Actele necesare pentru inscrierea la un concurs de angajare la spital de stat

Actele necesare pentru inscrierea la un concurs de angajare la spital de stat

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant din sectorul bugetar platit din fonduri publice, pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

 

Pentru un post vizat de Medici Specialisti/Primari, Medici Dentisti, Farmacisti, Biologi/Biochimisti/Chimisti sunt necesare urmatoarele documente:

 • Cerere in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze.
 • Copie xerox de pe diploma de licenta si certificatul de specialist sau primar pentru medici,medici dentist,farmacisti, respectiv adeverinta de confirmare in gradul professional pentru biologi, biochimisti sau chimisti.      
 • Copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs.
 • Dovada /inscrisul din care sa rezulte ca nu ia fost aplicata una din sanctiunile prevazute la art.455 alin.1lit. e) sau f), la art.541 alin.1 lit.d) sau e) , respectiv la art. 628 alin.1 lit d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata cu modificarile ulterioare.
 • Acte doveditoare pentru calcularea punctjului prevazut in anexa nr.3 la Ordin.
 • Cazierul judiciar.
 • Certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza.
 • Chitanta de plata a taxei de concurs.
 • Copia actului de identitate in termen de valabilitate.
 • Documentele prevazute la litera d),f) si g) sunt valabile 3 luni si se depun in dosar in termen de valabilitate.
 • Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist in specialitatea postului.
 • Inscrierile la concurs se fac la sediul unitatii, in termen de 15 zile calendaristice de la aparitia  anuntului, iar concursul se organizeaza in perioada cuprinsa intre 31 si 90 zile de la publicarea in Viata Medicala.

 

Pentru un post vizat de Asistenti Medicali sunt necesare urmatoarele documente:

 • Cerere in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze.
 • Copia actului de identitate in termen de valabilitate.
 • Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari.
 • Copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si dupa caz, in specialitate.
 • Cazierul judiciar.
 • Certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza.
 • Copie certificat de casatorie (dupa caz).
 • Copia certificatului de membru al O.A.M.G.M.A.M.R., vizat la zi.
 • Copia asigurarii de malpraxis.
 • Chitanta achitare taxa concurs.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii si carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

 

Daca vrei sa fii la curent cu cele mai noi oportunitati de job-uri si noutati din domeniul medical, fa-ti un cont Gratuit in doar 5 minute aici.

Despre Autor

Madalina Hornet

Facebook Comment