Colegiul Medicilor din Iași transmite un document despre „Independența Profesională a Medicilor”

Colegiul Medicilor din Iași transmite un document despre „Independența Profesională a Medicilor”

Colegiul Medicilor din Iași cere înlăturarea restricțiilor de practică profesională din contractul-cadru al medicilor. Dar și introducerea procedurilor de evaluare a tehnologiilor medicale pentru utilizarea rațională a fondurilor și adoptarea unei legi de exercitare a profesiei care să garanteze independența practicii. 

Acestea sunt principalele solicitări ale Colegiului Medicilor din Iași, incluse într-un document prin care instituția își exprimă poziția privind independența profesională. 

În documentul publicat recent și pe site-ul Colegiului Medicilor din România se arată că, în ultimii ani, se poate observa un fenomen de blamare a corpului medical pentru consecințele negative ale subfinanțării cronice a sistemului sanitar din țara noastră. 

Colegiul Medicilor din Iași spune că articolul 241 din Legea 95/2006 (privind reforma în domeniul sănătății) restrânge nejustificat dreptul de liberă practică a profesioniștilor. Articolul menționat, 241, se referă la prescrierea medicamentelor pacienților asigurați. Colegiul din Iași consideră că acest articol introduce limitarea prescrierii în sistemul de asigurări de sănătate în baza protocoalelor terapeutice. 

„Cu alte cuvinte, medicii care au competența profesională de a prescrie anumite medicamente (frecvent medicamente uzuale) sunt restrictionați în a le prescrie, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, datorită protocoalelor terapeutice. (…) Ca urmare a acestor prevederi legale, mii de medici din România, de diferite specialități au primit imputări din partea Caselor de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contravaloarea unor medicamente prescrise în afara protocoalelor terapeutice, dar în limitele competențelor lor profesionale, medicamente justificate şi din perspectiva nevoilor medicale ale pacienților lor. (…) Cu alte cuvinte, medicii au acționat în beneficiul pacienților lor atât din perspectiva medicală, cât şi din cea a responsabilității lor civile şi deontologice față de pacienți, dar au fost sancționați pentru nerespectarea unor îngrădiri administrative care nu au legatură cu corectitudinea profesională sau cu sănătatea pacienților”, mai scrie în sursa menționată. Multe dintre imputări au fost anulate în instanță. 

Colegiul din Iași mai vorbește și despre ordinele și protocoalele emise de autorități. Medicii scriu că nicio recomandare nu are şi nu poate avea valoare de obligativitate, în aşa fel încat să poată exclude atât judecata clinică a medicului, cât şi luarea în considerare a valorilor şi preferințelor pacienților.

Prin legiferarea ghidurilor clinice, protocoalelor de practică medicală şi a protocoalelor terapeutice se promovează servicii medicale la care pacienții nu consimt în cunoştință de cauză, în sensul prevederilor legale. Aceasta reprezintă, în fapt, nu numai o încălcare a unui drept fundamental al pacienților, ci şi o limitare semnificativă a dreptului pacienților la servicii medicale echitabile şi nediscriminatorii, spune Colegiul Medicilor din Iași. 

„Considerăm că organizarea şi funcționarea CMR (Colegiului Medicilor din România, n. r.) trebuie să fie similară celorlalte organizații ale profesiilor liberale din România şi anume una bazată pe dreptul privat, apolitică şi de interes public, cu scopul reglementării şi supravegherii practicii medicale. Ghidurile şi protocoalele de bună practică trebuie elaborate şi fundamentate în mod ştiințific de către societățile profesionale sau de instituții ştiințifice autonome şi apolitice (precum NICE – The National Institute for Health and Care Excellence, din Marea Britanie), care să permită şi judecata clinică, şi luarea în considerare a preferințelor pacienților, dar fără vreo implicare politică, cum e cazul emiterii acestor documente prin ordine de ministru”, mai punctează medicii din Iași. 

Mai mult, aceștia consideră că stabilirea competențelor profesionale ale medicilor trebuie să fie exclusiv sub jurisdicția CMR, ca parte intrinsecă a atribuțiilor de acordare a dreptului de liberă practică, de reglementare şi supraveghere a practicii medicale.

Colegiul cere și introducerea procedurilor de evaluare a tehnologiilor medicale pentru utilizarea rațională a fondurilor. 

Respectarea principiului separării furnizării serviciilor medicale de finanțare a acestora, care implică, pe de o parte, realizarea unui pachet de servicii medicale cost-eficient şi, pe de altă parte, o negociere reală a prețului acestora între CMR şi CNAS, ar putea contribui major la finanțarea adecvată a sistemului sanitar românesc. Nu în ultimul rând, Colegiul Medicilor din Iași mai vrea și înlăturarea restricțiilor de practică profesională din contractul-cadru. 

„Apreciem că statul trebuie să garanteze respectarea drepturilor pacienților, prin finanțarea unui pachet de servicii medicale cost-eficient, iar garanția profesionalismului medicilor trebuie să fie asigurată de CMR, prin atribuțiile sale de autorizare, reglementare şi supraveghere a practicii medicale”, încheie Colegiul documentul citat.

Despre Autor

MEDIjobs

MEDIjobs este lider in Romania in domeniul recrutarii din sanatate. Recrutam specialisti medicali din Romania pentru Romania si trimitem oferte de job personalizate catre specialistii care se inregistreaza in platforma noastra. Ofertele trimise sunt bazate pe experienta specialistilor medicali, abilitatile lor, dar si salariul pe care si-l doresc. Procesul de inregistrare este RAPID, USOR si GRATUIT. Creeaza-ti contul astazi.

Facebook Comment