Atribuțiile unui asistent medical într-o secție de neonatologie

Atribuțiile unui asistent medical într-o secție de neonatologie

Neonatologia este o știință a medicinei care se ocupă cu studiul nou-născutului sănătos, dar și cu depistarea, diagnosticarea și tratarea bolilor specifice acestei grupe de vârstă, cât și îngrijirea și menținerea în viață a nou-născutului prematur.

Rolul unui asistent medical într-o secție de neonatologie este de asistare a nou-născuților din momentul nașterii  până la externarea din unitatea sanitară. La dobândirea competențelor legate de inițierea primei respirații, la adaptarea mediului de viață extrauterin, la asigurarea alimentației, efectuarea investigațiilor clinice, la administrarea tratamentelor, la resuscitare în situații de risc, dar și acordarea de asistență socială nou-născuților cu probleme sociale sau abandonați.

Un bun asistent medical în neonatologie ar trebui să aibă următoarele atribuții:

Comunicare interactivă la locul de muncă, care cuprinde competențele necesare pentru comunicarea eficientă în cadrul colectivului de specialiști dintr-o unitate sanitară, cât și cu alte categorii de personal din instituția sanitară, dar și din exerioril acesteia. Aistentul medical de neonatologie trebuie să participe la discuții pe teme profesionale și să mențină un dialog cu personalul din cadrul unității sanitare cât și din exteriorul acesteia.

Munca în echipă, dezvoltă competențe cu privire la desfășurarea activității asistenților medicali în ture, evidențiind normele privind repartizarea sarcinilor și implicarea individuală în realizarea scopului echipei. Este nesesar să stabilească sarcinile în cadrul echipei și să se implice în realizarea acestora.

Acordarea asistenţei sociale nou – născuţilor abandonaţi şi celor cu probleme sociale, asistentul medical trebuie să aibă capacitatea de a evalua cazurile de nou-născuți cu probleme sociale, identifiacarea și responsabilizarea mamelor în vederea prevenirii abandonurilor,asistarea în sistem de cresă a nou-născuților abandonați până la plasarea acestora în cadrul instituțiilor de ocrotire abilitate.

Administrarea medicamentelor şi a materialelor consumabile, asistentul medical trebuie să dobândească cunoștințe necesare pentru preluarea, depozitarea și distribuirea medicamentelor, instrumentarului și a materialelor consumabile în vederea asigurării asistenței medicale de specialitate.

Administrarea tratamentelor pentru nou – născuţi, sunt necesare competențe pentru pregătirea adminitrării tratamentelor și aplicării tehnicilor specifice de tratament, asociat cu urmărirea evoluției stării nou-născutului și înlăturarea eventualelor efecte secundare nedorite ale urmării tratamentului.

Asigurarea alimentaţiei nou – născuţilor, asistentul medical trebuie să stabilească metoda de alimentare a nou-născutului și asistă mama în inițierea alăptării.

Asigurarea condiţiilor de adaptare a nou – născuţilor la viaţa extrauterină, asistentul medical trebuie să aibă competențele necesare pentru inițierea primei respirații a nou – născutului, menținerea temperaturii corpului nou-născutului la punctul de neutralitate termică, de asemenea, asigurarea mediului de adaptare la viața extrauterină pentru prematuri, cât și pentru nou-născuții cu suferintă fetală.

Asigurarea condiţiilor igienico-sanitare generale la locul de muncă, sunt necesare cunoștințe privind asigurarea respectării normelor igienico-sanitare generale în spațiile de lucru, cât și pentru îndeplinirea condițiilor privind igiena individuală și starea de sănătate a pesonalului subordonat, pentru evitarea declansării epidemiilor și eliminarea focarelor de contaminare.

Asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării tratamentelor şi recoltărilor pentru nou – născuţi, este necesară organizarea locului de tratament/recoltare de probe, pregătirea nou-născuților, asigurarea materialelor și medicamentelor pentru tratament/recoltare și organizarea documentelor medicale pentru nou-născut.

Asigurarea igienei tegumentelor nou – născutului, asigurarea ingienei nou-născutului prin aplicarea procedurilor de curătare a tegumentelor acestora pentru evitarea transmiterilor infecțiilor și menținerea parametrilor vitali ai nou-născuților în limite normale.

Asistarea medicului la efectuarea investigaţiilor clinice pentru nou – născuţi, pentru evaluarea primară a stării nou-născutului prin observare direct și asistarea medicului specialist în realizarea investigațiilor clinice și interclinice.

Completarea documentelor de evidenţă a nou – născuţilor, asistentul medical trebuie să ia în evidență nou-născuții și înregistrează datele în documentele de evidență.

Completarea documentului de observaţie clinică medicală a nou – născuţilor, înregistrarea datelor privind identitatea și caracteristicile individuale ale nou-născuților și a parametrilor biologici ai acestora în foaia de observație clinic medicală.

Comunicarea cu mamele şi aparţinătorii nou – născuţilor, una dintre cele mai importante atribuții ale asistentului medical este de a menține comunicarea cu mamale și aparținătorii nou-născuților.

Identificarea nou – născuţilor, pentru stabilirea identității nou-născuților, trebuie să se urmărească pe perioada internării, cât și urmărire îndeplinirii formalităților legate de înregistrare a nou-născuților.

Monitorizarea stării nou – născuţilor, asistentul medical urmărește evoluția stării nou-născutului pe perioada internării, analizează starea clinică a acestuia și indentifică starea de urgență atunci când este cazul.

Prevenirea creării focarelor de infecţie, asistentul medical trebuie să respecte circuitele funcționale în cadrul spitalului, să identifice și să izoleze sursele de infecție.

Realizarea investigaţiilor paraclinice uzuale ale nou – născuţilor, măsurarea constantelor biologice, prelevarea produselor biologice și interpretarea parametrilor de laborator pentru obținerea unei imagini în ansamblu și cât mai corectă a stării nou-născutului.

Reanimarea nou – născuţilor, asistentul medical evaluează starea de urgență a nou-născutului și aplică tehnicile de reanimare a nou-născutului dacă este cazul.

Sterilizarea veselei nou – născuţilor, a instrumentarului şi a aparaturii medicale, asistentul medical trebuie să indentifice procedurile de sterilizare în funcție de obiectul sterilizat și de asemenea să aplice procedura de sterilizare.

Despre Autor

Daniela Eremia

Pasionată de anatomie și de tot ceea ce înseamnă corpul uman, sunt mereu în căutare de informații și de subiecte interesante pe care le scriu cu mare drag pentru toată lumea.

Facebook Comment