Dr. Roxana Stroe, noul președinte al Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale

Dr. Roxana Stroe, noul președinte al Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale

Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (ANMDMR) are o nouă conducere începând cu data de 19 ianuarie 2021. În fruntea instituției se află acum dr. Roxana Stroe, medic primar farmacologie clinică ce lucrează în cadrul agenției de 11 ani.

Domnia sa se afla la conducerea Direcției Farmacovigilență și Managementul Riscului, iar din 2014 era membru titular în Comitetul de evaluare a riscului în materie de farmacovigilență al Agenției Europene a Medicamentului (EMA). Dr. Roxana Stroe s-a implicat activ, alături de echipa Agenției și a Ministerului Sănătății, în cadrul acțiunilor organizate cu ocazia mandatului României la președinția Consiliului Uniunii Europene.

La preluarea mandatului, dr. Roxana Stroe a declarat: „Pandemia Covid-19 este o perioadă dificilă pentru noi toți, dar împreună cu Ministerul Sănătății, echipa de profesioniști a ANMDMR va continua să răspundă prompt provocărilor inerente pandemiei și să ofere soluții rapide și eficiente, în beneficiul pacientului român. Experții Agenției sunt parte activă a celor mai importante grupuri de lucru ale EMA și contribuie la implementarea strategiei europene de gestionare a crizei cauzate de virusul SARS-Cov-2”.

Citește și Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă în atenția conducerii pentru îmbunătățirea bazei de tratament

Rolul ANMDMR în România

Aflată în subordinea Ministerului Sănătății, agenția a fost înființată în 2010, iar activitatea sa este reglementată de OUG nr. 72 din 30 iunie 2010. Practic, ANMDMR este instituția care aprobă punerea pe piață a medicamentelor și a dispozitivelor medicale.

Detaliat, iată care sunt atribuțiile sale:

  • evaluarea la cel mai înalt nivel de competență științifică a documentației de autorizare în vederea punerii pe piață a unor medicamente de uz uman de bună calitate, sigure și eficace;
  • evaluarea documentației în vederea autorizării studiilor clinice în Romania și a unităților în care acestea se desfășoară;
  • evaluarea tehnologiilor medicale, pe baza unor criterii științifice adoptate prin legislația în vigoare, în vederea includerii/neincluderii/menţinerii/excluderii din lista anexă la HG 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate;
  • supravegherea siguranței medicamentelor de uz uman aflate în circuitul terapeutic prin activitatea de inspecție și farmacovigilență;
  • asigurarea accesului profesioniștilor din domeniul sănătății, industria farmaceutică, a pacienților și publicului larg la informații utile și corecte privind medicamentele de uz uman autorizate de punere pe piață in Romania;
  • elaborarea de reglementări și norme în domeniul medicamentului de uz uman, al evaluării tehnologiilor medicale și a dispozitivelor medicale, care se supun aprobării ministrului sănătății;
  • menținerea unui nivel ridicat al performanțelor și securității dispozitivelor medicale aflate în utilizare în rețelele sanitare din întreaga țară, indiferent de natura proprietății asupra acestora;
  • evaluarea cu maximă exigență a unităților tehnico-medicale prestatoare de servicii în domeniul dispozitivelor medicale, pentru ca serviciile de protezare de orice fel și cele de reparare-întreținere a dispozitivelor medicale să se desfășoare la nivelul optim de calitate și competență;
  • elaborarea de proceduri tehnice specifice în domeniul dispozitivelor medicale;
  • asigurarea eficacității și eficienței administrative a instituției și a transparenței practicilor și procedurilor utilizate.

Citește și Antibiotice Iași a obținut din nou nota 10 pentru comunicarea cu investitorii, după reușitele din anii precedenți

Istoricul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale

Agenția are o tradiție de peste 50 de ani, la înființare având denumirea de Institutul pentru Controlul Medicamentului și Cercetări Farmaceutice, care prin modificarea titulaturii, în 1960, devine Institutul pentru Controlul de Stat al Medicamentului și Cercetări Farmaceutice (ICSMCF), iar apoi, din 1999 până in 2010, prin reorganizarea ICSMCF, devine Agenția Națională a Medicamentului.

Prin OUG 72/2010, a fost înființată ANMDMR ca urmare a fuziunii dintre Agenția Națională a Medicamentului și Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale.

HG 315/23.04.2014 a redefinit atribuțiile principale ale ANMDMR în domeniul medicamentului de uz uman, printre care și elaborarea listei de medicamente compensate și gratuite, în colaborare cu Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate. ANMDMR devine, de la această dată, autoritatea națională competentă în domeniul evaluării tehnologiilor medicale.

În concluzie, rolul agenției este unul de interes pentru România și pentru sănătatea tuturor oamenilor care se află pe teritoriul țării. În ultimii zece ani agenția a făcut progrese majore pentru evaluarea tehnologiilor, un impact major fiind în domeniul hepatitei C și a bolilor rare.

Ești specialist medical și ești în căutarea unui loc de muncă? Creează-ți un cont aici, iar noi îți prezentăm cele mai bune oferte de angajare de la clinici și spitale de top din România. 

Despre Autor

Violeta Dan

Entuziastă, neobosită visătoare și cititoare avidă. Sunt o admiratoare a poveștilor bine spuse, a celor care inspiră, motivează, aduc plus valoare și o viziune nouă, dar care sunt bine documentate și splendid realizate.

Facebook Comment