Asistent medical balneofiziokinetoterapie: Tot ce înseamnă pregătirea pentru profesie, de la studii la abilități

Asistent medical balneofiziokinetoterapie: Tot ce înseamnă pregătirea pentru profesie, de la studii la abilități

Pregătirea pentru accederea în profesia de asistent medical balneofiziokinetoterapie și recuperare presupune parcurgerea a trei ani de studiu chiar și în cadrul unei școli postliceale. 

Ca pentru orice program de studiu, Ministerul Educației a stabilit un standard de pregătire profesională, iar pentru asistent medical balneofiziokinetoterapie (BFKT) avem, chiar și astăzi, Ordinul Ministerului nr. 4760/26.07.2006 care stabilește un curriculum pentru toți cei trei ani de studiu.

Anul I

Pentru primul an de studiu, Ministerul a stabilit 10 module, care să însumeze 1.020 de ore.

Modulele prin care viitorul asistent BFKT va trece sunt:

Modulul I – Noţiuni de anatomie şi fiziologie a corpului uman: Scopul acestui modul este de a forma în rândul cursanților deprinderi şi abilităţi de analiză a organismului uman pentru înţelegerea funcţionalităţii complexe a aparatelor şi sistemelor organismului uman.

Modulul II – Noţiuni de fizică (mecanică şi electricitate) – Persoana care va absolvi acest modul va înţelege fenomenele care stau la baza funcţionării aparatelor electrice utilizate în aplicarea diferitelor proceduri de tratament de către asistenţii medicali de balneofiziokinetoterapie şi recuperare.

Modulul III – Noţiuni de psihologie, etică şi deontologie medicală: După parcurgerea acestui modul, studentul va fi capabil să aplice noţiunile de psihologie şi etică medicală în activitatea de îngrijire a pacienţilor desfăşurată în unităţile sanitare.

Modulul IV – Tehnici de îngrijire: Scopul acestui modul este de a forma deprinderi şi abilităţi necesare îngrijirii bolnavului în spitale.

Modulul V – Igienă generală şi epidemiologie – După acest modul, viitorul asistent va ști cum să supravegheze igienizarea spațiilor de lucru, să asigure microclimatul de lucru și să aplice normele de prevenire a infecțiilor intraspitalicești.

Modulul VI – Semiologie şi medicină internă – Scopul acestui modul este de a forma deprinderi şi abilităţi de îngrijire a bolnavului cu diferite afecţiuni.

Modulul VII – Chirurgie, ortopedie şi traumatologie: Prin acest modul, cursantul își va forma deprinderi şi abilităţi de îngrijire a bolnavului care prezintă manifestări ce se tratează în serviciile chirurgicale.

Modulul VIII – Comunicare profesională: Aici, studentul este învățat cum să elaboreze strategii penru o comunicare eficientă, cum să aplice tehnici de comunicare și cum să realizeze un raport formal.

Modulul IX – Comunicare profesională în limba modernă: Sunt urmărite competențe precum exprimarea mesajelor în limbaj complet în context profesional, obține mesaje privind îndeplinirea sarcinilor de serviciu.

Modulul X – Tehnologia informaţiei şi comunicării: Studenții sunt învățați să utilizeze sistemul de operare Windows, să compare reprezentări grafice, să administreze baze de date.

Anul II

Aici nu mai sunt necesare peste 1.000 de ore pe an, programa fiind de 960 și are nouă module.

Modulele parcurse de studenți sunt:

Modulul I – Urgenţe medico-chirurgicale: Elevul trebuie să-şi formeze deprinderi şi abilităţi necesare acordării primului ajutor în urgenţe medico-chirurgicale.

Modulul II – Obiective şi tehnici în kinetoterapie: Studentul va învăța să descrie bazele metodologice ale exerciţiului fizic și să explice tehnicile kinetice cunoscute.

Modulul III Hidrotermoterapia: Scopul acestui modul este de a asimila cunoştinţele de specialitate necesare aplicării procedurilor de hidrotermoterapie în cadrul tratamentelor fizicale recomandate bolnavilor cu diferite afecţiuni.

Modulul IV – Biomecanică articulară şi bilanţ muscular: Studentul va identifica semnele clinice de suferinţă musculară şi articulară

Modulul V – Masoterapia: Scopul acestui modul este de a asimila cunoştinţele de specialitate necesare aplicări masajului pe diferite segmente ale corpului, în cadrul tratamentelor fizicale recomandate bolnavilor cu diferite afecţiuni.

Modulul VI – Terapia cu curenţi de joasă, medie şi înaltă frecvenţă: După parcurgerea acestui modul, vor fi asimilate cunoştinţele de specialitate necesare aplicării tratamentelor cu curent electric bolnavilor.

Modulul VII – Fototerapia şi terapia prin câmpuri magnetice: Scopul acestui modul este de a asimila cunoştinţele de specialitate necesare aplicării tratamentelor cu infraroşii, ultraviolete şi câmpuri magnetice bolnavilor cu diverse afecţiuni.

Modulul VIII – Elemente de reumatologie utilizate în recuperarea medicală: Studentul va identifica manifestările cauzate de afecțiuni reumatismale și va aplica tratamentele în funcție de patologie.

Modulul IX – Managementul calităţii: Persoana care va absolvi acest modul este responsabilă de execuţia propriei activităţi, de asigurarea calităţii atât pe timpul desfăşurării procesului, cât şi la finalul lui, de îmbunătăţire a calităţii, dar şi de evaluare a cerinţelor impuse.

Anul III

Pentru absolvirea ultimului an de studiu, viitorii asistenți vor parcurge 9 module care însumează 1.020 de ore.

Modulul I – Elemente de neurologie şi psihiatrie utilizate în recuperarea medicală: Studentul va asimila cunoştinţele de specialitate şi de a asigura suportul ştiinţific în vederea aplicării metodelor de recuperare medicală bolnavilor cu diverse afecţiuni neurologice şi psihiatrice.

Modulul II – Elemente de pediatrie utilizate în recuperarea medicală: – Scopul acestui modul este ca absolventul să asimileze cunoştinţele de specialitate şi de a asigura suportul în vederea aplicării metodelor de recuperare medicală copiilor cu diverse afecţiuni.

Modulul III – Elemente de recuperare socio-profesională: Absolventul va ști cum să adapteze programul de recuperare medicală la evoluţia pacientului.

Modulul IV – Recuperare medicală pe afecţiuni: Scopul este organizarea programelor medicale în funcţie de patologie şi de obiective.

Modulul V – Kinetoterapia: Competențele dobândite în urma acestui modul sunt prezentarea obiectivelor și tehnologia fiecărui program kinetoterapic în funcție de patologie și aplicarea tehnicii și a metodelor kinetice în diferite afecțiuni.

Modulul VI – Balneoclimatologia: Scopul acestui modul este de a asimila cunoştinţele de specialitate necesare recunoaşterii efectelor bioclimatice produse de diferite tipuri de climă asupra organismului uman.

Modulul VII – Pneumoterapia: Studentul va învăța să aplice metode de tratament specifice suferinţelor respiratorii și va efectua tratament recuperator în disfuncţiile ventilatorii obstructive.

Modulul VIII – Terapia ocupaţională: Evaluează nivelul funcţional al bolnavului.

Modulul IX – Managementul proiectelor: Aici, elevul va învăța etapele unui proiect: identificare, planificare, implementare, monitorizare și management prin intermediul unui software.

Despre Autor

MEDIjobs

MEDIjobs este lider in Romania in domeniul recrutarii din sanatate. Recrutam specialisti medicali din Romania pentru Romania si trimitem oferte de job personalizate catre specialistii care se inregistreaza in platforma noastra. Ofertele trimise sunt bazate pe experienta specialistilor medicali, abilitatile lor, dar si salariul pe care si-l doresc. Procesul de inregistrare este RAPID, USOR si GRATUIT. Creeaza-ti contul astazi.

Facebook Comment