Asigurarea de malpraxis – De ce este importantă și cine este obligat să o încheie

Asigurarea de malpraxis – De ce este importantă și cine este obligat să o încheie

Asigurarea de răspundere civilă în domeniul medical sau asigurarea de malpraxis este obligatorie pentru angajații din sistemul medico-sanitar. 

De exemplu, un medic sau un asistent medical nu poate să își desfășoare activitatea dacă nu a încheiat o asigurare de răspundere civilă sau dacă acest document nu este valabil. De aceea o copie a asigurării rămâne la clinica sau spitalul angajator. 

Potrivit Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, malpraxisul este „eroarea profesională săvârșită în exercitarea actului medical sau medico-farmaceutic, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicând răspunderea civilă a personalului medical și a furnizorului de produse și servicii medicale, sanitare și farmaceutice”.

Cine poate încheia asigurarea de malpraxis

Toate cadrele medicale răspund civil pentru prejudiciile produse din greșelile la locul de muncă, în această categorie fiind incluse și neglijența, imprudența sau cunoștințe medicale insuficiente pentru exercitarea profesiei în care au fost angajați. Toate acțiunile enumerate anterior sunt concretizate în erori în proceduri de intervenție, diagnostic sau tratament prescris.

Angajații din sistemul medical răspund civil și pentru nerespectarea confidențialității, a consimțământului și a obligativității acordării îngrijirilor medicale, se arată în aceeași lege. 

Asigurări pot fi încheiate și de către spitale, clinici, policlinici, dispensare, sanatorii, cabinete particulare.

„Personalul medical răspunde civil pentru prejudiciile produse în exercitarea profesiei și atunci când își depășește limitele competenței, cu excepția cazurilor de urgență în care nu este disponibil personal medical ce are competența necesară”, informează sursa citată. 

Important de menționat este că răspunderea civilă nu înlătură obligativitatea răspunderii penale, dacă fapta efectuată de cadru medical  a cauzat un prejudiciu care constituie infracțiune conform legii.

De ce este importantă asigurarea de malpraxis?

Asigurătorul acordă despăgubiri pentru prejudiciile de care asigurații răspund față persoane în cazul cărora care se constată că au fost supuse unui act de malpraxis medical, precum și pentru cheltuielile de judecată ale persoanei prejudiciate prin actul medical.

Despăgubirile se acordă indiferent de locul în care a fost acordată asistență medicală.

De asemenea, această asigurare obligatorie face parte din categoria B clasa 13 de asigurări de răspundere civilă și va cuprinde toate tipurile de tratamente medicale ce se efectuează în specialitatea și competență profesională a asiguratului și în gama de servicii medicale oferite de unitățile de profil.

Despăgubirile sunt acordate pentru sumele pe care cadrul medical asigurat este obligat să le achite persoanei sau persoanelor păgubite în urma unei îngrijiri medicale eronate, care poate avea drept efect inclusiv vătămarea corporală ori decesul.

Chiar și în caz de deces, despăgubirile se acordă urmașilor pacientului care au solicitat aceste drepturi.

Totodată, asigurătorul trebuie să achite despăgubiri chiar și atunci cand actul medical nu a fost înfăptuit de specialist, deși starea pacienților care au cerut îngrijiri impunea această intervenție.

Toate cheltuielile de judecată sunt incluse în limita răspunderii stabilită prin polița de asigurare. Însă există situații când despăgubirile pot fi plătite pe cale amiabilă, fără a fi nevoie de proces.

Despre despăgubiri

Sumele nu se recuperează de la cadrele medicale atunci când intervenția s-a făcut în interesul pacientului vătămat sau decedat, în lipsa unei investigații complete ori a necunoașterii datelor anamnezice ale acestuia, din cauza urgenței, iar pacientul nu a putut să coopereze când i s-a acordat asistență (alineat 1 din aceeași lege).

Cu toate acestea, recuperarea se poate realiza în următoarele cazuri:

 • vătămarea sau decesul este urmare a încălcării intenționate a standardelor de asistență medicală;
 • vătămarea sau decesul se datorează unor vicii ascunse ale echipamentului sau a instrumentarului medical sau a unor efecte secundare necunoscute ale medicamentelor administrate;
 • atunci când vătămarea sau decesul se datorează atât persoanei responsabile, cât și unor deficiențe administrative de care se face vinovată unitatea medicală în care s-a acordat asistență medicală sau că urmare a neacordării tratamentului adecvat stabilit prin standarde medicale recunoscute sau alte acte normative în vigoare, persoană îndreptățită poate să recupereze sumele plătite drept despăgubiri de la cei vinovați, alții decât persoană responsabilă, proporțional cu partea de vină ce revine acestora;
 • asistență medicală a părții vătămate sau a decedatului s-a făcut fără consimțământul acestuia, dar în alte împrejurări decât cele prevăzute la alin. (1).

Cum sunt stabilite cazurile de malpraxis

Este constituită, la nivelul autorităților de sănătate publică județene din București,  Comisia de monitorizare și competență profesională pentru cazurile de malpraxis.

Această este formată din reprezentanți ai autorităților de sănătate, ai casei județene de asigurări de sănătate, ai colegiului județean al medicilor, ai colegiului județean al medicilor dentiști, ai colegiului județean al farmaciștilor, ai ordinului județean al asistenților și moașelor din România, un expert medico-legal, sub conducerea unui director adjunct al autorității de sănătate publică.

Ministerul Sănătății aprobă, de asemenea, o lista de experți medicali, în fiecare specialitate, care vor fi consultați în cazurile de malpraxis.

Pe lista de experți se poate înscrie orice medic, medic dentist, farmacist, asistent medical/moașă cu o vechime de cel puțin 8 ani în specialitate, cu avizul Colegiului Medicilor din România, Colegiului Medicilor Dentiști, Colegiului Farmaciștilor și, respectiv, al Ordinului Asistenților Medicali și Moașelor din România.

În urma evaluării, comisia stabilește, prin decizie, dacă în cauză a fost sau nu o situație de malpraxis. Decizia se comunică tuturor persoanelor implicate (medicul în cauză, pacient, rude), inclusiv asigurătorului, în termen de 5 zile de la decizie.

În cazul în care oricare dintre părți nu este de acord cu decizia comisie, aceasta poate fi contestată în instanță.

Când nu se poate vorbi de malpraxis?

Când un cadru medical depășește limitele competenței, în caz de urgență și când nu este disponibil un specialist care deține competența necesară nu este considerat malpraxis. De asemenea, atunci când este efectuată o eroare din cauza condițiilor de lucru, a dotărilor insuficiente cu echipament medical sau din cauza aparaturii defecte nu se poate vorbi de astfel de faptă.

Care sunt limitele asigurării?

Ordinul nr. 346 din 8 august 2006 stabilește limitele de asigurare.

Limitele minime ale asigurării personalului medico-sanitar pentru o perioadă de un an calendaristic sunt următoarele:

 1. a) medici de familie şi medici de medicină generală: echivalentul în lei al sumei de 12.000 euro;
 2. b) medici specialişti – specialităţi medicale: echivalentul în lei al sumei de 37.000 euro;
 3. c) medici specialişti – specialităţi chirurgicale: echivalentul în lei al sumei de 62.000 euro;
 4. d) medici dentişti: echivalentul în lei al sumei de 37.000 euro;
 5. e) farmacişti care lucrează în farmacii cu circuit deschis: echivalentul în lei al sumei de 5.000 euro;
 6. f) farmacişti care lucrează în farmacii cu circuit închis: echivalentul în lei al sumei de 5.000 euro;
 7. g) biochimişti, biologi şi medici specialişti – specialităţi paraclinice: echivalentul în lei al sumei de 20.000 euro;
 8. h) asistenţi medicali şi moaşe care îşi desfăşoră activitatea în unităţi sanitare cu paturi: echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro;
 9. i) asistenţi medicali şi moaşe care îşi desfăşoară activitatea în medicina primară, ambulatorii, cabinete medicale individuale: echivalentul în lei al sumei de 4.000 euro;
 10. j) asistenţi de farmacie: echivalentul în lei al sumei de 2.000 euro.

În cazul în care comisia de evaluare constată un caz de malpraxis, asigurătorul, împreună cu asiguratul și cu pacientul prejudiciat stabilesc cuantumul daunei. 

În cazul unor neînțelegeri, despăgubirile sunt acordate în baza unei decizii definitive a instanței de judecată.

Despre Autor

MEDIjobs

MEDIjobs este lider in Romania in domeniul recrutarii din sanatate. Recrutam specialisti medicali din Romania pentru Romania si trimitem oferte de job personalizate catre specialistii care se inregistreaza in platforma noastra. Ofertele trimise sunt bazate pe experienta specialistilor medicali, abilitatile lor, dar si salariul pe care si-l doresc. Procesul de inregistrare este RAPID, USOR si GRATUIT. Creeaza-ti contul astazi.

Facebook Comment