise pe răspunderea candidatului prin orice serviciu poștal, la adresele indicate pentru depunere”, atrage atenția anunțul.

Direcțiile de sănătate publică județene menționate vor completa toate listele candidaților on-line (la adresa http://examene.medd.ro) până la data de 5 septembrie ora 12:00.

Ce conține dosarul pentru înscriere

 1. cerere tip de înscriere, în care se vor menţiona: specialitatea, centrul universitar în care s-a efectuat minimum 75% din pregătire, direcția de sănătate publică unde doreşte să se transmită certificatul de specialist, adresa de e-mail şi un număr de telefon de contact;
 2. copia cărţii de identitate sau a pașaportului
 3. copia a diplomei de medic, medic dentist sau farmacist (licenţă);
 4. copia certificatului/adeverinței de medic specialist sau primar pentru candidaţii aflați la a doua specialitate;
 5. copii ale documentelor care atestă schimbarea numelui (certificat de căsătorie, divorţ etc.), dacă este cazul;
 6. xerocopia carnetului de rezident din care să reiasă efectuarea tuturor stagiilor cuprinse în curricula specialităţii, respectiv absolvirea cu note a tuturor colocviilor în urma stagiilor obligatorii efectuate;
 7. xerocopii ale stagiilor de pregătire cu note/calificativ, pentru medicii aflaţi la cea de a doua specialitate în regim cu taxă, care nu au carnet de rezident;
 8. xerocopii ale documentelor care atestă stagiile recunoscute din prima specialitate, pentru cei ce finalizează pregătirea pentru a doua specialitate (unde este cazul);
 9. adeverinţă eliberată de unitatea sanitară în care este încadrat rezidentul, din care să reiasă tipul contractului individual de muncă (pe perioadă determinată sau nedeterminată), numărul Ordinului de confirmare în rezidenţiat, vechimea ca medic rezident la data de 31.12.2019, precum și data încheierii pregătirii.
 10. pentru medicii aflaţi la cea de a doua specialitate în regim cu taxă, adeverinţa de finalizare a pregătirii în specialitate va fi eliberată de coordonatorul de program în specialitate. Acest document trebuie să poarte antetul unității sanitare emitente, număr și dată de eliberate și ștampila rotundă a unității.
 11. recomandarea coordonatorului de rezidenţiat – obligatorie pentru cei care încheie pregătirea în perioada 1 ianuarie -15 aprilie 2020.
 12. medicii rezidenţi care au efectuat diferite perioade de stagii în străinătate vor anexa şi aprobarea Ministerului Sănătăţii de recunoaştere a acestor stagii
 13. chitanţa de plată a taxei de 300 de lei, prin mandat poştal sau prin ordin de plată, achitate pe numele candidatului
 14. xerocopii ale documentelor ce atestă achitarea la zi a sumelor aferente pregătirii pentru medicii aflaţi la pregătire în cea de a doua specialitate.
 15. certificat medical (original) în care se va preciza că este apt/inapt din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru examen.

Cum se va desfășura examenul?

Documentul publicat de DSP București mai arată că examenul va fi organizat în centrele universitare medicale din București, Cluj Napoca, Iași, Târgu Mureș și Timișoara.

Tematica specialității după care vor fi organizate probele în această sesiune a fost publicată, arată sursa citată, în săptămânalul „Viața Medicală” și este postată, de asemenea, pe pagina de internet a Ministerului Sănătății (rubrica Informare/cursuri, concursuri, examene/tematici).

Examenul cuprinde trei probe: proba scrisă, probele clinice și proba practică, conform prevederilor tematicii valabile.

Prima probă de examen este cea scrisă și va avea loc sâmbătă, 14 septembrie 2019, în centrul universitar București.

În ce constau probele?

 • Proba scrisă (testul A şi testul B), cu 120 de întrebări cu răspunsuri multiple, la alegere. Fiecare test are 60 întrebări, durează 2 ore şi se susţine după testele-grilă elaborate de către Societatea Europeană de Anestezie.
 • Probele clinice şi proba practică se susţin conform tematicii de examen. Candidații le vor susține după promovarea probei scrise, începând cu 15 octombrie, în centrele universitare din următoarele orașe: București, Cluj- Napoca, Iași, Timișoara și Târgu Mureș.

Nota minimă pentru promovarea probelor clinice și practice este 7.00, iar nota minimă pentru confirmarea ca medic specialist în specialitatea Anestezie și Terapie Intensivă este 7.00.

„Nota minimă pentru obţinerea şi a Diplomei Europene în Anestezie şi Terapie Intensivă este punctajul minim european pentru proba scrisă, stabilit de către Societatea Europeană de Anestezie”, arată documentul.

Despre Autor

MEDIjobs

MEDIjobs este lider in Romania in domeniul recrutarii din sanatate. Recrutam specialisti medicali din Romania pentru Romania si trimitem oferte de job personalizate catre specialistii care se inregistreaza in platforma noastra. Ofertele trimise sunt bazate pe experienta specialistilor medicali, abilitatile lor, dar si salariul pe care si-l doresc. Procesul de inregistrare este RAPID, USOR si GRATUIT. Creeaza-ti contul astazi.

Facebook Comment