Ce sporuri poți lua în funcție de secție și cum se calculează acestea?

Ce sporuri poți lua în funcție de secție și cum se calculează acestea?

În România, salariile în domeniul medical sunt reglementate de Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice care are ca obiect reglementarea la nivel național a unui sistem de salarizare pentru personalul din sectorul bugetar plătit din bugetul statului.

Salariul net pe care îl primește personalul medical din România este format din salariul de bază, plus numeroase sporuri pe care aceștia le primesc în funcție de mai multe criterii, printre care și secția și specialitatea aleasă. Întreaga sumă se supune, bineînțeles, taxelor și impozitelor.

În cadrul acestui articol vom detalia cum se calculează salariile, care este cuantumul salariilor de bază, dar și ce sporuri primesc medicii și celelalte tipuri de profesioniști din domeniul medical. 

Cum se calculează salariile?

Salariul crește odată cu vechimea în muncă. La început de carieră, fiecare angajat din sistemul medical de stat are gradația 0, aceasta crescând odată cu experiența și transformându-se în majorarea salariului de bază astfel:

 • gradația 1 – de la 3 ani la 5 ani – și se determină prin majorarea salariului cu cota procentuală de 7,5%;
 • gradația 2 – de la 5 ani la 10 ani – și se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota procentuală de 5%;
 • gradația 3 – de la 10 ani la 15 ani – și se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota procentuală de 5%;
 • gradația 4 – de la 15 ani la 20 de ani – și se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota procentuală de 2,5%;
 • gradația 5 – peste 20 de ani – și se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota procentuală de 2,5%.

Citește și Evoluția salariilor cadrelor medicale în 2020

Vom defini câteva noțiuni pentru buna înțelegere a conceptelor:

Salariul brut este suma de bani înregistrată în contractul de muncă, suma la care se vor raporta și adăuga sporurile și din care se rețin taxele. Acesta este salariul complet, înainte de retragerea contribuțiilor la stat.

Salariul net reprezintă suma de bani rezultată în urma aplicării sporurilor și a reținerilor contribuțiilor.

CAS este contribuția de asigurări sociale ce reprezintă 25% din salariul brut. 

CASS este contribuția de asigurări sociale de sănătate ce reprezintă 25% din salariul brut. 

Impozitul pe venit este în valoare de 10% din totalul veniturilor, el fiind retras ultimul. Din cei 10%, 2% pot fi direcționați, la cerere, către o cauză umanitară.

Sporul este procentajul care se adaugă salariului brut pentru desfășurarea activității profesionale în condiții de pericol și stres. El diferă de la o secție la alta, în funcție de sporul alocat secției de către Ministerul Sănătății.

Norma de hrană este suma echivalentă a bonurilor de masă. În 2020, pentru personalul medical, ea este în valoare de 346 lei.

Cum devine salariul brut salariu net?

În primul rând salariului brut i se calculează sporul aferent secției unde profesionistul își desfășoară activitatea. (Vom detalia, pe larg în secțiunea sporuri procentul pentru fiecare secție în parte, așa cum a fost ele reglementate de lege.)

Din suma rezultată se vor scădea 35% (10% CASS+25%CAS), iar restului i se va deduce impozitul pe venit de 10%. Rezultatul este salariul net, cel pe care profesionistul din domeniul medical îl primește în mână.

Salariile de bază din domeniul medical

Conform legii 153/2017, salariile de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitară din unitățile clinice sunt următoarele:

Sporurile personalului medical

Sporurile personalului medical sunt reglementate de Regulamentul-cadru din 29 martie 2018 privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și a condițiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupațională de funcții bugetare „Sănătate și asistență socială”.

Conform regulamentului sunt acordate următoarele tipuri de sporuri:

Spor de la 15% până la 25% din salariul de bază pentru:

 • personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din unităţi de boli infecţioase;
 • personalul din structurile de cercetare din unităţile de boli infecţioase;
 • personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din secţii şi compartimente cu paturi de neonatologie;
 • personalul mediu sanitar şi auxiliar sanitar din sala de naşteri; 
 • personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din laboratoare/compartimente de analize medicale;
 • personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din laboratoare/compartimente de analize medicale, de bacteriologie, parazitologie, inframicrobiologie, microbiologie, virusologie, imunologie, enzimologie, chimie sanitară, toxicologie, analize chimice, biologice, biochimice şi citologice.

Spor de la 65% până la 85% din salariul de bază pentru: 

 • personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar din cadrul direcţiilor de sănătate publică și al Institutului Național de Sănătate Publică care participă efectiv în aplicarea măsurilor de limitare a unor epidemii deosebit de grave şi altele asemenea stabilite de Ministerul Sănătății și declarate prin ordin; 
 • personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar care îşi desfăşoară activitatea în laboratoarele de microbiologie din cadrul direcţiilor de sănătate publică, care lucrează teste HIV/SIDA; 
 • personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar din secții/compartimente pentru arși;

Spor de la 50% până la 75% din salariul de bază pentru:

 • personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din structurile care acordă servicii în specialitatea genetică medicală, secţii/compartimente cu paturi, structuri paraclinice, cabinete medicale în specialitatea genetică medicală;
 • personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din secţiile şi compartimentele cu paturi din specialităţile psihiatrie şi psihiatrie pediatrică/neuropsihiatrie infantilă;
 • personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din laboratoarele şi compartimentele paraclinice şi din structurile de primire a urgenţelor din spitalele de psihiatrie;

Spor de la 35% până la 50% din salariul de bază pentru:

 • personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din spitalele de psihiatrie,, precum şi personalul din structurile de cercetare ştiinţifică ale spitalelor de psihiatrie;
 • personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din cabinetele medical de psihiatrie şi psihiatrie pediatrică/neuropsihiatrie infantilă, precum şi personalul din laboratoarele/centrele de sănătate mintală;
 • personalul auxiliar sanitar care transportă cadavre pentru serviciile de anatomie
 • patologică şi medicină legală;
 • personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar care lucrează în unităţi de dializă;
 • personalul din structurile de cercetare ştiinţifică din unităţi de recuperare neuromotorie, recuperare neuropsihomotorie, recuperare neuromusculară şi recuperare neurologică;
 • personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din secţii şi compartimente cu paturi de îngrijiri paliative;
 • personalul de specialitate medico-sanitar încadrat în punctele/unităţile de transfuzii sanguine din spitale;
 • personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar care își desfășoară activitatea în laboratoarele de cardiologie intervenţională și radiologie intervențională;
 • personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar care își desfășoară activitatea în laboratoarele de endoscopie intervenţională;
 • personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar încadrat în secții/compartimente cu paturi de oncologie medicală, oncologie pediatrică, radioterapie, hematologie oncologică;
 • personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar încadrat în secții/compartimente cu paturi de hematologie care derulează programul de oncologie, pentru tratarea bolnavilor cu afecțiuni oncohematologice;
 • personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar încadrat în structura de spitalizare de zi din cadrul institutelor de oncologie precum și în structura de spitalizare de zi în specialitatea oncologie medicală și radioterapie.

Regulamentul cadru în formă completă de acordare a sporurilor a fost publicat de Ministerul Sănătății și este disponibilă aici, dar și aici.

Citește și Sindicaliștii cer ca toate cadrele medicale infectate cu Covid-19 să beneficieze de concediu medical plătit 100% din salariu

Sporuri acordate personalului medical expus bolii COVID-19

În timpul pandemiei, Guvernul României a aprobat acordarea unui stimulent de risc în valoare de 500 euro (2 500 lei) pentru toate categoriile de personal sanitar în cazul cărora există riscul să se infecteze cu COVID-19, inclusiv asistenții medicali comunitari și personalul din rețeaua de medicină legală, astfel: 

 • Personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar, inclusiv personalul de specialitate din structurile paraclinice medico-sanitare și personalul paramedical care transportă, evaluează, pune diagnostic și tratează persoanele bolnave de COVID-19;
 • Personalul care oferă servicii de asistență medicală comunitară, respectiv servicii de îngrijire medicală, activități de izolare și monitorizare a persoanelor aflate în carantină;
 • Personalul din rețeaua de medicină legală implicat în manipularea și efectuarea necropsiilor persoanelor decedate care au fost diagnosticate cu COVID-19.

Totodată, salariile de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar sunt suplimentate, în felul următor: mai multe categorii de angajaţi din sistemul sanitar, implicaţi în gestionarea îmbolnăvirilor cu COVID-19, vor primi sau au primit deja un spor de până la 30% din salariul de bază, potrivit Ordinului comun al Ministerului Sănătăţii, Ministerului de Interne şi Ministerului de Finanţe nr. 1070/94/2087/2020, publicat în Monitorul Oficial.

Citește și Cadrele medicale pot demisiona fără preaviz dacă nu primesc sporul de până la 30% din salariu

Ești specialist medical și ești în căutarea unui loc de muncă? Creează-ți un cont aici, iar noi îți prezentăm cele mai bune oferte de angajare de la clinici și spitale de top din România.

Despre Autor

Violeta Dan

Entuziastă, neobosită visătoare și cititoare avidă. Sunt o admiratoare a poveștilor bine spuse, a celor care inspiră, motivează, aduc plus valoare și o viziune nouă, dar care sunt bine documentate și splendid realizate.

Facebook Comment