Cum poți deveni autopsier, conform ordinului publicat de Ministerul Sanatatii

Cum poți deveni autopsier, conform ordinului publicat de Ministerul Sanatatii

Ministerul Sănătății supune dezbaterii un ordin pentru aprobarea curriculumului de pregătire pentru autopsieri în anatomie patologică și medicină legală, precum și a metodologiei de pregătire pentru obținerea certificatului necesar desfășurării activității.

Cei care vor să urmeze o carieră de autopsier trebuie să știe că în ordinul menționat se arată că modulul teoretic este de 150 de ore de pregătire parcurse pe durata a cinci săptămâni.

Modulul practic cuprinde, însă, 400 de ore de pregătire, organizat, la rândul său, în două submodule: 4 luni de autopsie și o lună de tanatopraxie (activitatea de îmbălsămare).

Organizarea programelor de pregătire în vederea obţinerii certificării de autopsier, respectiv de tanatopractor, se asigură de către SNSPMPDSB – Centrul Naţional de Dezvoltare Profesională în Domeniul Sanitar denumit în continuare CNDPDS care încheie un parteneriat cu responsabilul naţional de program desemnat şi/sau, după caz, cu responsabilii locali nominalizaţi de către responsabilul naţional de program pentru centrele de pregătire”, se arată în documentul Ministerului Sănătății.

Cine poate urma programul?

La programul de pregătire pentru autopsieri în anatomie patologică şi medicină legală şi la programul de pregătire pentru tanatopractor se pot înscrie:

  1. a) cetăţeni români absolvenţi de liceu, cu sau fără bacalaureat;
  2. b) cetăţeni străini care fac dovada absolvirii studiilor liceale – diploma tradusă în limba română, în copie legalizată şi care au atestat de limba română; aceşti cetăţeni pot fi înscrişi la program în limita locurilor disponibile.

La sfârşitul programului de pregătire teoretică se organizează examenul teoretic naţional reprezentat de o probă scrisă cu durata de 3 ore, care presupune un test grilă cu 30 întrebări din materia celor 5 submodele curiculare teoretice, nota minimă pentru promovare fiind 7.

Toate condiţiile de desfăşurare a examenului teoretic la nivel naţional se publică pe website-ul SNSPMPDSB cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită pentru probă, iar înscrierea se face la nivelul comisiilor locale pentru absolvenții modulului teoretic, pe bază de catalog, în centrele în care candidații și-au efectuat pregătirea.

Cei care promovează obțin o adeverință de absolvire a modulului teoretic, care are o valabilitate de 2 ani.

În privința probei practice, candidații sunt evaluați imediat după ce au finalizat modulele de pregătire coresponzătoare. Și aici, nota minimă trebuie să fie 7.

Datele privind examinarea sunt publicate cu cel puțin 30 de zile înainte de data probei.

Ce presupune pregătirea teoretică?

Pregătirea teoretică este amplă și cuprinde noţiuni de anatomie, de fiziologia circulaţiei, de microbiologie, de igienă sau de toxicologie.

Totodată, cursanții sunt instruiți și în privința tanatopraxiei, ceea ce presupune:

– Îngrijiri mortuare/conservatoare şi de tanatopraxie, ritualuri funerare

– Îmbălsămarea temporară şi îmbălsămarea definitivă

–  Metode şi tehnici de injectare a cadavrului întreg sau a fragmentelor umane în scopul conservării

– Practici speciale de îmbălsămare: practica îmbălsămării pe corpuri autopsiate (tip medico-legal sau anatomopatologic)

– Substanţe chimice folosite în îmbălsămare (pentru distrugerea germenilor și virusurilor)

– Substanţe cu rol în conservarea temporară sau de lungă durată (piese de muzeu)

– Restaurarea corpului decedat în urma unor unor boli severe sau în urma decesului survenit în împrejurări traumatice; restaurarea corpului aflat în putrefacţie

– Culegerea amprentelor papilare de pe mănuşa morţii

– Estetica mortuară. Tanatoestetica şi arta restaurativă

– Totul despre spaţii, săli de pregătire a corpurilor; legalitatea actului tanatopraxic, igiena, obligativităţi şi formalităţi administrative, instrumentar şi materiale auxiliare pentru tanatopraxie.

Tot în cadrul modulului teoretic este inclusă și programă aferentă anatomiei patologice. Aici, participanții la curs învață despre următoarele:

– Noţiuni de histologie şi citologie

– Noţiuni de biologie, genetică moleculară şi patologie moleculară

– Noţiuni de patologie generală

– Metode şi tehnici de necropsie în raport cu diferitele boli; necropsie pediatrică

Altă ramură a modulului teoretic este cea care vizează medicina legală, ce presupune noțiuni generale, noțiuni despre examenul extern al cadavrului, diagnosticul de moarte, semnele cadaverice, stabilirea probabilă a morții, identificarea unui cadavru cu identitate necunoscută şi individualizarea, împrejurări de producere a decesului de cauză traumatică, leziunile traumatice, decesul prin autoagresiune; sinuciderea, decesul prin înjunghiere, prin lovire cu corp dur, prin împușcare, prin electrocutare, intoxicație etc.

În privința eticii funerare și a organizării activității, în ordin se menționează că modulul trebuie să cuprindă ghiduri de bună practică pentru lucrul în morgi și în sălile de autopsie, prevederile Legii 102/2014 privind cimitirele și crematoriile, reguli sanitare și tehnice.

Ce presupune pregătirea practică?

Cursanții vor învăța, în cadrul pregătirii practice, să manipuleze cadavrul, să îl pregătească pentru autopsie, să îl examineze extern, să extragă organele.

Totodată, ei vor fi instruiți și în privința metodelor şi tehnicilor de autopsiere:

– Extragerea organelor în bloc

–  Extragerea organelor unul câte unul

–  Autopsia capului, a toracelui, a abdomenului, a membrelor, a cordului

– Prezenţa aerului în cavităţi închise: pneumotorax, embolie gazoasă

– Deschiderea urechii medii şi interne

–  Măsuri destinate prevenirii îmbolnăvirilor profesionale

– Măsuri destinate prevenirii transmiterii bolilor de la cadavre către populaţie

–  Metode şi tehnici de injectare a cadavrului întreg sau a fragmentelor umane în scopul conservării

Unde te poți pregăti pentru a obține adeverința de autopsier

În ordinul Ministerului sunt menționate și centrele de pregătire pentru formarea autopsierilor și a tanatopractorilor

– Institutul Naţional de Medicină Legală “Mina Minovici” Bucureşti

– Institutele de medicină legală din Iaşi, Cluj-Napoca, Timişoara, Craiova şi Târgu Mureş

– Spitalele cu morgă anatomo-patologică din centrele universitare Bucuresti, Iaşi, Cluj-Napoca, Timişoara, Craiova şi Târgu Mureş în care există acces către spaţii universitare pentru desfăşurarea cursurilor teoretice.

Despre Autor

MEDIjobs

MEDIjobs este lider in Romania in domeniul recrutarii din sanatate. Recrutam specialisti medicali din Romania pentru Romania si trimitem oferte de job personalizate catre specialistii care se inregistreaza in platforma noastra. Ofertele trimise sunt bazate pe experienta specialistilor medicali, abilitatile lor, dar si salariul pe care si-l doresc. Procesul de inregistrare este RAPID, USOR si GRATUIT. Creeaza-ti contul astazi.

Facebook Comment